Laidiens: 10.06.2016., Nr. 112 (5684)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/112.AKK1

Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem un vēlies nodarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem - nāc strādāt uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru!

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aizsargā patērētāju tiesības dažādās jomās. Lai nodrošinātu patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Otrās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas juriskonsulta/-es ierēdņa/-es amatu (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku) centrālajā iestādē Rīgā

Pretendentam izvirzītās galvenās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība

- praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta amatā, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā, ne mazāka par vienu gadu

- zināšanas Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā patērētāju tiesību jomā

- ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes

- labas angļu valodas zināšanas un vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- vēlama valsts pārvaldi un administratīvo procesu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana

Juriskonsulta amata pienākumi:

- patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzība

- administratīvo aktu sagatavošana

- iesniegumu izskatīšana

- iestādes pārstāvēšana tiesā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- mēnešalgu no 780,00 EUR 10. algu grupai noteiktajās robežās un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

- darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas sūtīt uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Uzziņas pa tālruni 67388633.


OP 2016/112.AKK2

Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem un vēlies nodarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem - nāc strādāt uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru!

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aizsargā patērētāju tiesības dažādās jomās. Lai nodrošinātu patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas vecākā/-ās eksperta/-es ierēdņa/-es amatu (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku) centrālajā iestādē Rīgā

Prasības kandidātiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā

- praktiskā darba pieredze finanšu pakalpojumu jomā, ne mazāka par vienu gadu

- zināšanas Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā finanšu pakalpojumu un patērētāju tiesību jomā

- ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes

- labas angļu valodas zināšanas un vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- vēlama pieredze darbā valsts iestādē, ne mazāka par vienu gadu

- vēlama valsts pārvaldi un administratīvo procesu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana

Vecākā eksperta amata pamatpienākumi:

- patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana

- patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzība finanšu pakalpojumu jomā

- uzraudzības projektu izstrāde un tirgus pētījumu veikšana patērētāju kreditēšanas un maksājumu pakalpojumu jomā

- statistikas datu patērētāju kreditēšanas jomā apkopošana un analīze

- administratīvo aktu sagatavošana

PTAC piedāvā:

- interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā

- iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos

- mēnešalgu no 1025,00 EUR 11. algu grupai noteiktajās robežās un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

- darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas sūtīt uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Uzziņas pa tālruni 67388633.


OP 2016/112.AKK3

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinātnēs vai matemātikā un statistikā

- darba pieredze statistikas datu apkopošanas un analīzes jomā - ne mazāka par vienu gadu

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku nodarbinātības jomā

- prasme analizēt lielu informācijas apjomu datu apstrādes programmās MS Excel vai SPSS - eksperta līmenī

- izpratne par Aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā

- prasme vērtēt faktus, analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli

- svešvalodu zināšanas: angļu valoda - ļoti labi mutvārdos un rakstos (vismaz B2 līmenī)

- pieredze darbā ar datoru (lietotāja līmenī) darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas pārzināšana

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu amata aprakstā iekļauto uzdevumu izpildi, t. sk. gatavot darba tirgus īstermiņa prognozes un koordinēt aktivitātes, kas saistītas ar prognožu sagatavošanu, analizēt bezdarba situāciju un Aģentūras darbības un īstenot pasākumu efektivitāti.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 805,00 EUR, 2. kategorija: 926,00 EUR, 3. kategorija: 1057,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K. Valdemāra ielā 38, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "Att vec. eksp_ANA_pretendents" vai jāiesniedz personīgi 117. kabinetā. Informācija pa tālruni 67021794 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - praktiskais uzdevums, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem praktiskajā uzdevumā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2016/112.AKK4

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinātnēs vai Eiropas studijās

- darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās organizācijas darbības plānošanas dokumentu, normatīvo aktu izstrādes, projektu vadīšanas vai pētījumu veikšanas jomā - ne mazāka par vienu gadu

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem

- spēja pastāvīgi sekot likumdošanas un ekonomiskajiem jaunumiem nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas jautājumos, prasme pielietot tos darbā

- izpratne par Aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā

- vadības, mērķu noteikšanas un darbības plānošanas prasmes

- prasme vērtēt faktus, analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli

- lietišķās etiķetes un komunikācijas prasmes

- svešvalodu zināšanas: angļu - ļoti labi mutvārdos un rakstos (vismaz B2 līmenī)

- pieredze darbā ar datoru (lietotāju līmenī) darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas pārzināšana

