Laidiens: 09.02.2016., Nr. 27 (5599)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2016/27.KM1

Paziņojums par biedrības darbības izbeigšanu

"Slāvu Mūzikas Biedrība", reģ.Nr.40008121711, juridiskā adrese: Madonas iela 24A, Rīga, LV-1084, Latvija, paziņo par darbības izbeigšanu. Kreditori savas pretenzijas un prasības var pieteikt juridiskajā adresē Madonas ielā 24A, Rīgā, LV-1084, Latvijā, rakstveidā trīs mēnešu laikā no paziņojuma publikācijas dienas.


OP 2016/27.KM2

Paziņojums par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju

Biedrība Atbalsta centrs "PRIEKS BĒRNIEM", reģ.Nr.40008147212, paziņo, ka 2015.gada 21.decembrī ir pieņemts biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju. Likvidācijas procesa uzsākšana reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2016.gada 5.janvārī. Kreditori tiek uzaicināti pieteikt savus prasījumus trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas, nosūtot tos rakstiskā formā uz biedrības juridisko adresi - Tapešu iela 51-21, Rīga, LV-1083.


OP 2016/27.KM3

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "Komunālā pārvalde", reģ. Nr. 42103017215, paziņo, ka 2016. gada 28. janvārī Liepājas pilsētas dome pieņēmusi lēmumu Nr. 14, protokols Nr. 1, par SIA "Komunālā pārvalde" pārveidi par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde". Sakarā ar iepriekš minēto, SIA "Komunālā pārvalde" kreditori tiek aicināti pieteikt savus prasījumus 2 (divu) mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas, norādot prasījuma saturu, pamatu un apmēru un pievienojot prasījumu pamatojošus dokumentus.


OP 2016/27.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Milagro Travel" (reģ.Nr.40103212851, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 44-23, Rīga LV-1011, Latvija). Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: SIA BALTIC TRAVEL SERVICES (reģ.Nr.40103740309, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 44-23, Rīga, LV-1011, Latvija) - iegūstošā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par pievienošanu ir pieņemts 2016.gada 29.janvārī. Kreditoru prasības piesakāmas viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Krišjāņa Barona iela 44-23, Rīga, LV-1011.


OP 2016/27.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

SIA BALTIC TRAVEL SERVICES (reģ.Nr.40103740309, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 44-23, Rīga, LV-1011, Latvija). Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Milagro Travel" (reģ.Nr.40103212851, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 44-23, Rīga, LV-1011, Latvija) - pievienojamā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par pievienošanu ir pieņemts 2016.gada 29.janvārī. Kreditoru prasības piesakāmas viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Krišjāņa Barona iela 44-23, Rīga, LV-1011.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)