Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Izsoles. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.05.2008., Nr. 76 (3860) https://vestnesis.lv/ta/id/175389

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Komercreģistra ziņas

Vēl šajā numurā

16.05.2008., Nr. 76 (3860)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Izsoles

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 106.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder parādniecei Inesei Tālbergai, adrese: Zolitūdes ielā 71 b, Rīgā.

Izsole tiek rīkota SIA “EKA 2008”, adrese: Aspazijas bulvāris 32, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums.

1.1. Pārdodamais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 093 0349), ar kopējo platību 5277 kv.m, uz kura atrodas dzīvojama māja (kadastra apzīmējums 0100 093 2172 001), palīgceltne (kadastra apzīmējums 0100 093 2172 002), atrodas Zolitūdes ielā 71b, Rīgā, ar kadastra nr.0100 093 0349 un ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000133773 (tālāk tekstā - īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Nostiprināta hipotēka – īpašums ieķīlāts par labu AS ‘Parex banka” saskaņā ar 2006.gada 8.augusta Ieķīlājuma līgumu un reģistrēta aizlieguma atzīme par labu AS “Parex banka”. Ieraksts grozīts – cedēta prasījuma tiesība. Cesionārs SIA “EKA 2008”, reģ. nr.40003996971.

2.2. Reģistrēta piedziņas atzīme uz Inesei Tālbergai piederošo 1⁄2 domājamo daļu par labu SIA “Haupa Ēkas”, reģ. nr.40003394693,

2.3. Reģistrēta ķīlas atzīme par labu SIA “Haupa Ēkas”, reģ. nr.40003394693,

2.4. Aizsargjosla gar elektrisko tīkla kabeļu līniju un ievadu 42 kv.m,

2.5. Aizsargjosla gar augstsprieguma tīkla līniju 1074 kv.m,

2.6. Aizsargjosla gar gāzes vadu ar spiedienu,

2.7. Aizsargjosla gar telekomunikāciju tīkla līniju.

3. Izsoles sākumcena.

3.1. Izsoles sākumcena ir LVL 394 872.52 (Trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi lati un 52 santīmi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

4.1. Nosolītā augstākā cena pircējam(izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev.

5.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks Inese Tālberga nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. Izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē – Latvijas lati;

6.4. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā;

6.5. Izsole notiek ar augšupejošu soli – LVL 4000 (četri tūkstoši lati);

6.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš sola izsoles sākumcenu;

6.7. Vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. Ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Nenotikusi izsole.

7.1. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. Izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.1.2. Neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. Pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

8. Nenotikušas izsoles sekas.

8.1 Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu par izsoles sākumcenu, ar tiesībām ieskaitīt pirkuma summā savu hipotekāro prasījumu;

8.2 Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo izsolē nav ieradies neviens solītājs vai neviens no tiem, kas ieradies izsolē, nepārsola sākumcenu, hipotekārajam kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības īpašumu paturēt sev par sākumcenu;

8.3 Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā vai apjomā, pārsolītais pircējs var paturēt īpašumu par viņa solīto augstāko cenu;

8.4 Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev bez solīšanas;

8.5 Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora pieprasījuma rīko otro un ja nepieciešams, tad arī trešo izsoli, katras nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids – labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2008.gada 21.augustā plkst. 10 Stabu ielā 92-18, Rīgā (ieeja no Ādmiņu ielas).

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja, Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, rēķinā nr. LV95RTMB0000284805699, Rietumu banka kods RTMBLV2X, 10%(desmit procenti) no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. Tālrunis uzziņām 67693733.


Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas 43. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, LV-4601, pārdod otrajā izsolē Jānim Jablonskim piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma ‘Nākotnes”, kas atrodas Rēzeknes rajonā, Vērēmu pagastā.

Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija P.Brieža iela 15, Rīga; Sarmīte Bonka, Rūpnīcas iela 4-4, Rēzekne.

