Laidiens: 21.06.2017., Nr. 123 (5950)

Dažādi sludinājumi

OP 2017/123.DA1

Paziņojums

Informēju kopīpašniekus, ka VALENTĪNA AZAROVA (Valentina Azarova) 2017. gada 20. jūnijā pie zvērinātas notāres Ineses Purvinskas noslēdza pirkuma līgumu, reģistra Nr. 2094, par viņai piederošo 2/4 (divu ceturto) domājamo daļu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0500 015 4107, kas atrodas Pārdaugavas ielā 92 (deviņdesmit divi), Daugavpilī, atsavināšanu JEVGĒNIJAM ČERNOOKAM par pirkuma maksu 3000 EUR (trīs tūkstoši euro). Kopīpašniekiem saskaņā ar Civillikuma 1073. pantu un 2062. pantu divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publikācijas dienas pieder pirmpirkuma tiesības. Ja iepriekšminētajā termiņā līdzīpašnieki nepaziņos par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tad tas tiks uzskatīts kā viņu atteikums.

Paziņo zv.notāre I.Purvinska.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)