Laidiens: 09.06.2017., Nr. 115 (5942)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/115.AKK1

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amatu - juriskonsults Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļā (vakance uz nenoteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

- piedalīties iepirkumu komisiju un darba grupu darbā, atbilstoši nodaļas kompetencei (būvniecība, nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana)

- veikt to līgumu izstrādāšanu un tiesisko pārvaldību (garantijas saistību izvērtēšana, strīdu risināšana u. tml.), kuru priekšmets atbilst nodaļas kompetencei

- veikt dokumentu juridisko analīzi un sniegt juridiskus atzinumus

- pārstāvēt Centra intereses Iepirkumu uzraudzības birojā, tiesā un citās institūcijās

Prasības kandidātiem/-ēm:

- augstākā juridiskā izglītība

- labas zināšanas un izpratne tiesību nozarēs, atbilstoši nodaļas darbības jomai (administratīvajās tiesībās un civiltiesībās)

- prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas

- vēlama pieredze jurista darbā un/vai pieredze publisko iepirkumu jomā

- labas prasmes tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanā (MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī, internets)

- vēlme un spēja sadarboties ar kolēģiem

- prasme noteikt prioritātes, sava darba plānošana un organizēšana

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un iespējamos riskus

- prasme saprotami izteikt un loģiski argumentēt savu viedokli

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 835 EUR līdz 1190 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājaslapā www.vamoic.gov.lv sadaļā "Vakances"), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 18. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, vai pa e-pastu: sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālr. uzziņām 67300241.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


OP 2017/115.AKK2

Izglītības kvalitātes valsts dienests (reģ. Nr. 90001259032) izsludina atklātu konkursu uz vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- novērtēt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmas atbilstoši normatīviem dokumentiem un sniegt atzinumu izglītības programmas licences saņemšanai, atteikumam vai atlikšanai, anulēšanai

- sniegt Izglītības un zinātnes ministrijas, citu ministriju padotībā esošām, pašvaldību un privātajām profesionālās izglītības iestādēm, eksaminācijas institūcijām un sociālajiem partneriem metodisku un informatīvu atbalstu profesionālās izglītības programmu īstenošanā

- veikt pārbaudes izglītības iestādēs un citās telpās, kas saistītas ar izglītības procesa norisi, sagatavot un noformēt pārbaudes aktus, sagatavot ierosinājumus

- izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus

- piedalīties profesionālās izglītības attīstības, normatīvo aktu projektu izstrādē un īstenošanā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai maģistra grāds, vēlams pedagoģijā, izglītības vadībā vai tiesību zinātnēs

- darba (civildienesta) pieredze izglītībā (pārvaldes darbs valsts pārvaldes iestādē, kuras kompetencē ir profesionālās izglītības un tālākizglītības politikas veidošanas, plānošanas un īstenošanas jautājumi, kā arī profesionālās izglītības uzraudzība)

- prasme analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, izteikt viedokli un argumentēt

- labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku

- valsts valodas un vienas svešvalodas zināšanas

- pieredze darbā ar datubāzēm

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli - motivāciju, CV, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi ikvd@ikvd.gov.lv ar norādi "Konkursam" divdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis uzziņām 67507834 vai 67387867.


OP 2017/115.AKK3

SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS (reģistrācijas numurs 90009756700) izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas epidemiologs (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģisko izmeklēšanu

- organizēt profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizāciju infekcijas slimību perēkļos; ja nepieciešams, apmeklējot infekcijas skartos objektus un ārstniecības iestādes Rīgā un Pierīgas reģionā

- nodrošināt epidemioloģisko datu analīzi par konkrētajām infekcijas slimībām, kas pakļautas epidemioloģiskajai uzraudzībai

- veikt vakcinācijas komplikāciju gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu

- nodrošināt imunizācijas procesa koordinēšanu, t. sk. vakcīnu sadali vakcinācijas iestādēm

Prasības pretendentiem/ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnas vai sabiedrības veselības jomā

- vēlama pieredze darbā ar Valsts Infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmu (VISUMS)

- prasme organizēt un veikt infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģisko izmeklēšanu un noteikt epidemioloģiskās kontroles pasākumus infekcijas slimību perēklī tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas komunikācijas prasmes un pozitīva attieksme (darbs saistīts ar komunikāciju ar infekcijas slimniekiem, kontaktpersonām, ārstniecības personām, infekcijas skarto iestāžu administrāciju un citām sadarbības iestādēm)

