Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Izsoles. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.05.2011., Nr. 73 (4471) https://vestnesis.lv/ta/id/229968

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Komercreģistra ziņas

Vēl šajā numurā

12.05.2011., Nr. 73 (4471)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Izsoles

Nekustamā īpašuma izsole

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu" pārdod:

- mutiskā izsolē ar augšupejošu solili

"Padures skola", Ķimale, Padures pagasts, Kuldīgas novads.

<Īpašuma sastāvs: skolas ēka (bijusī Ķimales muiža ar kopējo plat. 1345,4 m2) un zeme ar kopējo plat. 5,6035 ha, īpašuma kadastra nr. 6272 006 0083. Nosacītā cena Ls 79 900, drošības nauda Ls 7990, reģistrācijas maksa Ls 10, izsoles solis Ls 500. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2011. gada 16. jūnijā pulksten 13.3.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 16. jūnijam pulksten 10.

- atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu Ventspils ielā 101A, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals 5592 m2 platībā, kadastra nr. 6201 003 0025; atļautā izmantošana - ražošanas apbūve. Nosacītā cena Ls 12 000, drošības nauda Ls 1200, reģistrācijas maksa Ls 10, izsoles solis LS 100. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2011. gada 16. jūnijā pulksten 13.30.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 16. jūnijam pulksten 10.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumiem var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālr. 63323738, 26459091, e-pasts viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

 

 

Nekustamā īpašuma izsolele

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu" pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Smilšu ielā 20, Kuldīgā, Kuldīgas nov.

Īpašuma sastāvs: nedzīvojama ēka ar kopējo platību 754,8 m2 (veikals, kafejnīca, biroji) un zeme 856 m2 platībā, kadastra nr. 6201 009 0111; īpašums ir iznomāts. Nosacītā cena Ls 85 920, drošības nauda Ls 8592, reģistrācijas maksa Ls 10, izsoles solis Ls 200. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2011. gada 30. jūlijā pulksten 14.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 30. jūlijam pulksten 11.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumiem var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālr. 63323738, 26459091, e-pasts viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

 

 

Nekustamā īpašuma izsolele

Jaunpils novada dome 2011.gada 4. jūlijā plkst. 14 domes ēkā "Ērģelnieki", Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, atkārtoti pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Angārs", Viesatu pagasts, Jaunpils novads, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas: noliktava ar kopējo platību 460,10 m2; nedzīvojamās ēkas: noliktava ar kopējo platību 37,60 m2, un inženierbūves: estakāde ar kopējo platību 61,40 m2.

Objekta nosacītā cena LVL 5700, objekta sākumcena izsolē LVL 2280.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2011.gada 29. jūnijam plkst. 17 jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunpils novada mājaslapā www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā "Ērģelniekos", Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 17, piektdienās no plkst. 8 līdz 14.

Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar Viesatu pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 26697464.

Izsoles dalībniekiem Jaunpils novada domes, reģ.nr.90000051932, budžeta kontā AS "Swedbank, konta nr. LV22HABA0551020325777, HABALV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma nosacītās cenas LVL 570 (pieci simti septiņdesmit lati) un dalības maksa LVL 100 (viens simts latu) - fiziskām personām, LVL 200 (divi simti latu) - juridiskām personām.

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, saskaņā ar Publisko personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 4 daļas 1 apakšpunktu, pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Jaunpils novada domē 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Samaksas kārtība saskaņā ar izsoles nolikumu.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Grobiņas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, adrese: Sporta iela 2, dz. 1, Cimdenieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads (kadastra nr. 6460 900 0395), atsavināšanu ar izsoles metodi. Objekts sastāv no vienistabas dzīvokļa (40,6 m2) ar kopīpašuma 441/6315 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Objekta nosacītā cena LVL 2237. Nodrošinājuma apmērs - LVL 223,70, dalības maksa - LVL 100.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un reģistrēties izsolei var Grobiņas novada domē 2.stāvā (Lielā ielā 76, Grobiņā), piesakoties pa tālr. 63491223 vai 26789041.

Izsoles datums - pēc 6 nedēļām pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Izsoles vieta: Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads.

 

 

Izsole

Riebiņu novada dome 07.07.2011. plkst.10 Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3.stāvā, 3.kabinetā, rīko sev piederošu neapbūvētu zemesgabalu izsoli ar augšupejošu soli:

1) "Saulaine", Riebiņu ciemā, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums - 7662 005 0851. Zemesgabala kopplatība - 0,1512 ha. Izsoles sākumcena Ls 510,45 (pieci simti desmit lati 45 santīmi).

2) "Pie Avotiņa", Riebiņu ciemā, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums - 7662 005 0728. Zemesgabala kopplatība - 0,1636 ha. Izsoles sākumcena Ls 427,50 (četri simti divdesmit septiņi lati 50 santīmi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas vēstnesis" un pārtraukta 7. jūlijā 2011.gadā plkst.10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Preiļu rajonā no plkst. 9 līdz 17. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu - Ls 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmos Objektus, to robežas var apskatīt dabā.

