Laidiens: 03.07.2017., Nr. 130 (5957)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/130.US1

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) atkārtoti uzaicina JĀNI ĶELPU, pers. kods 220673-12664, pamatojoties uz Sociālā dienesta administratīvajiem aktiem - 18.01.2013. lēmumu Nr. 5-13/1, 25.06.2014. lēmumu Nr. 5-13/7 un 30.11.2015. lēmumu Nr. 5-13/34 - samaksāt Sociālajam dienestam minētajos lēmumos noteikto pakalpojuma samaksu par 2016. gadu - 1332,00 euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit divi euro 00 centi) un brīdina, ka tad, ja samaksa netiks veikta labprātīgi viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas, Sociālais dienests parāda atgūšanai uzsāks minēto administratīvo aktu piespiedu izpildi, un izpilde tiks veikta uz parādnieka rēķina.


OP 2017/130.US2

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) atkārtoti uzaicina DAINI TROFIMOVU, pers. kods 300377-11322, pamatojoties uz Sociālā dienesta administratīvajiem aktiem - 20.05.2015. lēmumu Nr. F-1-13/464 un 18.05.2016. lēmumu Nr. 5-13/7 - samaksāt Sociālajam dienestam minētajos lēmumos noteikto pakalpojuma samaksu par 2016. gadu - 357,58 euro (trīs simti piecdesmit septiņi euro 58 centi) un brīdina, ka tad, ja samaksa netiks veikta labprātīgi viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas, Sociālais dienests parāda atgūšanai uzsāks minēto administratīvo aktu piespiedu izpildi, un izpilde tiks veikta uz parādnieka rēķina.


OP 2017/130.US3

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr. 42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 9 Vērgales ielā 2, Liepājā, bijušo īpašnieci LUDMILU ZOLOTORJOVU, pers. kods 201057-10833: ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2017. gada 31. maiju 1262,42 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)