• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu Viss arhīvs

Izvērst
Atlasīti: 851 rezultāti
Dzēst parametrus

17.01.2017.

OP 2017/14.TP1

2016. gada 29. decembrī Valkas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums "Par Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) apstiprināšanu" (protokola Nr. 15 6. §) un izdoti Valkas novada domes 29.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 21... VAIRĀK

17.01.2017.

OP 2017/14.TP2

2016. gada 29. decembrī Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 716 "Par lokālplānojuma "Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra... VAIRĀK

11.01.2017.

OP 2017/10.TP1

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Jēkabpils pilsētas dome 2016. gada 29. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 408 (protokola Nr. 35 11. §) "Par detālplānojuma apstiprināšanu".
Detālplānojums... VAIRĀK

11.01.2017.

OP 2017/10.TP2

Ar Salacgrīvas novada domes 19.10.2016. lēmumu Nr.394 tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos "Roņi", (kadastra Nr. 66600130026), "Roņi" (kadastra Nr. 66600130024),"Roņi 2" (kadastra Nr. 66600130025)... VAIRĀK

10.01.2017.

OP 2017/9.TP1

Inčukalna novada dome 2016. gada 21. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 18, 41. §, "Par saistošo noteikumu atcelšanu un zemes mērķa maiņu īpašumiem "Vanadziņi" un "Krāčupes" Inčukalna novadā... VAIRĀK

10.01.2017.

OP 2017/9.TP2

2016. gada 21. decembrī Ropažu novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums "Par lokālplānojuma "Pūpoli", apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (protokola Nr. 22 8. §) un izdoti Ropažu novada domes... VAIRĀK

09.01.2017.

OP 2017/7.TP1

Ķekavas novada dome 2016. gada 22. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2, 5. §, "Par detālplānojuma "Titurgas iela 34 un 40" Baložos, Ķekavas pagastā apstiprināšanu". Detālplānojuma izstrādes mērķis... VAIRĀK

29.12.2016.

OP 2016/254.TP1

2016. gada 20. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4650 "Par zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra Nr. 01000660003) lokālplānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 240... VAIRĀK

29.12.2016.

OP 2016/254.TP2

2016. gada 20. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4649 "Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 lokālplānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 239 "Teritorijas... VAIRĀK

29.12.2016.

OP 2016/254.TP3

2016. gada 20. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4648 "Par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr. 01000430066, Nr. 01000430068, Nr. 01000430065)... VAIRĀK

27.12.2016.

OP 2016/252.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

27.12.2016.

OP 2016/252.TP2

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 16.decembrī ir pieņemts lēmums Nr.663 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.210 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, galīgās redakcijas apstiprināšanu"... VAIRĀK

27.12.2016.

OP 2016/252.TP3

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

21.12.2016.

OP 2016/249.TP1

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 13.12.2016. lēmumu "Par nekustamā īpašuma "Jaunbemberi" (kadastra Nr. 4064 010 0469, platība 20,26 ha) Iecavas novadā detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu" (prot. Nr. 14... VAIRĀK

20.12.2016.

OP 2016/248.TP1

Garkalnes novada dome paziņo, ka 2016. gada 29. novembrī ir pieņemts lēmums (protokola Nr. 14, 49. §) "Par detālplānojuma Dziesmu iela 7 atcelšanu". Detālplānojumu atcelt ierosināja zemes vienības Dziesmu ielā... VAIRĀK

15.12.2016.

OP 2016/245.TP1

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 469 (ārkārtas sēdes protokola Nr. 13, 2. §) ir apstiprināts Valmieras pilsētas teritorijas plānojums (no 2017. gada). Teritorijas... VAIRĀK

13.12.2016.

OP 2016/243.TP1

Stopiņu novada dome 2016. gada 30. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 87) apstiprināt Stopiņu novada teritorijas plānojumu un izdot saistošos noteikumus Nr. 14/16 "Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma... VAIRĀK

08.12.2016.

OP 2016/239.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

01.12.2016.

OP 2016/234.TP1

Saskaņā ar Cēsu novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu Nr. 301 (protokola Nr. 17, 5. §) ir apstiprināts Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026. gadam, izdodot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves... VAIRĀK

29.11.2016.

OP 2016/232.TP1

Daugavpils pilsētas dome paziņo, ka ar 2016. gada 10. novembra domes sēdes lēmumu Nr. 624 (protokola Nr. 24 26. §) tika uzsākta Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde nākamajam plānošanas periodam... VAIRĀK

21.11.2016.

OP 2016/226.TP1

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 10. novembra sēdes lēmumu 2.§ 1. "Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 "Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai... VAIRĀK

21.11.2016.

OP 2016/226.TP2

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2016. gada 1. novembrī publicētajā Jūrmalas pilsētas domes paziņojumā par tematiskā plānojuma "Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija" apstiprināšanu norādīts... VAIRĀK

15.11.2016.

OP 2016/223.TP1

Bauskas novada dome informē, ka 2016. gada 27. oktobrī domes sēdē tika pieņemts lēmums "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr. 15 "Par 2012. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11 "Bauskas novada... VAIRĀK

14.11.2016.

OP 2016/222.TP1

Ādažu novada domes 2016. gada 25. oktobra sēdē ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībām "Marikas", "Lejasgundegas" un Priežu iela 9 Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr. 200). Ar detālplānojuma... VAIRĀK

14.11.2016.

OP 2016/222.TP2

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.10.2016. lēmumu (protokola Nr. 14 13. §) apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma "Jaunkalēji" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010590 Mežārēs, Babītes pagastā... VAIRĀK

11.11.2016.