Viss nekustamais īpašums “Nākotnes” sastāv no zemesgabala 2,61 ha kopplatībā, t.sk. 0,51 ha – lauksaimniecībā izmantojama zeme; 1,03 ha – krūmāji; 0,81 – purvi; īpašuma sastāvā ietilpst 0,26 ha Šķenevas ezera. Īpašuma tiesības reģistrētas Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļā, kadastra nr.7896 004 0127.

Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas novērtējums Ls 10 300.

Hipotekārie kreditori un to prasījumi nav zināmi.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles sākumcena Ls 7725, kas atbilst 75% no izsoles sākumcenas pirmajā izsolē.

Izsole notiks 2008.gada 30. jūnijā pulksten 12 tiesu izpildītāja prakses vietā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Gaidas Rutkovskas, reģ. nr.LV15055811479, depozīta kontā nr.LV28UNLA0050002456193, A/S SEB Unibanka Rāznas filiāle, nodrošinājuma summu 10% no īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 4624889, 26806595.


Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas 41.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, rīko pirmo izsoli Lilijas Klaucānes mantojuma masai – nekustamajam īpašumam “Kraujas 1” –, kas atrodas Daugavpils rajonā, Eglaines pagastā, “Kraujās 1”, reģistrēts Daugavpils zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.4456 005 0022.

Pārdodamais nekustamais īpašums sastāv no zemes nogabala kopplatībā 6,2 ha,

t.sk. 3,6 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,00 ha meži, 0,2 ha purvi, 0,1 ha zeme zem ēkām un pagalmiem, 0,1 ha zeme zem ceļiem, 0,2 ha pārējās zemes. Uz zemesgabala atrodas namīpašums: dzīvojamā māja, šķūnis un pirts.

Piedzinējs: SIA “CPP finanses”, K.Barona iela 13/15-32, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 5100.

Hipotekārie kreditori: SIA “CPP finanses” ar nostiprinātu hipotēku Ls 12 240.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles sākumcena saskaņā ar CPL 607.1 un 608.pantu tiks noteikta izsoles dienā.

Izsole notiks 2008.gada 1.jūlijā pulksten 14 zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas prakses vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas, reģ.nr.08046611453, depozītu kontā nr. LV02UNLA0050002449968 AS “SEB Latvijas Unibanka”, kods UNLALV2X, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Jansone, prakses vieta: Rīga, Ģertrūdes iela 32-3, pārdod dzīvokli nr.94 un 505/60647 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Rīgā, Salnas ielā 9, kadastra nr.0100 913 9997.

Īpašniece – Marina Zimina; piedzinējs – AS “Parex banka”, Smilšu iela 3, Rīga.

Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa nr.94 50.5 kv.m platībā un 505/60647 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Salnas ielā 9, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.1 2069-94.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir LVL 49 000 (četrdesmit deviņi tūkstoši latu un 00 santīmu).

Nekustamais īpašums tiks pārdots trešajā izsolē, kas notiks 2008.gada 25.jūnijā pulksten 11 Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Jansones depozīta kontā, reģ.nr. 21037811644, Parex bankā, konta nr. LV86PARX0005533630001, PARXLV2X, nodrošinājums LVL 4900 (četri tūkstoši deviņi simti lati), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Trešās izsoles sākumcena ir LVL 29 400, t.i., 60% no pirmās izsoles sākumcenas, kas saskaņā ar CPL 607.1 pantu tika noteikta LVL 49 000.

Tālr. uzziņām 7271344.


Izsole

Gulbenes pilsētas dome pārdod atkārtotā mutiskā atklātā izsolē ar augšupejošu soli zemesgabalu 2434 kv.m platībā, zemes kadastra nr. 5001 001 0124 un ēkas ar kadastra nr. 5001 001 0124 001 Ābeļu ielā 13A, Gulbenē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu no plkst. 9 līdz 16 Gulbenes pilsētas domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2008.gada 26.jūnija plkst. 16. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta. Izsole notiks 2008.gada 27.jūnijā plkst. 9 Gulbenes pilsētas domes telpās Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

Pieteikumi par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem iesniedzami Gulbenes pilsētas domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sekretārei, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2008.gada 16.jūnija plkst. 16.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir Ls 34 471,80, nodrošinājums Ls 3447,18, kas iemaksājams Gulbenes pilsētas domes kontā nr. LV41 UNLA 0007 0131 3071 9 Unibankas Gulbenes filiālē pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto zemesgabalu un ēku veicama divu nedēļu laikā no izsoles dienas.


