Laidiens: 11.10.2017., Nr. 202 (6029)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/202.TS1

Daugavpils tiesa civillietā Nr. C12360716, C-0905-17/21, 2017. gada 22. augustā nolēma grozīt ar Madonas rajona tiesas 1997. gada 2. maija EDVĪNAM ELKSNIM, dzim. 1961. gada 25. jūnijā, pers. kods 250661-11709, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu un ierobežot Edvīnam Elksnim, pers. kods 250661-11709, rīcībspēju šādās jomās: 1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; 2) darījumu slēgšanā; 3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; 4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; 5) pārstāvēšanā valsts un pašvaldības, medicīnas un ārstnieciskajā iestādēs. Noteikt, ka Edvīna Elkšņa aizgādnis rīkojas patstāvīgi Edvīna Elkšņa vietā visās jomās, kurās Edvīnam Elksnim ierobežota rīcībspēja.

Pilns sprieduma teksts sastādīts 2017. gada 4. septembrī.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 26. septembrī.


OP 2017/202.TS2

Daugavpils tiesa civillietā Nr. C12374016, C-1025-17/21, 2017. gada 23. augustā nolēma grozīt ar Preiļu rajona tiesas 2010. gada 10. marta ILONAI ČUBREVIČAI, dzim. 1986. gada 16. janvārī, pers. kods 160186-12192, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu un ierobežot Ilonai Čubrevičai, pers. kods 160186-12192, rīcībspēju šādās jomās: 1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; 2) darījumu slēgšanā; 3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; 4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; 5) pārstāvēšanā valsts un pašvaldības, medicīnas un ārstnieciskajā iestādēs. Noteikt, ka Ilonas Čubrevičas aizgādnis rīkojas patstāvīgi Ilonas Čubrevičas vietā visās jomās, kurās Ilonai Čubrevičai ierobežota rīcībspēja.

Pilns sprieduma teksts sastādīts 2017. gada 5. septembrī.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 26. septembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)