Laidiens: 18.12.2017., Nr. 251 (6078)

Izsoles

OP 2017/251.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Tatjanai Solovjovai piederošo nekustamo īpašumu - vienistabas dzīvokli Nr.23 ar kopējo dzīvokļa platību 30,03 m2 un pie dzīvokļa piederošās 3003/269015 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 285, k-2, kadastra numurs 0100 923 9445. Piedzinējs - AS Money Express Credit, Lāčplēša iela 88-1, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 17 300,00. Izsoles solis EUR 500,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 9. janvārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1730,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr.21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 20.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 19.janvāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/251.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Maijai Lavrenko. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.4 un pie tā piederošās 194/1491 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm un zemes gabala -, kas atrodas Buļļu ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 01009142685, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000012444. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 4600,00. Izsoles sākumcena: EUR 4600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 50,00. Izsoles sākums: 2017.gada 22.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 22.janvārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 11.janvārim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/251.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Kristīnai Sipovičai. Piedzinēji: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.26 un pie tā piederošās 5051/406150 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Kurzemes prospektā 80, Rīgā, kadastra numurs 01009013028, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1331226. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 30 000,00. Izsoles sākumcena: EUR 30 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2017.gada 22.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 22.janvārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 11.janvārim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/251.IZ4

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.31 zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē SIA PETRA & K, juridiskā adrese: Laimiņi, Žogotas, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., piederošo nekustamo īpašumu Krusti, kas atrodas Garančos, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.7854 009 0011. Piedzinējs: valsts. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,93 ha. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 3500 EUR; otrās izsoles sākumcena - 2625 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 250 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 11.janvārim jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozīta kontā Nr. LV30TREL9199020003000 Valsts kasē, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz tiesu izpildītāja apstiprināt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 22.decembris plkst. 13.00; izsoles noslēguma datums - 2018.gada 22.janvāris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/251.IZ5

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Aurelam Zeļeņivskim piederošo 1/2 domājamo daļu no laulāto kopmantas, kas atrodas Liepu ielā 3-9, Mairās, Martišos, Isnaudas pag., Ludzas nov., kadastra Nr.6858 900 0027. Piedzinējs: valsts. Viss nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,3 m2. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 800 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 11.janvārim jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozīta kontā Nr. LV98TREL9199020001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz tiesu izpildītāja apstiprināt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 22.decembris plkst. 13.00; izsoles noslēguma datums - 2018.gada 22.janvāris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/251.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Kārlim Rozentālam piederošos, savstarpēji funkcionāli saistītos nekustamos īpašumus - zemes gabalus Ūnijas ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 070 2123, 1038 m2 platībā, Ūnijas ielā Rīgā, kadastra Nr.0100 070 0076, 2192, m2 platībā, Ūnijas ielā Rīgā, kadastra Nr.0100 070 2120, 3781 m2 platībā, Ūnijas ielā 16B, Rīgā, kadastra Nr.0100 070 2346, 3179 m2 platībā, Ūnijas ielā 16B, kadastra Nr.0100 070 2345, 2543 m2 platībā, kopējā platība 12 733 m2 un uz tā esošu apbūvi Ūnijas ielā 16B, Rīgā, kadastra Nr. 0100 570 0301, - ražošanas korpuss (kad. apz. 0100 070 0076 001) - 8505,8 m2 platībā, ražošanas korpuss (kad. apz. 0100 070 2346 002) - 6634,8 m2 platībā, administratīvā ēka (kad. apz. 0100 070 2346 001) - 3194,7 m2 platībā, nojume (kad. apz. 0100 070 2120 004) - 559,6 m2 platībā. Zemesgrāmatā reģistrētā būve noliktava (kad. apz. 0100 070 0076 002) - 113,2 m2 platībā dabā nav. Piedzinējs - AS "Reģionālā investīciju banka", reģ. Nr.40003563375, Jura Alunāna ielā 2, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 2 102 000 EUR. Izsoles solis - 21 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 19.12.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 18.01.2018. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (210 200 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 08.01.2018. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/251.IZ7

Izsole

Administratore Oksana Pulle-Čižova, prakses vieta Vīlandes ielā 7-22, Rīgā, paziņo par MSIA "MAXI TAXI", juridiskā adrese: Duntes ielā 60-11, Rīgā, piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 517 0010, kas atrodas Rīgā, Vītolu ielā 6, ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.14534 un sastāv no vienstāva ķieģeļu ēkas - automazgātavas, lit.1, un piebūves, lit.A, kas saskaņā ar www.kadastrs.lv datiem ir automazgātava ar kadastra apzīmējumu 0100 017 0045 053 ar kopējo platību 218,5 m2, kas atrodas uz citai personai piederoša zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 017 0077. Novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 45 500. Izsoles solis ir EUR 4550. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 22.12.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums 22.01.2018. plkst. 13.00. Izsoles nodrošinājums ir EUR 4550.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.01.2018. jāiemaksā izsoles nodrošinājums maksātnespējīgās SIA "MAXI TAXI" norēķinu kontā Nr. LV37PRTT0260024107600, AS "PrivatBank", kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam. Tālr. uzziņām 67320432. Izsoles norises noteikumi: https://b.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/251.IZ8

Izsole

Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumus:

- "Rubīni"-4, Jaunauces pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8456 004 0090 001 004, trīsistabu dzīvoklis, kopējā platība 63,2 m², sākumcena - 1700,00 EUR, nodrošinājums - 170,00 EUR, solis - 100,00 EUR, reģistrācijas maksa - 10,00 EUR. Norēķini par objektu - 100% EUR;

- "Avoti"-6, Jaunauces pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8456 004 0088 001 006, divistabu dzīvoklis, kopējā platība 54,7 m², sākumcena - 1800,00 EUR, nodrošinājums - 180,00 EUR, solis - 100,00 EUR, reģistrācijas maksa - 10,00 EUR. Norēķini par objektu - 100% EUR.

