Laidiens: 14.12.2017., Nr. 248 (6075)

Izsoles

OP 2017/248.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Valdim Rakitko piederošajam nekustamajam īpašumam Stirnu ielā 4, garāža, Rīgā, kadastra Nr.01009202283, 1/81 domājamā daļa, lietošanā autostāvvieta Nr.61. Piedzinējs: AS "SEB banka" (Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag.). Nekustamais īpašums sastāv no 1/81 domājamās daļas no neapdzīvojamās telpas Nr. garāža, kopīpašuma 20324/112026 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra apzīmējums 01000712491), lietošanā autostāvvieta Nr.61. Nekustamā īpašuma novērtējums, pirmās izsoles sākumcena EUR 4100,00. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 19.12.2017. un noslēgsies 18.01.2018. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 08.01.2018. iemaksāt nodrošinājuma summu 410,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 27004252, 62004477. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod SIA ARDUM, adrese: Brīvības gatve 214M-2, Rīga, piederošo motorjahtu "FERRETTI", reģistrācijas numurs 4356, reģistrācijas datums Latvijas Kuģu reģistrā: 29.05.2007., reģistrācijas grāmata: Atpūtas kuģu grāmata, korpusa numurs IT FER 46049 I607, pieraksta osta: Rīga, Būves vieta un gads: Itālija, 2006.g., kuģa pazīmes: lielākais garums 14,35 m, lielākais platums 4,34 m. Dzinējs: divi kompresijas aizdedzes dzinēji VOLVO PENTA D9-575, Nr.7009124689 7009124701, jauda: 2 x 423 kW. Atrašanās vieta: Valtera raga osta, "Upespļavas", Salas pag., Babītes nov., LV-2105. Piedzinēji: AS Latvijas Pasta banka, adrese: Brīvības iela 54, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga. Novērtējums: 135 000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena: 101 250,00 EUR. Izsoles solis: 1050,00 EUR. Visa mantas izsoles cena (pilna nosolītā cena, augstākā nosolītā cena vai izsoles sākumcena, ja izsole pasludināta par nenotikušu) ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2018.gada 4.janvārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 13 500,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 15.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 15.janvāris plkst. 13.00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 581.panta 3.daļu kuģis, kā arī kuģa piederumi tiks pārdoti izsolē kā viens izsoles priekšmets. Visām personām, kurām uz kuģa īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Arturam Lorencam. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.28 un pie tā piederošās 4293/217065 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Brīvības gatvē 395, Rīgā, kadastra numurs 01009032772, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1366728. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 24 300,00. Izsoles sākumcena: EUR 24 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2017.gada 20.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 19.janvārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 9.janvārim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ4

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2.stāvs, Cēsis, LV-4101, pirmajā izsolē pārdod Pēterim Knapam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli ar kopējo platību 25,4 m2 un piederošo 254/1499 kopīpašuma domājamo daļu no būves (kad. apz. 66600030304001) un no zemes (kad. apz. 66600030304) -, kas atrodas Liedaga ielā 5-5, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6660 900 0132. Piedzinējs: SIA "GELVORA", Cēsu iela 31, k-3, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 900,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 900,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 50,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 15.decembris; noslēguma datums un laiks - 2018.gada 15.janvāris plkst. 13.00.

Persona, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 4. janvārim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 90,00 nodrošinājuma summu, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Vitaly Podshibyakin. Piedzinēji: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012; SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - neapdzīvojamā telpa Nr.36 un pie tās piederošās 11060/331610 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Ieroču ielā 1, Rīgā, kadastra numurs 01009051964, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000003847-36. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 2900,00. Izsoles sākumcena: EUR 2175,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 50,00. Izsoles sākums: 2017.gada 20.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 19.janvārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 9.janvārim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis saskaņā ar 02.07.2013. MK noteikumiem Nr.364 par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1.izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.25, kadastra Nr.01004210194, kas atrodas Jukuma Vācieša ielā 12, Rīgā, tā platība 62,2 m2. Īpašnieks - Anatolijs Kumbrasovs. Kreditori: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Ķekavas novads; SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", A.Čaka iela 42, Rīga. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 33 000. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2018.gada 3.janvārim ZTI M.Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr. LV12037712369, Valsts kase, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas (EUR 3300,00) un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. 1.izsoles sākums - 2017.gada 14.decembris, izsoles noslēgums un laiks - 2018.gada 15.janvāris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 67244407. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Marekam Odemļukam. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - garāža Nr.5, kas atrodas Gaileņu ielā 1a, Rīgā, kadastra Nr.0100 614 0103, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000422027 5. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 2500,00. Izsoles sākumcena: EUR 2500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 50,00. Izsoles sākums: 2017.gada 20.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 19.janvārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 9.janvārim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Marijai Zeltiņai. Piedzinēji - SIA CIEMATS, "Priedes 4"-57, Silakrogs, Ropažu nov., LV-2133; Ropažu novada pašvaldība, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.30, "Zītari 2", Tumšupe, Ropažu novads, kadastra Nr.80849001368, reģistrēts VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 2000,00. Izsoles sākumcena: EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2017.gada 20.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 19.janvārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 9.janvārim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ruslanam Romaņenko. Piedzinēji - Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr.80310160192 un uz tā esošā apbūve, adrese: "Salenieki 148", Salaspils pag., Salaspils nov., reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000109560. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 6000,00. Izsoles sākumcena: EUR 6000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2017.gada 20.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 19.janvārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 9.janvārim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ10

