Laidiens: 24.10.2017., Nr. 211 (6038)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/211.TS1

Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniecei LĪGAI MUGHALEI, dzim. 1983. gada 19. oktobrī, ka 2017. gada 4. decembrī Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 106 zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes pieteikuma par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Raiņa ielā 41, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 056 5602, nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.


OP 2017/211.TS2

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017. gada 28. septembra spriedumu civillietā Nr. C30830416, arhīva Nr. C-3202-17/11, izsludināt GĻEBU KOROVINU, pers. kods 190567-10539, par mirušu.

Par Gļeba Korovina, pers. kods 190567-10539, nāves dienu uzskatīt 2016. gada 10. novembri.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2017. gada 19. oktobrī.


OP 2017/211.TS3

Ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2017.gada 22.septembra spriedumu tika nolemts izsludināt NADEŽDU HOMJUKU, dzim. 1941.gada 20.maijā, pers. kods 200541-10538, par mirušu.

Par Nadeždas Homjukas, pers. kods 200541-10538, nāves dienu uzskatīt 2017.gada 6.aprīli.

Tiesas spriedums stājās likumīgā spēkā 2017.gada 13.oktobrī.


OP 2017/211.TS4

Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2017.gada 29.augusta spriedumu tiesa nosprieda: ierobežot AIGARA DILBAS, pers. kods 220499-10740, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā (arī pabalstu un pensiju saņemšanā),

2) darījumu slēgšanā,

3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā,

5) pārstāvībā valsts, pašvaldību un citās iestādēs, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesās saistībā ar Aigara Dilbas, pers. kods 220499-10740, rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni, aizgādņa iecelšanu un atcelšanu, kā arī personiskajās nemantiskajās attiecībās. Nodibināt Aigaram Dilbam, pers. kods 220499-10740, aizgādnību, nosakot aizgādnim rīkoties patstāvīgi jomās, kurās noteikts rīcībspējas ierobežojums aizgādnībā esošajam.

Tiesas lēmums stājies spēkā 2017.gada 19.septembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)