Laidiens: 24.10.2017., Nr. 211 (6038)

Promocijas darbi

OP 2017/211.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde notiks 2017. gada 23. novembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātē (Jūrmalas gatvē 76, V 201. auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ARNIS BANKOVIČS.

Temats: "Topošo kuģu vadītāju netehnisko prasmju apguves process jūrniecības augstskolā".

Vadītājs: Dr. paed., profesore Zenta Anspoka.

Darba recenzenti:

1) Ausma Špona, Dr. habil. paed., profesore, Latvijas Universitāte;

2) Tatjana Koķe, Dr. habil. paed., profesore, Rīgas Stradiņa universitāte;

3) Ineta Lūka, Dr. paed., profesore, Biznesa augstskola Turība.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)