Laidiens: 06.12.2017., Nr. 242 (6069)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2017/242.KM1

Paziņojums par darbības izbeigšanu

Biedrība "Ceriņi" (turpmāk tekstā - "Biedrība"), kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40008131705, juridiskā adrese: "Ceriņi"-5, Dzintari, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124, paziņo Biedrības kreditoriem, ka saskaņā ar 17.11.2017. valdes sēdes lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu kreditori trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas savus prasījumus var pieteikt, sūtot tos pa pastu uz adresi Vienības gatvē 42-6, Rīgā, LV-1004.


OP 2017/242.KM2

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UTK", reģ. Nr. 42103038147, juridiskā adrese: Rīga, Granīta iela 16, LV-1057, paziņo, ka 2017. gada 28. novembrī ir pieņemts lēmums par sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu no 1 871 352,00 EUR uz 2844 EUR. Pamatkapitāla samazināšana notiek, dzēšot kapitāla daļas, samazinot no 1316 daļām uz 2 daļām. Kreditoru prasījumi piesakāmi viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, korespondenci nosūtot uz šajā paziņojumā norādīto sabiedrības juridisko adresi.


OP 2017/242.KM3

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

2017. gada 30. novembrī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BFI-URBAN" (adrese: Alauksta iela 11-1A, Rīga, LV-1009, reģistrācijas Nr. 40003688172) dalībnieks ir pieņēmis lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu. Kreditori, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, var pieteikties un kreditoru prasījumus pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BFI-URBAN" var pieteikt rakstiski viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", savu prasījumu pieteikumu un to pamatojošus dokumentus nosūtot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BFI-URBAN" uz adresi Alauksta ielā 11-1A, Rīgā, LV-1009.


OP 2017/242.KM4

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

SIA Sports & Stils, vienotais reģistrācijas Nr. 41203048566, dalībnieks 2017.gada 20.novembrī ir pieņēmis lēmumu par SIA Sports & Stils, vienotais reģistrācijas Nr. 41203048566, pamatkapitāla samazināšanu. Iespējamie kreditoru prasījumi un pieteikumi nodrošinājumu saņemšanai iesniedzami SIA Sports & Stils, vienotais reģistrācijas Nr. 41203048566, adresē Ganību ielā 43, Ventspilī, LV-3601, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2017/242.KM5

Paziņojums par uzņēmuma SIA "3dLotus" kapitāla samazināšanu

Ar šo sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3dLotus, reģ. Nr. 40003827644, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 88, Rīga, LV-1001, paziņo, ka 2017. gada 21. novembrī SIA "3dLotus" dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu par SIA "3dLotus" pamatkapitāla samazināšanu par 115 084,00 EUR (viens simts piecpadsmit tūkstoši astoņdesmit četri euro 00 centi). Pēc pamatkapitāla samazināšanas SIA "3dLotus" pamatkapitāls būs 21 500,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi). Kreditoru, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, prasījumi piesakāmi rakstveidā viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas, paziņojumus nosūtot uz SIA "3dLotus" juridisko adresi Krišjāņa Barona ielā 88, Rīgā, LV-1001.


OP 2017/242.KM6

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radio Telecommunication Network" (turpmāk - Sabiedrība), reģistrācijas Nr. 40003172251, juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012, paziņo, ka 2017. gada 23. novembrī ir pieņemts dalībnieka lēmums par Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu par 780 000,00 EUR. Jaunais pamatkapitāla lielums ir 720 000,00 EUR. Visi Sabiedrības kreditori, tajā skaitā tie, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, savus prasījumus var pieteikt viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, tos iesniedzot rakstveidā personīgi vai nosūtot pa pastu Sabiedrības valdei Cēsu ielā 31, k-3, 5. kāpņutelpa, LV-1012.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)