Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Izsoles. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.07.2006., Nr. 115 (3483) https://vestnesis.lv/ta/id/140315

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Komercreģistra ziņas

Vēl šajā numurā

21.07.2006., Nr. 115 (3483)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Izsoles

Nekustamā īpašuma izsole

Variešu pagasta padome piedāvā privatizēt atklātā izsolē par latiem:

Līvānu tipa dzīvojamo māju ar saimniecības ēkām “Bērzu iela-5”, objekta kopējā platība – 193,0 kv.m; māja nodota ekspluatācijā 1987.gadā. Objekta sākotnējā izsoles cena ir Ls 7565.

Apgrūtinājums – Ls 789,05.

Privatizācijas objekts atrodas uz zemesgabala, kura īpašnieks ir: pašvaldība.

Privatizācijas objekts tiek piedāvāts privatizācijai personām, kurām saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ir tiesības pieteikties uz dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsolēm.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, pieteikumi par piedalīšanos izsolē jāiesniedz mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Variešu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, adrese: “Varieši”, Variešu pagasts, Jēkabpils rajons, LV-5236, (tālr. 5270296), kur saņemama informācija par privatizācijas objektu.

Privatizācijas objekta izsole notiks Variešu pagasta padomē 2006.gada 25.augustā pulksten 10.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.75 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone, prakses vieta: Rīga, Lomonosova iela 1, korpuss nr.72, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu – Reibužu darbnīcas kompleksu, kas atrodas Ogres rajonā, Birzgales pagastā “Reibužu darbnīcas”, kadastra Nr. 7444 503 0001, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 199A.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS “Parex Banka”, Smilšu iela 3, Rīgā, labā.

Pārdošanas nosacījumi:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums ir Reibužu darbnīcas komplekss, kas sastāv no darbnīcas ēkas, autogarāžas, nojumes pie darbnīcām, kalējdarbnīcas; noliktavas, benzīna noliktavas ēkas, mehāniskās darbnīcas ūdens padeves un kanalizācijas sistēmas un atrodas Ogres rajonā, Birzgales pagastā, “Reibužu darbnīcas”, kadastra numurs 7444 503 0001, ierakstīts Birzgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.199A; īpašums izsolē tiek pārdots kā vienots kopums.

2. Īpašuma īpašnieki:

* 1/3 dom. daļa – Valeriks Avetjans, pers. kods 2204XX-XXXXX, īpašuma tiesības reģistrētas 1996.gada 1.oktobrī;

* 1/3 dom. daļa – Antoņjans Vačagans, pers. kods 0309XX-XXXXX, īpašuma tiesības reģistrētas 2000.gada 7.aprīlī, pamatojoties uz 1999.gada 28.decembra pirkuma līgumu, kas noslēgts ar Valeriku Avetjanu un Kārli Okmani;

* 1/3 dom. daļa – Kārlis Okmanis, pers. kods 1408XX-XXXXX, īpašuma tiesības reģistrētas 2000.gada 7.aprīlī, pamatojoties uz 1999.gada 28.decembra pirkuma līgumu, kas noslēgts ar Valeriku Avetjanu un Antoņjanu Vačaganu.

3.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

1.1. II daļas 2.iedaļa. 1.1. Atzīme – noteikts aizliegums bez AS “Parekss-banka”, NMK 40003074590, rakstiskas piekrišanas atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 01.06.1998. ieķīlājuma līgums.

3.1. Atzīme – z/s “Roze-AD”, kuras īpašnieks ir Valeriks Avetjans, ir atzīta par maksātnespējīgu.

IV daļas 1., 2.iedaļa

1.2. Nostiprināta hipotēka: kreditors – AS “Parekss-banka”, NMK 40003074590. Atmaksas termiņš – 2001.gada 1.jūnijs. Pamats: 1998.gada 1.jūnija ieķīlājuma līgums, 1998.gada 1.jūnija līzinga līgums nr.1688. Ls 60 660.

