Laidiens: 26.10.2016., Nr. 208 (5780)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2016/208.UT1

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29522915 (C-1810-16/6) SIA "XL Parts" maza apmēra prasībā pret SIA " VEDĒJIŅŠ" un Tālivaldi Greidiņu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam TĀLIVALDIM GREIDIŅAM, dzim. 1964. gada 7. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Kļavu ielā 25, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, ka 2016. gada 8. decembrī tiesnese D. Ķeire minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Tālivaldim Greidiņam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms lietas izskatīšanas. Sprieduma norakstu atbildētājs Tālivaldis Greidiņš varēs saņemt, sākot no 2016. gada 9. decembra, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas Civillietu kancelejā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 1. stāvā, 105. kabinetā.


OP 2016/208.UT2

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C-7644-16/21 Aigas Kramas prasībā pret Kristapu Eglīti par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētājs KRISTAPS EGLĪTIS, pers. kods 190775-10130, nav deklarētās dzīvesvietas, norādītā adrese: Siguldas iela 6-16, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, tiek aicināts uz lietas izskatīšanu 2016. gada 22. novembrī plkst. 9.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2. stāvā, 15. zālē. Atbildētāja neierašanās gadījumā tiesa lietu var izskatīt bez viņa klātbūtnes.


OP 2016/208.UT3

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C33580516 SUA "Paus Konsults" maza apmēra prasībā pret Aleksandru Banaško, dzim. 1980.gada 18.augustā, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam ALEKSANDRAM BANAŠKO, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta "Ausmas", Gāršmuiža, Sējas novads, LV-2160, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese A. Ilstere. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā). Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis spriedums sastādīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā, un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2017.gada 11.janvārī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā 20 dienu laikā, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā Siguldā, Šveices ielā 27. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2016/208.UT4

SUJUNS EŠIMOVS (SUYUN ESHIMOV), dzim. 1970. gada 8. martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Elobod iela 3-2, pilsēta Jakkabag, Kaškadarjinskas apgabals, Uzbekistānas Republika, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 9. maijā plkst. 10.30 Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, LV-5001, 209.a tiesas sēžu zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C24104316 prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu (prasītāja - Sņežana Bartule). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2016/208.UT5

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C12295016 Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Andreju Zborovecu par aizgādības tiesību atņemšanu. Lieta nolikta iztiesāšanai 2016.gada 8.decembrī plkst.11.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 1. stāvā, 2.zālē. Tiesa uzaicina ANDREJU ZBOROVECU, dzim. 1972.gada 10.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)