 

 

Izsole

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē šādu nekustamo īpašumu:

Nekustamo īpašumu Dzintaru ielā 87a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no šķūņa ar kopējo platību 167,6 kv.m, šķūņa ar kopējo platību 30,3 kv.m, šķūņa ar kopējo platību 25,9 kv.m un zemesgabala ar kopējo platību 1994 kv.m atklātā mutiskā izsolē 2011.gada 5. jūlijā plkst. 9, izsoles nosacītā cena Ls 2200, nodrošinājums Ls 220.

Atsavināšanas metode - objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100 % latos.

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstā "Kursas Laiks", reģistrācija izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2011.gada 4. jūlija plkst.16.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās Pāvilostas novada domē Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā, tālrunis 63484558.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanai 1 mēneša laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstā "Kursas Laiks", iesniedzot tos Pāvilostas novada domei Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.

 

 

Izsole

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Rožkalni 1", Skaņkalnes pagasts, kadastra nr. 9684 005 0106, sākuma cena - LVL 3500, nodrošinājums LVL 350, dalības maksa - LVL 20 (t.sk. PVN).

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: reģ.nr.90009114167, AS "Latvijas krājbanka", konta nr. LV61UBAL4308134038001, kods UBALLV2X.

Izsole notiks 2011.gada 21.jūnijā plkst.14 Mazsalacas novada pašvaldībā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 11.05.2011. pašvaldībā pie lietvedības sekretāres vai mājas lapā: www.mazsalaca.lv, informācija pa tālruni 64251908 vai 29444413, lai veiktu īpašuma apskati, nepieciešams sazināties ar kontaktpersonu A. Šteinbergu, tel. Nr. 29322319. Pieteikumus pieņems Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4 līdz 21.06.2011. plkst.13.45. Samaksa 10 darba dienu laikā no izsoles dienas.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Diānai Buligai piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: A/S "Aizkraukles banka", reģ.nr.50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis nr.127, kas atrodas Tomsona ielā 25, Rīgā, ar kopējo platību 30,42 kv.m, kadastra nr.0100 324 1440. Īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums Ls 10 800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas neatļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek rīkota 2011.gada 14.jūnijā pulksten 10. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā nr. LV 70 AIZK 0001 1300 30089, a/s "Aizkraukles banka", kods AIZKLV22, ir jāieskaita nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma - Ls 1080. Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Agra BRAKOVSKA administrators Andris Stradiņš, sertifikāts nr.00524, paziņo, ka 2011.gada 14. jūnijā administratora prakses vietā Rīgā, Brīvības ielā 72/2-18, LV-1011, plkst. 11 notiks Agrim BRAKOVSKIM piederošā nekustamā īpašuma (iekļauts parādnieka mantas pārdošanas plānā) pirmā piespiedu izsole ar augšupejošu soli. Tiek izsolīts zemes un būvju īpašums Ausekļa ielā 13, Tukumā, Tukuma nov., LV-3101, reģistrēts Tukuma zemesgrāmatu nodaļā Tukuma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 568, kadastra nr. 9001 007 0137. Īpašumtiesības nostiprinātas uz zemesgabalu ar platību 570 kv.m un dzīvojamo ēku (vienģimenes) 141 kv.m platībā un divām palīgceltnēm. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība/izsoles sākumcena - 23 000 LVL. Izsoles sākumcena un nosolītā cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nostiprināta hipotēka par labu AS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA". Piedzinējs - A. BRAKOVSKA kreditori. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai iemaksā administratora Andra Stradiņa AS "SEB banka" norēķinu kontā LV93UNLA0050016814030 nodrošinājuma summu 2300 LVL, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem, dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrācija izsolei notiek Rīgā, Brīvības ielā 72/2-18, LV-1011, katru darbdienu no plkst. 10 līdz 16, iepriekš piesakoties pa tālr. 67813892. Izsoli organizē saskaņā ar Civilprocesa likumu un Maksātnespējas likumu.

 

 

Izsole

Sertificēts administrators Valērijs Siņavins (sertifikāta nr. 00331; prakses vietā - Rīga, Ģertrūdes iela 7, tālr. 20312279) izziņo par maksātnespējīgajai SIA "VIDZEMES NAFTA" (reģistrācijas numurs 44103012574, juridiskā adrese: Cēsu novads, Vaives pagasts, "Saulrīti") piederošas lietu kopības atkārtotu otro izsoli ar augšupejošu soli. Izsolāma lietu kopībā ietilpst sevī:

1. Viesu māju ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0062 001, un kopējo platību 443,6 kv.m, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti";

2. Automazgātavas ēku ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0062 002, un kopējo platību 34,1 kv.m, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti";

3. Veikala ēku ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0062 004, un kopējo platību 109,5 kv.m, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti";

4. DUS nojumi ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0062 003, un kopējo platību 516.7 m2, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti";