Izsole notiks 2018.gada 19.janvārī plkst. 10.00 "Pagastmājā", Rubas pagastā, Saldus novadā.

Izsoles noteikumi pieejami www.saldus.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē "Pagastmājā", Rubas pagastā, Saldus novadā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2018.gada 17.janvārim plkst. 12.00. Uzziņas pa tālr. 29158965.


OP 2017/251.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērināts tiesu izpildītājs Ligita Gulbe rīko nekustamā īpašuma "MRS māja 693"-3, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, kadastra numurs 3250 900 0011, iereģistrēts Daudzeses pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.224-3, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 46 m2 un 460/15016 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32500040344001); 460/15016 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32500040344002); 460/15016 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32500040344003); 460/15016 kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 32500040344). Nekustamā īpašuma īpašnieks: Aleksejs Kirikovs. Piedzinējs: Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - 1500,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 11.janvārim tiesu izpildītāja Ligitas Gulbes, reģistrācijas Nr.25086411856, depozīta kontā Nr. LV61TREL9199077001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 150,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 22.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 22.janvārī plkst. 13.00. Papildus informācija par izsoli pieejama pie Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Gulbes Lāčplēša ielā 4-318, Aizkrauklē, LV-5101, tālr. 65122529. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/251.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1.izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.3, kadastra Nr.80649000652, kas atrodas Darbnīcu ielā 3, Gaujā, Inčukalna novadā, tā platība 19,4 m2. Īpašnieks - Andrejs Vilciens; piedzinējs - SIA "Inotex", Zvanu iela 7-4, Rīga. Dzīvoklis reģistrēts VZD Kadastra reģistrā. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 4600. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2018.gada 7.janvārim ZTI M.Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr. LV12037712369, Valsts kase, nodrošinājums EUR 3400,00 un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 17.janvāris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 67244407. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/251.IZ11

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Kalniešu pagasta pārvaldes īpašumā esoša kustamā manta - autobuss MERCEDES BENZ 0815, valsts reģistrācijas numurs HC 9617. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 5430,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums - 543,00 EUR. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.gada 10.janvārim plkst. 10.00 darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2018.gada 10.janvārī plkst. 11.00. Samaksa - nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Autobusu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Vladislavu Rukmanu, tālr. 26300417. Tālr. uzziņām 65681764, 65681754.


OP 2017/251.IZ12

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "KLIERS", reģ. Nr.40003505358, maksātnespējas procesa administrators Andrejs Voroncovs, sertifikāts Nr. 00577, prakses vietas adrese: ZAB "Voroncovs", Elizabetes iela 45/47, Rīga, LV-1010, paziņo SIA "KLIERS" nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums, kas atrodas Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā, "Meža Rībenieki", kadastra Nr.74940050084. Nekustamā īpašuma sastāvs ir zemes vienība ar kopējo platību 11,82 ha, tajā skaitā meža zeme 10,81 ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir SIA "KLIERS", reģ. Nr.40003505358; piedzinēji - Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; AS "Latvenergo", juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230; Ogres novada pašvaldība, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001; "Swedbank" AS, juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 16 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 1600,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.decembris. Izsoles noslēguma datums - 2018.gada 17.janvāris plkst. 13.00. Nodrošinājuma summa 1600,00 EUR apmērā līdz 2018.gada 7.janvārim jāiemaksā SIA "KLIERS" atvērtajā AS "Citadele banka" norēķinu kontā LV69PARX0016280600001, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. 24110258, 67304575.


OP 2017/251.IZ13

Izsole

Pampāļu pagasta pārvalde 19.01.2018. plkst. 9.00 rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokļa īpašumu - Rūpniecības iela 2A-1, Pampāļu pagasts, Saldus novads (labiekārtots), 62,2 m², izsoles sākumcena - 2900,00 EUR, nodrošinājums - 290,00 EUR, reģistrācijas maksa - 10,00 EUR.

Pampāļu pagasta pārvalde 19.01.2018. plkst. 10.00 rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokļa īpašumu - Rūpniecības iela 2A-3, Pampāļu pagasts, Saldus novads (labiekārtots), 62,2 m², izsoles sākumcena - 3100,00 EUR, nodrošinājums - 310,00 EUR, reģistrācijas maksa - 10,00 EUR.

Izsole notiks Pampāļu pagasta pārvaldes telpās Rūpniecības ielā 1A, Pampāļu pagastā, Saldus novadā. Izsoles noteikumus var saņemt un dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 18.01.2018. Pampāļu pagasta pārvaldē pie lietvedības speciālista. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.saldus.lv sadaļā "Pašvaldība" → Izsoles. Izsolāmo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni 25435771. Uzziņas pa tālruni 63865567.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)