Laidiens: 27.06.2017., Nr. 126 (5953)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/126.UT1

Rēzeknes tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C28285816 SIA "ZEMNIECĪBA", reģistrācijas Nr.40003558105, maza apmēra prasībā pret JURIJU BEĻEVIČU, pers. kods 280361-14451, par parāda piedziņu. Tiesa informē, ka civillieta Nr. C28285816 SIA "ZEMNIECĪBA", reģistrācijas Nr.40003558105, maza apmēra prasībā pret Juriju Beļeviču, pers. kods 280361-14451, par parāda piedziņu, nerīkojot tiesas sēdi, nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2018.gada 11.janvārī. Sprieduma norakstu jūs varēsiet saņemt 2018.gada 11.janvārī Rēzeknes tiesas kancelejā Rēzeknē, Dārzu ielā 24. Šis datums uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2017/126.UT2

Bezvēsts prombūtnē

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C68403517 Jekaterinas Koženkovas pieteikumā par pazudušas personas Nikolaja Kudrjavceva izsludināšanu par mirušu. Pieteikumā lūdz izsludināt NIKOLAJU KUDRJAVCEVU, dzim. 1948. gada 9. augustā, par mirušu. Pieteikumā norādīts, ka par Nikolaju Kudrjavcevu kopš 2006. gada oktobra beigām nav nekādu ziņu, pēdējā zināmā un deklarētā dzīvesvieta: Bebru iela 16, Rīga, 2007. gada 6. jūlijā dzīvesvietas deklarācija ir anulēta nezināmu iemeslu dēļ. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa norāda priekšlikumu pazudušajai personai Nikolajam Kudrjavcevam, dzim. 1948. gada 9. augustā, triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas ierasties Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā vai paziņot savu atrašanās vietu, kā arī norāda, ka pretējā gadījumā šī persona tiks izsludināta par mirušu. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa aicina visus, kas zina pazudušās personas Nikolaja Kudrjavceva, dzim. 1948. gada 9. augustā, uzturēšanās vietu vai kam ir zināms par šīs persona nāvi, triju mēnešu laikā paziņot par to tiesai.


OP 2017/126.UT3

NIKOLAJS MAĻUSEVS (NIKOLAY MALYUSEV), dzim. 1970. gada 12. jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Gorkija iela 18-5, Nahodka, Piejūras novads, Krievija, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2018. gada 5. martā plkst. 10.00 Ventspils tiesā Ventspilī, Katrīnas ielā 14, 2. stāvā, 17. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C40138316 AS "DNB banka" prasībā pret Nikolaju Maļusevu (Nikolay Malyusev) par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/126.UT4

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C32283116 AS "Latvijas Gāze" maza apmēra prasībā par naudas piedziņu pret Zinaidu Adahovsku. Paziņojam atbildētājai ZINAIDAI ADAHOVSKAI, dzim. 1939.gada 20.septembrī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta Latvijā ir Ezera ielā 1-10, Rīgā, ka 2017.gada 28.augustā tiesnese D.Kantsone izskatīs civillietu Nr. C32283116 AS "Latvijas Gāze" maza apmēra prasībā pret Zinaidu Adahovsku par naudas piedziņu rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Zinaidai Adahovskai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Spriedumu atbildētāja Zinaida Adahovska varēs saņemt 2017.gada 28.augustā Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas kancelejā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6.


OP 2017/126.UT5

Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3. stāvā, 2017. gada 21. augustā plkst. 11.00 tiks izskatīta civillieta "Swedbank" AS prasībā pret Natāliju Intu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina NATĀLIJU INTU, dzim. 1976. gada 31. oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Talsu šoseja 31, k-10-49, Jūrmala, LV-2016, sniegt paskaidrojumus par prasību Bauskas rajona tiesai 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas un ierasties uz tiesas sēdi, pretējā gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2017/126.UT6

PĀVELS BORISOVS, dzim. 1971. gada 11. aprīlī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 2. oktobrī plkst. 10.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 1. stāvā, 7. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20 1718 04 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (iepriekš - SIA "Karosta") prasībā pret Veru Borisovu, Pāvelu Borisovu par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/126.UT7

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā saņemts AIGARA ŠINKAS pieteikums par īpašuma tiesību atzīšanu uz ēkām un reģistrēšanu zemesgrāmatā. Personas, kurām ir kādi iebildumi pret Aigara Šinkas prasību par īpašuma tiesību atzīšanu uz būvi ar kadastra apzīmējumu 01001201677001 un būvi ar kadastra apzīmējumu 0100120167702, kas atrodas uz nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 01001201677, Rīgas pilsētā, Atlantijas ielā bez numura, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01001201677, var tos iesniegt Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesai triju mēnešu laikā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)