5. Degvielas uzpildes punktu ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0062 051, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti";

6. Pazemes degvielas tvertnes ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0062 052, un kopējo apjomu 150 kub.m, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti";

7. Bioloģiskas attīrīšanas ietaises ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0062 053, un kopējo apjomu 4,4 kub.m, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti";

8. Attīrīšanas iekārtas ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0062 054, un kopējo platību 39,7 kv.m, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti";

9. Asfaltētie, bruģētie pievadceļi un laukumi ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0062 055 un kopējo platību 4240 kv.m un betona apmales 452kv.m, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti";

10. SIA "Vidzemes nafta", reģ. nr. 44103012574, piederoša kustama manta - degvielas uzpildes stacijas darbībai nepieciešamas tehnoloģiskas iekārtas un aprīkojums, kas atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, "Purteteri Saulrīti":

- Tvaika ģenerators TYLO "6VB" (6,6 kw) (2004.izlaiduma gads);

- Vadības pults TYLO "CC50" (2004.izlaiduma gads);

- Tvaika sprausla TYLO "SETAM OUTLET" (2004.izlaiduma gads);

- Ūdens filtrs UB1200 TF (2004.izlaiduma gads);

- Mobilais telefons MOTOROLA MT (2007.izlaiduma gads);

- Satelīta televīzijas komplekts ECHOSTAR DSB 780 FTA (3.gab) (2004.izlaiduma gads);

- Reklāmas uzraksts "HOTEL" (2004.izlaiduma gads);

- Kravas mašīna MERCEDES BENZ VARIO 612 ar VIN nr.WDB6683221N065080 (1997.izlaiduma gads);;

- Kravas automašīna GAZ 5312 AC 4,8 ar VIN nr.1115652 (1988.izlaiduma gads).

Novērtējums - LVL 154 900.

Otrās izsoles sākumcena - LVL 116 175. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles nodrošinājums: LVL 15 490.

Izsole notiks 2011.gada 22.jūnijā plkst.12 Tomsona ielā 39/1-102, Rīgā.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājums maksātnespējīgās SIA "VIDZEMES NAFTA" norēķinu kontā AS "NORVIK BANKA", nr.LV24LATB0002010101478.

MSIA "VIDZENES NAFTA" piederoša lietu kopība tiek pārdota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Piedzinēji ir maksātnespējīgās SIA "VIDZEMES NAFTA" kreditori. Visām personām, kurām uz augstāk minētiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai.

Ar izsolāmas mantas novērtējumu var iepazīties Rīgā, Tomsona ielā 39/1-102, iepriekš vienojoties ar administratoru par tikšanās laiku.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Arvīda Vjatera, dzim. 1960.gada 14.jūnijā, maksātnespējas procesa administrators Mareks Diks, sertifikāts nr.00400, prakses vieta Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, izziņo otro izsoli ar augšupejošu soli parādniekam maksātnespējīgās fiziskās personas Arvīda Vjatera, dzim.1960.gada 14.jūnijā, piederošajām kopīpašuma 134/505 domājamām daļām no nekustamā īpašuma - zemesgabals (10,1 ha), kas atrodas Krāslavas novadā, Aulejas pagastā, "Zemgaļi", kadastra numurs 6048 003 0088.

Izsole notiks: 2011.gada 15.jūnijā plkst.15 Baznīcas ielā 20/22, Rīgā, LV-1010, trešais stāvs, ieeja no Kanādas vēstniecības puses.

Nekustamā īpašuma novērtējums - LVL 1800.

Otrās izsoles sākumcena ir 75% no novērtējuma - LVL 1350.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, ne vēlāk kā līdz izsolei ir jāiemaksā administratora Mareka Dika, pers.kods 2910XX-XXXXX, bankas kontā nr. LV95UNLA0050016457519, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. LVL 180. Tālr. uzziņām 29208508.

Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Arvīda Vjatera, dzimis 1960.gada 14.jūnijā maksātnespējas procesa administrators Mareks Diks, sertifikāts nr.00400, prakses vieta Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, izziņo otro izsoli ar augšupejošu soli parādniekam maksātnespējīgās fiziskās personas Arvīda Vjatera, dzim.1960.gada 14.jūnijā, piederošajam nekustamajam īpašumam - zemesgabalam, platība 1154 m2, kadastra numurs 1300 016 5017, dzīvojamā māja jaunbūve, platība 245,1 m2, kadastra numurs 1300 016 5017 001, un saimniecības ēka jaunbūve, platība 51,1 m2, kadastra numurs 1300 016 5017 002, kas atrodas Matildes ielā 23, Jūrmalā.

Izsole notiks: 2011.gada 15.jūnijā plkst.16 Baznīcas ielā 20/22, Rīga, LV-1010, 3.stāvs, ieeja no Kanādas vēstniecības puses.

Nekustamā īpašuma novērtējums - LVL 85 000 (astoņdesmit pieci tūkstoši lati).

