Laidiens: 08.06.2017., Nr. 114 (5941)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/114.AKK1

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS!

Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta.

Mēs esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem un atzītākajiem kūrorta un veselības centriem Eiropā. Mēs vēlamies, lai jūrmalnieki un Latvija lepotos ar mūsu brīnišķīgo pilsētu, uzskata to par labāko dzīves un atpūtas vietu, tāpēc veidojam spēcīgu komandu, kura radoši un aizrautīgi šos mērķus īstenos!

Ja tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts/-a mūsu komandā - Jūrmalas pilsētas domē (reģ. Nr. 90000056357).

AICINĀM PIETEIKTIES ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES PROJEKTU IEVIEŠANAS NODAĻAS AMATAM - PROJEKTU VADĪTĀJS (uz noteiktu laiku)

Prasības:

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs - komerczinības, administrēšana, tiesību zinātne

- vismaz trīs gadu pieredze Eiropas Sociālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu vadībā un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu infrastruktūras projektu vadībā

- zināšanas un pieredze sociālās jomas (veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu) un infrastruktūras projektu plānošanā, vadībā, īstenošanā un uzraudzībā

- publiskā iepirkuma procesa pārzināšana un izpratne par publisko iepirkumu dokumentu sagatavošanu, tai skaitā vēlama pieredze valsts vai pašvaldību iepirkumu sagatavošanā

- spēja analizēt, veikt aprēķinus, tai skaitā finanšu aprēķinus, identificēt pastāvošos riskus projekta aktivitāšu īstenošanā un organizēt sadarbību starp pašvaldības un valsts pārvaldes iestādēm, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem

- prasme strādāt komandā un saspringtos darba apstākļos, argumentēti paust savu viedokli, operatīvi sniegt informāciju, patstāvīgi plānot un organizēt darbu izpildi

- pozitīva attieksme un labas saskarsmes spējas, augsta atbildības izjūta un precizitāte

- vēlme celt savu profesionālo kvalifikāciju, piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos

- teicamas latviešu valodas un labas angļu, krievu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Amata pienākumi:

- sagatavot projektu iesniegumus Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu piesaistei pašvaldības infrastruktūras projektu ieceru īstenošanai, tai skaitā organizēt projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo dokumentu izstrādes procesus

- plānot, organizēt, vadīt un uzraudzīt Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu infrastruktūras projektu īstenošanu atbilstoši noteiktajam laika grafikam, budžetam un kvalitātes prasībām

- kompetences ietvaros sagatavot būvniecības procesu uzsākšanai nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā iepirkumu dokumentāciju, piedalīties iepirkumu rezultātu izvērtēšanā, būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas procesos

- pārstāvēt Jūrmalas pilsētas pašvaldību pasākumos un sanāksmēs, kas saistītas ar Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu sociālo un infrastruktūras projektu īstenošanu

- kompetences ietvaros sagatavot domes lēmumu un rīkojumu projektus

Piedāvājam:

- interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu

- mūsdienīgu darba vidi

- atsaucīgus un profesionālus kolēģus

- stabilu atalgojumu un motivācijas sistēmu

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes (vēlams) nosūtīt uz e-pasta adresi personals@jurmala.lv ar norādi KONKURSAM UZ PROJEKTU VADĪTĀJA AMATU (uz noteiktu laiku).

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz pārrunām. Tālrunis informācijai 67093921.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. pantu, Jūrmalas pilsētas dome informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases procesa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome.

www.jurmala.lv


OP 2017/114.AKK2

 

VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) ir 11 Baltijas jūras reģiona valstu par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru sadarbība. VASAB ietilpst Baltijas jūras valstu padomes organizāciju tīklā. Kopš 2007. gada VASAB sekretariāts atrodas Rīgā.

VASAB sekretariāts piedalās vairākos pārrobežu sadarbības projektos kā partneris vai vadošais partneris: INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas finansētos projektos "Horizontālās aktivitātes "Telpiskā plānošana" atbalsts 2" (HA Spatial Planning Support 2, HASPS2), "Ziemeļjūras-Baltijas reģionu savienotājs (NSB CoRe)", "Saskaņota lineārā infrastruktūra Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic LINes)" un "Komunicēsim ESSBJR reģiona interesēs" (Let's Communicate the EUSBSR for the benefit of the Region, Let's Communicate!). VASAB sekretariāts ir sagatavojis arī vairāku jaunu projektu pieteikumus.

Pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai aicinām darbā sabiedrisko attiecību speciālistu

Ideālais pretendents/-e:

- apveltīts ar zinātkāri par "lielo bildi" un plašu redzesloku

- raksta aizraujošus stāstus un aprakstus angļu valodā

- patīkams sarunu biedrs un atsaucīgs kolēģis

- padara mājaslapas pievilcīgas un apmeklētas

- ir aktīvs sociālajos medijos un patīk par tiem rūpēties

Galvenie pienākumi:

- VASAB sekretariāta īstenoto NSB CoRe un Baltic LINes projektu sabiedrisko attiecību aktivitāšu plānošana un īstenošana, t. sk. informācijas un aprakstu sagatavošana par projektu aktivitātēm, progresu un rezultātiem, projektu ziņojumu, prezentāciju un multimediju materiālu, kā arī publicitātes materiālu sagatavošana, projektu aktivitāšu un rezultātu stratēģiskā komunikācija

- līdzdalība projektu pasākumu organizēšanā

- VASAB mājaslapas satura atjaunošana, projektu sadaļu pilnveidošana

- piedalīšanās VASAB un citu organizāciju sanāksmēs saistībā ar pārrobežu sadarbības projektu sabiedrisko attiecību jautājumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība

- stratēģiskās plānošanas un projektu vadības prasmes

- augsta saskarsmes kultūra, organizatora spējas un laika plānošanas prasmes

- spēja strādāt komandā

- analītiska domāšana un prasme no speciālistu sagatavota materiāla vai pasākuma laikā profesionāļu sniegtās informācijas sagatavot koncentrētu aprakstu populārā valodā

- radošums un prasme rast inovatīvus risinājumus projekta komunikācijai

- teicamas angļu valodas zināšanas

- teicamas rakstītprasmes, komunikācijas un prezentācijas prasmes angļu valodā

- teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- pieredze sabiedrisko attiecību jomā, žurnālistikā vai sociālajos medijos

- pieredze darbā kādā no Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmas projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- brīnišķīgus kolēģus

- profesionālas pilnveidošanās iespējas

- interesantu, dinamisku darbu un iespēju apceļot Baltijas jūras reģionu

- veselības apdrošināšanu un labus darba apstākļus

- nepilnas slodzes darbu - 65 % no pilnas slodzes, ar iespēju palielināt līdz pilnai slodzei sākot no 2018. gada 1. janvāra

- labu atalgojumu: mēnešalga pārbaudes laikā - bruto 1600 euro pilnai slodzei; pēc pārbaudes laika beigām - 1900 euro pilnai slodzei, no 2018. gada 1. janvāra - 2100 euro

Cita informācija:

- vēlamais darba uzsākšanas laiks - 2017. gada 10. augusts

- darbs uz noteiktu laiku - līdz 2018. gada 30. decembrim

- pārbaudes laiks - 3 mēneši

VASAB darba valoda ir angļu valoda.

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 14.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajā departamentā, adrese: Rīga, Alberta iela 10, LV-1010, vai jānosūta elektroniski uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālr. uzziņām 67350636.

Plašāka informācija par VASAB atrodama mājaslapā www.vasab.org.

Plašāka informācija par NSB CoRe projektu pieejama šeit: http://www.uudenmaanliitto.fi/nsbcore.

Plašāka informācija par Baltic LINes projektu pieejama šeit: http://www.vasab.org/index.php/balticlines-eu.


OP 2017/114.AKK3

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337) izsludina konkursu uz vakanto Juridiskā departamenta Ārstniecības riska fonda jurista valsts civildienesta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot administratīvo aktu projektus

- sagatavot atbilžu projektus sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām

- gatavot prasītāja un atbildētāja iesniegumus, sagatavot paskaidrojumus

- gatavot prasību pieteikumus ārstniecības iestādēm, kas nav veikušas ārstniecības riska maksājumus un veikt līdzekļu piedziņu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- iegūta augstākā izglītība tiesību zinātnē

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē

- vēlama juridiskā darba pieredze (pieredze darbā ar administratīvo aktu izstrādi tiks uzskatīta par priekšrocību)

- labas datorprasmes (MS Word, EXCEL, PowerPoint)

- teicamas latviešu, labas krievu valodas zināšanas

- augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā

- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā un labus darba apstākļus

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas no 756 EUR

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Jurists Ārstniecības riska fondā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pasta adresi Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2017. gada 18. jūnijam. Informācija pa tālruni 67043742.


