Laidiens: 17.08.2017., Nr. 163 (5990)

Izsoles

OP 2017/163.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Ivaram Skujiņam piederošās 2/139 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.2001 ar kopējo platību 2889,00 m2 un kopīpašuma 28890/161392 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra numurs 0100 922 4599), adrese: Vienības gatve 186A, Rīgā (lietošanā neapdzīvotā telpa Nr.6/7). Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Rīga, Terēzes iela 5. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 9000,00. Izsoles solis EUR 500,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 7.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 900,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr.21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.augustā, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 18.septembrī plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu - Indrānu iela 2-9, Rīga, kadastra Nr.0100 914 2668, 5280/370670 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Indrānu iela 2, Rīga, kadastra Nr.0100 026 0201, un 5280/370670 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Etnas iela 3, Rīga, kadastra Nr.0100 026 0217, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.9 ar kopējo platību 52,8 m2, pie tā piederošajām 528/37067 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, 5280/370670 domājamām daļām no zemes gabala, ar kopējo platību 965 m2, un 5280/370670 domājamām daļām no zemes gabala, ar kopējo platību 1839 m2. Nekustamā īpašuma īpašnieki - Laimdota Eihvalde un Daina Birzniece. Piedzinējs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 37 700,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.septembrim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 3770,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.augustā, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 18.septembrī plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Pāvelam Fominiham piederošo ½ domājamo daļu laulāto kopmantā no Tamārai Jentkienei piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.77 ar kopējo platību 43,4 m2, kopīpašuma 4340/174350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Meldru ielā 6, k-2-77, Rīgā, kadastra numurs 0100 920 8299, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000142136 77. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: 8300,00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti euro 00 centi). Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2017.gada 11.septembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 830,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 22.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 21.septembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Igoram Pihurevskim piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2B ar kopējo platību 32,9 m2, kopīpašuma 3290/58143 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, t.sk., mājas funkcionāli saistītās būves - šķūnis lit.009 un zemesgabala -, kas atrodas Kuldīgas ielā 31-2B, Rīgā, kadastra numurs 0100 923 1463, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000048538 2b. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: 21 000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro 00 centi). Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2017.gada 11.septembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 2100,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 22.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 21.septembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Irinai Vēverei piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 1/9 domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.1 ar kopējo platību 66,25 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 6625/238533 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, adrese: Kurzemes prospekts 68-1, Rīga, kadastra numurs 0100 901 9197, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13338 1. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi). Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2017.gada 11.septembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 320,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 22.augustā, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 21.septembrī plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ6

Izsole

Sandra Jacino maksātnespējas procesa administratore Rita Jureviča, sertifikāts Nr.00361, prakses vieta Rīgas ielā 16, Daugavpilī, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Sandrim Jacino piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.25 ar kopējo platību 41,6 m2 un kopīpašuma 416/25460 domājamās daļas no būves, kas atrodas Raiņa ielā 14-25, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 900 1309, turpmāk - Īpašums. Hipotekārais kreditors - AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga. Īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 3400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir 250 EUR. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.augustā plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 18.septembrī plkst. 13.00. Izsoles nodrošinājums - 340 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 7.septembrim jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratores Ritas Jurevičas norēķinu kontā Nr. LV94HABA0551038270063, AS "Swedbank", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr. uzziņām 26332072.


OP 2017/163.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele, prakses vieta: Tērbatas iela 39-2, Rīga, pārdod otrajā izsolē SIA SOUVENIRS I&N piederošo kustamo mantu kā vienu izsoles priekšmetu: alkoholiskie dzērieni, dzintara izstrādājumi, suvenīri, magnēti, nozīmītes, aproces, atslēgu piekariņi, smaržas, ziepes, keramikas izstrādājumi, T krekli, adījumi, mēbeles, citi priekšmeti (vairāk nekā 1500 pozīcijas). Ar pilnu kustamās mantas sarakstu iespējams iepazīties tiesu izpildītājas prakses vietā Tērbatas ielā 39-2, Rīgā (ieeja no pagalma puses), iepriekš nosūtot pieteikumu uz e-pastu: sandra.rundele@lzti.lv. Kustamās mantas kopējais novērtējums - izsoles sākumcena ir EUR 22 854,22 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri euro 22 centi). Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles prakses vietā Tērbatas ielā 39-2, Rīgā (ieeja no pagalma puses) 2017.gada 30.augustā plkst. 10.30. Pretendentiem ne vēlāk kā līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ. Nr.05086610080, depozīta kontā Nr. LV31TREL9199097001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no kustamās mantas novērtējuma (EUR 2285,42).