4. Izsoles tiesiskais pamatojums:

a) Civillikuma 1378.pants: parādnieka izdarīts nekustamā īpašuma atsavinājums trešajai personai negroza hipotēkas kreditora tiesības, un katru tādu atsavinājumu var izdarīt vienīgi atstājot spēkā ķīlas tiesības un atsavināmo nekustamo īpašumu;

b) Likuma “Par uzņēmuma un uzņēmējsabiedrības maksātnespēju” 68.pants: ieķīlātās parādnieka mantas labprātīgas izsoles noteikumus un sākumcenu nodrošinātais kreditors saskaņo ar administratoru. Administrators izsolē pārstāv parādnieka intereses, un viņam ir tiesības pieprasīt no izsoles organizētāja izsoles aktu (izsoles protokolu);

c) Civilprocesa likuma 395.–399.pants par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā;

d) 1998.gada 1.jūnija starp z/s “Roze-AD” un AS “Parekss-banka” noslēgta līzinga līguma nr.1688 9.1.punkts par līguma pirmstermiņa izbeigšanu;

e) 1998.gada 1.jūnijā starp Valeriku Avetjanu un AS “Parekss-banka” noslēgtais ieķīlājuma līgums;

f) 2003.gada 5.marta Ogres rajona Birzgales pagasta maksātnespējīgās zemnieku saimniecības “Roze-AD” kreditoru lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu.

5. Izsoles sākumcena: izsoles sākumcena ir Ls 10000 (desmit tūkstoši latu 00 sant.).

6. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

6.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā AS “Parekss-banka” (konts LV28PARX0000025190001) ar pārskaitījumu viena mēneša laikā pēc izsoles dienas.

6.2. Ja nosolītā augstākā cena pārsniedz AS “Parekss-banka” nodrošināto prasījumu (Ls 60 660) un izsoles izdevumus, pārpalikums 5 dienu laika pēc apmaksas un rekvizītu saņemšanas līdzīgās daļās tiks pārskaitīts uz Antoņjana Vačagana un Kārļa Okmaņa norēķinu rēķiniem, kā arī uz Ogres rajona Birzgales pagasta likvidējamās maksātnespējīgās zemnieku saimniecības “Roze-AD” norēķinu rēķinu tās pārpalikuma daļas sadalīšanai atbilstoši likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” prasībām.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. maksāšanas līdzekļi – lati.

7.3. pirmā izsole notiek ar augšupejošu soli – Ls 100 (viens simts latu 00 sant.);

7.4. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma paredzētajā kārtībā.

8. Nenotikusi izsole

Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.2. pircējs, kas nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētājā termiņā.

9. Nenotikušas izsoles sekas:

9.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, hipotekārajam kreditoram ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu par izsoles sākumcenu, ieskaitot pirkuma summā savu prasījuma attiecīgu daļu;

9.2. ja izsole atzīta par nenotikušu, tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora pieprasījuma rīko otro un attiecīgi trešo izsoli šajos pārdošanas nosacījumos un Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

Nekustamā īpašuma izsole notiks 2006.gada 28.augustā pulksten 11 Rīgā, Lomonosova ielā 1/72.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Pētersones, reģ. nr. LV19026010910, depozīta kontā nr. LV52PARX0002522880011 AS “Parekss-banka”, kods PARXLV22CIT, nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas – LVL 1000; tālr. 7100580.


Kustamās mantas izsole

Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo automašīnu “Chevrolet Lumina 3.8i APV”, izlaides gads – 1993., sākumcena – Ls 280.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un izsolāmo mantu apskatīt Rīgā, Rūpniecības ielā 21, tālr. uzziņām 7026699, 7026625.

Pieteikumu reģistrācija līdz 8.augustam pulksten 15.

Izsole notiks 2006.gada 11.augustā pulksten 10 Rīgā, Rūpniecības ielā 21, sēžu zālē.

Maksāšanas līdzeklis – lati.

Nodrošinājuma maksa 10% no sākumcenas iemaksājama līdz 2006.gada 8.augustam Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas kontā.

Samaksa par nosolīto mantu veicama 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 15.15 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* trikotāžas izstrādājumi – kopā simts divdesmit deviņi tūkstoši simts vienpadsmit vienības.

Izsoles sākumcena – Ls 66 481.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 15.15 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 66 481.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija uz izsoli ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* trikotāžas furnitūra – pogas, rāvējslēdži, oderes, polsteri, siksnas utt.

Izsoles sākumcena – Ls 2662.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 2662.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija uz izsoli ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 10.45 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* automašīna “ZIL 431412”, izlaiduma gads 1991.;

* automašīna “ZIL 431412”, izlaiduma gads 1988.;

* automašīna “ZIL 431412”, izlaiduma gads 1988.;

* automašīna “KIA PREGIO”, izlaiduma gads 2000.;

* automašīna “Toyota CARINA II”, izlaiduma gads 1990.;

* automašīna “HYUNDAI TRAJET”, izlaiduma gads 2001.;

* automašīna “MERCEDES BENZ C280”, izlaiduma gads 1994.;

* automašīna “VW POLO”, izlaiduma gads 1998.

