Laidiens: 06.10.2016., Nr. 194 (5766)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/194.AKK1

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Būvprakses departamenta Ekspertīzes nodaļas eksperts/-e (uz nepilnu darba laiku)

Ja esi eksperts būvniecības industrijā un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles biroja kolektīvam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- nodrošināt būvprojektu kvalitātes novērtēšanu, kā arī tiem veikto ekspertīžu atbilstību normatīvo aktu prasībām

- nodrošināt būvelementu nestspējas novērtēšanu

- nodrošināt metodiskā atbalsta sniegšanu Biroja darbiniekiem un pašvaldību būvvaldēm savas kompetences jomā

- līdzdarboties darbā nepieciešamo dokumentu izstrādē un noformējumā

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera studiju programmā (priekšrocības būs kandidātiem ar izglītību būvkonstrukciju projektēšanas jomā)

- pieredze būvkonstrukciju projektēšanas jomā (priekšrocības būs kandidātiem ar patstāvīgās prakses sertifikātu būvkonstrukciju projektēšanas jomā)

- pieredze būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas nozari regulējošo tiesību aktu un būvniecības un būvizstrādājumu standartu pielietošanā

- teicamas valsts valodas prasmes, labas angļu un krievu valodas zināšanas (B2 līmenī)

- spēja savlaicīgi un objektīvi izskatīt jautājumus, prasme organizēt savu darbu

- augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- B kategorijas autovadītāja tiesības

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Būvprakses departamenta Ekspertīzes nodaļas eksperta amata konkursam" līdz 2016. gada 19. oktobrim.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2016. gada 31. oktobrim. Uzziņas pa tālr. 67013304.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2016/194.AKK2

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Resursu vadības departamenta Personāla vadības daļas darba aizsardzības speciālists/-e (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku; darbavieta Peldu ielā 30, Rīgā)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- 2. līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- labas datorlietotāja prasmes (Ms Office)

- vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes darbību

- prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās

- spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi

- teicamas komunikācijas prasmes un sadarbības spējas, prasme noteikt prioritātes, patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veidot un uzturēt darba aizsardzības pārvaldības sistēmu

- nodrošināt darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu

- organizēt strādājošo obligātās veselības pārbaudes

- izvērtēt strādājošo iesniegumus darba aizsardzības un veselības pārbaudes jomā

- uzturēt aktuālas esošās darba aizsardzības instrukcijas un piedalīties jaunu instrukciju izstrādāšanā

- organizēt darba aizsardzības instruktāžu veikšanu un apmācības Darba aizsardzības jautājumos

- veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu, analīzi un cēloņu noteikšanu, dokumentu noformēšanu un uzskaiti

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 8. mēnešalgu grupai, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi personals@pvd.gov.lv ar norādi "RVD Personāla vadības daļas darba aizsardzības speciālists". Tālr. uzziņām 67027529.


OP 2016/194.AKK3

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Resursu vadības departamenta Juridiskās daļas valsts pārvaldes juriskonsults/-e (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku; darbavieta Peldu ielā 30, Rīgā)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- 2. līmeņa augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) tiesību zinātnē, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām

- labas angļu un krievu valodas zināšanas (sarunvaloda un lietišķo rakstu prasmes)

- ļoti labas datorlietotāja prasmes (MS Office) un prasme strādāt ar biroja programmatūru

- profesionālā darba pieredze valsts pārvaldē

- prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā

- teicama komunikācijas prasme

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panāk izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

- prasme izmantot teorētiskās zināšanas praksē

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- administratīvo aktu projektu sagatavošana, rediģēšana

- administratīvo pārkāpumu procesa pārzināšana un piemērošana

- valsts pārvaldes funkciju realizēšana

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi valsts pārvaldē

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi personals@pvd.gov.lv ar norādi "RVD Juridiskās daļas valsts pārvaldes juriskonsults". Tālrunis uzziņām 67027529.


OP 2016/194.AKK4

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - VECĀKAIS REFERENTS Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļā

Amata mērķis: plānot un kontrolēt Eiropas Savienības fondu apguves mērķa profilu un nepieciešamo valsts budžetu, veikt projektu uzraudzību.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (vēlams ekonomikā, vadības zinātnēs vai ar sabiedrības veselības nozari saistītā jomā)

- vēlama praktiska pieredze darbā ar finanšu instrumentu administrēšanu vai uzraudzību un darbā ar valsts budžeta finansējuma plānošanu un apguves kontroli

- zināšanas par finanšu instrumentu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pamatprincipiem

- vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes sistēmas uzbūvi un darbību

- angļu valodas zināšanas

- labas datortehnikas un programmatūras lietošanas prasmes

- prasme strādāt precīzi, plānot un organizēt savu darbu, analītiska domāšana un iniciatīva

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Galvenie pienākumi:

- kontrolēt un analizēt Eiropas Savienības fondu apguves mērķa profila izpildi

- nodrošināt Eiropas Savienības fondu ieviešanai nepieciešamā valsts budžeta piesaisti

- analizēt un uzkrāt informāciju par mērķa profila un valsts budžeta plānu un izpildi

- uzraudzīt Eiropas Savienības fondu projektu ar augstas un vidējas pakāpes risku ieviešanu un sagatavot ikmēneša pārskatus

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu atbilstoši 12. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

- veselības apdrošināšanu

Pretendentus aicinām pieteikties 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Dokumenti, kas apliecina atbilstību amata pretendentu prasībām,

1) motivēta pieteikuma vēstule

2) CV

3) izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

jānosūta vai jāiesniedz Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011 (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 10 dienas pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"), vai jānosūta uz e-pasta adresi vm@vm.gov.lv ar norādi "Pieteikums uz ES fondu ieviešanas nodaļas vecākā referenta amatu".