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu amata aprakstā iekļauto uzdevumu izpildi, t. sk. izstrādāt Aģentūras darbības stratēģiju un ikgadējo darba plānu, piedalīties politikas plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā nodarbinātības jomā, piedalīties Aģentūras darba efektivitātes vērtēšanā.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 805,00 EUR, 2. kategorija: 926,00 EUR, 3. kategorija: 1057,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, 10 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K. Valdemāra ielā 38, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "ATT vec.eks_pretendents" vai jāiesniedz personīgi 117. kabinetā. Informācija pa tālruni 67021794 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2016/112.AKK5

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulta/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektus augstākās izglītības zinātnes un inovāciju jomā, organizēt to saskaņošanu un apstiprināšanu Ministru kabinetā vai Saeimā, tai skaitā virzīt augstskolu satversmes un augstskolu satversmes sapulču ievēlētos rektorus apstiprināšanai Ministru kabinetā un (ja attiecināms) Saeimā

- sniegt atzinumus, gatavot viedokļus un nodrošināt juridiskās kvalitātes ekspertīzi par citu ministrijas struktūrvienību un citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu un pārvaldes lēmumu projektiem; piedalīties attiecīgajās starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs un darba grupās

- gatavot atbildes uz juridisku un fizisku personu iesniegumiem augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā

- sniegt juridiskas konsultācijas attiecībā uz normatīvo aktu piemērošanu un sniegt atbalstu to sagatavošanai augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem un studējošajiem, ministrijas darbiniekiem un citām fiziskām un juridiskām personām augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā. Sekot jaunumiem likumdošanā, u.c. informācijai, kas skar ministrijas darbību veikt tās analīzi un informēt par tām departamenta darbiniekus

- sniegt atbalstu Eiropas Savienības struktūrfondu īstenošanas un dokumentācijas izstrādē, t. sk. Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādē, augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- vismaz 3 gadu profesionālā darba pieredze

- vismaz 1 gada pieredze darbā valsts pārvaldē

- pieredze tiesību aktu projektu izstrādē un virzībā pieņemšanai Ministru kabinetā vai Saeimā tiks uzskatīta par priekšrocību

- padziļinātas zināšanas administratīvo, valsts tiesību un Eiropas tiesību jomā

- izpratne par labas pārvaldības principiem un tiesiskās bāzes izstrādi nozares reformu īstenošanai

- angļu valodas kompetences līmenis, kas ļauj brīvi komunicēt un strādāt liela apjoma informāciju

- dokumentu izstrādes, datu apkopošanas un analīzes prasmes

- izpratne par augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju aktuālajiem jautājumiem

- prasme analizēt lielu informācijas apjomu un strādāt paaugstinātas intensitātes darba apstākļos

- izpratne par sabiedrības norišu un procesu cēloņsakarībām

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a. kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv, tālruņi uzziņām 67047892.

Amats klasificēts 21. amata saimes IIIB līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai!

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.


OP 2016/112.AKK6

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā/-ās referenta/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku - līdz 2019. gada 2. decembrim)

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt jaunatnes politikas plānošanas dokumentu projektus, kā arī koordinēt to izpildi, nodrošinot rezultātu analīzi un izvērtējumu

- koordinēt jaunatnes politikas jautājumu apriti ministrijā:

- Izstrādāt ministrijas iekšējo tiesību aktu projektus jaunatnes politikas jomā

- izstrādāt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju un instrukciju projektus par Eiropas Savienības institūciju darba kārtībā esošajiem jautājumiem jaunatnes politikas nozarē un atbilstoši kompetencei sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem Latvijas Republikas nacionālo pozīciju un instrukciju projektiem.

- izstrādāt ikgadējo Jaunatnes valsts politikas programmu un koordinēt tās pasākumu īstenošanu

- sniegt atbalstu citiem ministrijas nozares departamentiem un padotības iestādēm ar jaunatnes politikas jautājumu apriti saistītos jautājumos

- organizēt biedrību, kas ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, iesniegumu vērtēšanas komisijas darbību, tai skaitā jaunatnes organizāciju saraksta uzturēšanu un tajā iekļaujamo ziņu publicēšanu ministrijas tīmekļa vietnē

- sagatavot atbildes uz ministrijā saņemto korespondenci atbilstoši savai kompetencei

- piedalīties un nodrošināt atbalstu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā jaunatnes politikas nozarē, tai skaitā nodrošināt informācijas sagatavošanu ministrijas mājas lapai par aktuālajiem jaunatnes politikas jautājumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā valsts pārvaldē (vismaz viens gads)

- pieredze tiesību aktu projektu izstrādē (vismaz viens gads)

- zināšanas un izpratne par attīstības plānošanas dokumentu analīzi un izstrādi

- izpratne par jaunatnes politikas jomu un tās prioritātēm

- teicamas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstiski

- angļu valodas zināšanas, kas ļauj sazināties, izmantot dokumentus un literatūru amata pienākumu izpildē

- teicamas sadarbības prasmes

- spēja strādāt vienlaicīgi ar vairākiem liela apjoma informācijas avotiem un spēja noteikt uzdoto darbu prioritātes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a.kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv, tālruņi uzziņām 67047892.

