Laidiens: 24.08.2016., Nr. 163 (5735)

Izsoles

OP 2016/163.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs (prakses vieta Elizabetes ielā 51-10, Rīgā) pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Irinai Trenihinai. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.14 un pie tā piederošās kopīpašuma3446/163372 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala -, kas atrodas Patversmes ielā 22, k-3, Rīgā, kadastra numurs 01009155749, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000043369 14. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 15 600,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 15 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00.

Izsoles sākums: 2016.gada 30.augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 29.septembrī pulksten 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2016.gada 19.septembrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, prakses vieta Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kuras pieder Arnim Pukinskim. Piedzinējs: Nodrošinājuma valsts aģentūra. 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma "Zālītes" Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4654 006 0002, reģistrēts Bikstu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.32. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0002 ar kopējo platību 21,9 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0002 001 un kopējo platību 98,7 kvadrātmetri, garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0002 002 un kopējo platību 21,6 kvadrātmetri, kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0002 003 un kopējo platību 465,2 kvadrātmetri, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0002 005 un kopējo platību 41,4 kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma novērtējums- 21 100,00 euro Izsoles sākumcena - 21 100,00 euro. Izsoles solis- 1000,00 euro Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 30.08.2016. plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 29.09.2016. plkst. 13.00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.09.2016:

1) zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Klaģes, reģ. Nr.13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 2110,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.01670/106/2015");

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ3

Izsole

Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Sterinoviča, amata vieta Nr.17, prakses vieta 18. novembra ielā 105-318, Daugavpilī, 2016.gada 29.septembrī plkst. 10.30 pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu: dzīvojamo māju ar kopējo platību 200,7 kv.m ar palīgēkām (šķūnis, pirts, nojume, ateja) un zemesgabalu 3642 kv.m platībā, kas atrodas Turaidas ielā 33, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 029 2402. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, nodalījums Nr.2710. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 19 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kreditors: Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Visām personām, kurām uz minēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Valentīnas Sterinovičas, reģ. Nr. LV04065310201, kontā Nr. LV13TREL 9199012001000 Valsts kasē, Latvijas Banka, summa desmit procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 26840821, 65425013.


OP 2016/163.IZ4

Izsole

Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Sterinoviča, amata vieta Nr.17, prakses vieta 18. novembra ielā 105-318, Daugavpilī, 2016.gada 29.septembrī plkst. 11.00 pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu - zemesgabalu 281 kv.m platībā -, kas atrodas Cietokšņa ielā 4, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 001 7503. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, nodalījums Nr.22465. Nekustama īpašuma novērtējums un sākumcena - 3500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kreditors: Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Visām personām, kurām uz minēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Valentīnas Sterinovičas, reģ. Nr. LV04065310201, kontā Nr. LV13TREL 9199012001000 Valsts kasē, Latvijas Banka, summa desmit procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 26840821, 65425013.


OP 2016/163.IZ5

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga (prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene) rīko 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Līcīši 1", Ilzenes pagasts, Alūksnes novads (kadastra Nr.36520050290), pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,13 ha, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un nedzīvojamā ēka. 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma īpašnieks INTARS JERMACĀNS. Piedzinēji: valsts; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža 15, Rīga; Evita Kapče. 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 480 EUR. Izsoles solis - 48 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016. gada 15.septembrim ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ. Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr. LV26TREL9199068001000 Valsts kasē, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 48 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 26.augusts plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 26.septembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. informācijai 64323026.


OP 2016/163.IZ6

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga (prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene) rīko 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Līcīši 1", Ilzenes pagasts, Alūksnes novads (kadastra Nr.36520050290), pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,13 ha, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un nedzīvojamā ēka. 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma īpašnieks GUNTĀRS JERMACĀNS. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža 15, Rīga; Inga Sama. 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 480 EUR. Izsoles solis - 48 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016. gada 15.septembrim ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ. Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000 Valsts kasē, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 48, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 26.augustā plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016. gada 26.septembrī plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. informācijai 64323026.