Izsole

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Kalna Virpnieki" Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62920040046, platība 4,71 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62920040046001, platība 123,70 m2, un palīgceltnes - kūts ar kadastra apzīmējumu 62920040046004, platība 46,60 m². Dzīvojamās ēkas tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs, neapmierinošs, bet palīgēkas - kūts - tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Turlavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000570350. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 9000,00 EUR, drošības nauda - 900,00 EUR, reģistrācijas maksa - 15,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018.gada 15.janvārī plkst. 13.00.

Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2018.gada 12.janvārim plkst. 11.00. Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālr. 63370004, 63323839, e-pasta adrese: klavs.svilpe@kuldiga.lv.


OP 2017/248.IZ11

Izsole

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Lapsiņas" Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62580110076, platība 0,35 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62580110076001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62580110076002. Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62580110076001 un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 62580110076002 ir sagruvušas ēku drupas. Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Kabiles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000009851. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 400,00 EUR, drošības nauda - 40,00 EUR, reģistrācijas maksa - 15,00 EUR, izsoles solis - 40,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018.gada 15.janvārī plkst. 13.30.

Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2018.gada 12.janvārim plkst. 11.00. Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālr. 63370004, 63323839, e-pasta adrese: klavs.svilpe@kuldiga.lv.


OP 2017/248.IZ12

Izsole

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Ķikuru pienotava", adrese: "Pienotava", Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62920070064, platība 0,7626 ha, pienotavas ar kadastra apzīmējumu 62920070064001, platība 460,3 m². Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Turlavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000407724. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1600,00 EUR, drošības nauda - 160,00 EUR, reģistrācijas maksa - 15,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018.gada 15.janvārī plkst. 14.00.

Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2018.gada 12.janvārim plkst. 11.00. Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālr. 63370004, 63323839, e-pasta adrese: klavs.svilpe@kuldiga.lv.


OP 2017/248.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10, pārdod pirmajā izsolē Svetlanai Saitovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.46, kopējā platība 89,5 m2 (telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 01000990750001046 kopējā platība ir 94,60 m2) -, kas atrodas Aleksandra Bieziņa ielā 7, Rīgā, kadastra Nr.0100 393 0396. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Piedzinējs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 52 700,00 EUR. Izsoles sākumcena - 52 700,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 8.janvārim ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā Valsts kasē, kods TRELLV22, konts Nr. LV68TREL9199040001000, nodrošinājuma summa 5270,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 19.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 18.janvāris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-8, Rīga) otrajā labprātīgajā izsolē pārdod SIA "Projekts B220", vienotais reģistrācijas Nr. 4020301169, juridiskā adrese: Hanzas iela 4-7, Rīga, piederošu nekustamo īpašumu Rīgā, Lilijas ielā 15, k-2-1, kadastra Nr.0100 927 5356, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 28218-1, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma Lilijas ielā 15, k-2-1, Rīgā, kadastra numurs 0100 927 5356, sastāvā ietilpst:

1.1. dzīvoklis Nr. 1 ar kopējo platību 30,4 m2,

1.2. kopīpašuma 304/21689 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000660026001),

1.3. kopīpašuma 304/21689 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000660026002),

1.4. kopīpašuma 304/21689 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 01000660012).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez KAORA, SIA, reģistrācijas numurs 40103539331, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.2. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam - 0,036 ha.

2.3. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu - 0,0552 ha.

2.4. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0,0019 ha.

2.5. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0,0008 ha.

2.6. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0,0012 ha.

2.7. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju - 0,0016 ha.

2.8. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0,0108 ha.

2.9. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0,0055 ha.

2.10. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi - 0,0233 ha.

2.11. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gan pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi - 0,0023 ha.

2.12. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu - 0,0024 ha.

2.13. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem - 0,0001 ha.

2.14. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem - 0,0113 ha.

2.15. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem - 0,004 ha.

2.16. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem - 0,0022 ha.

2.17. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem - 0,0012 ha.

2.18. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem - 0,1753 ha.

