Laidiens: 29.12.2017., Nr. 258 (6085)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/258.UT1

ĢIRTS KLEPECKIS, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Ozolciema ielā 8-16, Rīgā, LV-1058, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2018. gada 5. februārī plkst. 13.00 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Rīgā, Baložu ielā 14, 41. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C31326316 SIA "InCREDIT GROUP" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/258.UT2

Tukuma rajona tiesa uzaicina PĀVELU TELEVNOJU (PĀVEL TELEVNOI), dzim. 1987. gada 27. novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Krievijas Federācija, ierasties uz tiesas sēdi 2018. gada 6. martā plkst. 10.00 Tukumā, Pils ielā 16, 104. zālē, lietā Nr. C-37110916, C-0282-17, AS "Citadele banka" prasībā pret Pāvelu Televnoju (Pāvel Televnoi) par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas Pāvela Televnoja (Pāvel Televnoi), klātbūtnes.


OP 2017/258.UT3

Limbažu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Valentīnas Naglas prasībā pret Latvijas Republikas Finanšu ministriju ar trešo personu Limbažu novada pašvaldību par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - māju. Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" 22. pantu tiesa aicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret Valentīnas Naglas prasību par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - māju - ar kadastra apzīmējumu Nr.6680 004 0119 001, adrese: "Ceriņi", Umurgas pagasts, Limbažu novads, kas atrodas uz zemes gabala 3579 km2 platībā ar kadastra Nr. 6680 004 0119, iesniegt tos tiesai triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar nekustamo īpašumu, nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.


OP 2017/258.UT4

Jelgavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "PlusPlus Baltic Re" maza apmēra prasībā pret Agnesi Anipko par naudas piedziņu. Paziņojam AGNESEI ANIPKO, dzim. 1983. gada 25. septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: 4. līnija 52D, Jelgava, ka minēto civillietu 2018. gada 5. februārī skatīs tiesnese K. Zaura rakstveida procesā. Nosaka atbildētājai termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai - 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Atbildētājai Agnesei Anipko ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms lietas izskatīšanas. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā Dambja ielā 12, Jelgavā, no 2018. gada 5. februāra.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)