Laidiens: 24.08.2017., Nr. 168 (5995)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2017/168.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAIRE", reģistrācijas Nr. 40003819986, pievienojamā sabiedrība. Iegūstošā sabiedrība - SIA "NĀRE", reģistrācijas Nr. 40003342827, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010. Reorganizācijas veids - pievienošana, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BAIRE" iepriekš minētajai iegūstošajai sabiedrībai. Lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BAIRE" reorganizāciju pieņemts 2017. gada 15. augustā. Kreditoru prasību pieteikšanās vieta: sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BAIRE" juridiskā adrese - Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010. Pieteikšanās termiņš - 1 (viens) mēnesis no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2017/168.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĀRE", reģistrācijas Nr. 40003342827, iegūstošā sabiedrība. Pievienojamā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAIRE", reģistrācijas Nr. 40003819986, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010. Reorganizācijas veids - pievienošana, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BAIRE" sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "NĀRE". Lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NĀRE" reorganizāciju pieņemts 2017. gada 15. augustā. Kreditoru prasību pieteikšanās vieta: sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NĀRE" juridiskā adrese - Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010. Pieteikšanās termiņš - 1 (viens) mēnesis no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2017/168.KM3

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " SIBARIT", reģ. Nr. 50103456811, juridiskā adrese: Nīcgales iela 72, Rīga, LV-1035, paziņo, ka tiek veikta sabiedrības reorganizācija. Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Active Service" reģ. Nr. 40103267879, juridiskā adrese: Veldres iela 9-49, Rīga, LV-1064, - iegūstošā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 18. augustā. Kreditoru prasījumi piesakāmi viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Nīcgales ielā 72, Rīgā, LV-1035.


OP 2017/168.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Active Service", reģ. Nr. 40103267879, juridiskā adrese: Veldres iela 9-49, Rīga, LV-1064, paziņo, ka tiek veikta sabiedrības reorganizācija. Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIBARIT", reģ. Nr.50103456811, juridiskā adrese: Nīcgales iela 72, Rīga, LV-1035, - pievienojamā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 18. augustā. Kreditoru prasījumi piesakāmi viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Nīcgales ielā 72, Rīgā, LV-1035.


OP 2017/168.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAGAS", reģ. Nr. 40003331058, adrese: Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika (sadalāmā sabiedrība), paziņo, ka 2017. gada 21. augustā dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par sabiedrības reorganizāciju ar nodalīšanas metodi. No sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAGAS", reģ. Nr. 40003331058, tiek nodalīta daļa mantas un saistību, kuri tiek pievienoti pie iegūstošās sabiedrības - SIA "DAGAS A", reģistrācijas numurs 40203076503. Kreditoru prasības piesakāmas viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAGAS" juridiskajā adresē Brīvības ielā 39, Rīgā, LV-1010.


OP 2017/168.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "DAGAS A", reģ. Nr. 40203076503, adrese: Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika (iegūstošā sabiedrība), paziņo, 2017. gada 21. augustā dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par sabiedrības reorganizāciju ar nodalīšanas metodi. No sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAGAS", reģ. Nr. 40003331058 (sadalāmā sabiedrība), tiek nodalīta daļa mantas un saistību, kas tiek pievienoti pie iegūstošās sabiedrības - SIA "DAGAS A", reģistrācijas numurs 40203076503. Kreditoru prasības piesakāmas viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas SIA "DAGAS A" juridiskajā adresē Brīvības ielā 39, Rīgā, LV-1010.


OP 2017/168.KM7

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BV PACK" (reģ. Nr. 40103975228, juridiskā adrese: Rīga, Slokas iela 52, LV-1007). Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CETKA" (reģ. Nr. 40103397003, juridiskā adrese: Rīga, Jasmuižas iela 10-55, LV-1021) - iegūstošā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 9. augustā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendārā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Rīga, Slokas iela 52, LV-1007.


OP 2017/168.KM8

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CETKA" (reģ. Nr. 40103397003, juridiskā adrese: Rīga, Jasmuižas iela 10-55, LV-1021). Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BV PACK" (reģ. Nr.40103975228, juridiskā adrese: Rīga, Slokas iela 52, LV-1007) - pievienojamā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 9. augustā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendārā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Rīga, Slokas iela 52, LV-1007.


OP 2017/168.KM9

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRITRADE RĪGA", reģ. Nr. 40003649813, adrese: Blaumaņa iela 10-9, Rīga, LV-1011 (iegūstošā sabiedrība) paziņo, ka 2017. gada 21. augustā valdes un dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par sabiedrības reorganizāciju ar pievienošanas metodi. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MENU", reģ. Nr. 40003454210, tiek pievienota pie iegūstošās sabiedrības - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FRITRADE RĪGA", reģistrācijas numurs 40003649813. Kreditoru prasības piesakāmas viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRITRADE RĪGA", juridiskajā adresē Blaumaņa ielā 10-9, Rīgā, LV-1011.


OP 2017/168.KM10

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MENU", reģ. Nr. 40003454210, adrese: Blaumaņa iela 10-9, Rīga, LV-1011 (pievienojamā sabiedrība) paziņo, ka 2017. gada 21. augustā valdes sēdē pieņemts lēmums par sabiedrības reorganizāciju ar pievienošanas metodi. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MENU", reģ. Nr. 40003454210, tiek pievienota pie iegūstošās sabiedrības - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FRITRADE RĪGA", reģistrācijas numurs 40003649813. Kreditoru prasības piesakāmas viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MENU" juridiskajā adresē Blaumaņa ielā 10-9, Rīgā, LV-1011.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)