2.19. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa EUR 200 000,00. Procentu likme: 10% gadā. Kreditors: KAORA, SIA, reģistrācijas numurs 40103539331. Summa - 300 000,00 EUR.

3. Nekustamā īpašuma novērtējums - 18 600,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti euro). Otrās izsoles sākumcena - 13 950,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro). Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

3.1. Visa nosolītā summa, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu, kā arī valsts un kancelejas nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas tiesu izpildītāja depozīta kontā.

3.2. Nosolītāja samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā.

4. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks SIA "Projekts B220" patur sev.

5. Citi pārdošanas nosacījumi:

5.1. Izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

5.2. Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē;

5.3. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

5.4. Ja izsole atzīta par nenotikušu atbilstoši Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem, otro izsoli izziņo un rīko, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē.

5.5. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Nekustamā īpašuma izsoles solis - 150 EUR (viens simts piecdesmit euro). Izsoles sākuma datums 15.12.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 15.01.2018. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (1860 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 04.01.2018. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod SIA "Impero Investments", reģ. Nr.40003654763, juridiskā adrese: Akmeņu iela 39, Ogre, piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 3,79 ha, "Laipaskrasts", Ogresgala pagasts, Ogres novads, kadastra Nr.7480 004 0815. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 25 700 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 19 275 EUR. Izsoles solis - 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 15.12.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 15.01.2018. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (2570 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 04.01.2018. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/248.IZ16

Izsole

MSIA "INFERCO" maksātnespējas procesa administrators Uldis Krauja, sertifikāts Nr.00272, paziņo, ka 22.12.2017. plkst. 17.00 administratora prakses vietā Mirdzas Ķempes ielā 4-31, Rīgā (12.stāvā), notiks SIA "INFERCO" piederošās kustamās mantas - 296,968 tonnu cinkotu tērauda ruļļu un plākšņu (kā lietu kopuma) - otrā izsole. Izsolāmā manta atrodas noliktavā Lietuvā un nav atmuitota. Kustamās mantas kā lietu kopuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 76 000,00 (septiņdesmit seši tūkstoši euro 00 centi). Izsoles cena pilnā apmērā apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Ar pilnu kustamās mantas sastāvu un novērtējumu iespējams iepazīties, rakstot uz administratora e-pasta adresi krauja65@gmail.com. Izsolē pārdodamā kustamā manta ieķīlāta par labu LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģ. Nr.40003029667.

Visām personām, kurām uz kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz 22.12.2017. plkst. 15.00 jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā objekta novērtējuma summas, tas ir, EUR 7600,00, MSIA "INFERCO", vienotais reģ. Nr.40103247336, norēķinu kontā AS "Luminor Bank", kods RIKOLV2X, konta numurs LV84RIKO0002930226488. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma noteikumiem. Papildu informācijai rakstīt uz e-pasta adresi krauja65@gmail.com vai zvanīt pa tālruni 29214234.


OP 2017/248.IZ17

Izsole

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", reģ. Nr.43603016206, juridiskā adrese: E.Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, 2017.gada 28.decembrī plkst. 10.00 E.Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, 3.stāva zālē, pārdod izsolē (rakstiskā) kustamo mantu - 3 transportlīdzekļus:

1) VOLVO FL615, valsts reģistrācijas Nr. HN2704; transportlīdzekļa nosacītā cena bez PVN EUR 2000,00;

2) SCANIA P94, valsts reģistrācijas Nr. HU869; transportlīdzekļa nosacītā cena bez PVN EUR 1200,00;

3) MAN 18,224, valsts reģistrācijas Nr. JM9820; transportlīdzekļa nosacītā cena bez PVN EUR 15 500,00.

Ar izsoles nolikumu var iepazīties SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" mājaslapā www.iecavasdzks.lv sadaļā "Izsoles". Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2017.gada 28.decembrim plkst. 10.00. Pieteikumus var iesniegt klātienē E.Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, lietvedībā, 3.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu uz juridisko adresi E.Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Ar kustamo mantu visas ieinteresētās personas var iepazīties, iepriekš piesakoties pie Jāņa Feldmaņa pa tālruni 29124408.


OP 2017/248.IZ18

Izsole

Vaiņodes novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu "Ceriņu iela 12", kad. Nr.6492 006 0618, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sastāv no divu dzīvokļu mājas ar kopējo platību 109,6 m2, kad apz. 6492 006 0618 001, un no zemes gabala 0,071 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0618. Izsole notiks 2018.gada 10.janvārī plkst. 11.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018.gada 9.janvārim plkst. 15.00. Izsoles sākumcena - 1925,96 EUR, Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas -192,60 EUR un dalības maksa 20,00 EUR līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV28 HABA 055 101 772 752 4.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)