Laidiens: 18.10.2017., Nr. 207 (6034)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/207.TS1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo, ka 2017. gada 23. augustā saņemts zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga pieteikums par izsoles akta apstiprināšanu SVETLANAS MOLOSTOVAS, pers. kods 130766-11223, piederošajam nekustamajam īpašumam Nīcgales ielā 46, k-1-75, Rīgā, kadastra numurs 0100 918 9291, nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. Lietā kā parādniece norādīta Svetlana Molostova, pers. kods 130766-11223. Svetlanas Molostovas norādītā pēdējās dzīvesvietas adrese: Jahnstrasse 17, Bad Salzuflen, 32105, Germany, un Zulzamoss Lakstrasse 32, Germany. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2017. gada 28. augusta lēmumu ierosināta civillieta Nr. C60047917. Prasības pieteikumu var saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Ieriķu ielā 5, Rīgā. Prasības pieteikums rakstveida procesā tiks izskatīts 2017. gada 5. decembrī.


OP 2017/207.TS2

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 22.septembra spriedumu civillietā Nr. C-5398-17/28 nosprieda: ierobežot ROBERTAM POPOVAM, pers. kods 210599-10790, rīcībspēju un nodibināt viņam aizgādnību, nosakot šādu rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; interešu pārstāvībā valsts, pašvaldību un citās institūcijās, izņemot jautājumos saistībā ar personas rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Noteikt, ka Roberta Popova, pers. kods 210599-10790, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Robertam Popovam, pers. kods 210599-10790, ierobežota rīcībspēja.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2017.gada 13.oktobrī.


OP 2017/207.TS3

Ar Liepājas tiesas 2017. gada 20. septembra spriedumu C20 1405 17 izsludināt ALEKSANDRU MEĻŅIKU, dzim. 1931.gada 15.aprīlī, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, pers. kods 150431-10819, par mirušu 2017.gada 19.aprīlī.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 11. oktobrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)