Otrās izsoles sākumcena ir 75% no novērtējuma - LVL 63 750.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Nekustamajam īpašumam zemesgrāmatā ir nostiprinātas lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu:

- Atzīme - Atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, ne vēlāk kā līdz izsolei ir jāiemaksā administratora Mareka Dika, pers.kods 2910XX-XXXXX, bankas kontā nr. LV95UNLA0050016457519, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. LVL 8500. Tālr. uzziņām 29208508.

Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta Tūristu iela 1, Saldus, pārdod izsolē Agra Runiķa nekustamo īpašumu, kas atrodas Bērzu ielā 4, Cimdeniekos, Grobiņas pag., Grobiņas novadā, un reģistrēts ar kadastra nr.6460 007 0111. Parādnieks: Uldis Skudrītis. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: A/S SEB Banka, Meistaru iela 1, Vadlauči, Ķekavas pag. Rīgas raj. Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums sastāv no apbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,4ha. Zemesgabals piemērots vienģimenes/daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecībai. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena Ls 4600. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2011.gada 16.jūnijā pulksten 11 Saldū, Tūristu ielā 1, tiesu izpildītāja birojā. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. nr. LV24086511000, depozīta kontā A/S Hipotēku un zemes banka, konta nr.LV96LHZB3800164013013, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 460. Tālrunis uzziņām 63821055, 26522028.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Ingrīdas Igaunes administrators Jānis Bērziņš izziņo maksātnespējīgajai Ingrīdai Igaunei, pers.kods 1901XX-XXXXX, piederošā nekustamā īpašuma izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 50,59 kv.m platībā un pie tā piederošās kopīpašuma 5059/751967 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, adrese: Jūrmalas gatve 95-90, Rīga, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.16984 90 ar kadastra nr.0100 902 7511. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 14 300, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2011.gada 13.jūnijā plkst.14 Rīgā, Ģertrūdes ielā 2. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā Jāņa Bērziņa, AS "Swedbank" norēķinu kontā nr.LV15HABA0551029992923, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamā īpašuma izsoli rīko maksātnespējīgās Ingrīdas Igaunes administrators Jānis Bērziņš, sertifikāts nr.00436, prakses vieta: Ģertrūdes iela 2, Rīga, LV-1010, tālr.uzziņām 67278302.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA "Vidzemes nami", reģ. nr. 40003729216, juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 52/54-19E, LV-1011, administrators Guntars Leimanis paziņo, ka 2011. gada 21. jūnijā pulksten 15 Rīgā, Robežu ielā 46, pirmajā stāvā, notiks MSIA "Vidzemes nami" pirmā nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli.

Izsolē saskaņā ar Maksātnespējas un Civilprocesa likumu noteikumiem, tiek pārdots MSIA "Vidzemes nami" piederošs īpašums: dzīvokļa īpašums nr 101, kopīpašuma 5869/71436 (58,7 m2) domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Rīgā, Ropažu ielā 122 k-10, kadastra numurs 0100 916 3386, Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 19996 101. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība LVL 17 600 (septiņpadsmit tūkstoši seši simti) lati, dzīvokļa vērtība Ls 16 200, iebūvēto mēbeļu - Ls 1400.

Izsoles sākumcena LVL 17 600.

Izsoles cenā ar PVN apliekama iebūvēto mēbeļu vērtība 1400.

Pārdodamā nekustamā īpašuma hipotekārie kreditori:

- AS "DnB NORD banka", reģ. nr. 40003024725. Nesegtais nodrošinātā kreditora prasījums ir LVL 50 890,48.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības līdz izsoles dienai.

Izsoles dalībniekiem līdz 2011. gada 21. jūnijam jāiemaksā MSIA "Vidzemes nami" AS Swedbank bankas kontā nr. LV58HABA0551015035234 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas, t.i., LVL 1760.

Pretendentu reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles dokumentiem darbdienās Čiekurkalna 4. šķ. 22 A, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 29105365.

 

 

Izsole

Sertificēts maksātnespējas procesa administrators Elvijs Vēbers, prakses vieta: Skolas iela 12a-2, Rīga, LV-1010, paziņo, ka 2011.gada 28.jūnijā plkst. 10 Skolas ielā 12a-2, Rīgā, tiek rīkota maksātnespējīgajam Jevgēnijam Prohorenko piederošā nekustamā īpašuma pirmā izsole.

Izsolāmais objekts - nekustamais īpašums, trīsistabu dzīvoklis 84,8m2 platībā ar lietošanā esošu autostāvvietu nr.6 divām automašīnām Rīgā, Dž.Dudajeva gatvē 9A-6, kadastra numurs 01009244311, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000033552-6. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir Ls 47 000.

