Laidiens: 28.04.2017., Nr. 85 (5912)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/85.AKK1

Finanšu ministrija (reģ. nr. 90000014724) izsludina konkursu uz amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - Nodokļu administrēšanas, grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas vecākais/-ā eksperts/e - inspektors/-e

Nodokļu administrēšana, grāmatvedības un revīzijas politikas departaments ir struktūrvienība, kas izstrādā un koordinē valsts politikas grāmatvedības un tās pārskatu jomā, valsts nodevu jomā un valsts proves jomā, izstrādā un īsteno valsts politiku komercsabiedrību revīzijas jomā, nodrošina Finanšu ministrijas kā Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktās kompetentās iestādes funkciju izpildi, izstrādā valsts politiku sabiedriskā labuma jomā un nodrošina valsts nodokļu administrēšanas politikas veidošanu un pārraudzību.

Ja tev ir:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augtākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā

- vismaz 3 gadu pieredze finanšu pārskatu sagatavošanā un šo pārskatu revīzijas veikšanā

- darba pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas Latvijas tiesiskajā regulējamā komercsabiedrību revīzijas jomā

- zināšanas par Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

- labas angļu valodas zināšanas, spēja strādāt ar dokumentiem angļu valodā un aizstāvēt savu viedokli komunikācijā ar citu valstu pārstāvjiem gan mutiski, gan rakstiski, kā arī līdzdarboties sanāksmēs, kas notiek angļu valodā

- prasme pārliecināt un argumentēt, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība Ministru kabineta 2017. gada 7.marta noteikumu Nr. 136 "Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasībām" 23.1.-23.5. apakšpunkta prasībām un šādiem papildu nosacījumiem amata specifikai, tas ir, pēdējo trīs gadu laikā:

· tu neesi sniedzis/-usi revīzijas pakalpojumu sabiedriskas nozīmes struktūrai;

· tev nav bijušas balsstiesības zvērinātu revidentu komercsabiedrībā, kas sniedz revīzijas pakalpojumu sabiedriskas nozīmes struktūrai;

· tu neesi bijis/-usi zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas sniedz revīzijas pakalpojumu sabiedriskas nozīmes struktūrai, valdes, padomes loceklis/-e, prokūrists/-e, šīs komercsabiedrības darbinieks/-e vai kā citādi saistīts/-a ar šo komercsabiedrību,

pievienojies Nodokļu administrēšana, grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim šādus uzdevumus:

- nodrošināt normatīvo aktu projektu, iekšējo procedūru un metodiku izstrādi un tiesību aktu projektu izvērtēšanu komercsabiedrību revīzijas jomā

- veikt zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību sniegto revīzijas pakalpojumu sabiedriskas nozīmes struktūrām kvalitātes kontroles prasību ievērošanas kārtējā gada un ārkārtas pārbaudes (inspekcijas), piedalīties ar pārbaudes norisi un tās rezultātiem nepieciešamo dokumentācijas un kontroles ziņojumu sagatavošanā

- veikt revīzijas pakalpojumu, kas sniegti sabiedriskas nozīmes struktūrām, tirgus monitoringu, un sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas komiteju darbības uzraudzības monitoringu, tā ietvaros nodrošināt nepieciešamās informācijas apkopošanu un analīzi vienotajā datu bāzē

- izvērtēt Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izstrādātos dokumentu projektus un citu informāciju saistībā ar revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles pārbaudēm, kuras veic Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, un sagatavot par tiem atzinumus

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 26.3. saimes "Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole" III B līmenis un 10. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, apliecinājuma formu par atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumu Nr. 136 "Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasībām" 23.1.-23.5. apakšpunkta prasībām un papildu nosacījumiem amata specifikai, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 15 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju par amata pienākumiem, apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un apliecinājuma formu par atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumu Nr. 136 "Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasībām" 23.1.- 23.5. apakšpunkta prasībām, un papildu nosacījumiem amata specifikai tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.


OP 2017/85.AKK2

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkumu sektora vadītāja/-as ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkumu sektora uzdevums ir nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras iepirkuma procedūru organizēšanu.

