Laidiens: 19.10.2017., Nr. 208 (6035)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/208.TS1

Ar Rēzeknes tiesas 2017. gada 11. septembra spriedumu civillietā nospriests: pieteikums par personas rīcībspējas ierobežošanas pārskatīšanu apmierināts. Ierobežot JEVĢENIJA LOČMEĻA, pers. kods 120232-12574, rīcībspēju, nosakot, ka rīcībspēja ierobežota: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka aizgādnis rīkosies patstāvīgi šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nosūtīt tiesas spriedumu Viļakas novada bāriņtiesai aizgādņa iecelšanai.

Spriedums stājies spēkā 2017. gada 6. oktobrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)