Izsolāmais nekustamais īpašums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem, kas vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, jāiemaksā līdz 2011.gada 27.jūnijam nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (Ls 4700) maksātnespējas procesa administratora Elvija Vēbera kontā LV51NDEA0000082865182, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiālē, obligāti norādot maksājuma mērķi - nodrošinājums nekustamā īpašuma izsolei.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālr. uzziņām 29225409.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 22. jūnijā pulksten 9.30 tiek rīkota otrā izsole Gatim Šuķevicam piederošajam nekustamajam īpašumam "Dimzas", Auru pagastā, Dobeles novadā. Kadastra nr. 4646 008 0145.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 0,8637 ha; dzīvojamā ēka ar kopējo platību 98,7 kv.m; klēts ēka, kūts ēka, pagraba ēka.

Īpašuma novērtējums Ls 4300.

Izsoles sākumcena Ls 3225.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs AS "Swedbank", Balasta dambis iela 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 430 apmērā tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. nr. 12077211075, depozīta kontā nr. LV33NDEA0000082865603, Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka iela 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Vaitovska Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 22. jūnijā pulksten 10 tiek rīkota otrā izsole Līvijai Tutānei piederošajam nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 17, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā. Kadastra nr. 3207 002 2502.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 1799 kv.m; dzīvojamā ēka ar kopējo platību 86,4 kv.m; siltumnīcas ēka ar kopējo platību 13,9 kv.m, lapenes ēka ar kopējo platību 4,4 kv.m, noliktavas ēka ar kopējo platību 16,3 kv.m, darbnīcas ēka ar kopējo platību 27,09 kv.m, noliktavas ēka ar kopējo platību 33,3 kv.m. ZG reģistrētā pagraba ēka dabā neatrodas.

Īpašuma novērtējums Ls 10 700.

Izsoles sākumcena Ls 8025.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 1070 apmērā tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. nr. 12077211075, depozīta kontā nr. LV33NDEA0000082865603, Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 2646878.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 22. jūnijā pulksten 10.30 tiek rīkota otrā izsole Hardijam Raicam piederošajam nekustamajam īpašumam "Ābeles", Irlavas pagasts, Tukuma novads. Kadastra nr. 9054 001 0046.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 6,7 ha; dzīvojamā ēka ar kopējo platību 111,5 kv.m.

Īpašuma novērtējums Ls 7700.

Izsoles sākumcena Ls 5775.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 770 apmērā tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. nr. 12077211075, depozīta kontā nr. LV33NDEA0000082865603, Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētu dzīvokli

Adrese Platība m2 Sākumcena LVL Solis LVL Nodrošinājums LVL Izsole
Krāsotāju iela 4-4 28,20 4080,00 100,00 408,00 05.07.2011. plkst.10.00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adreses Platība m2 Sākumcena LVL Solis LVL Nodrošinājums LVL Izsole
Čiekurkalna 6.šķērslīnija 14-1 57,60 10800,00 100,00 1080,00 05.07.2011. plkst.11.00
Emmas iela 14-80 106,80 2600,00 100,00 260,00 05.07.2011. plkst.13.00
Ezera iela 9-32 72,80 7400,00 100,00 740,00 05.07.2011. plkst.14.00
Grīvas iela 11 k-22-71 75,80 1120,00 100,00 112,00 06.07.2011. plkst.10.00
Ieroču iela 1-36 un Ieroču iela 1-36A 110,60,

10,80

2400,00 100,00 240,00 06.07.2011. plkst.11.00
Krišjāņa Valdemāra iela 125-19 106,70 25400,00 100,00 2540,00 06.07.2011. plkst.13.00
Mencu iela 1A-2 99,30 6400,00 100,00 640,00 06.07.2011. plkst.14.00
Rūpnīcas iela 13-6 85,50 2320,00 100,00 232,00 07.07.2011. plkst.10.00
Tomsona iela 23-86 60,10 2000,00 100,00 200,00 07.07.2011. plkst.11.00

 

Izsoles notiek Rīgā, Pērses ielā 10/12, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja ir ieskaitīts izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā latos jāizdara divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 3.kabinetā, un mājas lapā: www.rdzmpk.lv. Informācija pa tālruni 67037218.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, sešu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis" (pēdējā pieteikšanās dienā līdz plkst.14.00).

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska Pulkveža O.Kalpaka ielā 16 - 403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 22. jūnijā pulksten 11 tiek rīkota otrā izsole Līgai Rūsiņai piederošajam nekustamajam īpašumam Leona Paegles ielā 7/9 - 1, Jēkabpilī. Kadastra nr. 5601 900 2105.

Īpašuma sastāvs: piecistabu dzīvoklis, kas izvietots 2 stāvu divu dzīvokļu ēkas 1. stāvā, ar kopējo platību 90.9 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 909/1380 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 2 palīgceltnes.

Īpašuma novērtējums Ls 5300.

Izsoles sākumcena Ls 3975.

