Laidiens: 05.07.2016., Nr. 127 (5699)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2016/127.UT1

RINALDS ANDERSONS, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ozolciema iela 42, k-1-65, Rīga, LV-1058, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2016. gada 18. augustā plkst.10.00 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, LV-4101, kā atbildētāju civillietā Nr. C31163216/C-0614-16 prasībā par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas un saņemto pakalpojumu parāda un nokavējuma procentu piedziņu (prasītājs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"). Ja Rinalds Andersons neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2016/127.UT2

Rēzeknes tiesas lietvedībā atrodas civillieta Anastasijas Legzdiņas prasībā pret GINTU LEGZDIŅU, pers. kods 180890-11836, dzīvesvietas deklarācija anulēta, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Torņu iela 5, dzīvoklis Nr.1, Rēzekne, par laulības šķiršanu. Lietas izskatīšana notiks 2016.gada 22.augustā plkst.11.00. Tiesa aicina atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi Rēzeknē, Dārzu ielā 24, norādītajā datumā un laikā. Neierašanas gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2016/127.UT3

Cēsu rajona tiesas lietvedība atrodas civillieta Nr.C11070516 biedrības ,,Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" maza apmēra prasībā pret JURI IVANOVU par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam Jurim Ivanovam, adrese: R. Blaumaņa bulvārī 25-1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, ka biedrība ,,Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" maza apmēra prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu rajona tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, no 2016. gada 11. augusta. Atbildētājs Juris Ivanovs līdz 2016. gada 4. augustam var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2016/127.UT4

JEVGENIJS GROZNOVS, dzim.10.02.1988., dzīvesvieta Ziemeļu iela 6-4, Jēkabpils, LV-5202, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 3.oktobrī plkst.13.30 Jēkabpils rajona tiesā Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, LV-5201, kā atbildētāju civillietā Nr.C16108415 (lietvedības Nr.C 0439-16/01) prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu (prasītājs - Jēkabpils bāriņtiesa). Ja Jevgenijs Groznovs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2016/127.UT5

LILIJA ASTAŠENKOVA, dzim.1959.gada 12.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Rīgā, Maskavas ielā 222b-20, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Kurzemes apgabaltiesā 2016.gada 4.oktobrī pulksten 10.00 Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6, 1.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.29754414, Valda Bērziņa prasībā pret Liliju Astašenkovu, Sarmīti Orlovsku un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju par rakstveida pierādījumu apstrīdēšanu. Neierašanās gadījumā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 59.pantu, lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)