Nekustamā īpašuma izsole

Valgundes novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Rapas”, kadastra nr. 54860100385. Nekustamais īpašums atrodas Jelgavas rajonā, Valgundes novadā, un sastāv no zemesgabala 0,314 ha platībā un dzīvojamās mājas, kas cietusi ugunsgrēkā.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena - LVL 15 000 (solis LVL 500). Dalības maksa LVL 50 un nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas (LVL 1500), kas iemaksājama Valgundes novada domes A/S “SEB Banka”, kontā nr. LV26 UNLA 0008 000 142946 pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 1.jūlijam pulksten 16. Izsole notiks 2008.gada 4.jūlijā pulksten 10 Valgundes novada IKSC “Avoti” Saules ielā 2, mazajā zālē.

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 63085240.

Sīkāku informāciju un izsoles noteikumiem var saņemt Jelgavas rajonā Valgundes novada domē, Celtnieku ielā 35; tālr. 63085240,63085247.


Nekustamā īpašuma izsole

Vidzemes apgabaltiesas 122.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Vidus iela 5-22, Alūksne, pārdod pirmajā izsolē SIA “Nīga” piederošo nekustamo īpašumu Cempu iela 11B, kadastra nr.9601 515 0104, kas atrodas Valmierā, Valmieras rajonā. Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamās ēkas – ēdnīcas 1657,30 m2.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 180 000.

Parādnieks – SIA “Nīga”, Cempu iela 11B, Valmiera; Linda Grinberga.

Piedzinēji – AS “SEB banka” Valmieras filiāle, Rīgas iela 40, Valmiera; MSIA “Kurši 4”, Kuršu iela 4, Valmiera; Gundars Sauja.

Hipotekārie kreditori – AS “SEB banka” Valmieras filiāle, nostiprināta hipotēka Ls 25 000.

MSIA “Kurši 4”, nostiprināta hipotēka Ls 52314,54; ķīlas tiesību atzīme – VID Vidzemes reģionālā iestāde, Ls 6417,24; ķīlas tiesību atzīme – Gundars Sauja, Ls 70593,15.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2008.gada 24.jūlijā pulksten 11 Valmierā, Beātes ielā 62.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 18 000 zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Kaktiņas, reģ. nr. LV05066012657, depozīta kontā nr. LV23LHZB4300053832002 Hipotēku bankā, kods LHZBLV22.

Izsoles sākumcena tiks noteikta saskaņā ar CPL 607.1 p.

Uzziņas pa tālr. 4323159.


Nekustamā īpašuma izsole

Vidzemes apgabaltiesas 122.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Vidus iela 5-22, Alūksne, pārdod trešajā izsolē Sandrai Burkai piederošo nekustamo īpašumu “Nākotnes iela 7-9”, kadastra nr.9664 900 0159, kas atrodas Kocēnu pagastā, Rubenē, Valmieras rajonā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 52,4 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 11 800.

Parādnieki – Imants Sniedze, Andris Sniedze.

Piedzinējs – AS “DnB NORD Banka”, Smilšu iela 6, Rīga.

Hipotekārie kreditori – AS “DnB NORD Banka”, nostiprināta hipotēka Ls 8113.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2008.gada 26.jūnijā pulksten 11 Alūksnē, Vidus ielā 5-22.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 1180 zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Kaktiņas, reģ. nr. LV05066012657, depozīta kontā nr. LV23LHZB4300053832002 Hipotēku bankā, kods LHZBLV22.

Izsoles sākumcena tiks noteikta saskaņā ar CPL 607.1 p.

Uzziņas pa tālr. 4323159.


Nekustamā īpašuma izsole

Vidzemes apgabaltiesas 122.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Vidus iela 5-22, Alūksne, pārdod otrajā izsolē Vijai Juškovai piederošo nekustamo īpašumu O.Kalpaka ielā 47-28, kadastra nr.5001 900 2245, kas atrodas Gulbenē, Gulbenes rajonā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 49,6 m2, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 13 400.