OP 2017/114.AKK4

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337) izsludina konkursu uz vakanto Ārstniecības pakalpojumu departamenta Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītāja amatu (1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- organizēt un vadīt nodaļas darbu

- izvirzīt un saskaņot nodaļas un darbinieku sasniedzamos mērķus, sekot līdzi to sasniegšanai

- prognozēt, novērtēt un plānot stacionāriem pakalpojumiem nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu

- izstrādāt rīkojumu, ieteikumu, instrukciju, kārtību un cita veida iekšējo normatīvo aktu projektus

- sagatavot un slēgt līgumus ar stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

- sagatavot un slēgt līgumus par atsevišķu pasākumu īstenošanu atbilstoši valsts budžeta programmās noteiktajam

- veikt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai izlietoto valsts budžeta līdzekļu analīzi

- gatavot atbildes sarakstē ar juridiskām un fiziskām personām

- informēt pakalpojumu sniedzējus par izmaiņām stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumos

Prasības pretendentiem:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā

- vismaz trīs gadu veiksmīga darba pieredze vadībā

- spēja deleģēt pienākumus, vadīt un motivēt komandu

- ļoti labas datorprasmes (MS Excel, Word, PowerPoint)

- labas krievu un angļu valodas zināšanas līmenis B1

- labas komunikācijas un problēmu risināšanas prasmes

- pārzināt normatīvos aktus veselības aprūpes jomā

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem

- atalgojumu no 1052 EUR (bruto alga pārbaudes laikā) līdz 1382 EUR pēc pārbaudes laika

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Vadītājs Stacionāro pakalpojumu nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pasta adresi Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2017. gada 18. jūnijam. Informācija pa tālruni 67043742.


OP 2017/114.AKK5

APP "Dārzkopības institūts" izsludina konkursu uz šādām zinātnisko darbinieku amatu vietām:

- 1 (viena) pilnas slodzes pētnieka vieta Augu pataloģijas un entomoloģijas nodaļā

Prasības pretendentiem:

pētnieks/-e augu patoloģijā/mikoloģijā - maģistra zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze pētnieciskajā darbā augu patoloģijā/mikoloģijā vismaz 7 gadi, t. sk. darbā ar augiem patogēnajām sēnēm un to ierosinātām slimībām; ir prasmes un pieredze pielietot molekulārās bioloģijas metodes augu patogēnu pētniecībā; ir pieredze augu patogēnu morfoloģiskā un ģenētiskajā raksturošanā un to ietekmes uz saimniekaugiem raksturošanā; ir pieredze pētniecības projektu realizācijā un zinātnisku publikāciju sagatavošanā

- 1 (viena) pilnas slodzes asistenta vieta Augu pataloģijas un entomoloģijas nodaļā

Prasības pretendentiem:

asistents/-e augu patoloģijā/bakterioloģijā - maģistra zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze pētnieciskajā darbā augu patoloģijā/bakterioloģijā vismaz 5 gadi, t. sk. darbā ar augiem patogēnajām baktērijām un to ierosinātām slimībām; ir prasmes un pieredze augiem patogēno baktēriju raksturošanā, biotestu ierīkošanā un slimību norises raksturošanā; ir pieredze pētniecības projektu realizācijā

- 1 (viena) pilnas slodzes pētnieka vieta Ģenētikas un biotehnoloģiju nodaļā

Prasības pretendentiem:

pētnieks/-e augu molekulārajā bioloģijā - maģistra grāds bioloģijā ar specializāciju molekulārajā bioloģijā, pieredze pētnieciskajā darbā augu molekulārajā bioloģijā; vēlama pieredze dārzaugu genotipēšanā, ģenētiskās daudzveidības izvērtēšanā, izmantojot molekulāros marķierus; dārzaugu saimnieciski nozīmīgu pazīmju ģenētikas izpētē un molekulāro marķieru pielietošanā selekcijā; pēdējo 5 gadu laikā ir publicētas vismaz 3 starptautiskas zinātniskas publikācijas (saistītas ar pieprasīto specializāciju), kas ir ietvertas SCOPUS un/vai ISI Web of Science datubāzes, kā arī pēdējo 3 gadu laikā pretendents ir piedalījies vismaz 1 zinātniskā (nacionālā vai starptautiskā) projektā

- 1 (viena) pilnas slodzes pētnieka vieta Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļā darbam bumbieru šķirņu, potcelmu, tehnoloģisko risinājumu izpētē, bumbieru ģenētisko resursu kolekcijas uzturēšanai