Amata pienākumi:

- nodrošināt iepirkumu procesa racionālu un efektīvu norisi un iepirkumu procedūru dokumentācijas izstrādi

- piedalīties iepirkumu komisijās vai vadīt tās

- nodrošināt informācijas par noslēgtajiem līgumiem apkopošanu un ievietošanu mājas lapā

- kontrolēt noslēgto līgumu atbilstību publisko iepirkumu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- pārstāvēt Nodrošinājuma valsts aģentūru Iepirkumu uzraudzības birojā vai tiesā

Prasības kandidātiem:

- otrā līmeņa augstākā izglītība ekonomikas vai juridiskajā jomā

- pēdējo piecu gadu laikā vismaz divu gadu darba pieredze iepirkumu jomā, vēlams dažādu starptautisko finanšu instrumentu projektu ietvaros iepirkuma procedūru organizēšanā

- zināšanas publisko iepirkumu jomā

- labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2. pakāpe), vēlamas angļu valodas zināšanas

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office)

- prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē

- prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem

- piemīt augsta atbildības izjūta, komunikācijas prasmes un analītiskā domāšana, kā arī prasme precīzi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrās un trešās daļas prasībām

Amata pildīšanai būs jāsaņem otrās kategorijas pielaide valsts noslēpuma objektiem.

Piedāvājam:

- mēnešalgu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā no 1209,00 euro) un sociālās garantijas

- darbavietu Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā

- veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada

- izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē

- iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai uz e-pasta adresi Ingrida.Orlova@agentura.iem.gov.lv, tālr. uzziņām 67829697, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30.


OP 2017/85.AKK3

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vecākā/-ās referenta/-es amatu uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā ekonomiskā izglītība vai augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālām mācībām (priekšroka starptautisko ekonomisko attiecību novirzienam)

- pieredze attiecīgajā specialitātē (pieredze valsts pārvaldes institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par darbu starptautiskajās ekonomiskajās organizācijās

- teicamas angļu valodas un labas krievu valodas zināšanas

- labas prasmes darbā ar datoru

- augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas spējas

- spēja strādāt individuāli un kolektīvā

- specializētie kursi un citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

Galvenie amata pienākumi:

- apzināt Latvijas Republikas nacionālās intereses ārējo ekonomisko attiecību jomā un sagatavot priekšlikumus to nodrošināšanai Eiropas Savienības ārējās ekonomiskās politikas ietvaros

- izstrādāt normatīvo aktu projektus un sniegt atzinumus par citu valsts institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī to atbilstību Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem tiesību aktiem

- izvērtēt un sniegt priekšlikumus par Latvijas Republikas interesēm Eiropas Savienības un trešo valstu ekonomiskās sadarbības līgumu ietvaros

- organizēt ministrijas vadības ārvalstu vizītes un ārvalstu delegāciju vizītes Latvijā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) iesniegt 15 kalendāro dienu laikā no izsludināšanas dienas, nosūtot uz e-pasta adresi vakances@em.gov.lv vai Ekonomikas ministrijā (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519), fakss 67280882. Tālr. uzziņām 67013183.


OP 2017/85.AKK4

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu Vēstures un filozofijas fakultātē:

- uz vienu lektora amata vietu - vēsture, arheoloģija

- uz vienu docenta amata vietu - vēsture, Latvijas vēsture

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā http://www.lu.lv/par/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2017. gada 28. maijam.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV-1586.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.


OP 2017/85.AKK5

Latvijas Republikas ĀRLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecākā/-ās referenta/-es (ierēdņa) amatu Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta Humanitāro jautājumu nodaļā uz nenoteiktu laiku

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- augstākā izglītība (vēlama tiesību zinātnē)

- angļu valodas zināšanas C1 līmenī

- labas analītiskās, saskarsmes, argumentācijas un prezentācijas prasmes

- izpratne par starptautisko organizāciju darbības principiem, globālajām cilvēktiesību aktualitātēm, šo jautājumu risināšanu starptautiskā līmenī

- vēlama iepriekšēja darba pieredze cilvēktiesību jomā

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt starptautisko cilvēktiesību standartus (konvencijas u. c.)