Parādniece – Vija Juškova.

Piedzinēji – AS “Hipotēku banka”, Doma laukums 4, Rīga; AS “Latvenergo” Sadales tīkls, Ziemeļaustrumu reģions, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas rajons

Hipotekārie kreditori – AS “Hipotēku banka”, Doma laukums 4, Rīga, nostiprināta pirmā hipotēka Ls 9700.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2008.gada 26.jūnijā pulksten 12 Alūksnē, Vidus ielā 5-22.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas Ls 1340 zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Kaktiņas, reģ. nr. LV05066012657, depozīta kontā nr. LV23LHZB4300053832002 Hipotēku bankā, kods LHZBLV22.

Izsoles sākumcena tiks noteikta saskaņā ar CPL 607.1 p.

Uzziņas pa tālr. 4323159.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Jansone, prakses vieta: Rīga, Ģertrūdes iela 32-3, pārdod nekustamo īpašumu “Elfas”, kas atrodas Rīgas rajona Ropažu novadā, kadastra nr.8084 009 0576.

Īpašnieks – Aleksandrs Paviļčs; piedzinējs – AS “Parex banka”, Smilšu iela 3, Rīga.

Nekustamais īpašums “Elfas” sastāv no zemesgabala 0,5851 ha platībā, kas atrodas Ropažu novadā, Rīgas rajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ropažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0014 3443.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir LVL 24 000 (divdesmit viens tūkstotis latu un 00 santīmu).

Hipotekārais kreditors – AS “Parex banka”, nostiprināta pirmā hipotēka LVL 590355,36.

Nekustamais īpašums tiks pārdots otrajā izsolē, kas notiks 2008.gada 25.jūnijā pulksten 13 Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Jansones depozīta kontā, reģ.nr.21037811644, Parex bankā, konta n r.LV86PARX0005533630001, PARXLV2X, nodrošinājums LVL 2400 (divi tūkstoši četri simti latu), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Otrās izsoles sākumcena ir LVL 18 000, t.i., 75% no pirmās izsoles sākumcenas, kas saskaņā ar CPL 607.1 pantu tika noteikta LVL 24 000.

Tālr. uzziņām 7271344.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Jansone, prakses vieta: Rīga, Ģertrūdes iela 32-3, pārdod nekustamo īpašumu “Braslas”, kas atrodas Rīgas rajona Ropažu novadā, kadastra nr.8084 009 0577.

Īpašnieks – Aleksandrs Paviļčs, piedzinējs – AS “Parex banka”, Smilšu iela 3, Rīga.

Nekustamais īpašums “Braslas” sastāv no zemesgabala 0,5006 ha platībā, kas atrodas Ropažu novadā, Rīgas rajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ropažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0014 3458.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir LVL 21 000 (divdesmit viens tūkstotis latu un 00 santīmu).

Hipotekārais kreditors – AS “Parex banka”, nostiprināta pirmā hipotēka LVL 590355,36.

Nekustamais īpašums tiks pārdots trešajā izsolē, kas notiks 2008.gada 26.jūnijā pulksten 14 Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Jansones depozīta kontā, reģ.nr.21037811644, Parex bankā, konta nr. LV86PARX0005533630001, PARXLV2X, nodrošinājums LVL 2100 (divi tūkstoši viens simts latu), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Trešās izsoles sākumcena ir LVL 12 600, t.i., 60% no pirmās izsoles sākumcenas, kas saskaņā ar CPL 607.1 pantu tika noteikta LVL 21 000.

Tālr. uzziņām 7271344.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Jansone, prakses vieta: Rīga, Ģertrūdes iela 32-3, pārdod nekustamo īpašumu “Tīrumiņi”, kas atrodas Rīgas rajona Ropažu novadā, kadastra nr.8084 009 0583.

Īpašnieks – Aleksandrs Paviļčs; piedzinējs – AS “Parex banka”, Smilšu iela 3, Rīga.