OP 2016/163.IZ7

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe, prakses vieta Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Petr (Pjotrs) Vasiliev (Vasiļjevs). Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, 16,7 kvadrātmetru kopējā platībā, adrese: Brīvības iela 29-6, Dobele, Dobeles novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1013 700 ar kadastra Nr.4601 900 1612, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 167/2672 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 4601 004 7803 001, būves ar kadastra apzīmējumu 4601 004 7803 002, būves ar kadastra apzīmējumu 4601 004 7803 004, būves ar kadastra apzīmējumu 4601 004 7803 007, zemes ar kadastra apzīmējumu 4601 004 7803. Nekustamā īpašuma novērtējums - 800,00 EUR. Izsoles sākumcena - 800,00 EUR. Izsoles solis - 20,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 30.08.2016. plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 29.09.2016. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.09.2016:

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes, reģ. Nr.13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 80,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.00002/106/2016-BL");

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Annai Marišinai. Piedzinējs - Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres namsaimnieks", Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5003. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.13 un pie tā piederošās kopīpašuma 349/22344 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 74010030342001) un zemes (kadastra apzīmējums74010030342) -, kas atrodas Upes prospektā 22, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr.74019004096, reģistrēts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1015 - 13. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 12 100,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 12 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2016.gada 30.augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 29.septembrī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei līdz 2016.gada 19.septembrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ9

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta: Tūristu iela 1, 3. stāvs, Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod ZS "EGLĀJI" piederošo nekustamo īpašumu "Megijas" Rubas pagastā, Saldus novadā, kadastra Nr.8482 001 0081, Rubas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000469074. Parādnieks - ZS"EGLĀJI", "Grīvaiši", Ezeres pagasts, Saldus novads. Piedzinējs - SIA Linas AGRO, Bauskas iela 2, Jelgava. Nekustamais īpašums sastāv no diviem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamiem zemesgabaliem: 20,03 ha ar kadastrālo apzīmējumu 8482 001 0081 un 9,02 ha ar kadastrālo apzīmējumu 8482 001 0120. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 51 700. Izsoles sākumcena - 51 700 EUR, izsoles solis - 2700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākums - 2016.gada 30.augustā. Izsoles noslēgums - 2016.gada 29.septembrī plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 19.septembrim (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199006001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (5170 EUR), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr. 00859/010/2015, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Artūram Litavniekam. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.143 un pie tā piederošās kopīpašuma 4178/174520 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Raunas ielā 58, k-7, Rīgā, kadastra numurs 01009032179, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.11261 - 143. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 22 200,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 22 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2016.gada 30.augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 29.septembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei līdz 2016.gada 19.septembrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ11

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2.stāvs, Cēsis, LV-4101, otrajā izsolē pārdod Normundam Ābelem piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli ar kopējo platību 41 kv.m un piederošo 410/3597 kopīpašuma domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 42460050230001) un no zemes (kadastra apzīmējums 42460050230), adrese: "Āraišu stacija"-4, Drabešu pagasts, Amatas novads, kadastra Nr.4246 900 0392. Piedzinēji: SIA GELVORA, Cēsu iela 31, k-3, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga; AS Baltijas Apdrošināšanas Nams, Antonijas iela 23, Rīga; Amatas novada pašvaldība, Ausmas, Drabešu pagasts, Amatas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2100,00. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 1575,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 80,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 25.augusts; noslēguma datums un laiks - 2016.gada 26.septembris plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 14. septembrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 210,00 nodrošinājuma summa, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ievai Lipskai. Piedzinēja - valsts. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.15 un pie tā piederošās kopīpašuma 335/30304 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 80070022006) -, kas atrodas Skolas ielā 5, Baložos, Ķekavas novadā, kadastra numurs 80079001440, reģistrēts Baložu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000043011 15. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 13 400,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 13 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2016.gada 30.augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 29.septembrī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei līdz 2016.gada 19.septembrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ13

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.11 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.3801 900 1691 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 011), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 33,60 kv.m platībā un kopīpašuma 336/31075 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001) un zemes (kadastra apzīmējums 3801 003 0390). Izsoles sākumcena - EUR 1870 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit euro). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu Novada Ziņas" un izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i., EUR 187 (viens simts astoņdesmit septiņi euro), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi), Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē, 2016.gada 11.oktobrī plkst. 14.20.


OP 2016/163.IZ14

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.27 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1691 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 027), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 40,40 kv.m platībā un kopīpašuma 404/31075 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001) un zemes (kadastra apzīmējums 3801 003 0390). Izsoles sākumcena - EUR 2170 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu Novada Ziņas" un izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i., EUR 217 (divi simti septiņpadsmit euro), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi), Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē, 2016.gada 11.oktobrī plkst. 14.00.


