Laidiens: 23.03.2017., Nr. 61 (5888)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2017/61.KM1

Paziņojums par likvidāciju

Sakarā ar Biedrības "Lidoņu 18", reģ. Nr. 40008122948, likvidāciju iespējamajiem kreditoriem savas prasības jāpiesaka 3 (trīs) mēnešu laikā no publikācijas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot uz adresi Lidoņu ielā 18-7, Rīgā, LV-1055.


OP 2017/61.KM2

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Ievērojot Komerclikuma 207.panta otrās daļas noteikumus, SIA "Seastone" (Latvijas Republika), vienotais reģistrācijas Nr.40103679763, juridiskā adrese: Ernesta-Birznieka-Upīša iela 21, Rīga, LV-1011, informē savus kreditorus, ka 2017.gada 14.martā tika pieņemts lēmums par SIA "Seastone" pamatkapitāla samazināšanu par 122 668 EUR, dzēšot sabiedrības kapitāla daļas, līdz 1 930 992 EUR. SIA "Seastone" kreditoru prasījumi vai kreditora prasījumu nodrošināšanas pieteikumi piesakāmi rakstveidā SIA "Seastone" juridiskajā adresē 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas Komerclikuma 207.pantā noteiktajā kārtībā un apjomā.


OP 2017/61.KM3

Paziņojums par darbības izbeigšanu un likvidāciju

Likvidējamā biedrība "VRK-SPORTS", reģ. Nr. 40008105952, paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju. Kreditoriem jāpiesakās trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601.


OP 2017/61.KM4

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Ērgļu pagasta SIA "ŪDAS", reģistrācijas Nr. 47103000040, juridiskā adrese: Parka iela 33, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, paziņo par pamatkapitāla samazināšanu no 1 372 933,00 EUR (viens miljons trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro) uz 1 250 976,00 EUR (viens miljons divi simti piecdesmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro). Līdz ar to pamatkapitāla samazinājuma apmērs ir 121 957,00 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit septiņi euro). Termiņš, kurā var pieteikties kreditori, kas vēlas saņemt nodrošinājumu, un kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš ir viens mēnesis no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)