Laidiens: 20.10.2017., Nr. 209 (6036)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/209.US1

SIA "VIDES SERVISS" brīdina un lūdz Bauskas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īrnieku NORMUNDU IRMANU, dzim. 14.07.1966., deklarētā dzīvesvietas adrese: Salātu iela 33-55, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas samaksāt parādu par dzīvojamās telpas īri un pakalpojumiem par periodu no 2014. gada 1. augusta līdz 2017. gada 1. septembrim, kas ir 3916,26 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti sešpadsmit euro 26 centi). Parāda nesamaksāšanas gadījumā SIA "VIDES SERVISS", pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu, cels prasību tiesā par izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, kā arī par parāda, zaudējumu un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)