26.04.2017., 83 (5910) https://vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2017 Latvijas Republikas 12.Saeimas pavasara sesijas pirmā sēde 2017.gada 20.aprīlī https://vestnesis.lv/ta/id/290350 290350 Saeimas sēdes stenogramma Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija rīkojumā Nr. 254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju" https://vestnesis.lv/ta/id/290360 290360 Ministru kabineta rīkojums Nr. 200 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Par kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa pagarināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/290376 290376 Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 13 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā https://vestnesis.lv/ta/id/290379 290379 Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Par garantēto minimālo ienākumu līmeni bērnam Liepājas pilsētas pašvaldībā https://vestnesis.lv/ta/id/290367 290367 Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu https://vestnesis.lv/ta/id/290370 290370 Ordeņu kapitula paziņojums Nr. 4 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Par Atzinības krusta piešķiršanu https://vestnesis.lv/ta/id/290371 290371 Ordeņu kapitula paziņojums Nr. 5 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/290369 290369 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://vestnesis.lv/ta/id/290373 290373 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/290372 290372 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Izsoles https://vestnesis.lv/ta/id/290380 290380 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/290357 290357 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://vestnesis.lv/ta/id/290358 290358 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Mantojumu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/290375 290375 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem https://vestnesis.lv/ta/id/290377 290377 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://vestnesis.lv/ta/id/290378 290378 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://vestnesis.lv/ta/id/290382 290382 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/290374 290374 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Politisko partiju reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/290359 290359 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://vestnesis.lv/ta/id/290383 290383 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://vestnesis.lv/ta/id/290381 290381 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://vestnesis.lv/ta/id/290384 290384 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/290364 290364 Wed, 26 Apr 2017 00:00:00