Laidiens: 14.11.2017., Nr. 226 (6053)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/226.AKK1

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats - Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta Matemātiskā nodrošinājuma daļas statistikas matemātiķis

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 835-1000 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei

- sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- darbavietu Rīgas centrā

Pamatpienākumi: izstrādāt, lietot un pilnveidot matemātisko metodoloģiju Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanai.

Prasības pretendentam:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība statistikā, matemātikā vai saistītā jomā (var būt arī iepriekš minēto programmu pēdējā kursa students)

- teorētiskās zināšanas matemātiskajā statistikā

- praktiskā pieredze datu apstrādē un analīzē

- prasme strādāt ar MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)

- prasme strādāt ar skaitļošanas programmu R (vai līdzīgu)

- angļu valodas zināšanas

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- spēja strādāt patstāvīgi un apgūt jaunas zināšanas

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, atsūtīt pa pastu (LV-1301) vai uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.


OP 2017/226.AKK2

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats - Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta Matemātiskā nodrošinājuma daļas vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 835-1000 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei

- sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- darbavietu Rīgas centrā

Pamatpienākumi: izstrādāt, lietot un pilnveidot sociālās statistikas apsekojumu matemātisko metodoloģiju (izlašu plānošana un atlase, datu svēršana, datu imputācija, atlases kļūdu novērtēšana).

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība statistikā, matemātikā vai saistītā jomā

- teorētiskās zināšanas matemātiskajā statistikā

- praktiskā pieredze datu apstrādē un analīzē

- prasme strādāt ar MS Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint)

- prasme strādāt ar skaitļošanas programmu R vai līdzīgu

- angļu valodas zināšanas vismaz vidējā līmenī (B1)

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, atsūtīt pa pastu (LV-1301) vai uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.


OP 2017/226.AKK3

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta vecākā referenta (darbinieka) amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- darba pieredze starptautiskās sadarbības organizēšanā

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

- izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un likumdošanu

- izpratne par starptautiskās sadarbības organizēšanu

- izpratne par diplomātisko protokolu un etiķeti

- ļoti labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu un/vai citas svešvalodas zināšanas

- teicamas iemaņas darbā ar datoru (ofisa programmatūru)

- spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu

- labas komunikācijas un sadarbības spējas

- spēja risināt problēmsituācijas

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties ministrijas vadības vizīšu plānošanā un organizēšanā ārvalstīs

- nodrošināt ārvalstu delegāciju uzņemšanu Satiksmes ministrijā (vēstnieki, ārvalstu sadarbības partneri, u. c.), t. sk. nodrošināt protokola funkcijas

- pēc nepieciešamības gatavot dažādus dokumentus (vēstules, ielūgumus, pateicības u. c.) latviešu un angļu valodā ministrijas sadarbības partneriem visā pasaulē

- savas kompetences ietvaros un ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt Satiksmes ministriju citu iestāžu un institūciju izveidotās ar nozari saistītās darba grupās, kā arī pārstāvēt ministriju starptautiskos pasākumos Latvijā un ārvalstīs, starptautiskās organizācijās un daudzpusējās sadarbības formātos

Amats klasificēts 36. amata saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa); bruto mēnešalga atkarībā no kategorijas no 835 EUR līdz 1000 EUR.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378. kabinets; e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67028218.


OP 2017/226.AKK4

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Sakaru departamenta Sakaru nozares attīstības nodaļas vecākais referents uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadības zinātnē, vai darbības sfērai atbilstoša augstākā tehniskā izglītība

- pieredze valsts pārvaldē ne mazāka kā 2 gadi beidzamo 5 gadu laikā

- vēlama pieredze elektronisko sakaru vai pasta nozarē

- pieredze tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē

- elektronisko sakaru nozares un pasta nozares tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu pārzināšana

- zināšanas un pieredze darbā ar Eiropas Savienības jautājumiem (ES institūcijas, dokumentu izstrādes un lēmumu pieņemšanas kārtība)

- labas angļu valodas zināšanas

- krievu valodas zināšanas

- datorprasmes labā lietotāja līmenī

- spēja patstāvīgi organizēt ikdienas darbu un patstāvīgi risināt saņemtos uzdevumus

- labas komunikācijas prasmes

Amats klasificēts 36. saimes II līmenī (mēnešalga no 835 līdz 1000 EUR).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378. kabinets. Tālrunis uzziņām 67028218.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)