20.10.2017., 209 (6036) https://vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2017 Par 10 989 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Likvidēsim iespēju Saeimas deputātiem balsojumos atturēties" turpmāko virzību https://vestnesis.lv/ta/id/294375 294375 Saeimas paziņojums Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Par 2017. gada un 2018. gada finanšu pārskata revīziju Latvijas Republikas Valsts kontrolē https://vestnesis.lv/ta/id/294376 294376 Saeimas paziņojums Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Ministru kabineta sēdes protokols https://vestnesis.lv/ta/id/294373 294373 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 51 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam https://vestnesis.lv/ta/id/294383 294383 Satversmes tiesas spriedums Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Par lietas Nr.2017-25-01 ierosināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/294387 294387 Satversmes tiesas informācija Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Par ģerboņu reģistrāciju https://vestnesis.lv/ta/id/294388 294388 Kultūras ministrijas paziņojums Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Par lietas izpētes izbeigšanu https://vestnesis.lv/ta/id/294398 294398 Konkurences padomes lēmums Nr. 20 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Par privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomiem un vidējām cenām (09.10.‒13.10.) https://vestnesis.lv/ta/id/294374 294374 Privatizācijas aģentūras informācija Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā https://vestnesis.lv/ta/id/294377 294377 Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 17 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā https://vestnesis.lv/ta/id/294378 294378 Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/294389 294389 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Darbības pārskati https://vestnesis.lv/ta/id/294384 294384 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://vestnesis.lv/ta/id/294390 294390 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/294391 294391 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Izsoles https://vestnesis.lv/ta/id/294404 294404 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/294379 294379 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://vestnesis.lv/ta/id/294386 294386 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Mantojumu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/294402 294402 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem https://vestnesis.lv/ta/id/294392 294392 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://vestnesis.lv/ta/id/294405 294405 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://vestnesis.lv/ta/id/294393 294393 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/294403 294403 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Promocijas darbi https://vestnesis.lv/ta/id/294380 294380 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://vestnesis.lv/ta/id/294381 294381 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://vestnesis.lv/ta/id/294382 294382 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://vestnesis.lv/ta/id/294406 294406 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/294385 294385 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00