- augsta atbildības izjūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- augstākā līmeņa 1. pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis

- labas angļu valodas zināšanas

- labas datorprasmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint) un interneta pārlūkprogrammās

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu komandā

- iespēju profesionāli augt un pilnveidot zināšanas

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai un piešķirtai kategorijai

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Amata konkursa kandidātiem līdz 2017. gada 25. jūnijam jānosūta uz e-pasta adresi personals@spkc.gov.lv ar norādi "Epidemiologa amata vakance" šādi dokumenti:

- profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule

- augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

Uzziņas pa tālruni 67387657, informācija par SPKC - www.spkc.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;

2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kontaktinformācija: Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV-1005.


OP 2017/115.AKK4

SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS (reģistrācijas numurs 90009756700) izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists uz noteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- sniegt atbildes uz mediju jautājumiem, organizēt intervijas, sagatavot preses relīzes

- administrēt Slimību profilakses un kontroles centra kontus sociālajos tīklos

- administrēt Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapas

- sagatavot Slimību profilakses un kontroles centra informatīvos pārskatus

- nodrošināt sadarbību ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru Eiropas Fokālā Komunikatora tīkla ietvaros

- piedalīties citu sabiedrisko attiecību aktivitāšu īstenošanā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība komunikācijas vai sabiedrisko attiecību jomā

- praktiskā darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā ne mazāk kā viens gads

- teicamas komunikācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstos

- ļoti labas angļu valodas zināšanas sadarbībai ar ārvalstu sadarbības partneriem un medijiem

- labas iemaņas darbā ar MS Office programmām

- augstākā līmeņa 1. pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis

- normatīvo aktu, kas regulē plašsaziņas līdzekļu darbību, pārzināšana

- prasme analizēt, apkopot informāciju, sagatavot to prezentācijas veidā

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu komandā

- iespēju profesionāli augt un pilnveidot zināšanas

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai un piešķirtai kategorijai

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Amata konkursa kandidātiem līdz 2017. gada 25. jūnijam jānosūta uz e-pasta adresi personals@spkc.gov.lv ar norādi "sabiedrisko attiecību speciālista amata vakance" šādi dokumenti:

- profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule

- augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

- divus komunikācijas darbu paraugus - vienu preses relīzi un vienu ziņu ievietošanai mājaslapā aktualitāšu sadaļā, rakstu medijam vai citu rakstu darba paraugu

Uzziņas pa tālruni 67387657, informācija par SPKC - www.spkc.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;

2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kontaktinformācija: Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV-1005.


OP 2017/115.AKK5

Valsts kase (reģ. Nr. 90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību, kā arī, veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakantajiem ierēdņu amatiem - Norēķinu departamenta Kredītu daļas vecākais eksperts (1 vakance uz nenoteiktu laiku un 1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt noslēgto valsts aizdevumu līgumu nosacījumu pārbaudi

- pārbaudīt un veikt valsts aizdevumu izmaksas

- sagatavot valsts aizdevumu saistību pieprasījumus un uzraudzīt to savlaicīgu izpildi

- veikt valsts aizdevumu un valsts galvojumu izpildes uzskaiti

- nodrošināt finanšu informācijas sagatavošanu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikas studiju virzienā (vēlams ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai banku darbības studiju programmā) vai vadības studiju virzienā (vēlams uzņēmējdarbības vai vadībzinātnes studiju programmā)

- darba pieredze finanšu jomā ilgāka par gadu

- labas zināšanas grāmatvedībā

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī. Par priekšrocību tiks uzskatītas priekšzināšanas par SAP informācijas sistēmu

- angļu valodas zināšanas

- analītiska domāšana

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- teicamas plānošanas un organizēšanas prasmes

- labas saskarsmes prasmes un klientorientēta pieeja darbam

- augsta precizitāte, atbildības izjūta, spēja strādāt ātri un patstāvīgi

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas ar norādi "ND_KRD_Vards_Uzvards" uz e-pasta adresi personals@kase.gov.lv vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV 1919, fakss 67094377, papildu informācija: tālrunis 67094277, www.kase.gov.lv.


