Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.08.2008., Nr. 133 (3917) https://vestnesis.lv/ta/id/180261

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

28.08.2008., Nr. 133 (3917)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

SIA “RĪGAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 40103023035

SAĪSINĀTS 2007.GADA FINANŠU PĀRSKATS

Sagatavots saskaņā ar LR GADA PĀRSKATU LIKUMU

Pilna apjoma gada pārskats ir pieejams LR Uzņēmumu reģistrā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2007

Ls

2006

Ls

Koriģēts

Neto apgrozījums

25 396 045

19 751 232

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(20 050 839)

(18 265 488)

Bruto peļņa

5 345 206

1 485 744

Administrācijas izmaksas

(2 425 549)

(1 801 368)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

1 383 480

1 052 786

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(1 145 114)

(1 349 645)

Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto

(304 150)

179 812

Extraordinary expense

Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem

2 853 873

(432 671)

Nekustamā īpašuma nodoklis

(83 822)

(372 670)

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

(977 083)

(233 037)

Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)

1 792 968

(1 038 378)


Bilance

AKTĪVS

31.12.2007.

Ls

31.12.2006.

Ls

Koriģēts

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

258 185

362 076

Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas

255 500

471 000

KOPĀ

513 685

833 076

Pamatlīdzekļi

Zemes

984 200

146 700

Ēkas un būves

87 177 568

80 697 806

Iekārtas un mašīnas

5 635 518

5 266 084

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

186 395

84 140

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

7 674 189

14 933 879

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

3 820 742

1 469 507

KOPĀ

105 478 612

102 598 116

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

1 020 000

1 916 386

KOPĀ

1 020 000

1 916 386

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

107 012 297

105 347 578

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

513 688

636 354

KOPĀ

513 688

636 354

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto

2 668 988

1 750 335

Radniecīgo uzņēmumu parādi

1 010 582

1 323 474

Citi debitori

1 698 643

2 745 982

Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā

1 204 500

837 500

Nākamo periodu izmaksas

200 214

-

KOPĀ

6 782 927

6 657 291

Nauda

6 635 817

2 358 993

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

13 932 432

9 652 638

KOPĀ AKTĪVS

120 944 729

115 000 216

PASĪVS

31.12.2007.

Ls

31.12.2006.

Koriģēts

Ls

PAŠU KAPITĀLS

Pamatkapitāls

27 131 884

25 927 384

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

34 407 911

34 171 562

Nesadalītā peļņa:

iepriekšējo gadu nesadalītie (zaudējumi)/ peļņa

(4 290 150)

(3 251 772)

pārskata gada nesadalītie (zaudējumi)

1 792 968

(1 038 378)

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

59 042 613

55 808 796

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

21 075 478

24 370 092

Saņemtie avansi

9 162 363

5 326 309

Nākamo periodu ieņēmumi

20 085 657

16 926 507

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

4 953 705

4 459 088

KOPĀ

55 277 203

51 081 996

Īstermiņa kreditori

Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa

2 960 756

2 669 368

Saņemtie avansi

121 777

65 082

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

553 950

2 811 153

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

644 765

11 891

Pārējie kreditori

1 068 403

621 618

Uzkrātās saistības

1 275 262

1 930 312

KOPĀ

6 624 913

8 109 424

KOPĀ KREDITORI

61 902 116

59 191 420

KOPĀ PASĪVS

120 944 729

115 000 216


Vents Balodis,

valdes priekšsēdētājs

Māris Tralmaks,

valdes loceklis

Oskars Guļāns,

valdes loceklis

Pēteris Ontužāns,

valdes loceklis

 


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS SIA “Rīgas Ūdens” dalībniekam

Mēs esam veikuši SIA “Rīgas Ūdens” 2007.gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais SIA “Rīgas Ūdens” 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008.gada 17.jūnija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par SIA “Rīgas Ūdens” 2007.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais SIA “Rīgas Ūdens” 2007.gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst SIA “RĪGAS ŪDENS” 2007.gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par SIA “Rīgas Ūdens” finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, tās 2007.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar SIA “Rīgas Ūdens” 2007.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

Diāna Krišjāne Personas kods 2508XX-XXXXX Valdes priekšsēdētāja

Jekaterina Stuģe Latvijas zvērināta revidente Personas kods 1809XX-XXXXX

Sertifikāts Nr.143

Rīgā 2008.gada 17.jūnijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!