Laidiens: 11.09.2012., Nr. 143 (4746)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2012/143.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Saskaņā ar Komerclikuma 345.pantu paziņojam, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DITEX", reģ. nr.40003822083, kas reģistrēta juridiskajā adresē Rīgā, Dammes ielā 6-87, LV-1067, dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par sabiedrības reorganizāciju, kuras rezultātā no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DITEX" tiks atdalīta jauna iegūstošā sabiedrība. Kreditori savus prasījumus var pieteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DITEX" juridiskajā adresē Rīgā, Dammes ielā 6-87, LV-1067, viena mēneša laikā no paziņojuma par reorganizāciju publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2012/143.KM2

Paziņojums par kreditoru sapulci

MSIA "ABSOLŪTS 2004", reģ. Nr. 40003689661, kārtējā kreditoru sapulce notiks 2012.gada 3.oktobrī plkst.13.00 Rīgā, Vīlandes ielā 5 - 11. Darba kārtībā: 1.Administratora darbības pārskata apstiprināšana. 2.Gada pārskatu apstiprināšana. 3.Darbības ar parādnieka aktīviem. 4.Maksātnespējas procesa termiņa pagarināšana. Tālrunis uzziņām 67324616.


OP 2012/143.KM3

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Ar 2012.gada 5.septembra SIA "VAS SV", reģistrācijas Nr. 40103126155, vienīgā dalībnieka lēmumu Nr. 5/3, pieņemts lēmums par SIA ,,VAS SV" pamatkapitāla samazināšanu, nosakot, ka sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts par LVL 4000 (četri tūkstoši latu) un sastādīs LVL 80 000 (astoņdesmit tūkstoši latu). SIA ,,VAS SV" kreditoru prasību pieteikšanās termiņš - 30 dienas no paziņojuma publicēšanas ,,Latvijas Vēstnesī".


OP 2012/143.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

1.Reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība: SIA "RADIO VIDZEME" (sadalāmā sabiedrība), reģ.Nr.44103054510, adrese: Rīgas iela 13, Valmiera, LV-4201.

2.Reorganizācijā iesaistītā sabiedrība: SIA "RADIO SKONTO VIDZEME", reģ.Nr.44103073329, adrese: Rīgas iela 13, Valmiera, LV-4201.

3.Reorganizācijas veids: sadalīšana nodalīšanas ceļā.

4.Saskaņā ar 05.09.2012. dalībnieku lēmumu Nr.2012/3 tika nolemts nodalīt no SIA "RADIO VIDZEME" ar radio darbību un radio programmas "Radio Skonto Vidzeme" apraidi Rīgā saistīto daļu (radio centrs Rīgā ar apraides atļauju), attiecināmās saistības un tiesības, un pievienot to SIA "RADIO SKONTO VIDZEME".

5.Kreditori var pieteikt savas prasības viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Rīgas ielā 13, Valmierā, LV-4201.


OP 2012/143.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

1.Reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība: SIA "RADIO SKONTO VIDZEME" (iegūstošā sabiedrība), reģ.Nr.44103073329, adrese: Rīgas iela 13, Valmiera, LV-4201.

2.Reorganizācijā iesaistītā sabiedrība: SIA "RADIO VIDZEME", reģ.Nr.44103054510, adrese: Rīgas iela 13, Valmiera, LV-4201.

3.Reorganizācijas veids: sadalīšana nodalīšanas ceļā.

4.Saskaņā ar 05.09.2012. vienīgā dalībnieka lēmumu Nr.3 tika nolemts pieņemt no SIA "RADIO VIDZEME" nodalīto ar radio darbību un radio programmas "Radio Skonto Vidzeme" apraidi Rīgā saistīto daļu (radio centrs Rīgā ar apraides atļauju), attiecināmās saistības un tiesības.

5.Kreditori var pieteikt savas prasības viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Rīgas ielā 13, Valmierā, LV-4201.


OP 2012/143.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

Paziņojam, ka 2012. gada 3. septembrī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIPLATS 2000" (reģistrācijas Nr. 40003482341, juridiskā adrese: Raunas iela 23, Rīga, LV-1039, Latvija) vienīgais dalībnieks Dashdirect Limited (reģistrācijas Nr. HE 275245, reģistrēta Kipras Republikā, juridiskā adrese: Karaiskaki 6,City House, 3032 Limassol, Kipras Republika) ir pieņēmis lēmumu veikt reorganizāciju pārrobežu apvienošanās veidā, kuras rezultātā SIA "LIPLATS 2000" tiks pievienota pie šādas iegūstošās kapitālsabiedrības: HBM Pharma s.r.o., (reģistrācijas Nr. 31560784, juridiskā adrese: Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovākijas Republika, reģistrēta Žilinas pilsētas rajona tiesas Komercreģistrā, nodalījumā Nr. Sro, ar Nr. 343/L).

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Komerclikuma 345. panta otro daļu, informējam, ka kreditori var pieteikt savus prasījumus viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIPLATS 2000" juridisko adresi.


OP 2012/143.KM7

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELSENS", vienotais reģistrācijas numurs: 40103029837, adrese"Senči", Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 (turpmāk arī - Sabiedrība) paziņo kreditoriem, ka ir pieņemts lēmums par reorganizāciju.

Reorganizācijā nav iesaistītas citas sabiedrības.

Reorganizācijas veids: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VELSENS" sadalīšana nodalīšanas ceļā, sadalot tās mantu starp jaunizveidotu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "TERRA VS" un Sabiedrību, kura pēc reorganizēšanas turpina pastāvēt.

Sabiedrība 2012. gada 31. augustā ir pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju.

Kreditoru prasījumi piesakāmi Sabiedrības adresē: "Senči", Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, kreditoru prasības pieteikšanas termiņš: viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2012/143.KM8

Paziņojums par likvidāciju

 Ģimenes un ārpusģimenes atbalsta apvienība "Ligzda", reģ.Nr.40008121995, juridiskā adrese: Kazarmu iela 11, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, likvidatori Daiga Cīrule un Dace Voliņeca paziņo, ka ar biedrības biedru 05.03.2012. sapulces lēmumu uzsākts apvienības "Ligzda" likvidācijas process. Kreditoriem jāpiesakās trīs mēnešu laikā no publikācijas pa pastu Jelgavā, Raiņa ielā 21-45, LV-3001.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)