Laidiens: 13.01.2016., Nr. 8 (5580)

Dažādi sludinājumi

OP 2016/8.DA1

Paziņojums

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Departaments) aicina KATRĪNI ŪDRI (dzim. 25.04.1992.) divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas ierasties Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 501. vai 503.telpā, lai saņemtu Departamenta Dzīvokļu pārvaldes dzīvojamās telpas īres piedāvājumu vai brīdinājumu par izslēgšanu no palīdzības saņemšanas dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām 3.reģistra (vēstule Nr. DMV-15-26571-ap).


OP 2016/8.DA2

Paziņojums

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Departaments) aicina GRIETU SAVICKU (dzim. 04.09.1991.) viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas ierasties Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 501. vai 503.telpā, lai saņemtu Departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas personu reģistrācijai palīdzības saņemšanai 22.12.2015. sēdes protokola Nr.55 (5.1.11.punkts) izrakstu par izslēgšanu no palīdzības saņemšanas sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas 1.reģistra (vēstule Nr. DMV-16-18-ap).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)