- pārzināt aktualitātes cilvēktiesību jomā Latvijā un sniegt informāciju par tām ārvalstu un starptautisko organizāciju institūcijām

- pārzināt aktualitātes cilvēktiesību jomā globālā mērogā un starptautiskos mehānismus cilvēktiesību standarta uzraudzīšanai dalībvalstīs

- sniegt priekšlikumus Latvijas nostājas formulēšanai dažādos cilvēktiesību jautājumos

- analizēt citu valstu pozīcijas būtiskos cilvēktiesību jautājumos

Darbinieka amatam noteikta 36. saime, 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 780 līdz 925 EUR. Ar sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem iespējams iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā www.mfa.gov.lv sadaļā "Budžets".

Pretendentus lūdzam pieteikties:

- portālā latvija.lv (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP141/Apraksts)

vai

- CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un aizpildītu pieteikuma anketu (pieteikuma anketu iespējams atrast vietnē http://www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas) iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv piecpadsmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. informācijai 67016132.


OP 2017/85.AKK6

"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža izsludina konkursu uz administratora/-es konsultanta/-es amatu

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2017. gada 27. maijam.

Galvenie pienākumi:

- darbs ar esošajiem un potenciālajiem studentiem

- studējošo informēšana par karjeras, prakses iespējām

- sadarbības veidošana, attīstīšana ar ārējiem partneriem; sadarbības līgumu sagatavošana, slēgšana un to īstenošana ar ārējiem partneriem

- prakšu organizēšana un koordinēšana

- studējošo informēšana par prakses un darba iespējām

- pasākumu organizēšana

- dažādu sadarbības projektu īstenošana

- dokumentu noformēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem

Prasības kandidātiem/-ēm:

- vēlama augstākā izglītība

- teicamas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas

- labas datorprasmes (MS Office)

- labas organizatoriskās un sadarbības prasmes

- pieredze lietišķās dokumentācijas noformēšanā

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes

- vēlme strādāt komandā

- spēja strādāt patstāvīgi un uzņemties atbildību

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu

- interesantu un dinamisku darbu

Kandidātiem ir jāiesniedz "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas lietvedības nodaļā vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi cv@hotelschool.lv šādi dokumenti: direktoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci, un pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae).

Papildu informācija var saņemt pa e-pastu: cv@hotelschool.lv.


OP 2017/85.AKK7

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" IZSLUDINA KONKURSU UZ VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATU

MŪSU VĪZIJA

Kļūt par atzītu valsts interešu īstenotāju nekustamā īpašuma pārvaldībā un attīstībā, sniedzot klientiem mūsdienīgus pakalpojumus.

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM/-ĒM:

- vismaz 3 gadu pieredze vairāku struktūrvienību vai funkciju vadībā lielā uz pakalpojumu sniegšanu orientētā uzņēmumā

- augstākā izglītība

- zināšanas finanšu vadības jautājumos

- laba izpratne par korporatīvo pārvaldību un spējas to ieviest ikdienas darbībā

- pierādāma pārmaiņu vadības pieredze

- biznesa domāšana

- stratēģiskā un analītiskā domāšana

- pierādāma pieredze mērķu uzstādīšanā un sasniegšanā

- līderības un uzraudzības prasmes

- pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes

- spēja pieņemt lēmumus

- labas angļu valodas zināšanas, valsts valodas zināšanas

- nevainojama reputācija

- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

Pieteikuma forma pieejama mājaslapā http://fontes.lv/cv-forma/. Tiks izskatīti šajā CV formā aizpildītie pieteikumi latviešu valodā, kas nosūtīti uz e-pasta adresi cv@fontes.lv ar norādi "Valdes priekšsēdētājs" līdz 2017. gada 17. maijam (ieskaitot).


OP 2017/85.AKK8

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" IZSLUDINA KONKURSU UZ VALDES LOCEKĻA ADMINISTRATĪVAJOS JAUTĀJUMOS AMATU

Pārraudzības joma: Administratīvā atbalsta vadība

MŪSU VĪZIJA

Kļūt par atzītu valsts interešu īstenotāju nekustamā īpašuma pārvaldībā un attīstībā, sniedzot klientiem mūsdienīgus pakalpojumus.

