Laidiens: 12.10.2017., Nr. 203 (6030)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/203.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2017. gada 13. septembra spriedumu civillietā Nr. C33778816 nospriests: grozīt ar Rīgas rajona Siguldas tautas tiesas 1989. gada 15. decembra spriedumu civillietā Nr. 2-104/89 - JĀNIM JĀKOBSONAM, pers. kods 060444-12312, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu - un ierobežot Jānim Jākobsonam, pers. kods 060444-12312, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

2) darījumu slēgšanā;

3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

5) pārstāvībā valsts, pašvaldību un citās iestādēs.

Noteikt, ka aizgādne Gundega Ruciņa, pers. kods 230762-12352, visās jomās, kurās Jānim Jākobsonam, pers. kods 060444-12312, ir ierobežota rīcībspēja, rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 4. oktobrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)