Nekustamais īpašums “Tīrumiņi” sastāv no zemesgabala 0,5006 ha platībā, kas atrodas Ropažu novadā, Rīgas rajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ropažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0014 3453.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir LVL 21 000 (divdesmit viens tūkstotis latu un 00 santīmu).

Hipotekārais kreditors – AS “Parex banka”, nostiprināta pirmā hipotēka LVL 590355,36.

Nekustamais īpašums tiks pārdots trešajā izsolē, kas notiks 2008.gada 26.jūnijā pulksten 15 Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Jansones depozīta kontā, reģ.nr.21037811644, Parex bankā, konta nr. LV86PARX0005533630001, PARXLV2X, nodrošinājums LVL 2100 (divi tūkstoši viens simts latu), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Trešās izsoles sākumcena ir LVL 12 600, t.i., 60% no pirmās izsoles sākumcenas, kas saskaņā ar CPL 607.1 pantu tika noteikta LVL 21 000.

Tālr. uzziņām 7271344.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Jansone, prakses vieta: Rīga, Ģertrūdes iela 32-3, pārdod 45/1606 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 89 (lietošanā dzīvoklis nr.16), kadastra nr.01000370057.

Īpašnieks – Vitālijs Mosjagins; piedzinējs – AS „Parex banka”, Smilšu iela 3, Rīga.

Nekustamā īpašuma sastāvs – 45/1606 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Bruņinieku ielā 89, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1094 kv.m, uz kura atrodas dzīvojamā māja (lietošanā dzīvoklis nr.16, 37,7 kv.m platībā).

Nekustamā īpašuma novērtējums ir LVL 40 000 (četrdesmit tūkstoši latu un 00 santīmu).

Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.01000370057.

Hipotekārais kreditors – AS “Parex banka”, nostiprināta pirmā hipotēka LVL 112448,64.

Nekustamais īpašums tiks pārdots trešajā izsolē, kas notiks 2008.gada 26.jūnijā pulksten 10 Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Jansones depozīta kontā, reģ.nr.21037811644, Parex bankā, konta nr. LV86PARX0005533630001, PARXLV2X, nodrošinājums LVL 4000 (četri tūkstoši latu), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Trešās izsoles sākumcena ir LVL 24 000, t.i., 60% no pirmās izsoles sākumcenas, kas saskaņā ar CPL 607.1 pantu tika noteikta LVL 40 000.

Tālr. uzziņām 7271344.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Jansone, prakses vieta: Rīga, Ģertrūdes iela 32-3, pārdod nekustamo īpašumu “Ūsiņi”, kas atrodas Rīgas rajona Ropažu novadā, kadastra nr.8084 009 0478.

Īpašnieks – Aleksandrs Paviļčs, piedzinējs – AS “Parex banka”, Smilšu iela 3, Rīga.

Nekustamais īpašums “Ūsiņi” sastāv no zemesgabala 0,5094 ha platībā, kas atrodas Ropažu novadā, Rīgas rajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ropažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0003 1615.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir LVL 21 000 (divdesmit viens tūkstotis latu un 00 santīmu).

Hipotekārais kreditors – AS “Parex banka”, nostiprināta pirmā hipotēka LVL 590355,36.

Nekustamais īpašums tiks pārdots otrajā izsolē, kas notiks 2008.gada 25.jūnijā pulksten 12 Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Jansones depozīta kontā, reģ.nr.21037811644, Parex bankā, konta nr. LV86PARX0005533630001, PARXLV2X, nodrošinājums LVL 2100 (divi tūkstoši viens simts latu) apmērā, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Otrās izsoles sākumcena ir LVL 15 750, t.i., 75% no pirmās izsoles sākumcenas, kas saskaņā ar CPL 607.1 pantu tika noteikta LVL 21 000.

Tālr. uzziņām 7271344.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Rustamam Seīdovam piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu 0,5 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamās mājas pamati, “Mazkalni”, Ikšķiles l.t, Ogres rajons, kadastra nr.7494 006 0345.

Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 16 500.

Piedzinējs – a/s “SEB LATVIJAS UNIBANKA”, Rīgas rajons, Ķekavas pagasts.

