13.12.2017., 247 (6074) https://vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2017 Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība https://vestnesis.lv/ta/id/295707 295707 Ministru kabineta noteikumi Nr. 715 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://vestnesis.lv/ta/id/295721 295721 Ministru kabineta rīkojums Nr. 731 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://vestnesis.lv/ta/id/295722 295722 Ministru kabineta rīkojums Nr. 732 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" https://vestnesis.lv/ta/id/295723 295723 Ministru kabineta rīkojums Nr. 733 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām gaisa kuģu parka atjaunošanai https://vestnesis.lv/ta/id/295725 295725 Ministru kabineta rīkojums Nr. 734 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://vestnesis.lv/ta/id/295726 295726 Ministru kabineta rīkojums Nr. 735 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://vestnesis.lv/ta/id/295727 295727 Ministru kabineta rīkojums Nr. 736 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://vestnesis.lv/ta/id/295728 295728 Ministru kabineta rīkojums Nr. 737 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par apropriācijas pārdali https://vestnesis.lv/ta/id/295731 295731 Ministru kabineta rīkojums Nr. 738 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. aprīļa rīkojumā Nr. 196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai" https://vestnesis.lv/ta/id/295732 295732 Ministru kabineta rīkojums Nr. 739 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par Raimonda Bergmaņa komandējumu https://vestnesis.lv/ta/id/295741 295741 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 367 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par Ministru prezidenta pienākumu izpildītāja iecelšanu https://vestnesis.lv/ta/id/295742 295742 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 368 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par Arvila Ašeradena komandējumu https://vestnesis.lv/ta/id/295712 295712 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 369 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Par grozījumiem Veselības ekonomikas centra 2010.gada 23.decembra lēmumā Nr.689 https://vestnesis.lv/ta/id/295716 295716 Nacionālā veselības dienesta lēmuma Nr. 3.1-9/470 izraksts Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam" https://vestnesis.lv/ta/id/295739 295739 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 41 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai" https://vestnesis.lv/ta/id/295738 295738 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 42 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/295734 295734 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://vestnesis.lv/ta/id/295735 295735 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/295743 295743 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Izsoles https://vestnesis.lv/ta/id/295750 295750 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/295718 295718 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://vestnesis.lv/ta/id/295717 295717 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Mantojumu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/295740 295740 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://vestnesis.lv/ta/id/295744 295744 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Paziņojumi par teritoriālo plānošanu https://vestnesis.lv/ta/id/295748 295748 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://vestnesis.lv/ta/id/295747 295747 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/295737 295737 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Promocijas darbi https://vestnesis.lv/ta/id/295746 295746 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://vestnesis.lv/ta/id/295745 295745 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://vestnesis.lv/ta/id/295749 295749 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/295736 295736 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00