Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2007., Nr. 208 (3784) https://vestnesis.lv/ta/id/168658

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījums

Vēl šajā numurā

29.12.2007., Nr. 208 (3784)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdi

Saskaņā ar 2005.gada 22.aprīļa MK noteikumu nr.236 “Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi” 44.punktu, kas nosaka, ka ne mazāk kā septiņas dienas pirms plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes, informāciju par tās norises vietu un laiku nepieciešams publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome informē, ka Attīstības padomes sēde notiks 2008.gada 9.janvārī pulksten 10 Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas telpās Elizabetes ielā 4-1, Rīgā.

Sēdē tiks izskatīts jautājums par Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006–2026 (turpmāk – teritorijas plānojums) apstiprināšanu. 2007.gada 11.decembrī Nacionālā reģionālās attīstības padome apstiprināja teritorijas plānojuma gala redakciju.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Nīcas pagasta padome 30.11.2007. ir pieņēmusi lēmumu (prot.nr.17, 1.p.) uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Pūcītes” (kad.nr.6478-008-0303) Nīcas pagastā, Liepājas rajonā.

Teritorijas plānotā un atļautā izmantošana – perspektīvās savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Nīcas pagasta padomes priekšsēdētājs Agris Petermanis.

Visas ieinteresētās personas divu nedēļu laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tiek aicinātas iesniegt rakstiskus priekšlikumus Nīcas pagasta padomei darba dienās no pulksten 9 līdz 12 un no 13 līdz 16 vai sūtīt pa pastu SIA “Metrum” Liepājas ielā 7, Kuldīgā, LV-3301.

Sīkāku informāciju var saņemt no projektu vadītājas I.Butānes (tālr. 3320743, 27065035).

Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Paziņojums par Platones pagasta detālplānojuma apstiprināšanu

Platones pagasta padome informē, ka ar 2007.gada 29.novembra pagasta padomes lēmumu (prot.nr.14, 12.§) ir apstiprināta detālplānojuma “Aivari” galīgā redakcija.

Ar detālplānojuma “Aivari” pilnu tekstu var iepazīties Platones pagasta padomē “Atspulgos”, Platones pagasts, Jelgavas rajons, katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17, piektdienās līdz 14 ar pusdienas pārtraukumu no pulksten 12 līdz 13.

Tālr. uzziņām 63051741.

 

Paziņojums par Vērgales pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Vērgales pagasta padome paziņo, ka ar 2007.gada 20.decembra padomes sēdes lēmumu (protokols nr.14, 5.punkts), pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, LR likuma “Teritorijas plānošanas likums” 7.pantu un LR MK 19.10.2004 noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu, Vērgales pagasta padome nolēma:

1. Apstiprināt Vērgales pagasta teritorijas plānojumu 2007.-2019.gadam.

2. Izdot Vērgales pagasta teritorijas plānojuma Grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā pašvaldības saistošos noteikumus nr.9 “Liepājas rajona Vērgales pagasta teritorijas plānojums 2007.- 2019.gadam”.

Ar apstiprināto Vērgales pagasta teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Vērgales pagasta padomē, adrese: “Pagastmāja”, Vērgale, Liepājas rajons, LV- 3463, katru darba dienu pašvaldības darba laikā.

 

Paziņojums par detālplānojumu

Daugmales pagasta padome, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 58. punktu, paziņo, ka 2007.gada 26.septembrī ir pieņemts lēmums (sēdes prot. nr.9, 10.-9.§) par nekustamā īpašuma “Stirniņas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš – trīs nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojumu izstrādes vadītājs – Daugmales pagasta arhitekts Gints Zvejnieks. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Daugmales pagasta būvvaldei, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar Daugmales pagasta teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Daugmales pagasta būvvaldē, Salnās, Daugmales pagastā, LV-2124. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 8 līdz 19 un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 17, pusdienas pārtraukums no plkst.12 līdz 13.

 

Paziņojums par detālplānojumu

Babītes pagasta padome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 58. punktu, paziņo, ka 2007.gada 14.novembrī ir pieņemts lēmums (sēdes prot. nr.17, 7.§) “Par nekustamā īpašuma “Paceplīši”, kad.nr.8048 007 0320, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, projekta vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš – trīs nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojumu izstrādes vadītāja – pašvaldības teritorijas plānotāja Dzirkstīte Paņko. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Babītes pagasta padomes būvvaldei, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar Babītes pagasta teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Babītes pagasta būvvaldē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, LV-2107. Apmeklētāju pieņemšana iepriekš piesakoties notiek pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18 un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 18, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30.

 

Paziņojums par detālplānojumu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka 06.12.2007. ir pieņemts Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums nr.750 (protokols nr.18, 39.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Putnu ielā 1, Valmierā”.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras pilsētas Būvvaldes teritoriālplānotāja Dace Elbrete.

Zemesgabala Putnu ielā 1, Valmierā, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam – Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (Dz).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniegt līdz 31.01.2008. Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, katru darbdienu no plkst.7.30 līdz 18.30 un Valmieras pilsētas Būvvaldē Rīgas ielā 18, Valmierā, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, trešdienās no plkst.8 līdz 18, piektdienās no plkst.8 līdz 16, pusdienas pārtraukums no plkst.12 līdz 13.


Paziņojums

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu nr.1027 (protokols nr.22, 30.punkts) par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmuma nr.80 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 37 un Pilsoņu ielā 2A” spēka zaudēšanas atzīšanu.

 

Paziņojums

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 12.novembrī pieņēma lēmumu nr.945 (protokols nr.21, 48.punkts) par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma nr.1183 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lorupes ielā 3” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!