OP 2016/163.IZ15

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.57 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1691 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 057), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 33,60 kv.m platībā un kopīpašuma 336/31075 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001) un zemes (kadastra apzīmējums 3801 003 0390). Izsoles sākumcena - EUR 1870 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit euro). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu Novada Ziņas" un izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i., EUR 187 (viens simts astoņdesmit septiņi euro), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi), Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē, 2016.gada 11.oktobrī plkst. 13.40.


OP 2016/163.IZ16

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.7 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.3801 900 1691 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 007), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 40,50 kv.m platībā un kopīpašuma 405/31075 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001) un zemes (kadastra apzīmējums 3801 003 0390).Izsoles sākumcena - EUR 2170 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu Novada Ziņas" un izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 217 (divi simti septiņpadsmit euro), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi), Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē, 2016.gada 11.oktobrī plkst. 13.20.


OP 2016/163.IZ17

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra Nr.3858 900 0126 (kadastra apzīmējums 3858 006 0480 001 001), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 57,3 kv.m platībā un kopīpašuma 5460/145450 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 3858 006 0480 001) un zemes (kadastra apzīmējums 3858 006 0766). Izsoles sākumcena - EUR 1256 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit seši euro). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu Novada Ziņas" un izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i., EUR 125,60, (viens simts divdesmit pieci euro un 60 centi) un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi), Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē, 2016.gada 11.oktobrī plkst. 13.00.


OP 2016/163.IZ18

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Inesei Cepurniecei piederošā nekustamā īpašuma "Irbītes", Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6652 009 0142, kas reģistrēts Katvaru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000423424, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1698 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Piedzinējs: SIA "Namsaimnieks", Ezeru iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. Nekustamā īpašuma novērtējums: 900,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 900,00 EUR. Izsoles solis: 90,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 30.augustā. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2016.gada 29.septembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 19.septembrim jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 90,00 EUR Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 64026790, 64022601, mob. tālr. 26335272. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Sintijai Ozoliņai piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: AS "SEB banka", reģ.Nr.40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma īss apraksts: neapdzīvojamā telpa Nr.601, kas atrodas Eksporta ielā 3, Rīgā, kopējā platība 190,9 kv.m, kā arī pie īpašuma piekrītošā 19090/357550 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr.0100 917 6314. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 7500,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsole sāksies 24.08.2016. plkst. 13.00 un noslēgsies 23.09.2016. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.09.2016. jāiemaksā nodrošinājuma summa 750,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ingaram Līcītim. Piedzinēji: AS OLAINES ŪDENS UN SILTUMS, Kūdras iela 27, Olaine; Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine; Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga; valsts. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.31 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4535/203288 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 80090041808001) un zemes (kadastra apzīmējums 80090041808), kadastra numurs 8009 900 3247, kas atrodas Jelgavas ielā 9-31, Olainē, Olaines novadā, un kas nostiprināts Olaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18 A-31. Nekustamā īpašuma novērtējums: 11 050,00 EUR. Izsoles sākumcena: 11 050,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 25.08.2016. Izsoles noslēguma datums: 26.09.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% (1105,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei līdz 14.09.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane (reģ. Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 67333391. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ21