Amats klasificēts 36. amata saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai!

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.


OP 2016/112.AKK7

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Iekšējā audita departamenta vadošais/-ā auditors/-e (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība (vēlama ekonomiskā, finanšu vai juridiskā)

- pieredze iekšējā auditā, revīzijas veikšanā vai institūcijas darbības novērtēšanā

- izpratne par finanšu vadības, Eiropas Savienības struktūrfondu vadības, kvalitātes vadības un riska pārvaldības jautājumiem

- zināšanas iekšējā auditā lietpratēja līmenī

- labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- teicamas komunikācijas prasmes

- patstāvīga analītiska darba iemaņas, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju

Amata pienākumi:

- veikt iekšējos auditus Labklājības ministrijas nozarē saskaņā ar Iekšējā audita profesionālās prakses standartiem

- vadīt auditu norisi un nodrošināt iekšējā audita izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos iekšējā audita posmos

- nodrošināt neatkarīgu un objektīvu (uz risku balstītu) novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmām, to pietiekamību un efektivitāti

- izstrādāt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai un veikt uzraudzību par ieteikumu (t. sk. Valsts kontroles) ieviešanas gaitu

- sniegt konsultācijas par iekšējās kontroles jautājumiem

Vakantajam amatam noteikta 15. saime, III līmenis, 10. mēnešalgu grupa.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pasta adresi zanda.reinfelde-sausa@lm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021585.


OP 2016/112.AKK8

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina konkursu uz vakanto Politikas plānošanas nodaļas galvenā/-ās speciālista/-es (starptautiskās sadarbības jautājumos) amata vietu

Prasības pretendentiem:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- labas zināšanas tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un analīzē

- labas starptautisko tiesību zināšanas, īpaši attiecībā uz starptautisko prasību ieviešanu nacionālajos tiesību aktos

- izpratne par korupcijas novēršanas un apkarošanas jomu

- prasme izskaidrot un pārliecināt par savu viedokli

- pārliecinošas prezentācijas prasmes

- laba rakstu valoda, prasme skaidri, argumentēti un pārliecinoši izteikties rakstītos tekstos

- atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5. panta piektās daļas prasībām un likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai (9. panta otrā daļa)

- ļoti labas angļu un krievu valodas zināšanas

Amata pienākumi:

- izstrādāt tiesību aktu projektus, attīstības plānošanas dokumentu projektus, tajā skaitā informatīvo ziņojumu projektus

- izstrādāt priekšlikumus valsts politikas veidošanai un attīstībai, pamatojoties uz starptautiskām rekomendācijām Latvijas valstij pretkorupcijas jomā

- atbilstoši specializācijai apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par situāciju valstī un sagatavot pārskatus angļu valodā

- sagatavot atzinumus un informatīvus materiālus

- apkopot citu valstu pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā

- pārstāvēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju citās institūcijās, tajā skaitā starptautiskās institūcijās

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām

- elastīgu darba laiku

- mēnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 36. saimei, III līmenim (12. mēnešalgu grupa) un atbilstoši darbinieka kategorijai - no 1006 euro līdz 1647 euro pirms nodokļu nomaksas

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2016. gada 30. jūnijam iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā Brīvības ielā 104, k-2, Rīga, LV-1010 vai nosūtīt uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv (ar norādi "Konkursam"). Tālrunis uzziņām 67356137.


OP 2016/112.AKK9

VESELĪBAS MINISTRIJA kā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (reģistrācijas Nr. 50003407881) kapitāla daļu turētāja izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes loceklis/-e

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes locekļa/-es amata kandidātam/-ei izvirzāmās prasības:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Priekšroka kandidātiem ar akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību medicīnā, ekonomikā, finansēs vai vadībzinībā

- vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā jomā, kurā darbojas attiecīgā kapitālsabiedrība vai vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā. Priekšroka kandidātiem ar darba pieredzi publiskas personas kapitālsabiedrībā

- praktiskā darba pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas īstenošanu, personāla un administratīvo vadību, kvalitātes un risku vadību

- izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, kā arī labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana

- valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā

- angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā. Vēlama vēl vismaz vienas svešvalodas zināšana

- izpratne par VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" attīstības un stratēģisko plānošanu