OP 2017/115.AKK6

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Finanšu departamenta galvenā grāmatveža (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: ministrijas padotībā esošo iestāžu metodiskās vadības grāmatvedības jautājumos un departamenta darbības grāmatvedības jomā nodrošināšana.

Galvenie amata pienākumi:

- vadīt departamenta grāmatvedības jomā nodarbināto darbu atbilstoši departamenta reglamentā un ministrijas reglamentā noteiktajam, noteikt un kontrolēt darba uzdevumu izpildes secību un termiņus

- vadīt gada pārskata sagatavošanu ministrijā, nodrošināt ministrijas padotība esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada grāmatvedības pārskatu pieņemšanu, pārbaudi un analīzi, kā arī sniegt informāciju vadībai par analizēs rezultātiem

- nodrošināt mēneša, ceturkšņa un gada ministrijas konsolidēto pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts kasei normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

- pieņemt, pārbaudīt, analizēt un apkopot mēneša, ceturkšņa un gada valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kuru ministrija ir kapitāla daļu turētajā, pārskatus, kā arī sniegt informāciju par analizēs rezultātiem

- metodiski vadīt un sniegt konsultācijas padotībā esošo iestāžu finanšu vai grāmatvedības vadītājiem par grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas jautājumiem

- nodrošināt vienotos grāmatvedības uzskaites procesu administrēšanu RVS "Horizon" ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, uzraugot vienotās uzskaites politikas un uzskaites principu piemērošanu iestāžu grāmatvedībā

- izstrādāt un pilnveidot grāmatvedības jomā nozares specifikai atbilstošu vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību un citus metodiskos norādījumus un grāmatvedības procedūras

- nodrošināt kontroli par grāmatvedībā iesniegto saimniecisko un finanšu darījumu dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

- apstiprināt ministrijas maksājuma uzdevumus e-kases sistēmā

- nodrošināt Valsts kontroles ieteikumu grāmatvedības jomā ieviešanu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs (5. kvalifikācijas līmenis)

- pieredze vadošā amatā vismaz trīs gadi

- pieredze grāmatvedības uzskaites jomā vismaz trīs gadi

- praktiskā pieredze grāmatvedības politiku un grāmatvedības metodiskos materiālu izstrādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- pieredze darbā valsts vai pašvaldības pārvaldē

- zināšanas grāmatvedības uzskaites jautājumos un par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem

- zināšanas un praktiskā pieredze grāmatvedības organizēšanā un finanšu līdzekļu izpildes kontrolē un analīzē

- zināšanas un praktiskā pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē un kontrolē

- zināšanas par valsts darbu regulējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tos pielietot ikdienas pienākumu veikšanā

- teicamas zināšanas darbam ar grāmatvedības programmu "Horizon", padziļinātas MS Excel zināšanas

- vienas svešvalodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- labas sadarbības un prezentācijas prasmes

- spēja patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un strādāt komandā

Ministrija piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- mēnešalgu 1571-1795 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta pieredzi vadošā amatā un attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 14. amata saimes V B līmenī)

- veselības apdrošināšanu

- labus darba apstākļus Rīgā, Vaļņu ielā 2

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē ar valsts budžeta plānošanas un finansēšanas jautājumiem un pieredze grāmatvedības uzskaites jomā, norādot darba periodu (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze vai arī nav pietiekams pieredzes ilgums, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas atbilstošas pieredzes, un pretendents netiek virzīts nākamajā kārtā)

- CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)

- izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniedzamos dokumentus:

- nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a. kabinets, Rīga, LV-1050)

- nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi "FD galvenais grāmatvedis"

Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:

- 1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana

- 2. kārtā notiks pretendentu profesionālo zināšanu pārbaude klātienē - praktiskā uzdevuma izpilde

- 3. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju

Pēc konkursa 1. kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākamajai kārtai!

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi

- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Tālrunis uzziņām 67047892.


OP 2017/115.AKK7

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga un moderna valsts institūcija, kas uzrauga nodokļu maksātāju naudas izmantošanas tiesiskumu un ekonomisko efektivitāti. Darbs Valsts kontrolē - tā ir iespēja piedalīties valsts pārvaldes procesā un uzlabot to, gūstot daudzveidīgu, ar dažādu nozaru darbību saistītu pieredzi. Valsts kontrole ir institūcija, kuru novērtē sabiedrība un kura novērtē savus darbiniekus.