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM/-ĒM:

- vismaz 3 gadu pieredzu publisko iepirkumu vadībā lielā vai vidējā valsts uzņēmumā vai kapitālsabiedrībā, pašvaldībā vai pašvaldības uzņēmumā

- augstākā izglītība

- laba izpratne par korporatīvo pārvaldību un spējas to ieviest ikdienas darbībā

- stratēģiskā un analītiskā domāšana

- plānošanas un organizēšanas prasmes

- pierādāma pieredze mērķu uzstādīšanā un sasniegšanā

- līderības un uzraudzības prasmes

- pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes

- spēja pieņemt lēmumus

- labas valsts valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas

- nevainojama reputācija

- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

Pieteikuma forma pieejama mājaslapā http://fontes.lv/cv-forma/. Tiks izskatīti šajā CV formā aizpildītie pieteikumi latviešu valodā, kas nosūtīti uz e-pasta adresi cv@fontes.lv ar norādi "Valdes loceklis" līdz 2017. gada 5. maijam (ieskaitot).


OP 2017/85.AKK9

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" IZSLUDINA KONKURSU UZ VALDES LOCEKĻA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMOS AMATU

Pārraudzības joma: Nekustamo īpašumu attīstības projektu pārvaldība

MŪSU VĪZIJA

Kļūt par atzītu valsts interešu īstenotāju nekustamā īpašuma pārvaldībā un attīstībā, sniedzot klientiem mūsdienīgus pakalpojumus.

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM/-ĒM:

- vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā lielu un sarežģītu projektu vadībā un attīstībā

- izpratne par būvniecības jautājumiem

- augstākā izglītība

- izcilas pārrunu vešanas prasmes

- laba izpratne par korporatīvo pārvaldību un spējas to ieviest ikdienas darbībā

- biznesa domāšana

- stratēģiskā un analītiskā domāšana

- plānošanas un organizēšanas prasmes

- Pierādāma pieredze mērķu uzstādīšanā un sasniegšanā

- līderības un uzraudzības prasmes

- pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes

- spēja pieņemt lēmumus

- labas angļu valodas zināšanas, valsts valodas zināšanas

- nevainojama reputācija

- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

Pieteikuma forma pieejama mājaslapā http://fontes.lv/cv-forma/. Tiks izskatīti šajā CV formā aizpildītie pieteikumi latviešu valodā, kas nosūtīti uz e-pasta adresi cv@fontes.lv ar norādi "Valdes loceklis" līdz 2017. gada 17. maijam (ieskaitot).


OP 2017/85.AKK10

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" IZSLUDINA KONKURSU UZ VALDES LOCEKĻA KLIENTU VADĪBAS JAUTĀJUMOS AMATU

Pārraudzības joma: Klientu vadība un pakalpojuma pārdošana, valsts pasūtījuma plānošana un izpilde

MŪSU VĪZIJA

Kļūt par atzītu valsts interešu īstenotāju nekustamā īpašuma pārvaldībā un attīstībā, sniedzot klientiem mūsdienīgus pakalpojumus.

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM/-ĒM:

- vismaz 3 gadu pieredze klientu apkalpošanas struktūrvienības vadībā lielā, uz pakalpojumu sniegšanu orientētā uzņēmumā

- pieredze klientu segmentēšanā un attiecīgi dažādu risinājumu piedāvāšanā

- pieredze darbā ar kvalitātes un klientu vadības sistēmām

- augstākā izglītība

- zināšanas finanšu vadības jautājumos

- laba izpratne par korporatīvo pārvaldību un spējas to ieviest ikdienas darbībā

- biznesa domāšana

- stratēģiskā un analītiskā domāšana

- plānošanas un organizēšanas prasmes

- pierādāma pieredze mērķu uzstādīšanā un sasniegšanā

- līderības un uzraudzības prasmes

- pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes

- spēja pieņemt lēmumus

- labas angļu valodas zināšanas, valsts valodas zināšanas

- nevainojama reputācija

- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

Pieteikuma forma pieejama mājaslapā http://fontes.lv/cv-forma/. Tiks izskatīti šajā CV formā aizpildītie pieteikumi latviešu valodā, kas nosūtīti uz e-pasta adresi cv@fontes.lv ar norādi "Valdes loceklis" līdz 2017. gada 17. maijam (ieskaitot).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)