- nevainojama reputācija

Ja vēlaties piedalīties amata konkursā, lūdzam iesniegt Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā (Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011) vai nosūtīt uz oficiālo elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) līdz 2016. gada 22. jūnijam (ieskaitot) ar norādi "Pieteikums VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes locekļa/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

- personīgi parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību

- personīgi parakstītu un datētu Curriculum Vitae (CV), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām

- izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

- stratēģisko redzējumu par VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" darbību un attīstību, iekļaujot ieskatu par kapitālsabiedrības darbības mērķi, svarīgākajām nākotnes prioritātēm, veicamajām darbībām mērķu sasniegšanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos (500-1000 vārdu apjomā)

- apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām

Papildu informācija pa tālruni 67876109.


OP 2016/112.AKK10

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, izsludina konkursu uz vakanto vispārējās izglītības iestādes "Īslīces vidusskola" direktora/-es amatu

Prasības amata pretendentiem:

- izglītība atbilstoša Izglītības likuma 30. panta ceturtajā daļā noteiktajam

- vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā

- izglītības darbību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana

- pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, ar izglītības darba vadību saistītu datu bāžu pārzināšana)

- labas komunikācijas un saskarsmes prasmes

- labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības izjūta

Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi, pretendenta sagatavoto aprakstu - redzējumu par skolas attīstību - pretendenti var iesniegt līdz 2016. gada 30. jūnijam plkst. 16.00 Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā vai nosūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. Tālrunis uzziņām 63922660, 63922238.

Ar iestādes "Īslīces vidusskola" direktora amata konkursa nolikumu pretendenti var iepazīties Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.


OP 2016/112.AKK11

Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina atklātu konkursu uz Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es amatu (viena darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

būs saistīti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ieviešanu, tai skaitā konsultāciju sniegšanu zinātniekiem, ārvalstu ekspertu atlasi Jūsu pārstāvētajā zinātnes jomā un regulāru komunikāciju ar ekspertiem, ar projekta īstenošanu saistītas dokumentācijas izstrādi kādā no jomām:

- biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

- viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas

- informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- maģistra grāds (profesionālais vai akadēmiskais, kas saistīts ar kādu no iepriekš minētajām trim Viedās specializācijas stratēģijas jomām) (studijas doktorantūrā vai doktora zinātniskais grāds tiks uzskatīts par priekšrocību))

- pieredze darbā atbilstošā zinātnes jomā vismaz 3 gadus

- pieredze pētniecības projektu īstenošanā vai starptautiskajā sadarbībā vai Eiropas Savienības jautājumu risināšanā vismaz 1 gads

- pieredze apkopot un veikt informācijas analīzi

- izpratne par starptautiskajās zinātnisko publikāciju datubāzēs (piemēram, Scopus, Web of Science) ietverto informāciju

- izpratne par projektu vērtēšanas principiem

- izpratne par Latvijas zinātnes sistēmu

- zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem

- vēlamas zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmu Latvijā

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (atbilstoši "Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei" noteiktajiem kritērijiem)

- teicama prasme sniegt prezentācijas

- teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru

Mēs piedāvājam:

- interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā

- profesionālās izaugsmes iespējas

- stabilitāti un labus darba apstākļus

Amats ir klasificēts 44. saimes III A līmenī (11. mēnešalgu grupa). Mēnešalgas apmērs: 1. kategorija: 1052,00 EUR, 2. kategorija: 1209,00 EUR, 3. kategorija: 1382,00 EUR (bruto).

Iesniedzamos dokumentus - motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - nosūtīt pa pastu Valsts izglītības attīstības aģentūrai (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) vai uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv (ar norādi "Konkursam") līdz 2016. gada 22. jūnijam ieskaitot (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2016. gada 22. jūnijs), vai iesniegt personīgi 5. stāvā. Papildu informācija pa tālruni 67785407.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un piemērotība noteiktajām prasībām. Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas prioritārajām prasībām konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, kontaktinformācija Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2016/112.AKR1

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2016. gada 16. maijā Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles nodarbinātības aģentes amatā ir iecelta JEKATERINA BUGLAKOVA.


OP 2016/112.AKR2

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2016. gada 1. jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūras Finanšu un attīstības departamenta direktora vietnieces Attīstības nodaļas vadītājas amatā ir iecelt AIGA BALODE.


OP 2016/112.AKR3

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2016. gada 1. jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūras Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas vecākās ekspertes amatā ir iecelta ANDA ŠVAGRE.


OP 2016/112.AKR4

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2016. gada 12. aprīlī, Nr. 70 (5642), izsludinātais atklātais konkurss uz eksperta (ierēdņa) amatu Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļā ir noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)