Izsoles sākumcena – Ls 10 400.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 10.45 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 10 400.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija uz izsoli ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 10 Rīgā, Baltā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* īpašumā esošās šūšanas iekārtas un mašīnas – kopā pieci simti četrdesmit divas vienības.

Izsoles sākumcena – Ls 44 262.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 10 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 44 262.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija izsolei ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 13 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* tehnoloģiskās iekārtas trikotāžas ražošanai – kopā piecdesmit sešas vienības.

Izsoles sākumcena – Ls 6199.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 13 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 6199.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija izsolei ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 14.30 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* dzija – kopējais svars piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit kilogrami.

Izsoles sākumcena – Ls 3809.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 14.30 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 3809.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija izsolei ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 11.30 Rīgā, Baltā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* ražošanā neieviestās iekārtas, kas paredzētas trikotāžas ražošanai – kopā divdesmit vienības.

Izsoles sākumcena – Ls 16 187.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 11.30 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 16 187.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija izsolei ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 12.15 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* biroja tehnika un aprīkojums – kopā četri simti sešdesmit sešas vienības.

Izsoles sākumcena – Ls 15 383.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 12.15 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 15 383.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija izsolei ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 16.45 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* materiāli un rezerves daļas trikotāžas izstrādājumu ražošanas iekārtām un mašīnām.

Izsoles sākumcena – Ls 9363.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 16.45 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 9363.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija izsolei ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas Vircavas pagasta padome 2006.gada 28.augustā pulksten 10 pagasta padomes telpās Vircavas pagasta “Kamenēs” rīko pirmreizēju mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rosmes skola-bērnudārzs”. Sākumcena Ls 50000.

Informācija pa tālruni 3054841.


Kustamās mantas izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās AS “OT GRUPA”, reģ.nr.40003008186, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres raj., nodrošinātais kreditors AS “LATEKO BANKA”, vienotais reģ.nr.40003072918, paziņo, ka 2006.gada 9.augustā pulksten 13.45 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” ieķīlātās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē tiek pārdota šāda kustamā manta kā mantas kopums:

* audumi – kopējais svars sešpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši kilogrami.

Izsoles sākumcena – Ls 16 736.

Izsoles dalībniekiem līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu, izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 8.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ja izsolei ar augšupejošu soli nepieteiksies neviens dalībnieks, tad 2006.gada 23.augustā pulksten 13.45 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, notiks LMAS “OT GRUPA” iepriekš minētās ieķīlātās mantas kopuma otrā izsole ar lejupejošu soli ar izsoles sākumcenu Ls 16 736.

Iepazīšanās ar izsolāmo mantu un otrās izsoles noteikumiem darbdienās no pulksten 10 līdz 16 līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 Rīgā, Baltajā ielā 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Pretendentu reģistrācija izsolei ar lejupejošu soli notiks no 2006.gada 9.augusta līdz 2006.gada 22.augustam darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Baltajā iela 3/9, astotajā stāvā, 5.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 9298896.

Izsoles ar lejupejošu soli dalībniekiem līdz 2006.gada 22.augustam pulksten 16 jāiemaksā nodrošinātā kreditora norādītajā kontā nodrošinājuma summa 5% no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.75 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone, prakses vieta: Rīga, Lomonosova iela 1, korpuss nr.72, pārdod pirmajā izsolē Ņinai Gusevai piederošo 1/48 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – Lejas ielā 7, Rīgā (lietošanā dzīvoklis nr.31)

Parādnieks – Ņina Guseva.

Piedzinējs –AS “Parekss Banka”, Smilšu iela 3, Rīga.

Nekustamais īpašums – 1/48 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Lejas ielā 7 (kadastra nr.0100 025 0103), vienistabas dzīvoklis nr.31 ar kopējo platību 15,9 kv.m divstāvu mūra un koka mājas pirmajā stāvā.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 9500

Uz nekustamo īpašumu nostiprināta pirmā hipotēka par labu AS “Paritate banka”, hipotekārā kredīta apmērs 2006.05.04. – LVL 3518,98.

Nostiprināta hipotēka LVL 12920,40, kreditors – AS “Parex Banka”.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar CPL 607.1 p. izsoles sākumcena tiks paziņota izsoles dienā.

Izsole notiks 2006.gada 25.augustā pulksten 10 Rīgā, Lomonosova ielā 1, korpuss nr.72.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (Ls 950) zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Pētersones, reģ. nr. LV19026010910, depozīta kontā nr. LV52 PARX0002522880011 a/s “Parekss Banka”, kods PARXLV22.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!