Piedzinējs AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 530 apmērā tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas depozīta kontā LV33NDEA0000082865603, Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16 - 403. telpā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787 pie zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 22. jūnijā pulksten 12 tiek rīkota otrā izsole Dainai Renātei Zalamanei piederošajam nekustamajam īpašumam "Zemīši", Aizkraukle, Aizkraukles novadā. Kadastra nr. 3201 002 0209.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 18 316 kv.m; dzīvojamā ēka ar kopējo platību 76,4 kv.m, kūts ēka ar kopējo platību 88,5 kv.m, šķūņa ēka ar kopējo platību 34,4 kv.m.

Īpašuma novērtējums Ls 13 100.

Izsoles sākumcena Ls 9825.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs AS "Swedbank", Balasta dambis iela 1a, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 1310 apmērā tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. nr. 12077211075, depozīta kontā nr. LV33NDEA0000082865603, Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 22. jūnijā pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole Silvai Bronušai piederošajam nekustamajam īpašumam Aspazijas laukumā 5, Aucē, Auces novadā. Kadastra nr. 4605 008 0802.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 1096 kv.m; dzīvojamā ēka ar kopējo platību 643,4 kv.m; saimniecības ēka.

Īpašuma novērtējums Ls 25 000.

Izsoles sākumcena Ls 25 000.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinēja Biruta Jermacāne.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 2500 apmērā tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. nr. 12077211075, depozīta kontā nr. LV33NDEA0000082865603, Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 60.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Suveizda, prakses vieta Rīgā, Lāčplēša ielā 13-39, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Albertam Avinam.

Nekustamais īpašums Tirgus ielā 6, Jūrmalā, sastāv no 1200/4642 d.d. atbilstošās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 2321 m2, kadastra nr.1300 026 4402.

Piedzinējs Sergejs Golovko.

Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - Ls 2600. Izsoles sākumcena ar PVN nav apliekama.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2011.gada 14.jūnijā plkst.14.15 Rīgas apgabaltiesas 60.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 13-39.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Suveizdas, reģ.nr.LV10087210616, depozīta kontā nr.LV22RTMB0000267805920, AS "Rietumu banka", kods RTMBLV2X, nodrošinājums Ls 260 apmērā.

Tālrunis informācijai 67288001.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 60.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Suveizda, prakses vieta Rīgā, Lāčplēša ielā 13-39, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Albertam Avinam.

Nekustamais īpašums Tirgus ielā 6, Jūrmalā, sastāv no 1⁄2 d.d. atbilstošās dzīvojamās ēkas daļas, kuras kopējā platība ir 192,4 m2, 1⁄2 d.d. atbilstošās daļas no saimniecības ēkas un trīs šķūņiem, kadastra nr.1300 526 4401. Saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījuma informāciju ēkas saistītas ar zemesgabalu Tirgus ielā 6, Jūrmalā (kadastra nr.1300 026 4402).

Piedzinējs Sergejs Golovko.

Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - Ls 6500. Izsoles sākumcena ar PVN nav apliekama.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2011.gada 14.jūnijā plkst.14 Rīgas apgabaltiesas 60.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 13-39.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Suveizdas, reģ.nr.LV10087210616, depozīta kontā nr.LV22RTMB0000267805920, AS "Rietumu banka", kods RTMBLV2X, nodrošinājums Ls 650 apmērā.

Tālrunis informācijai 67288001.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta Rīgā, A.Čaka ielā 37-4, pārdod Līvijai Rammai piederošu nekustamo īpašumu.

Nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā notiek par labu akciju sabiedrībai "SEB banka", reģ.nr.40003151743, adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Pārdošanas nosacījumi:

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs:

Nekustamais īpašums Pāles iela 11, Rīga (kadastra numurs 0100 092 0309, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr.24825). Nekustamais īpašums sastāv no ēku (būvju) nekustamā īpašuma - zemesgabala, uz kura atrodas namīpašums: divstāvu dzīvojamā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters nr.1).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīmes par aizliegumiem

6.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "SEB LATVIJAS UNIBANKA", nodokļu maksātāja kods 40003151743, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 27.februāra ķīlas/ hipotēkas/ līgums nr.RI06060/H-4.

2.2. Ķīlas tiesības

4.1. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Procentu likme: 3 mēnešu EUR LIBOR+2,5% gada. Līgumsods: 36% gadā. Samaksas termiņš - katru mēnesi 15.datumā. Kreditors: akciju sabiedrība "SEB LATVIJAS UNIBANKA", nodokļu maksātāja kods 40003151743. Pamats: 2006.gada 27.februāra kredīta līgums nr.RI06060, 2006.gada 27.februāra ķīlas/ hipotēkas/ līgums nr.RI06060/H-4.

3. Izsoles sākumcena

Izsole par latiem ar augšupejošu soli sākas no sākumcenas LVL 44 500 (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti latu).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Izsoles uzvarētājam nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā mēneša laikā no izsoles dienas, naudu ieskaitot zvērināta tiesu izpildītāja kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev.

Īpašuma tiesības pilnībā tiek nodotas izsoles uzvarētājam. Īpašniece Līvija Ramma, dzim. 27.05.1949., īpašumā nepatur nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas nosacījumi.

