Laidiens: 04.01.2017., Nr. 4 (5831)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/4.AKK1

Pieteikšanās termiņa pagarinājums

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921) pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 2017. gada 11. janvārim oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2016. gada 23. decembrī, Nr. 251 (5823), izsludinātajam konkursam uz vakanto ierēdņa amatu - Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākais referents.


OP 2017/4.AKK2

Aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģ. Nr. 90000069830) kolektīvam, ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli!

Piedāvātais amats - Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta Juridiskās daļas juriskonsults

Pamatpienākumi:

- nodrošināt visa veida juridisko atbalstu iestādei

- organizēt publiskos iepirkumus

- sastādīt un vīzēt civiltiesisko un publisko tiesību līgumu projektus; nodrošināt līgumu izpildes kontroli

- veikt administratīvo procesu iestādē

- veikt administratīvo pārkāpumu procesu iestādē

- izvērtēt iestādes sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajam

- sagatavot ārējo normatīvo aktu projektus iestādes darbības jomā

- juridiski izvērtēt un sniegt atzinumus par citu iestāžu sagatavotajiem ārējo normatīvo aktu projektiem, kas attiecas uz iestādes darbības jomu

- izskatīt un sagatavot iestādes rīkojumus un iekšējos normatīvos aktus

- saskaņā ar pilnvarām pārstāvēt iestādi citās valsts pārvaldes iestādēs vai tiesā

- gatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām, priekšlikumiem un iesniegumiem

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība

- pieredze jurista amatā (pieredze jurista amatā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību)

- pieredze civiltiesisko līgumu sagatavošanā

- par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze publisko iepirkumu organizēšanā, publisko līgumu sagatavošanā, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu procesa iestādē nodrošināšanā

- labas datorprasmes (MS Word, MS Excel)

- vēlama pieredze darbā ar IBM Notes (Lotus Notes) un IMPULSS lietvedības sistēmu

- ļoti labas latviešu valodas zināšanas

- labas angļu valodas zināšanas

- precizitāte un labas analītiskās prasmes

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi

- profesionālo izaugsmi

- darbavietu Rīgas centrā

Amats ir klasificēts 21. saimes III B līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.


OP 2017/4.AKK3

Iepirkumu uzraudzības birojs (reģistrācijas Nr. 90001263305) ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz Informācijas departamenta datortīkla administratora/-es amata vietu (darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku) - amats klasificēts 19.6. saimē, II līmenī, 8. mēnešalgu grupā

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

- nodrošināt Iepirkumu uzraudzības biroja datortehnikas, informācijas sistēmu un datortīkla resursu lietošanu, kā arī atbalstīt to lietotājus

- administrēt Publikāciju vadības sistēmas lietotājus - apstiprināt, bloķēt, dzēst saskaņā ar pasūtītāju iesniegtajiem iesniegumiem

- izstrādāt, pilnveidot un ieviest dažādas Iepirkumu uzraudzības biroja instrukcijas, standarta veidlapas un metodiskos materiālus

Prasības pretendentiem:

- vidējā vai profesionālā vidējā izglītība, vēlama augstākā izglītība informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, datortehnikas jomā

- spēja uzstādīt un konfigurēt MS Windows 7/8.1/10, MS Office 2010/2013/2016

- vēlamas labas prasmes strādāt ar datoru Linux vidē

- zināšanas par datortīkla uzbūves principiem, to drošību

- zināšanas par datubāzēm un WEB tehnoloģijām

- teicama latviešu valodas prasme

- vēlamas angļu valodas zināšanas atbilstoši B1 līmenim

- orientācija uz klientu, rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

- darba pieredze saistībā ar datortīkla izveidi, tā darbības un drošības uzturēšanu, lietotāju atbalstu tiks uzskatīta par priekšrocību

- MikroTik Certified Network Associate sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

- atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu

- mēnešalgu no 700 līdz 900 EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no piemērotās kategorijas)

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2017. gada 12. janvārim uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, uz e-pasta adresi vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702.


OP 2017/4.AKK4

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz šādu amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - vecākais/-ā auditors/-e (uz noteiktu laiku) Eiropas Savienības fondu revīzijas departamentā

Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros.

Revīzijas iestādes galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgu un objektīvu atzinumu Eiropas Komisijai un donorvalstīm par Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti un deklarēto izdevumu likumību un pareizību.

Revīzijas iestādes kompetencē ir šādi Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu instrumenti:

- Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds

- Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondi

- Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas finanšu instruments

- Iekšējās drošības fonds un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

- Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Ja tev ir:

- akadēmiskā augstākā vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās, matemātikas zinātnēs, komerczinībās, vēlams audita, grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu specialitātē

- vismaz trīs gadu profesionālā pieredze grāmatvedības vai finanšu revīzijas jomā

- vismaz viena gada pieredze auditu vai projektu vadībā

- pārzini Starptautiskos revīzijas standartus[1]

- prasme vadīt un motivēt mazu kolektīvu un koordinēt tā darbu svarīgu un atbildīgu uzdevumu risināšanā, darba racionālas organizācijas principu pārvaldīšana

- prasme lietot praksē datorprogrammas pēc ievadinstruktāžas un izmantojot rokasgrāmatas

- labas angļu valodas zināšanas, spēja tās pielietot normatīvo aktu lasīšanā un komunikācijā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas Palātu un citu valstu pārstāvjiem gan mutiski, gan rakstiski

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

pievienojies Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim:

- veikt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajās institūcijās

- veikt Eiropas Savienības fondu projektu izdevumu revīzijas

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44. saimes "Ārvalstu finanšu instrumentu vadība" IIIB līmenis un 12. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.

[1] Starptautisko revīzijas un apliecinājuma standartu padomes izdotie standarti un Starptautiskās grāmatvežu ētikas standartu padomes izdotais Ētikas kodekss

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/4.AKR1

Veselības inspekcija informē, ka 2016.gada 30.novembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais atkārtotais konkurss uz vakanto Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departamenta Zāļu uzraudzības un kontroles nodaļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (trīs amata vietas uz nenoteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/4.AKR2

Veselības inspekcija informē, ka Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departamenta Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļas inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku no 2017.gada 9.janvāra konkursa kārtībā iecelta LĪGA ŽUROVSKA.


OP 2017/4.AKR3

Centrālā statistikas pārvalde paziņo, ka konkursa kārtībā Uzņēmumu statistikas departamenta Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļas vecākās referentes ierēdnes amatā 02.01.2017. iecelta LOLITA LŪSE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)