Laidiens: 06.03.2017., Nr. 48 (5875)

Promocijas darbi

OP 2017/48.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 7. aprīlī plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ZANE SEDLOVA.

Tēma: "Tiesību aizsardzības līdzekļi jautājuma prejudiciālā nolēmuma pieņemšanai neuzdošanas gadījumā".

Recenzenti:

1) asoc. prof., Dr. iur. Annija Kārkliņa (Latvijas Universitāte);

2) prof., Dr. iur. Ineta Ziemele (Rīgas Juridiskā augstskola);

3) prof., Dr. Thomas Schmitz (University of Göttingen, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 2. stāvs, 203. telpa).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)