Laidiens: 10.01.2014., Nr. 7 (5066)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/7.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2013.gada 12.decembra spriedumu civillietā Nr. C33465513 GINTS ZAĶIS, pers. kods 030595-10608, atzīts par personu ar rīcības ierobežojumu:

Gintam Zaķim, pers. kods 030595-10608, ierobežot rīcībspēju maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, kas pārsniedz Ls 7,02 apmērā (EUR 10,00), darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, tai skaitā kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu un saistību tiesībām, dokumentu kārtošanā un saņemšanā valsts, pašvaldību iestādēs, saimnieciskās darbības veikšanā, darbībās ar viņam pienākošos korespondenci.

Noraidīt rīcībspējas ierobežošanu Gintam Zaķim, pers. kods 030595-10608, personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī tiesībās aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar viņa rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Uzdot Ropažu novada bāriņtiesai iecelt Gintam Zaķim, pers. kods 030595-10608, aizgādni. Noteikt, ka ieceltais aizgādnis pastāvīgi darbojas Ginta Zaķa, pers. kods 030595-10608, rīcībspējas ierobežotajā apjomā.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā Rīgas apgabaltiesā, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 3.janvārī.


OP 2014/7.TS2

Ar Liepājas tiesas 2013. gada 17. decembra spriedumu ierobežot ANATOLIJAM AVERČENKO, pers. kods 270549-10801, rīcībspēju šādās jomās:

-          pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs;

-          maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā.

Nodibināt Anatolijam Averčenko, pers. kods 270549-10801, aizgādnību. Noteikt, ka Anatolijs Averčenko, pers. kods 270549-10801, rīkojas kopā ar aizgādni visās jomās, kurās personai ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 7.janvārī.


OP 2014/7.TS3

Ar Liepājas tiesas 2013.gada 17.decembra spriedumu ierobežot JURIM SKABAM (Juris Skabs), pers. kods 180595-11936, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldīšana, personas interešu pārstāvība visās valsts un pašvaldības iestādēs, pasta, sakaru iestādēs un kredītiestādēs, kā arī ar personas ārstēšanu saistītajos jautājumos. Nodibināt Jurim Skabam, pers. kods 180595-11936, aizgādnību.

Noteikt, ka Jura Skaba, pers. kods 180595-11936, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Jurim Skabam ir ierobežota rīcībspēja. Uzdot Rucavas novada bāriņtiesai iecelt aizgādni Jurim Skabam. Noteikt, ka ar sprieduma spēkā stāšanas dienu zaudē spēku 2013.gada 12.novembrī lietā pieņemtais lēmums par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 7.janvārī.


OP 2014/7.TS4

Ar Liepājas tiesas 2013.gada 17.decembra spriedumu ierobežot SVJATOSLAVA JUDINA, pers. kods 230595-10817, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldīšana, personas interešu pārstāvība visās valsts un pašvaldības iestādēs, pasta, sakaru iestādēs un kredītiestādēs, kā arī ar personas ārstēšanu saistītajos jautājumos.

Nodibināt Svjatoslavam Judinam, pers. kods 230595-10817, aizgādnību. Noteikt, ka Svjatoslava Judina, pers.kods 230595-10817, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Svjatoslavam Judinam ir ierobežota rīcībspēja. Uzdot Liepājas pilsētas bāriņtiesai iecelt aizgādni Svjatoslavam Judinam. Noteikt, ka ar sprieduma spēkā stāšanas dienu zaudē spēku 2013.gada 9.augusta lietā pieņemtais lēmums par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2014. gada 7. janvārī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)