Papildu informācija pa tālruni 67876018 (Personāla un dokumentu pārvaldības departaments).


OP 2016/194.AKK5

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Nr. 9.1.1.1/15/1/001) vecākā eksperta (juridiskajos jautājumos) amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā juridiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds ar piešķirto profesionālo kvalifikācijas pakāpi)

- vēlama darba pieredze juridiskos jautājumos vismaz viens gads

- Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem

- spēja strādāt pastāvīgi, identificēt problēmas, novērtēt riskus, piedāvāt risinājumus

- datorprasmes MS Office - lietotāja līmenī

- prasme strādāt ar biroja tehniku

Amata mērķis: nodrošināt ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanai nepieciešamo juridisko atbalstu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Galvenie amata pienākumi: sagatavot amata kompetences ietvaros projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus un līgumu projektus. Risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos. Nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk. izstrādāt iepirkuma dokumentāciju.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 805,00 EUR, 2. kategorija: 926,00 EUR, 3. kategorija: 1057,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija pretendentiem jānosūta līdz 2016. gada 16. oktobrim pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K. Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, vai uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "SDB_vecākais_eksperts" vai jāiesniedz personīgi 117. kabinetā. Informācija pa tālruni 67021794, un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2016/194.AKK6

"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža izsludina konkursu uz projekta vadītāja/-as amatu

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2016. gada 5. novembrim.

Darba apraksts:

- ES projektu sagatavošana un administrēšana

- iepirkuma procedūras veidošana un pārraudzība

- dokumentu aprites kontrole un pārbaude

- komunikācija ar administrējošām iestādēm par projekta dokumentu sagatavošanu un saņemšanu.

Prasības kandidātiem:

- orientēšanās dažādās Eiropas programmās

- pozitīva pieredze ES fondu sagatavošanā un/vai administrēšanā

- pieredze biznesa plānu sagatavošanā vai to izvērtēšanā

- teicamas latviešu, krievu, angļu valodu zināšanas

- labas datorprasmes

- atbildība pret veicamo darbu

Uzņēmums piedāvā:

- interesantu un dinamisku darbu augošā uzņēmumā

- stabilu atalgojumu

- profesionālu kolektīva atbalstu

Kandidātiem ir jāiesniedz "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas lietvedības nodaļā vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi cv@hotelschool.lv šādi dokumenti: direktoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci un lektora amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae).

Papildu informācija var saņemt pa e-pastu: cv@hotelschool.lv.


OP 2016/194.AKK7

HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža izsludina konkursu uz koledžas direktora/-es amatu

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2016. gada 5. novembrim.

Prasības kandidātiem:

- maģistra grāds, doktora grāds amatam atbilstošās jomās tiks uzskatīts par priekšrocību

- pieredze vadošā amatā (vismaz pieci gadi), priekšrocība pieredzei nozarē

- pieredze pedagoģiskā darbā

- pieredze personāla vadīšanā

- pieredze sadarbībā ar sociālajiem partneriem un nozares darba devējiem

- vēlama pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā, tai skaitā projektu vadībā un iepirkumu organizēšanā

- izpratne par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

- zināšanas par augstākās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- angļu valodas zināšanas, kas ļauj sazināties sarunvalodā

- vadības prasmes

- prasme argumentēt savu viedokli un pieņemt lēmumus

- komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes un iniciatīva

- prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru

Uzņēmums piedāvā:

- interesantu un dinamisku darbu augošā uzņēmumā

- stabilu atalgojumu

- profesionālu kolektīva atbalstu

Kandidātiem ir jāiesniedz "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas lietvedības nodaļā vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi cv@hotelschool.lv šādi dokumenti: direktoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci un direktora amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae).


OP 2016/194.AKK8

HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža izsludina konkursu uz lektora amatiem

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2016. gada 4. novembrim.

Prasības kandidātiem:

- augstākā izglītība

- praktiskā darba tiek uzskatīta par priekšrocību

- teicamas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes

- vēlme strādāt komandā un dalīties ar savu pieredzi

- spēja strādāt patstāvīgi un uzņemties atbildību

Kandidātiem ir jāiesniedz "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas lietvedības nodaļā vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi cv@hotelschool.lv šādi dokumenti: direktoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci un lektora amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae).

Papildu informācija var saņemt pa e-pastu: cv@hotelschool.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2016/194.AKR1

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Dienvidlatgales pārvaldes inspektores pārtikas uzraudzības jomā amatā uz noteiktu laiku no 2016.gada 26.septembra iecelta DITA PĪĶE.


OP 2016/194.AKR2

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka konkursa kārtībā uz Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vecākās referentes amatu uz noteiktu laiku no 2016.gada 3.oktobra iecelta DIĀNA VĪTOLA.


OP 2016/194.AKR3

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka konkursa kārtībā uz Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vecākās referentes amatu uz nenoteiktu laiku no 2016.gada 3.oktobra iecelta AIJA BITINAS.


OP 2016/194.AKR4

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka konkursa kārtībā uz Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļas vecākā referenta amatu uz noteiktu laiku no 2016.gada 3.oktobra iecelts JĀNIS GRĪNPAUKS.


OP 2016/194.AKR5

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Veselības aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vecākās inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2016. gada 3. oktobrī iecelta INGA MIHALOVIČA.


OP 2016/194.AKR6

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatā konkursa kārtībā 2016. gada 6. oktobrī iecelts EDMUNDS SPROĢIS.


OP 2016/194.AKR7

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2016. gada 7. oktobrī iecelta ANDŽELIKA GRIBOVA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)