OP 2016/221.TP1

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016. gada 26. oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 12 (prot. Nr. 12) "Par detālplānojuma "Mežaparks" apstiprināšanu".... VAIRĀK

11.11.2016.

OP 2016/221.TP2

Saskaņā ar Brocēnu novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokola Nr. 23. 23. §) ir apstiprināts Brocēnu novada teritorijas plānojums 2017.-2030. gadam, apstiprinot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves... VAIRĀK

04.11.2016.

OP 2016/216.TP1

Saskaņā ar Salas novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokola Nr. 11, 14. §) ir apstiprināts lokālplānojuma Salas novadā, Salas pagastā, zemes vienībai "Ošānu iela 10" grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves... VAIRĀK

04.11.2016.

OP 2016/216.TP2

Carnikavas novada dome ar 14.09.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr. 19 13. §) ir apstiprinājusi detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam "Gobas" (kadastra Nr. 8052 003 0424). Apstiprināto dokumentu var apskatīt Carnikavas... VAIRĀK

02.11.2016.

OP 2016/214.TP1

2016. gada 26. oktobrī Ropažu novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums "Par lokālplānojuma "Egles" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (protokola Nr. 19 30. §) un izdoti Ropažu novada domes... VAIRĀK

01.11.2016.

OP 2016/212.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 32. panta otro daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas... VAIRĀK

31.10.2016.

OP 2016/211.TP1

Ventspils pilsētas dome 14.10.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 151 (protokola Nr. 14 15. §), apstiprināt Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļas lokālplānojumu un Ventspils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 7... VAIRĀK

28.10.2016.

OP 2016/210.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124. punktu... VAIRĀK

27.10.2016.

OP 2016/209.TP1

Inčukalna novada dome 2016. gada 19. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 16, 16. §, "Par lokālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Gaujaskrasti" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, apstiprināšanu... VAIRĀK

24.10.2016.

OP 2016/206.TP1

Ar Rīgas pilsētas Būvvaldes 2016. gada 13. oktobra lēmumu Nr. BV-16-416-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Hanzas ielā 14A (0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12 (0100 019 0002 un 0100 019 0162), Hanzas ielā b/n (0100 019 2003), Sporta... VAIRĀK

18.10.2016.

OP 2016/202.TP1

Ar Jelgavas novada domes 2016. gada 28. septembra lēmumu - vispārīgo administratīvo aktu - "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Vilces iela 17, Svētes pagastā, Jelgavas novadā apstiprināšanu" (protokola Nr. 14 17.... VAIRĀK

11.10.2016.

OP 2016/197.TP1

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 15. septembra sēdes lēmumu 2.§3. "Par detālplānojuma "Erceni", Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu" (protokols Nr. 25) Ķekavas novada... VAIRĀK

11.10.2016.

OP 2016/197.TP2

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu 2.§4. "Par detālplānojuma "Mežgravas" Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu" (protokols Nr. 25) Ķekavas novada dome nolemj:... VAIRĀK

11.10.2016.

OP 2016/197.TP3

Ar Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta lēmumu Nr. 5 ir apstiprināts detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam Paleju iela 88, kadastra Nr. 8076 003 0208, Mārupē, Mārupes novadā.... VAIRĀK

11.10.2016.

OP 2016/197.TP4

Baldones novada dome informē, ka 2016. gada 27. septembra domes sēdē tika pieņemts lēmums "Par saistošo noteikumu Nr. 18 "Par Baldones novada domes 2013. gada 9. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Baldones novada teritorijas... VAIRĀK

11.10.2016.

OP 2016/197.TP5

Kuldīgas novada dome 2016. gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12, 33. p., "Par Kalpaka ielas lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 2016/16 "Kalpaka ielas lokālplānojums" izdošanu".... VAIRĀK

11.10.2016.

OP 2016/197.TP6

2016. gada 29. septembrī Grobiņas novada domē pieņemts lēmums Nr. 13, 16. §, "Par Grobiņas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15 "Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Roberti" un "Magones" Grobiņas... VAIRĀK

10.10.2016.

OP 2016/196.TP1

Siguldas novada dome 2016. gada 21. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 22 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu", ar kuru apstiprināts nekustamā... VAIRĀK

10.10.2016.

OP 2016/196.TP2

Siguldas novada dome 2016. gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 10 "Par lokālplānojuma zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27, un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā, apstiprināšanu"... VAIRĀK

10.10.2016.

OP 2016/196.TP3

Siguldas novada dome 2016. gada 21. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 3 "Par lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela 1, 1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā Saules iela... VAIRĀK

03.10.2016.

OP 2016/191.TP1

Liepājas pilsētas dome 2016. gada 15. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 347 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabaliem Zemnieku ielā 24, Zemnieku ielā 26, Zemnieku ielā 28, Zemnieku ielā... VAIRĀK

26.09.2016.

OP 2016/186.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

26.09.2016.

OP 2016/186.TP2

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

26.09.2016.

OP 2016/186.TP3

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 15.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.427... VAIRĀK

23.09.2016.

OP 2016/185.TP1

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Garkalnes novadā Detālplānojuma teritorija atrodas Garkalnes ciemā starp Vidzemes šoseju un Vidus, Stacijas un Gaujas ielu. Garkalnes novada ... VAIRĀK

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pašvaldības publicē paziņojumus par saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc to apstiprināšanas Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas.

Pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas publicē paziņojumus par apstiprinātiem detālplānojumu projektiem nekustamajiem īpašumiem, par to izmaiņām un iespējām ar tiem iepazīties.
SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!