Laidiens: 09.11.2017., Nr. 223 (6050)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/223.AKK1

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Personālvadības pārvaldes Personāla administrēšanas daļas galvenā personāla speciālista ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Personālvadības pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta atbalsta funkcijas īstenošana personāla vadības, procesu vadības un juridisko jautājumu, kas izriet no darba un civildienesta tiesiskajām attiecībām, jomā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta darbības nodrošināšanai civilās aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā valsts interesēs neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā VID vai no VID uz citu valsts pārvaldes iestādi

˗ akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

˗ praktiskā darba pieredze darba un civildienesta tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā un personāla procesu administrēšanā

˗ darba un civildienesta attiecību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana

˗ prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida sarežģītu informāciju, noteikt prioritātes un pieņemt atbilstošus lēmumus

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

˗ ļoti labas prasmes darbā ar datoru (Microsoft Outlook, Word, Excel)

˗ nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

˗ noformēt personāla darba tiesisko vai civildienesta attiecību nodibināšanu, pārcelšanu un darba tiesisko vai civildienesta attiecību izbeigšanu

˗ veikt personāla datu un dokumentu pārvaldību

˗ veikt personāla kvalifikācijas izvērtēšanu reorganizācijas vai nodarbināto atjaunošanas gadījumā

˗ veikt personāla kategoriju noteikšanu

˗ veikt dienesta pakāpju piešķiršanas, pazemināšanas un atņemšanas procesa administrēšanu

˗ veikt Centralizētās resursu vadības sistēmas "Horizon" (turpmāk - HORIZON) personāla moduļa pilnveidošanu un uzturēšanu

˗ izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus, sagatavot juridiski pamatotas atbildes normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

Priekšrocības pretendentiem ar:

˗ darba pieredzi ar HORIZON

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Ierēdņa amatam noteikta 30. saime "Personāla vadība", III līmenis, 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 701 līdz 1001 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz PP_PadmD_GPS_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālruni 67122627 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/223.AKK2

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Muitas pārvaldes Pārbaužu daļas vecākā muitas eksperta ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Muitas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas muitas politikas īstenošanā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā valsts interesēs neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā VID vai no VID uz citu valsts pārvaldes iestādi

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- labas zināšanas VID un muitas darbību reglamentējošo normatīvo aktu jomā

- pieredze normatīvo aktu sagatavošanā un metodisko materiālu izstrādē

- pieredze strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju

- nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

- veikt risku analīzi (t. sk. kontroles pasākumu plānošanai), novērtēšanu un pasākumu noteikšanu risku novēršanai vai mazināšanai

- organizēt un veikt profilakses pasākumus muitas noteikumu pārkāpumu novēršanai saistībā ar preču pārvietošanu pāri Eiropas Savienības muitas robežai

- veikt VID apkalpošanas kvalitātes uzraudzību, nodrošināšanu un koordinēšanu

- veikt VID īstenoto uzdevumu un procesu uzraudzības nodrošināšanu

- veikt iesniegumu izskatīšanu, atbilžu sniegšanu nodokļu maksātājiem, iestādēm, organizācijām pēc pieprasījuma

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Priekšrocības pretendentiem ar:

- pieredzi darbā ar muitas informācijas datubāzēm

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Ierēdņa amatam ir noteikta 26.1. apakšsaime "Iestāžu un amatpersonu kontrole", III līmenis un 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 701 līdz 1001 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss_uz_MP_PD_VME_2_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122627 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/223.AKK3

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Muitas pārvaldes Pārbaužu daļas vecākā muitas eksperta ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Muitas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas muitas politikas īstenošanā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā valsts interesēs neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā VID vai no VID uz citu valsts pārvaldes iestādi

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- labas zināšanas VID un muitas darbību reglamentējošo normatīvo aktu jomā

- pieredze strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju

- nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

- veikt risku analīzi (t. sk. kontroles pasākumu plānošanai), novērtēšanu un pasākumu noteikšanu risku novēršanai vai mazināšanai

