18.10.2018., 206 (6292) https://vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2018 Par Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses https://vestnesis.lv/ta/id/302363 302363 Likums Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Latvijas Republikas 12.Saeimas rudens sesijas sestā sēde 2018.gada 11.oktobrī https://vestnesis.lv/ta/id/302340 302340 Saeimas sēdes stenogramma Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai https://vestnesis.lv/ta/id/302349 302349 Ministru kabineta noteikumi Nr. 631 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi https://vestnesis.lv/ta/id/302350 302350 Ministru kabineta noteikumi Nr. 632 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 468 "Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/302351 302351 Ministru kabineta noteikumi Nr. 633 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" https://vestnesis.lv/ta/id/302352 302352 Ministru kabineta noteikumi Nr. 634 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/302353 302353 Ministru kabineta noteikumi Nr. 635 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/302354 302354 Ministru kabineta noteikumi Nr. 636 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi https://vestnesis.lv/ta/id/302355 302355 Ministru kabineta noteikumi Nr. 637 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām" https://vestnesis.lv/ta/id/302356 302356 Ministru kabineta noteikumi Nr. 638 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/302357 302357 Ministru kabineta noteikumi Nr. 639 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.) https://vestnesis.lv/ta/id/302358 302358 Ministru kabineta noteikumi Nr. 640 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu https://vestnesis.lv/ta/id/302359 302359 Ministru kabineta rīkojums Nr. 526 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku novērošanas torni zemes nodalījuma joslai https://vestnesis.lv/ta/id/302361 302361 Ministru kabineta rīkojums Nr. 527 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Skaru mežs A" Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā https://vestnesis.lv/ta/id/302369 302369 Ministru kabineta rīkojums Nr. 528 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) 54,600.–72,780. km pārbūves projekta īstenošanai https://vestnesis.lv/ta/id/302370 302370 Ministru kabineta rīkojums Nr. 529 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai https://vestnesis.lv/ta/id/302371 302371 Ministru kabineta rīkojums Nr. 530 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma "Mazrūķīši" Tomes pagastā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā https://vestnesis.lv/ta/id/302372 302372 Ministru kabineta rīkojums Nr. 531 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 40.0 versija) https://vestnesis.lv/ta/id/302373 302373 Ministru kabineta rīkojums Nr. 532 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Grozījums Finanšu sektora attīstības plānā 2017.–2019. gadam https://vestnesis.lv/ta/id/302376 302376 Ministru kabineta rīkojums Nr. 533 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par Danas Reiznieces-Ozolas komandējumu https://vestnesis.lv/ta/id/302341 302341 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 287 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Grozījums Ministru prezidenta 2018. gada 11. oktobra rīkojumā Nr. 278 "Par Dzintara Rasnača komandējumu" https://vestnesis.lv/ta/id/302342 302342 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 288 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par lietas Nr.2018-21-01 ierosināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/302348 302348 Satversmes tiesas informācija Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par ārvalstīs izveidota 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa iecelšanu https://vestnesis.lv/ta/id/302345 302345 Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 77 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par grozījumiem 2018. gada 28. augusta lēmumā Nr. 60 "Par atalgojumam nepieciešamo naudas līdzekļu sadalījumu vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs 13. Saeimas vēlēšanu organizēšanai" https://vestnesis.lv/ta/id/302346 302346 Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 78 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Par grozījumiem 2018. gada 28. augusta lēmumā Nr. 61 "Par saimnieciskajiem izdevumiem nepieciešamo naudas līdzekļu sadalījumu vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs 13. Saeimas vēlēšanu organizēšanai" https://vestnesis.lv/ta/id/302347 302347 Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 79 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/302362 302362 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Darbības pārskati https://vestnesis.lv/ta/id/302365 302365 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Izsoles https://vestnesis.lv/ta/id/302375 302375 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/302344 302344 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Mantojumu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/302374 302374 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://vestnesis.lv/ta/id/302364 302364 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://vestnesis.lv/ta/id/302360 302360 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/302366 302366 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://vestnesis.lv/ta/id/302367 302367 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://vestnesis.lv/ta/id/302368 302368 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/302343 302343 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00