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Ingunai Zāģerei piederošā nekustamā īpašuma "Vecozoli 12", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, kadastra numurs 4272 007 0715, reģistrētu Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000205676, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,297 ha platībā (lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve). Piedzinējs: SIA "Julianus Inkasso Latvija", Turaidas iela 3, Rīga, LV-1039. Nekustamā īpašuma novērtējums: 2200,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 2200,00 EUR. Izsoles solis: 220,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 30.augustā. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2016.gada 29.septembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 19.septembrim jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 220,00 EUR Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 64026790, 64022601, mob. tālr. 26335272. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, prakses vieta: Pils iela 14, Tukums, pārdod pirmajā izsolē Pēterim Benjāmiņam piederošo nekustamo īpašumu "Valdeķi", kas atrodas Kandavas pagastā, Kandavas novadā, kadastra Nr.9062 015 0015. Piedzinēji: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no 7 zemesgabaliem, kadastra apzīmējumi 9062 015 0015, 9062 015 0110, 9062 015 0119, 9062 015 0111, 9062 014 0092, 9062 014 0122 un 9062 015 0170, ar kopējo platību 188,4 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 001, kopējā platība 1171,0 kv.m, daudzdzīvokļu mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 002, kopējā platība 173,6 kv.m, pagraba ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 003, kopējā platība 62,9 kv.m, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 004, kopējā platība 582,8 kv.m, pagraba ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 005, kopējā platība 11,1 kv.m,  siltumnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 006, kopējā platība 94,5 kv.m, siltumnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 007, kopējā platība 209,1 kv.m, siltumnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 008, kopējā platība 209,3 kv.m, siltumnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 009, kopējā platība 412,8 kv.m, siltumnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 010, kopējā platība 217,1 kv.m, siltumnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 011, kopējā platība 350,5 kv.m, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 012, kopējā platība 274,5 kv.m, sūkņu mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 013, kopējā platība 4,7 kv.m, pagraba ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 014, kopējā platība 23,7 kv.m, pagraba ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 015, kopējā platība 29,1 kv.m, kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 016, kopējā platība 3266,6 kv.m, kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 017, kopējā platība 195,9 m2, garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 018, kopējā platība 49,1 kv.m, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 019, kopējā platība 111,6 kv.m, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0015 020, kopējā platība 250,6 kv.m, dabā neeksistējošas šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0110 001 un dabā neeksistējošas daudzdzīvokļu mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0119 001. Apgrūtinājumi: noteikts īpaši aizsargājamais dabas objekts Valdeķu parks 4,6 ha, aizsargājamais dabas objekts - Valdeķu parks 0,2 ha, uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0170 001, 9062 015 0170 002, 9062 015 0170 003, atzīme - ceļa servitūts - tiesība uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 90620150019, 90620150161,90620150177, kopējā platība 2,3 km. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 301 100,00 EUR. Izsoles solis - 20 000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākums: 2016.gada 30.augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 29.septembrī plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 19.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. Nr. LV12077211075, depozīta kontā Nr. LV52TREL9199083001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 30110,00 EUR apmērā un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 63122568.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ23

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Pilsētmāju institūts Urban Art", vienotais reģistrācijas Nr. 40003344758, maksātnespējas procesa administrators Aldons Vrubļevskis, prakses vieta: Slokas iela 37, Rīga, LV-1048, pārdod trešajā izsolē parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, vienlaikus ievērojot, ka pirmās izsoles īpašuma piespiedu pārdošanas cena tika noteikta par 15 % (piecpadsmit procentiem) zemāka par īpašuma novērtējumu. Savukārt īpašumu trešās izsoles sākumcena saskaņā ar Maksātnespējas likuma 136.panta trešo daļu atbilst 60 procentiem no sākumcenas pir­majā izsolē (redakcija, kas bija spēkā 31.10.2010.) - Vienības gatvē 192-11, Rīgā, kadastra Nr.0100 925 7187, sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 53,6 m2, kura sastāvā ietilpst 536/139018 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības gatvē 192, Rīgā (kadastra numurs 0100 107 0520) koplietošanā esošajām telpām un 536/139018 domājamās daļas no saistītā zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 85 923. Izsoles sākumcena - EUR 43 820,73. Izsoles nodrošinājums - EUR 7303,4. Izsoles solis - EUR 1314,62. Piedzinējs: nodrošinātais kreditors AS "DNB banka", reģistrācijas Nr. 40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013 un AS "Swedbank", reģistrācijas Nr. 40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums no 26.08.2016. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums 26.09.2016. plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.09.2016. plkst.23.59 jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratora Aldona Vrubļevska, pers. kods 020657-11807, norēķinu kontā LV15LATB0002020909671 AS ,,Norvik banka" un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei, izmantojot elektronisko izsoļu vietni. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem pieejama: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr. uzziņām +371 25340022.