OP 2017/163.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011) rīko 1.izsoli Sanitai Justei-Beitānei piederošajam nekustamajam īpašumam "Birztalītes", Glāznieki, Suntažu pagasts, Ogres novads, kadastra Nr.74880060417. Piedzinēji: SIA Rīgas Namu Pārvaldnieks (A.Čaka iela 42, Rīga); Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvalde ( Tautas nams, Suntaži, Ogres novads). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2270 m2 platībā, vienģimeņu dzīvojamās mājas (kad. apz. 74880060417001), 48,8 m2 platībā un 4 palīgēkām (kad. apz. 74880060417002, 74880060417003, 74880060417004, 74880060417005) ar kopējo platību 57,7 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 2600,00. Izsoles solis EUR 50,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 22.08.2017. un noslēgsies 21.09.2017. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.09.2017. jāiemaksā nodrošinājuma summa 260,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr. 06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 20388850. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma - Lāčplēša iela 23-501, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kadastra Nr.3201 900 2890, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 23,3 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 2330/162850 domājamās daļas no būves kadastra apzīmējums 32010020204001. Nekustamā īpašuma īpašnieki - Aleksandrs Kohno un Andrejs Kohno. Piedzinējs - SIA "Nekustamā īpašuma pārvalde", Ģertrūdes iela 2-11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena 1000,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 12.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 100,00 EUR, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 23.augustā. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 22.septembrī plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ10

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Ingai Annai Bjūlai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 80A, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 001 0221. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1,748 ha platībā. Piedzinējs: Rēzeknes pilsētas dome, adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 13 000,00 EUR.  Izsoles solis: 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2017.gada 12.septembrim ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., 1300,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 23.augustā plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 22.septembrī plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ11

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vieta: Raunas iela 14, Cēsis, Cēsu nov., pirmajā izsolē pārdod Guntai Bukātei piederošo nekustamo īpašumu "Pededze"-1, Stradu pag., Gulbenes nov., kad. Nr.5090 900 0101, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 42,2 m2, kopīpašuma 422/5113 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, palīgēkām. Piedzinējs: AS Citadele banka (Republikas laukums 2A, Rīga). Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - EUR 300. Izsoles solis - EUR 30. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 23.augusts, noslēguma datums  - 2017.gada 22.septembris plkst. 13.00.

Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 12.septembrim iemaksā nodrošinājuma summu EUR 30 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr. LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64122601. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ12

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vieta: Raunas iela 14, Cēsis, Cēsu nov., pirmajā izsolē pārdod Zitai Adminei (Ķirse) piederošo nekustamo īpašumu "Plūmes"-2, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr.6660 900 0326, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 62,4 m2, kopīpašuma 624/3131 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs: AS Citadele banka (Republikas laukums 2A, Rīga). Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - EUR 1500. Izsoles solis - EUR 150. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 23.augusts, noslēguma datums - 2017.gada 22.septembris plkst. 13.00.

Persona, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 12.septembrim iemaksā nodrošinājuma summu EUR 150 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr. LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64122601. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/163.IZ13

Kustamās mantas izsole

Latgales apgabaltiesas 18.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe pārdod pirmajā izsolē SIA "SNEKKER" piederošo kustamo mantu - transportlīdzekli kravas furgonu VW LT35 (reģ. Nr. JO4346, 2003.g. izlaidums, baltā krāsā, a/k mehāniskā, dizeļdegviela, TA līdz 08.09.2017., nobraukums 392 074 km). Izsoles sākumcena - EUR 3000. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21%. Izsoles solis tiks paziņots izsoles dienā. Piedzinējs valsts.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 300 ZTI Jūlijas Joffes, reģ. Nr.22027110275, depozīta kontā Valsts kasē, kods TRELLV22, konts Nr. LV60TREL9199013001000. Izsole notiks 2017.gada 28.augustā pulksten 15.00 ZTI prakses vietā Rīgas ielā 64, 203.kab., Daugavpilī.


OP 2017/163.IZ14

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.2 Skolas ielā 10, Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9856 900 0090, izsoles sākumcena - EUR 4200,00, nodrošinājums - EUR 420,00, izsole 12.10.2017. plkst. 14.30;

- Nr.3 Jaunciema 3.līnijā 6, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 9251, izsoles sākumcena - EUR 15 700,00, nodrošinājums - EUR 1570,00, izsole 12.10.2017. plkst. 13.00.

Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. Pieteikšanās pārējām personām līdz 28.09.2017. plkst. 16.00.

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālruni 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2017/163.IZ15

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.30 Krustpils ielā 73, k-3, Rīgā, sākumcena - EUR 4200,00, nodrošinājums - EUR 420,00, izsole 21.09.2017. plkst. 16.00, pieteikšanās līdz 07.09.2017. plkst. 16.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālruni 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2017/163.IZ16

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, Jelgavā, kadastra Nr.0900 001 0376, sastāvā esošo ēku valsts 2/3 domājamās daļas - izsoles sākumcena EUR 5700,00, nodrošinājums - EUR 570,00, izsole 12.10.2017. plkst. 11.30, pieteikšanās termiņš līdz 28.09.2017. plkst. 16.00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālruni 67021348, 67021413, 67021300.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)