- organizēt un veikt profilakses pasākumus muitas noteikumu pārkāpumu novēršanai saistībā ar preču pārvietošanu pāri Eiropas Savienības muitas robežai

- veikt VID apkalpošanas kvalitātes uzraudzību, nodrošināšanu un koordinēšanu

- veikt VID īstenoto uzdevumu un procesu uzraudzības nodrošināšanu

- veikt iesniegumu izskatīšanu, atbilžu sniegšanu nodokļu maksātājiem, iestādēm, organizācijām pēc pieprasījuma

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Priekšrocības pretendentiem ar:

-pieredzi darbā ar muitas informācijas datubāzēm

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Ierēdņa amatam ir noteikta 26.1. apakšsaime "Iestāžu un amatpersonu kontrole", III līmenis un 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 701 līdz 973 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss_uz_MP_PD_VME_3_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122627 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/223.AKK4

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Tiesvedības daļas Otrās nodaļas galvenā jurista ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības funkcijas īstenošana administratīvās prakses piemērošanas jomā un Valsts ieņēmuma dienesta atbalsta funkcijas īstenošana juridisko pakalpojumu jomā.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā valsts interesēs neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai atjaunotu un nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā VID vai no VID uz citu valsts pārvaldes iestādi

˗ akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

˗ zināšanas VID darbību reglamentējošo tiesību aktu jomā, nodokļu un muitas lietu normatīvo aktu jomā, administratīvajā procesā

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

˗ nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

˗ pārstāvēt VID intereses tiesā nodokļu strīdu lietās

˗ sagatavot paskaidrojumus par pieteikumiem, tiesas nolēmumu pārsūdzības un citus tiesās iesniedzamos dokumentus

˗ regulāri iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos, pastāvīgi papildināt zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

Ierēdņa amatam noteikta 21. saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", IV līmenis un 11. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 863 līdz 1345 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss_uz_JPSIP_TD_2N_GJ_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/223.AKK5

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Tiesvedības daļas Trešās nodaļas galvenā jurista ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības funkcijas īstenošana administratīvās prakses piemērošanas jomā un Valsts ieņēmuma dienesta atbalsta funkcijas īstenošana juridisko pakalpojumu jomā.

Ja tev ir:

˗ atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā valsts interesēs neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai atjaunotu un nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā VID vai no VID uz citu valsts pārvaldes iestādi

˗ akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

˗ zināšanas VID darbību reglamentējošo tiesību aktu jomā, nodokļu un muitas lietu normatīvo aktu jomā, administratīvajā procesā, administratīvā pārkāpuma procesā un kriminālprocesā

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

˗ nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

˗ pārstāvēt VID intereses tiesās un pirmstiesas kriminālprocesā

˗ sagatavot paskaidrojumus par pieteikumiem un sūdzībām, tiesas un pirmstiesas kriminālprocesā pieņemto nolēmumu pārsūdzības un citus tiesās un procesa virzītājam iesniedzamos dokumentus

˗ regulāri iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos, pastāvīgi papildināt zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

Ierēdņa amatam noteikta 21. saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", IV līmenis un 11. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 863 līdz 1345 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss_uz_JPSIP_TD_3N_GJ_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/223.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Maksājumu uzskaites daļas Otrās nodaļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildes kontrolē (izņemot valsts drošības iestādēs, tiesībaizsardzības iestādēs un citās valsts iestādēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz deklarācijas ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu) un sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā valsts interesēs neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā VID vai no VID uz citu valsts pārvaldes iestādi

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība ekonomikā, komerczinībās, tiesību zinātnē vai muitas un nodokļu administrēšanā

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos un administratīvā procesa normu piemērošanā

˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

˗ nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

- sagatavot maksājumu dokumentus pārmaksāto nodokļu atmaksai vai novirzīšanai parādu segšanai un akceptēt budžeta elektronisko norēķinu sistēmā "eKase" Valsts kasei sagatavotos maksājumu dokumentus

- apkopot un analizēt saņemto informāciju par nodokļu maksātāju veiktajiem maksājumiem valsts budžetā

- akceptēt saņemtos maksājumu dokumentus

- meklēt un veidot pieteikumus Nodokļu informācijas sistēmā maksājumu dokumentiem ar neatpazītu vai nepareizi atpazītu nodokļu maksātāju

- dzēst nodokļu pārmaksas

- izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem un sagatavot atbilžu projektus normatīvo aktu noteiktajā termiņā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

˗ sociālās garantijas

˗ veselības apdrošināšanas polisi

Priekšrocības pretendentiem ar:

- vēlama darba pieredze ar Nodokļu informācijas sistēmu (NIS)

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Ierēdņa amatam noteikta 26.3. saime "Privātpersonu kontrole", II B līmenis un 8. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 621 līdz 866 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NP_MUD_2N_GNI_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122627 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/223.AKK7

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Nodokļu aprēķinu un datu atbilstības pārbaužu daļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles un atbalsta jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā valsts interesēs neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā VID vai no VID uz citu valsts pārvaldes iestādi

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, komerczinībās (finanšu vadībā, grāmatvedībā), tiesībās vai nodokļu administrēšanā

- labas zināšanas nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos

- labas prasmes liela apjoma informācijas izvērtēšanā un risku noteikšanā

- prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju paaugstināts intensitātes apstākļos

- nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

- veikt datu atbilstības pārbaudes (t. sk. sarežģītas)

- sagatavot lēmumu projektu par nodokļa apmēra precizēšanu vai ar nodokļiem apliekamā objekta precizēšanu

- veikt nodokļa aprēķinu un sniegt atzinumus pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma par valstij nodarītajiem zaudējumiem

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Ierēdņa dienesta vieta: Rīgas iela 4/6, Daugavpils.

Ierēdņa amatam ir noteikta: 26.3. apakšsaime "Privātpersonu kontrole", III B līmenis un 10. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 911 līdz 1154 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP_NADAPD_GNI_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122627 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/223.AKK8

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Finanšu policijas pārvaldes Atbalsta daļas Tehniskā atbalsta nodaļas galvenā speciālista ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Finanšu policijas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana noziedzīgu nodarījumu atklāšanas un novēršanas un Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku apsardzes jomās.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā valsts interesēs neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā VID vai no VID uz citu valsts pārvaldes iestādi

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesībās vai elektrozinībās, radiotehnikā, elektronikā un automātikā

- darba pieredze telekomunikāciju, elektrozinību vai operatīvās darbības jomā

- zināšanas sakaru, video, audio un citas elektroniskās aparatūras izgatavošanā, remontā un ekspluatācijā

- B kategorijas vadītāja apliecība, prasme transportlīdzekļa vadīšanā

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- nevainojama reputācija un uz tevi nav attiecināmi "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

- veikt operatīvās darbības atsevišķu īpaši sarežģītu operatīvās darbības pasākumu izpildei, kur nepieciešamas padziļinātas tehniskās zināšanas vai zināšanas informācijas tehnoloģijās

- veikt operatīvas darbības un izmeklēšanas pasākumus ar tehniskajiem līdzekļiem vispārīgā vai sevišķā veidā noziedzīgu nodarījumu atklāšanā vai novēršanā

- veikt operatīvās darbības un izmeklēšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamās speciālās tehnikas iegādi, izsniegšanu, profilaktiskās apkopes un remontus

- veikt operatīvās darbības un izmeklēšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamās speciālās tehnikas izgatavošanu, pielāgošanu un sagatavošanu darbam

- veikt operatīvās un izmeklēšanas darbības rezultātā ar speciālo tehniku iegūto datu apstrādi, izgatavot jaunus valsts noslēpuma un ierobežotas pieejamības objektus

