Laidiens: 10.02.2016., Nr. 28 (5600)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2016/28.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MATADORS", reģ. Nr. 54102016481, juridiskā adrese: "Ievas", Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4060, paziņo, ka 2016. gada 21. janvārī ir pieņemts ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums par sabiedrības reorganizāciju. Reorganizācijas veids: sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MATADORS" mantas daļas nodalīšana jaundibināmajai sabiedrībai. Kreditoru prasījumi piesakāmi "Ievās", Katvaru pagastā, Limbažu novadā, LV-4060, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2016/28.KM2

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

2016. gada 22. janvārī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "International Investments", reģistrācijas numurs 40003926724, juridiskā adrese: "Vecgaiņi", Gaiņi, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312 (turpmāk - Sabiedrība), dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju, pārveidojot to par akciju sabiedrību atbilstoši Komerclikuma 337. panta noteikumiem. Kreditori, kuriem ir pamats uzskatīt, ka viņi ir tiesīgi saņemt nodrošinājumu saviem prasījumiem, tiek aicināti pieteikt savus prasījumus Sabiedrības juridiskajā adresē "Vecgaiņi", Gaiņi, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312, 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)