Prasības pretendentiem:

pētnieks/-e augu agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanā - doktora grāds lauksaimniecības vai bioloģijas zinātnē, pieredze augļaugu šķirņu izvērtēšanā, adaptēšanā, tehnoloģiskajos pētījumos (t. sk. ar bumbierēm), vismaz 5 gadi, pieredze pētniecības projektu realizācijā un zinātnisku (t. sk. SCI) publikāciju sagatavošanā, vismaz 2 publikācijas SCI izdevumu datu bāzē (piemēram, SCOPUS); pieredze sadarbībai ar uzņēmējiem nozarē, populārzinātnisku publikāciju rakstīšanā. Ir zināšanas MS Office programmatūras pielietošanā, pieredze darbam ar datu statistisko apstrādi. Ir latviešu, angļu, krievu valodas prasmes, vēlamas autovadītāja tiesības

- 1 (viena) pilnas slodzes zinātniskā asistenta vieta pārstrādes un bioķīmijas nodaļā

Prasības pretendentiem:

zinātniskais/-ā asistents/-e pārstrādes un bioķīmijas nodaļā - maģistra grāds ar pārtiku un uzturu saistītās nozarēs; iepriekšēja pieredze pētniecības darbā, tostarp jaunu pārtikas produktu izstrādē ne mazāk kā 3 gadi; pieredze zinātnisko publikāciju sagatavošanā - vismaz 1 publikācija, kas publicēta Scopus vai Web of Science datubāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos; pieredze pētījumu projektu īstenošanā

- 1 (viena) pilnas slodzes vadošā pētnieka vieta pārstrādes un bioķīmijas nodaļā

Prasības pretendentiem:

vadošais/-ā pētnieks/-e pārstrādes un bioķīmijas nodaļā - zinātņu doktora grāds pārtikas vai ar to saistītās nozarēs; pieredze pētnieciskajā darbā un bioķīmisko analīžu veikšanā ar HPLC ne mazāka kā 5 gadi; pieredze zinātnisko publikāciju sagatavošanā - vismaz 15 publikācijas pārtikas ķīmijas jomā, kas publicētas Scopus vai Web of Science datubāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos; pieredze pētījumu projektu īstenošanā; vismaz divu svešvalodu prasmes

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- pieteikums dalībai konkursā

- dzīves gājuma apraksts (CV)

- izglītības un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumentus iesniegt līdz 2017. gada 7. jūlijam personīgi Graudu ielā 1, Ceriņos, Krimūnas pagastā, Dobelē, vai sūtot uz e-pastu: info@lvai.lv.


OP 2017/114.AKK6

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" (SIA "RISEBA University", vienotais reģ. Nr. 40003090010) izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla vietām:

uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

- Ekonomika, Tirgzinība - 2 vietas

- Ekonomika, Ekonometrija - 1 vieta

uz DOCENTA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

- Vadībzinātne, Uzņēmējdarbības vadība - 3 vietas

Prasības kandidātiem:

- attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds

- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze

- datorprasme (Word, Excel, Power Point u. c.)

- prasme darboties e-studiju interneta vidē

- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas, zināšanas, prasme lietot tās studiju un metodiskajā darbā

Ar akadēmiskā amata prasībām, t. sk. formām, pretendenti var iepazīties RISEBA mājaslapā www.riseba.lv (Par RISEBA → Vakances).

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

- rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā uz vakanci

- CV (Europass formātā) latviešu un angļu valodā

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

- aizpildīta kritēriju tabula attiecīgajam amatam

- aizpildīta dokumentu apkopojuma tabula attiecīgajam amatam

- dokumentu apkopojuma tabulā norādīto dokumentu kopijas

Norādītos dokumentus 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas sūtīt uz e-pasta adresi jelena.pokrojeva@riseba.lv vai iesūtīt pa pastu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai "RISEBA" Meža ielā 3, Rīgā, LV-1048 (ar norādi "Rektorāts - konkursam"). Kontakttālrunis 67807959.