OP 2016/163.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Sandim Petkus piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 46800030109, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800030109 un kopējo platību 0,82 ha, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800030110 un kopējo platību 1,41 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 46800030109001 un kopējo platību 197,6 kv.m, kūts ēkas. Nekustamā īpašuma adrese: "Kaijas"-1, Naudītes pagasts, Dobeles novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7700,00, sākumcena - EUR 7700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Īpašnieks - Sandis Petkus. Piedzinēji: AS Reverta, Republikas laukums2a, Rīga; Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 20.septembrim jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas - 770,00EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr. LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums 2016.gada 31.augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 30.septembris plkst. 13.00. Informācija par izsoli pa tālr. 63123573, mob. tālr. 26445485. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ25

Izsole

Zirņu pagasta pārvalde 2016.gada 29.septembrī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola zemesgrāmatā reģistrētu nekustamo īpašumu "Aronija 91", Zirņu pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.84960070546, kas sastāv no neapstrādāta zemesgabala (saimnieciskā darbība nenotiek) 605 kv.m platībā. Izsoles sākuma cena - EUR 1600, nodrošinājums - EUR 160, solis - EUR 100, reģistrācijas maksa - EUR 28. Norēķini par objektu - 100% euro. Izsole notiks plkst. 10.00 Zirņu pagasta pārvaldes telpās "Pagastnamā", Zirņu pagastā, Saldus novadā. Izsolāmo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa kontakttālr. 26465686. Izsoles noteikumi www.saldus.lv izsoles vai Zirņu pagasta pārvaldē.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zirņu pagasta pārvaldē "Pagastnamā", Zirņu pagastā, Saldus novadā, katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 26.septembrim plkst. 16.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no izsoles sākuma cenas un reģistrācijas maksa AS SEB banka kontā Nr. LV26 UNLA 0015 0111 30868. Tālr. uzziņām 25708745, e-pasta adrese: zirni@saldus.lv.


OP 2016/163.IZ26

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV 06117511080, prakses vieta Tukumā, Pils ielā 14, rīko Andreja Gorošenkova piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr.32019002885, kas sastāv dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 34,2 m2 kā arī pie dzīvokļa īpašuma Nr.302 piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma adrese: Lāčplēša iela 23-302, Aizkraukles novads. Nekustamā īpašuma novērtējums 2134,31 EUR, sākumcena 2134,31 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Īpašnieks - Andrejs Gorošenkovs, Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 20.septembrim jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas (213,43 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr. LV06117511080 depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tā dalību izsolei. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 31.augusts pulksten 13.00; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 30.septembris pulksten 13.00. Informācijas par izsoli pa tālruni 631-23573, mob. tālr. 26445485 Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ27

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa (prakses vieta Tukumā, Pils ielā 14) rīko nekustamā īpašuma "Annas", Zentenes pag., Tukuma nov., kadastra Nr.9096 001 0092, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,62 ha, tajā skaitā meža zeme 0,11 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9096 001 0092 001 un kopējo platību 167,6 m2. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Lauris Butāns. Piedzinēja - Līga Baumane-Eglīte (iepriekšējais uzvārds - Butāne), piedzinējas pilnvarotā pārstāve - zvērināta advokāta palīdze Lauma Balode. Nekustamā īpašuma novērtējums 5600 EUR/sākumcena - 4200 EUR. Izsoles solis - EUR 420,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 20.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. nodrošinājuma summa 560,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 31.augusts pulksten 13.00; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 30.septembris  plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ28

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 52. iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs (prakses vieta Rīgā, Pērnavas ielā 42) rīko Artūram Slekam piederošā nekustamā īpašuma 2.izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.28 Straupes ielā 2, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas novadā - sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 62,9 kv.m (629/33284 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas), kadastra numurs 8068 900 0539, īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 6900. Izsoles sākumcena EUR 5175. Izsoles cena ar PVN nodokli netiek aplikta. Piedzinējs: AS "DNB banka", Skanstes ielā 12, Rīgā. Izsoles sākums 25.08.2016. Izsoles noslēguma datums un laiks 26.09.2016 plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.09.2016. jāiemaksā depozīta kontā Nr. LV18TREL9199041001000 (saņēmējs Andrejs Glumovs, 21107412754, Valsts kase) nodrošinājuma summa EUR 690 apmērā, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00475/052/2016 un nekustamā īpašuma adresi. Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ29