Par labu a/s “SEB LATVIJAS UNIBANKA” reģistrēta hipotēka Ls 19 740.

Par labu a/s “SEB LATVIJAS UNIBANKA” reģistrēta piedziņas atzīme Ls 7281,83.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2008.gada 1.jūlijā pulksten 12 Rīgā, Tērbatas 53-8.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša depozīta kontā nr. LV37AIZK 0001 1300 3010 1, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, a/s “Aizkraukles banka”, kods AIZKLV22. Tālr. uzziņām 67292466.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod Andrim Jaunbirkānam piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu 0,1581 ha platībā, uz kura atrodas vienģimenu dzīvojamās mājas jaunbūve 102,72 kv.m platībā, Ogres rajonā, Ķeguma novadā, Rembates pagastā, “Daugmalās”, kadastra nr.7484 006 0017.

Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 58 000.

Piedzinējs – a/s “SEB LATVIJAS UNIBANKA”, Rīgas rajons, Ķekavas pagasts.

Par labu a/s “SEB LATVIJAS UNIBANKA” reģistrēta hipotēka Ls 56224,32.

Par labu a/s “SEB LATVIJAS UNIBANKA” reģistrēta piedziņas atzīme Ls 57509,06.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2008.gada 28.jūlijā pulksten 12 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša depozīta kontā nr. LV37AIZK 0001 1300 3010 1, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, a/s “Aizkraukles banka”, kods AIZKLV22. Tālr. uzziņām 7292466.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Jeļizavetai Blinovai piederošu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli nr.15 9-stāvu mājas 4.stāvā Rīgā, Rostokas ielā 32, ar kopējo platību 57,5 kv.m, kadastra nr.0100 903 7212.

Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 50 000.

Piedzinējs – a/s “Aizkraukles banka”.

Par labu a/s «Aizkraukles banka” reģistrēta hipotēka Ls 68818,57.

Par labu a/s «Aizkraukles banka” reģistrēta piedziņas atzīme Ls 61296,39.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2008.gada 1.jūnijā pulksten 14 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša depozīta kontā nr. LV37AIZK 0001 1300 3010 1, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, a/s “Aizkraukles banka”, kods AIZKLV22. Tālr. uzziņām 7292466.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod Jūlijai Muranai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokli nr.48 ar kopējo platību 53,7 kv.m un pie tā piekrītošas 537/47302 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Rīgā, Pļavnieku ielā 9, kadastra nr.0100 920 4173.

Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 70 000.

Piedzinējs – a/s “Aizkraukles banka”, Rīga, Elizabetes iela 23.

Par labu a/s “Aizkraukles banka” reģistrētas hipotēkas Ls 93016,39 un Ls 7421,62.

Par labu a/s “Aizkraukles banka” reģistrēta piedziņas atzīme Ls 95797,42, kā arī 0,5% dienā no piespriestās, bet nepiedzītās parāda summas.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2008.gada 28.jūlijā pulksten 14 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša depozīta kontā nr. LV37AIZK 0001 1300 3010 1, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, a/s “Aizkraukles banka”, kods AIZKLV22. Tālr. uzziņām 7292466.


Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.145 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Vaitovska, prakses vieta Talsu ielā 4, Tukumā, pārdod pirmajā izsolē Tatjanai Krištapjonokai piederošo nekustamo īpašumu.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr. 21 ar kopējo platību 27,2 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 272/6255 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kas atrodas E. Veidenbauma ielā 7 - 21, Tukumā, Tukuma rajonā, kadastra numurs 9001 900 1649. Īpašums reģistrēts Tukuma zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma nr.899-21.

Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 13 700.

Piedzinēji: Jānis Margevičs, SIA “Klaids”, Maija iela 1, Pabaži, Sējas novads, Rīgas rajons.

Hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav reģistrēti. Reģistrēta ķīlas atzīme par labu SIA “Klaids”, reģ. nr.50003257861, par summu Ls 8878,08.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607. 1 pantu tiks paziņota izsoles dienā.

Izsole notiks 2008.gada 26.jūnijā pulksten 11 zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Vaitovskas prakses vietā - Tukumā, Talsu ielā 4, 3.stāvā, 311.kabinetā.