OP 2017/114.AKK7

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra izsludina konkursu uz jurista amatu (uz noteiktu laiku, darbavieta Rīgā)

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība tiesību zinātnē (vēlama specializācija normatīvo aktu izstrādē)

- pieredze normatīvo aktu projektu izstrādāšanā

- zināšanas un pieredze administratīvajā procesā, tajā skaitā lēmumu un cita veida administratīvo aktu sagatavošanā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augsta atbildības izjūta, precizitāte, labas komunikācijas prasmes, spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- spēja strādāt komandā, plānot savu darbu un noteikt prioritātes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Galvenie pienākumi:

- piedalīties politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju uzraudzības jomā

- piedalīties darba grupās, kas saistītas ar normatīvo aktu izstrādi

- izskatīt personu apstrīdēšanas iesniegumus administratīvā procesa lietās, sagatavot lēmumprojektus un citus dokumentus

- pārstāvība citās valsts iestādēs vai tiesā

Piedāvājam:

- mēnešalga no 940 euro līdz 1050 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam)

- sociālās garantijas

Pretendentus lūdzam iesniegt CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010, vai vakance@vtua.gov.lv ar norādi uz attiecīgo darbavietu.

www.vtua.gov.lv

* Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.


OP 2017/114.AKK8

Valsts vides dienesta (reģ. Nr. 90000017078) Liepājas reģionālā vides pārvalde izsludina konkursu uz Atļauju daļas vadītāja amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta Liepājā)

Piedāvājam:

- vērtīgu darba pieredzi vadošā amatā vides aizsardzības jomā

- profesionālās izaugsmes iespējas

- mēnešalgu  no 800 līdz 1000 euro pirms nodokļu nomaksas

Pretendentam/-ei izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība vides zinātnē, ģeogrāfijā, bioloģijā (maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību)

- profesionālā darba pieredze vides aizsardzības nozarē, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē vadošā amatā

- zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar vides aizsardzības  normatīvajiem un tiesību aktiem

- labas komunikācijas prasmes, spēja skaidri paust un argumentēt savu viedokli

- spēja efektīvi plānot un organizēt savu un padoto darbu, strādāt individuāli un komandā

- augsta atbildības izjūta, iniciatīva, precizitāte un pašaizliedzīga attieksme pret uzdoto uzdevumu izpildi

Amata pienākumi:

- organizēt, koordinēt un kontrolēt daļai uzdoto uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi

- veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu

- sagatavot tehniskos noteikumus (TN) vai atzinumus darbības uzsākšanai

- izsniegt atzinumus un izziņas par ietekmes uz vidi un TN nepieciešamību

- sagatavot nosacījumus teritoriālplānojumu un detālplānojumu izstrādei, izskatīt izstrādātos plānojumus un sniegt atzinumus

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz personīgi vai jānosūta Liepājas reģionālai vides pārvaldei: liepaja@liepaja.vvd.gov.lv, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, tālrunis uzziņām 63424826.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/114.AKR1

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Finanšu policijas pārvaldes Atbalsta daļas Tehniskā atbalsta nodaļas galvenā speciālista amatā uz nenoteiktu laiku no 29.05.2017. konkursa kārtībā ir iecelts ALDIS LĪBIETIS.


OP 2017/114.AKR2

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Personālvadības pārvaldes Personāla administrēšanas daļas galvenās personāla speciālistes amatā uz nenoteiktu laiku no 30.05.2017. konkursa kārtībā ir iecelta TABITA EŅĢELE.


OP 2017/114.AKR3

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu pārvaldes Rīgas klientu apkalpošanas un reģistrācijas daļas Otrās reģistrācijas nodaļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz nenoteiktu laiku no 01.06.2017. konkursa kārtībā ir iecelta ANITA HOFMANE.


OP 2017/114.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodrošinājuma pārvaldes Dokumentu pārvaldības daļas vadītājas amatā uz nenoteiktu laiku no 05.06.2017. konkursa kārtībā ir iecelta INDRA OZOLIŅA.


OP 2017/114.AKR5

Nacionālais veselības dienests paziņo, ka konkurss uz Juridiskā departamenta Ārstniecības riska fonda jurista amatu noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/114.AKR6

Ekonomikas ministrija paziņo, ka no 2017.gada 5.jūnija uz nenoteiktu laiku Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vecākās ekspertes amatā iecelta SIGNE TUKLERE.


OP 2017/114.AKR7

Finanšu ministrijā (reģ. Nr. 90000014724) konkursa kārtībā Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vecākās referentes ierēdnes amatā uz noteiktu laiku no 2017.gada 5.jūnija iecelta JŪLIJA KUDRJAVCEVA.


OP 2017/114.AKR8

Zemkopības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas vecākās referentes amatā uz noteiktu laiku iecelta MARIJA DOBELE.


OP 2017/114.AKR9

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra paziņo, ka 2017.gada 2.jūnijā Biznesa inkubatoru departamenta direktora vietnieka amatā uz noteiktu laiku iecelts ANDRIS LOBOVS.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)