24.03.2017., 62 (5889) https://vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2017 Par apžēlošanu https://vestnesis.lv/ta/id/289633 289633 Valsts prezidenta informācija Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Noteikumi par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai https://vestnesis.lv/ta/id/289606 289606 Ministru kabineta noteikumi Nr. 146 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" https://vestnesis.lv/ta/id/289605 289605 Ministru kabineta noteikumi Nr. 147 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/289607 289607 Ministru kabineta noteikumi Nr. 148 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"" https://vestnesis.lv/ta/id/289622 289622 Ministru kabineta noteikumi Nr. 160 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/289623 289623 Ministru kabineta noteikumi Nr. 161 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā https://vestnesis.lv/ta/id/289624 289624 Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 4.1-2/80 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/289629 289629 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://vestnesis.lv/ta/id/289628 289628 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Izsoles https://vestnesis.lv/ta/id/289631 289631 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/289627 289627 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://vestnesis.lv/ta/id/289626 289626 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Mantojumu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/289632 289632 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem https://vestnesis.lv/ta/id/289641 289641 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://vestnesis.lv/ta/id/289630 289630 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://vestnesis.lv/ta/id/289636 289636 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/289634 289634 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Promocijas darbi https://vestnesis.lv/ta/id/289639 289639 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://vestnesis.lv/ta/id/289637 289637 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://vestnesis.lv/ta/id/289638 289638 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://vestnesis.lv/ta/id/289640 289640 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/289625 289625 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00