- sniegt atbalstu izmeklēšanā noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Ierēdņa amatam ir noteikta 28.2. saime "Operatīvā darbība", III B līmenis un 11. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 863 līdz 1308 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Motivācijas vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz FPP_AD_TAN_GS amatu, (Jūsu vārds, uzvārds)".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122627 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/223.AKK9

Precizējot iepriekš publicēto

Valsts ieņēmumu dienests precizē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 30. oktobrī (OP 2017/215.AKK2) publicēto paziņojumu par Personālvadības pārvaldes Personāla apkalpošanas daļas galvenā personāla speciālista darbinieka amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Pareizi lasīt šādi:

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

˗ administrēt patstāvīgo viedkaršu izsniegšanas un norakstīšanas procesu, t. sk. kontrolēt to savlaicīgu nodošanu izbeidzot civildienesta vai darba tiesiskās attiecības

˗ nodrošināt personāla datu un dokumentu pārvaldību (darbnespējas lapu uzskaiti un prombūtnes datu ievadi Centralizētajā resursu vadības sistēmā "Horizon")

˗ aktualizēt VID tālruņu sarakstus un iesniegt tos publicēšanai VID ārējā mājaslapā un Finanšu ministrijas portālā

˗ konsultēt nodarbinātos par prombūtnes piešķiršanas un pieteikšanas iespējām, atvaļinājumu pārcelšanu darba nespējas gadījumā, dienesta apliecību un pastāvīgo viedkaršu saņemšanas kārtību u. c.


OP 2017/223.AKK10

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amata vietām:

uz PROFESORA amata vietām:

- Juridiskā zinātne - tiesību teorija - 1 vieta

- Farmācija - farmaceitiskā farmakoloģija - 1 vieta

- Teoloģija un reliģiju zinātne - Bībeles teoloģija, Jaunā Derība - 0,75 vietas

uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietām:

- Juridiskā zinātne - civiltiesības - 1 vieta

- Medicīna - anestezioloģija un reanimatoloģija - 0,5 vietas

- Ķīmija - organiskā ķīmija - 0,5 vietas

- Bioloģija - ģenētika - 0,35 vietas

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā http://www.lu.lv/par/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2017. gada 9. decembrim.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV-1586. Papildu informācija pa tālruni 67033990.


OP 2017/223.AKK11

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku Vidzemes reģionālajā Valsts darba inspekcijā (darbavieta Valmierā)

Valsts darba inspekcija piedāvā:

- draudzīgu kolektīvu

- interesantu un dinamisku darbu

- iespēju dot savu ieguldījumu atbilstības nodrošināšanā darba tiesību un darba apstākļu jomā

- gūt pieredzi darba tiesību, darba aizsardzību un administratīvā procesu regulējošo tiesību aktu piemērošanā

- algu no 610 EUR līdz 729 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei

- plašas un profesionālas apmācību iespējas

- veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un veicināt atbilstības nodrošināšanu

- atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus

- sastādīt darbavietas higiēniskos raksturojumus

- konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības aktu prasībām

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā)

- vēlama praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā

- vēlamas svešvalodu zināšanas (krievu, angļu valoda)

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī

- B kategorijas autovadītāja apliecība; prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas sistēmu

Motivēta pieteikuma vēstule un CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs - jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa), jānosūta pa pastu vai elektroniski 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331.Tālrunis uzziņām 29400584 vai 67021621, e-pasta adrese: pdpd@lm.gov.lv.


OP 2017/223.AKK12

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atsauc oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 6. novembrī (OP 2017/220.AKK8) izsludināto konkursu uz Liepājas nodaļas klientu apkalpošanas speciālista amatu (uz nenoteiktu laiku).


