Laidiens: 19.06.2017., Nr. 121 (5948)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2017/121.PD1

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 17/168/AK par tiesībām noslēgt rūpnieciski izolētu materiālu piegādes līgumu siltumtrasei Ilūkstes ielā posmā no K-10-9A-13 līdz K-11-2-13-1 un K-11-2-13-3.

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 (piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 217. kabinetā.

Atklāta konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot (un uzrādot maksājuma uzdevumu) 15,69 EUR (t. sk. PVN 21 %) norēķinu kontā: AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. jūnijs plkst.13.00.

Kontaktpersona: Sagādes daļas vadītāja D. Kandere, tālr. 67017222, fakss 67017363.


OP 2017/121.PD2

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "Sūkņu piegāde BAS "Daugavgrīva" vajadzībām" (identifikācijas Nr. RŪ-2017/59).

Atklāta konkursa nolikuma teksts, t. sk. informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir publicēti SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv.

Kontaktpersona: SIA "Rīgas ūdens" Juridiskā departamenta Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Ivita Kalniņa, tālr. 67072088, e-pasta adrese: ivita.kalnina@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3. korpuss, 306. kabinets, Rīga, LV-1495.


OP 2017/121.PD3

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rīgā, Šmerļa ielā 1, LV-1160

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU

"Izolatoru iegāde" (ID Nr. IPR-48296)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017. gada 7. jūlijam plkst. 11.00.

Informācija par atklātu konkursu - AS "Sadales tīkls" mājaslapā http://sadalestikls.lv/lat/par_as__sadales_tikls_/iepirkumu_proceduras.

Nolikumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: martins.leimanis@latvenergo.lv. Rakstiskajā pieprasījumā jānorāda uzņēmuma nosaukums un rekvizīti, kontaktpersona, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītājs Mārtiņš Leimanis, tālr. +371 67728056; fakss +371 67728880, e-pasta adrese: martins.leimanis@latvenergo.lv.


OP 2017/121.PD4

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) paziņo

ka, ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas "Sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide" projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Veiktie grozījumi un informācija par projektu iesniegumu atlasi pieejama CFLA tīmekļa vietnē http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-2-1-2-k-1.


OP 2017/121.PD5

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) paziņo

ka, ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide" projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Veiktie grozījumi un informācija par projektu iesniegumu atlasi pieejama CFLA tīmekļa vietnē http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-2-1-2-k-2.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)