Pretendentiem līdz izsolei jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Vaitovskas, reģ. nr. LV12077211075, depozīta kontā nr.LV15LHZB3100076747001, VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, kods LHZBLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - Ls 1370. Tālrunis uzziņām 3122568.


Izsole

A/s “Latzemes nekustamie īpašumi” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kopīpašniekiem piederošo nekustamo īpašumu Jelgavā, Rīgas ielā 24.

Pārdodamais nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 2939 kv.m, uz kura atrodas namīpašums – 2 dzīvojamās ēkas un palīgceltne, kadastra nr. 0900 026 0237, ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr.3774.

Izsoles sākumcena ir LVL 72 000 (septiņdesmit divi tūkstoši latu un 00 santīmu).

Personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, kas ir LVL 7200, kā arī dalības maksa LVL 5 (pieci lati) šādos kontos:

1. 5% no izsoles sākumcenas, kas ir LVL 3600 a/s “Latzemes nekustamie īpašumi” (50003754431) kontā a/s “Hansabanka”, konta nr. LV74HABA 0551 0103 89325;

2. 5% no izsoles sākumcenas, kas ir LVL 3600 Dzidras Pakalns (dzimusi 1928.gada 11.maijā) kontā a/s “Latvijas Krājbanka”, konta nr. LV13UBAL 1110 C292 46001;

3. dalības maksa LVL 5 a/s “Latzemes nekustamie īpašumi” (50003754431) kontā a/s “Hansabanka”, konta nr. LV74HABA0551010389325.

Izsoles pretendenti pieteikumus un izsoles noteikumos pieprasītos dokumentus dalībai izsolē var iesniegt a/s “Latzemes nekustamie īpašumi” birojā, Elizabetes ielā 57a, Rīgā, katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17 līdz 2008.gada 3. jūlijam pulksten 17, sākot ar nākamo darbdienu no šī sludinājuma publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai citur presē. Izsole notiks a/s “Latzemes nekustamie īpašumi” telpās Rīgā, Elizabetes ielā 57a, 2008.gada 4.jūlijā pulksten 11. Tālr. uzziņām 67088999, 29488984.


Izsole

Gulbenes pilsētas dome pārdod mutiskā atklātā izsolē ar augšupejošu soli zemesgabalu 2487 kv.m platībā, zemes kadastra nr. 5001 007 0271 Vītolu ielā 2, Gulbenē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu no plkst. 9 līdz 16 Gulbenes pilsētas domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2008.gada 26.jūnija plkst. 16. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta. Izsole notiks 2008.gada 27.jūnijā plkst. 10 Gulbenes pilsētas domes telpās Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

Pieteikumi par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem iesniedzami Gulbenes pilsētas domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sekretārei, sākot no sludinājuma publicēšanas līdz 2008.gada 16.jūnija plkst. 16.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir Ls 3750, nodrošinājums Ls 375, kas iemaksājams Gulbenes pilsētas domes kontā nr. LV41 UNLA 0007 0131 3071 9 Unibankas Gulbenes filiālē pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto zemesgabalu un ēku veicama divu nedēļu laikā no izsoles dienas.


Kustamās mantas izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.105 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmelevskis, paziņo, ka 2008.gada 4.junija plkst. 12 Rīgā, Blaumaņa ielā 31-15, notiks Denisam Kurjatņikam piederošās apķīlātās kustamās mantas - transporta līdzekļa CHEVROLET AVHO, reģistrācijas nr.FL9508, izlaiduma gads 2005, novērtējums - Ls 3000 pārdošana pirmajā izsolē. Izsoles sākumcena – Ls 3000. Tālrunis informācijai 7285737.


Publikācijas atsaukums

Rīgas apgabaltiesas 92.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa atsauc 2008.gada 30.aprīļa laidienā nr.67 publicēto sludinājumu par 2008.gada 12.jūnijā pulksten 11 nozīmēto Dzintras Renemanes nekustamā īpašuma izsoli sakarā ar izpildu lietvedības izbeigšanu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!