20.02.2018., 36 (6122) https://vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2018 Grozījumi Augstskolu likumā https://vestnesis.lv/ta/id/297219 297219 Likums Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā https://vestnesis.lv/ta/id/297216 297216 Likums Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" https://vestnesis.lv/ta/id/297217 297217 Likums Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" https://vestnesis.lv/ta/id/297215 297215 Likums Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" https://vestnesis.lv/ta/id/297220 297220 Likums Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu" https://vestnesis.lv/ta/id/297222 297222 Likums Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā https://vestnesis.lv/ta/id/297221 297221 Likums Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem https://vestnesis.lv/ta/id/297218 297218 Likums Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Latvijas Republikas 12.Saeimas ziemas sesijas sestā sēde 2018.gada 15.februārī https://vestnesis.lv/ta/id/297211 297211 Saeimas sēdes stenogramma Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Atbilde uz deputātu jautājumu 2018.gada 15.februārī https://vestnesis.lv/ta/id/297204 297204 Saeimas sēdes stenogramma Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Par Ministru prezidenta 2018. gada 14. februāra rīkojuma Nr. 43 "Par Danas Reiznieces-Ozolas komandējumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu https://vestnesis.lv/ta/id/297225 297225 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 46 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Par līguma stāšanos spēkā https://vestnesis.lv/ta/id/297205 297205 Ārlietu ministrijas informācija Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu https://vestnesis.lv/ta/id/297208 297208 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 23 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.59 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā" https://vestnesis.lv/ta/id/297209 297209 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 24 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs" https://vestnesis.lv/ta/id/297227 297227 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/297226 297226 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Darbības pārskati https://vestnesis.lv/ta/id/297231 297231 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://vestnesis.lv/ta/id/297230 297230 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Izsoles https://vestnesis.lv/ta/id/297237 297237 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/297223 297223 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://vestnesis.lv/ta/id/297210 297210 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Mantojumu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/297228 297228 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://vestnesis.lv/ta/id/297233 297233 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://vestnesis.lv/ta/id/297232 297232 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/297229 297229 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Politisko partiju reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/297214 297214 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Promocijas darbi https://vestnesis.lv/ta/id/297234 297234 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://vestnesis.lv/ta/id/297236 297236 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://vestnesis.lv/ta/id/297235 297235 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/297213 297213 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00