REDAKTORS/-E

Iestāde/struktūrvienība: Latvijas Republikas Valsts kontrole, Kanceleja

Darbavieta: Rīgā, Skanstes ielā 50

Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Latvijas Republikas Valsts kontrole aicina darbā redaktoru, nosakot šādas prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība latviešu filoloģijā

- vismaz viena gada darba pieredze izdevumu sagatavošanas un rediģēšanas jomā pēdējo 3 gadu periodā

- vēlamas zināšanas grāmatvedībā, lietvedībā, tiesību pamatos, revīzijas jautājumos un pamatzināšanas par kvalitātes vadības sistēmu

- motivācija lietot un pilnveidot profesionālās kompetences darba procesā

- spēja strādāt ar vairākiem projektiem vienlaicīgi, izvērtējot prioritāti un ievērojot to izpildes termiņus

- izcilas latviešu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstiski)

- teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas, precīzi izsakot un pamatojot savu viedokli

- ļoti labas datorprogrammu lietošanas prasmes

- orientācija uz rezultātu

Par priekšrocību uzskatīsim darba pieredzi valsts pārvaldē un angļu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

- konsultēt Valsts kontroles darbiniekus dokumentu sagatavošanā, latviešu valodas lietišķās izteiksmes un lietišķās sarakstes jautājumos, un nodrošināt, lai sagatavotie dokumenti būtu atbilstošā līmenī valodas un stila ziņā, kā arī precīzi un taktiski formulēti

- gramatiski un stilistiski rediģēt Valsts kontroles iekšējo normatīvo aktu projektus, revīzijas ziņojumu projektus, nosūtāmo dokumentu projektus, Valsts kontroles drukātās un elektroniskās publikācijas, kā arī prezentāciju, semināru, darba grupu un konferenču materiālus

- izvērtēt dokumentu projektu atbilstību latviešu literārās valodas normām, veikt vai ieteikt nepieciešamās izmaiņas

- pēc nepieciešamības pārskatīt tulkotos dokumentus

Saviem darbiniekiem piedāvājam:

- profesionālu darbinieku kolektīvu uz rezultātu orientētā organizācijā

- stabilu organizāciju ar skaidri formulētām karjeras un atalgojuma izaugsmes iespējām

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Redaktors" lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv līdz 2017. gada 25. jūnijam, tālrunis informācijai 67017674.


OP 2017/115.AKK8

Latvijas Republikas ĀRLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecākā referenta (ierēdņa) amatu Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta Attīstības sadarbības politikas nodaļā uz nenoteiktu laiku

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3. panta piektās daļas prasībām

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (finansēs, ekonomikā, jurisprudencē, vadības zinībās vai līdzīgās jomās)

- vēlama 2 gadu pieredze projektu vadībā

- pieredze attīstības sadarbības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze komunikācijās un sabiedriskajās attiecībās tiks uzskatīta par priekšrocību

- iemaņas darbam ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī

- analītiskā domāšana, precizitāte, atbildība

- spēja strādāt dinamiski un paaugstināta stresa apstākļos

- teicamas angļu valodas un vēlamas krievu valodas zināšanas

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot un nodrošināt Ārlietu ministrijas divpusējās attīstības sadarbības ietvaros finansēto projektu norisi, koordinēt to īstenošanu. Piedalīties projektu uzraudzībā un novērtēšanā

- nodrošināt Ārlietu ministrijas finansēto projektu publicitāti, t. sk. veikt statistikas uzskaiti par Latvijas īstenoto attīstības sadarbību

- veicināt Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotāju atpazīstamību un iespējas sadarboties ar citiem donoriem

- piedalīties sanāksmēs un darba grupās, galvenokārt par divpusējās attīstības sadarbības jautājumiem, jo īpaši Eiropas Savienības un OECD formātos. Piedalīties Latvijas interešu aizstāvībā tajās, kā arī sadarboties ar publiskās pārvaldes iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām

Darbinieka amatam noteikta: 30. saime, 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 780 līdz 925 EUR. Ar sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem iespējams iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā www.mfa.gov.lv sadaļā "Budžets".

Pretendentus lūdzam pieteikties:

- portālā latvija.lv (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP141/Apraksts)

vai

- CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un aizpildītu pieteikuma anketu (pieteikuma anketu iespējams atrast vietnē http://www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas) iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv, piecpadsmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. informācijai 67016132.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)