OP 2017/223.AKK13

Izglītības kvalitātes valsts dienests (reģ. Nr. 90001259032) izsludina atklātu konkursu uz juriskonsulta valsts civildienesta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku

Ja esi pārliecināts/-a, ka izglītība ir svarīga valsts attīstībai un kopējās labklājības celšanai, kā arī esi gatavs/-a iesaistīties izglītības kvalitātes un izglītības iestāžu darbības atbalstīšanā, tad piesakies uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulta amatu

Galvenie amata pienākumi:

- sniegt konsultācijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta personālam un klientiem Uzraudzības departamenta (turpmāk - UD) kompetences jautājumos

- sagatavot tiesību aktu (rīkojumu, lēmumu u.tml.) un sarakstes dokumentu projektus

- izskatīt apstrīdētos administratīvos aktus, apstrīdētās procesuālās darbības vai faktiskās rīcības īstenošanu, kā arī citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus, veikt gala lēmumu projektu sagatavošanu

- sagatavot uzziņas UD kompetences jautājumos

- izstrādāt un izskatīt izvērtēšanai iesniegto normatīvo aktu un normatīvo aktu grozījumu projektus, sagatavot tos tālākai virzībai

- analizēt normatīvo aktu piemērošanas praksi, sniegt priekšlikumus uzlabojumiem;

- nodrošināt administratīvo sodu reģistrācijai un izpildei nepieciešamo darbību izpildi

- veikt pieņemto lēmumu pēcpārbaudi

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnē un juriskonsulta vai jurista kvalifikācija

- darba pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā (vismaz 1 gads)

- darba pieredze izglītības nozarē (vismaz 1 gads) un/vai ar izglītību regulējošo tiesību un normatīvo aktu izstrādi un/vai kontroli saistītā jomā (vismaz 1 gads)

- darba pieredze valsts pārvaldē (vismaz 1 gads)

- prasme sagatavot juridiskus dokumentus (pieteikumus, administratīvos aktus, lēmumus u. tml.)

- prasme patstāvīgi vadīt savu darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos

- prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus

- pieredze klientorientētā komunikācijā un saskarsmē

- pieredze konfliktu risināšanā un pārmaiņu vadībā

- prasme vērtēt savu profesionālo darbību un tās rezultātu.

Mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi, profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi

- profesionālu, atsaucīgu un izpalīdzīgu kolektīvu

- darbavietu Rīgas centrā

- labus darba apstākļus sakārtotā vidē

- amats ir klasificēts 21. saimes III B līmenī (10. mēnešalgu grupa). Mēnešalgas apmērs atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei: 1. kategorija: 850,00 EUR, 2. kategorija: 900,00 EUR, 3. kategorija: 1000,00 EUR (bruto)

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli - motivāciju, CV, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi ikvd@ikvd.gov.lv ar norādi "Konkursam_jurists" divdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis uzziņām 67507834.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/223.AKR1

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija paziņo, ka konkursa kārtībā (publicēts izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 14. septembrī, Nr. 183 (6010)) Kontroles departamenta vecākās inspektores amatā no 2017. gada 6. novembra ir iecelta NADEŽDA STEPANOVA.


OP 2017/223.AKR2

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļas vecākās inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2017. gada 7. novembrī iecelta ANETE PECIŅA.


OP 2017/223.AKR3

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pierīgas nodaļas Pensiju daļas vecākās inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2017. gada 8. novembrī iecelta LAURA ĶIPLOKA.


OP 2017/223.AKR4

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pierīgas nodaļas Pensiju daļas vecākās inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2017. gada 13. novembrī iecelta KRISTĪNE FREIJA.


OP 2017/223.AKR5

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2017.gada 1.novembrī Nodarbinātības valsts aģentūras Personāla nodaļas vadītāja amatā ir iecelts ULDIS BĀRS.


OP 2017/223.AKR6

Valsts kase informē, ka konkursa kārtībā Norēķinu departamenta Kredītu daļas vecākās ekspertes ierēdnes amatā no 2017. gada 8. novembra uz noteiktu laiku iecelta AIJA SIRMĀ.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)