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 52. iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs (prakses vieta Rīgā, Pērnavas ielā 42) rīko Uldim Apsītim piederošā nekustamā īpašuma 1.izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.32 Stabu ielā 93, Rīgā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 51,27 kv.m, (5127/223413 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā funkcionāli saistītās būves - pagrabs zem pagalma lit. 3, un zemes gabala) kadastra numurs 0100 923 6329, īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 19493,33. Izsoles cena ar PVN nodokli netiek aplikta. Piedzinējs: SIA "Tilde", Vienības gatve 75A, Rīga. Izsoles sākums 25.08.2016. Izsoles noslēguma datums un laiks 26.09.2016 plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.09.2016. jāiemaksā depozīta kontā Nr. LV18TREL9199041001000 (saņēmējs Andrejs Glumovs, 21107412754, Valsts kase) nodrošinājuma summa EUR 1949,33 apmērā, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00060/052/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/163.IZ30

Izsole

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 6A, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no zemesgabala (kadastra numurs 6817 003 0038) 1168 kv.m platībā, uz zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1; A; B), pievienotas divas palīgēkas (kadastra apzīmējums 6817 003 0037 002; 6817 003 0037 003). Atdalītas no nekustama īpašuma Lāčplēša ielā 6, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751 (Zilupes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.228). Izsoles sākuma cena - EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro), nodrošinājums - EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro), solis - EUR 100,00 (viens simts euro). Norēķini par objektu - 100% euro. Izsole notiks 2016.gada 27.septembrī plkst. 10.00 Zilupes novada pašvaldības domē, adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 27.septembrim plkst. 9.59. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr. 65707311.


OP 2016/163.IZ31

Izsole

Maksātnespējīgās AS "Ķekavas broileri", reģ. Nr.40003056947, maksātnespējas procesa administratore Baiba Pļaviņa, prakses vieta: Dzirnavu iela 72-12, Rīga, LV-1050, paziņo, ka 2016.gada 8.septembrī plkst. 9.30 Rīgā, Ausekļa ielā 3-16B, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija telpās, 1.stāvā (ārdurvju kods: 7+zvanīt), notiks MAS "Ķekavas broileri" piederošo prasījuma tiesību kā lietu kopības pirmā izsole ar augšupejošu soli. Tiks izsolītas prasījuma tiesības kā lietu kopība pret šādām personām: SIA "Fitnesa klubs Eliksīrs", reģ. Nr.40003540599; SIA "GRM PLUS", reģ. Nr.40103267737; SIA "AMBER DISTRIBUTION LATVIA", reģ. Nr.40003396995; SIA "EVI & JO", reģ. Nr.42103025250, SIA "REMROKS". reģ. Nr.40103272418, SIA "GRANT-M", reģ. Nr.40103012008, SIA "EDAKS", reģ. Nr. 49203001943; SIA "Dabas dobe", reģ. Nr.40003903204; SIA KRALTS, reģ. Nr. 52103026351, AS "Balticovo", reģ. Nr.40003058863; SIA "PIENAVĪRS", reģ. Nr.40103251026; SIA Real Estate, reģ. Nr.50003858171. Kopējā prasījumu tiesību summa ir EUR 12 161,34. Neviens no iepriekš minētajām personām prasījumu neatzīst. Kustamas mantas novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 2000,00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - kreditoru kopums.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā izsoles nodrošinājums EUR 200,00 apmērā AS "Ķekavas broileri", reģ. Nr.40003056947, norēķinu kontā Nr. LV52PRTT0260021654200 AS "PrivatBank". Visām personām, kurām uz izsolāmo kustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Informācija pa tālr. 29710688, e-pasta adrese: bplavina@inbox.lv.


OP 2016/163.IZ32

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa (prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A) rīko pirmo izsoli Nikolajam Sevostjanovam piederošajai 1/2 domājamajai daļai un Larisai Sevostjanovai piederošajai 1/2 domājamai daļai no nekustamā īpašuma. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Tiks izsolītas Nikolajam Sevostjanovam piederošās 1/2 domājamās daļas un Larisai Sevostjanovai piederošās 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašums Nr.11, Lēdurgas iela 22, Rīga, kadastra numurs 0100 909 2101, platība 48,4 kv.m, kopīpašuma 4840/385445 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18143 11. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 26 250,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 26 250,00 EUR. Izsoles solis: 1300,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 24.08.2016. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 23.09.2016. plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% (2625,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei līdz 13.09.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ. Nr. LV22105210600, depozīta konts Nr. LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.  Tālr. informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)