Izsoles solis tiek noteikts LVL 2225 (divi tūkstoši divi simti divdesmit pieci lati).

Izsole ir notikusi, ja reģistrējies un ieradies arī tikai viens solītājs, kurš pārsolījis sākumcenu. Ja pirmā izsole tiek pasludināta par nenotikušu, otrā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, bet solīšama sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē.

Pārdošanu izsolē veic zvērināts tiesu izpildītājs kārtībā, kāda Civilprocesa likumā noteikta tiesas spriedumu izpildei.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums LVL 4450 (četri tūkstoši četri simti piecdesmit lati) zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. nr.LV05057210029, depozīta kontā AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta nr. LV94UNLA0050012148603.

Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā, kas notiks 2011.gada 17.jūnijā plkst.11 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja S.Tomsona prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10. Tālr. uzziņām 67312401.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 66. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta Rīgā, Brīvības ielā 105-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniecei Ludmilai Šullerei.

Piedzinējs: valsts (VID RRI Vidzemes priekšpilsētas nodaļa, adese: Brīvības gatve 214, Rīga).

Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas nr.601 (91,2 kv.m) un kopīpašuma 9120/817857 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, adrese: Dzirnavu iela 31-601, Rīga. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.0100 915 8854.

Nekustamā īpašuma novērtējums - LVL 68 300.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 22% apmērā.

Izsoles sākumcena LVL 68 300.

Izsole notiks 2011.gada 20.jūnijā plkst. 10 Rīgā, Brīvības ielā 105-3.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildausa, reģ. nr.22127810025, depozīta kontā nr. LV84PRTT0262015004400, AS "PrivatBank", LVL 6830, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Tālrunis uzziņām 67331439.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē nodod privatizācijai neapdzīvojamo telpu:

Rīgā, Maskavas ielā 27, identifikācijas nr.603, platība 14 m2

Objekta sākotnējā cena - LVL 250.

Objekta izsole notiks 2011. gada 29.jūnijā plkst. 10 Rīgā, Pērses ielā 10/12, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, 1.stāvā, konferenču zālē.

Rīgā, Maskavas ielā 27, identifikācijas nr.604, platība 12,80 m2

Objekta sākotnējā cena - LVL 200.

Objekta izsole notiks 2011. gada 29.jūnijā plkst. 11 Rīgā, Pērses ielā 10/12, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, 1.stāvā, konferenču zālē.

Rīgā, Zilupes ielā 12, identifikācijas nr.601, platība 15,80 m2

Objekta sākotnējā cena - LVL 500.

Objekta izsole notiks 2011. gada 29.jūnijā plkst. 13 Rīgā, Pērses ielā 10/12, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, 1.stāvā, konferenču zālē.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (pēdējā pieteikšanās dienā līdz plkst.14).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 3.kabinetā, un mājaslapā www.rdzmpk.lv. Informācija pa tālruni 67037218.

 

 

Precizējot iepriekš publicēto

Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 2011.gada 5.maija 69.laidienā publicētajā sludinājumā par maksātnespējīgās SIA "Jomas pērle" kustamās mantas izsoli, pareizais izsoles norises laiks un vieta ir " 2011.gada 6.jūnijā plkst.11 Rīgā, Zemaišu ielā 3.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska Pulkveža O.Kalpaka ielā 16 - 403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 22. jūnijā pulksten 11.30 tiek rīkota otrā izsole Līgai Rūsiņai piederošajam nekustamajam īpašumam Nameja ielā 22 - 9, Jēkabpilī. Kadastra nr. 5601 900 4765.

Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis, kas izvietots 119. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 3. stāvā, ar kopējo platību 62 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 6200/197070 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

Īpašuma novērtējums Ls 2800.

Izsoles sākumcena Ls 2100.

Piedzinējs AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 280 apmērā tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas depozīta kontā LV33NDEA0000082865603, Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16 - 403. telpā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787 pie zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta, Tūristu iela 1, Saldus, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Vītolu ielā 30-2, Liepājā, Liepājas novadā un reģistrēts ar kadastra nr.1700 900 3880. Parādnieks - Raimonds Milzarājs. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS Aizkraukles banka, reģ.nr.50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 41,2 m2, izvietots daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena Ls 6100. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2011.gada 6.jūlijā pulksten 11 Saldū, Tūristu ielā 1, tiesu izpildītāja birojā. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ.nr. LV24086511000, depozīta kontā A/S Hipotēku un zemes banka, konta nr.LV96LHZB3800164013013, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 610.

Tālrunis uzziņām 63821055, 26522028.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta Tūristu iela 1, Saldus, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Skolas ielā 13-3, Brocēnos, Brocēnu novadā, un reģistrēts ar kadastra nr.8405 900 0914. Parādnieks: Ēriks Jansons. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS DnB Nord Banka, reģ.nr. 40003024725, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47,5 m2, izvietots daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena Ls 4 200.

Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2011.gada 6.jūlijā pulksten 10 Saldū, Tūristu ielā 1, tiesu izpildītāja birojā. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ.nr. LV24086511000, depozīta kontā A/S Hipotēku un zemes banka, konta nr.LV96LHZB3800164013013, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 420.

Tālrunis uzziņām 63821055, 26522028.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta Tūristu iela 1, Saldus, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Tūristu ielā 5-21, Saldū, Saldus novadā, un reģistrēts ar kadastra nr.8401 900 0018. Parādnieks - Vilnis Griguts. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS DnB Nord Banka, reģ.nr. 40003024725, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53,9 m2, izvietots daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena Ls 7000.

Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2011.gada 5.jūlijā pulksten 13 Saldū, Tūristu ielā 1, tiesu izpildītāja birojā. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ.nr. LV24086511000, depozīta kontā A/S Hipotēku un zemes banka, konta nr.LV96LHZB3800164013013, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 700.

Tālrunis uzziņām 63821055, 26522028.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Pjotram Novickim. Piedzinējs - A/S "DnB NORD Banka", Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums - ēku (būvju) nekustamais īpašums, kas sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 013 0009 002), palīgēkām (kadastra apzīmējumi 0100 013 0009 003; ...004), kadastra numurs 0100 513 0123, kas atrodas Kaķasēkļa dambī 23, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0030 4657, (ēkas saistītas ar zemesgabalu Kaķasēkļa dambis 23, Rīga, kadastra numurs 0100 013 0009, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.25179).

Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 13 000.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1pantu izsoles sākumcena: Ls 13 000.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2011.gada 20.jūnijā pulksten 14 Rīgā, Tērbatas ielā 14.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.nr. LV14027012712) depozīta kontā nr. LV63AIZK0001130030215, Aizkraukles bankā, kods AIZKLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

 

 

Precizējot iepriekš publicēto

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", laidienā nr. 71, 2011.gada 10.maijā publicētajā sludinājumā par maksātnespējīgās "GAMI" piederošā nekustamā īpašuma Robežu ielā 8/10, Ventspilī, kadastra nr. 2700 522 001, otro izsoli veikt precizējumu, proti:

Nekustamā īpašuma izsole notiks 2011.gada 16.jūnijā plkst. 11 Blaumaņa ielā 15-1, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā MSIA "GAMI" kontā LV40LATB0002010082566, AS "Norvik Banka", nodrošinājums LVL 4500.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Raimondam Kalniņam. Piedzinējs - A/S "Parex Banka", Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1522.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums nr.3 un pie tā piederošās 473/5313 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, ar kadastra numuru 8094 900 0189, kas atrodas Zinātnes ielā 10-3, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas nov., reģistrēts Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.505-3.

Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 5600.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1pantu izsoles sākumcena: Ls 5600.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2011.gada 20.jūnijā pulksten 16 Rīgā, Tērbatas ielā 14.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.nr. LV14027012712) depozīta kontā nr. LV63AIZK0001130030215, Aizkraukles bankā, kods AIZKLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Sabīnei Martai Aizbaltai un Elinai Demidenko. Piedzinējs - A/S "DnB NORD Banka", Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums nr.13 un pie tā piederošās 1370/106456 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 0100 084 0449), ar kadastra numuru 0100 909 4187, kas atrodas Ezermalas iela 13 k-1 -13, Rīga, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.2 7674 13.

Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 43 600.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1pantu izsoles sākumcena: Ls 43 600.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2011.gada 20.jūnijā pulksten 14.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.nr. LV14027012712) depozīta kontā nr. LV63AIZK0001130030215, Aizkraukles bankā, kods AIZKLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Dainim Avotiņam. Piedzinējs - SIA "Mateks", Miesnieku iela 14-43, Rīga, LV-1050.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1104, uz kura atrodas ekspluatācijā nenodota dārza māja (kadastra apzīmējums 8033 002 1104 001) un ekspluatācijā nenodota palīgēka (kadastra apzīmējums 8033 002 1104 002), kas atrodas "Gaisma 146", Gaisma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., reģistrēts Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0011 6430.

Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 6800.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1pantu izsoles sākumcena: Ls 6800.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2011.gada 20.jūnijā pulksten 15.15 Rīgā, Tērbatas ielā 14.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.nr. LV14027012712) depozīta kontā nr. LV63AIZK0001130030215, Aizkraukles bankā, kods AIZKLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 21.jūnijā pulksten 14 tiek rīkota pirmā izsole Inārai Lorencei piederošajam nekustamajam īpašumam - Telegrāfa iela 13-38, Tukums, Tukuma novads, kadastra nr.9001 900 3725.

Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 48,0 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 480/34613 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas.

Īpašuma novērtējums - Ls 5200.

Izsoles sākumcena - Ls 5200.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs - AS Aizkraukles banka, Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 520 apmērā tiesu izpildītāja Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā - VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 21.jūnijā pulksten 15 tiek rīkota pirmā izsole Vladimiram Pukam piederošajam nekustamajam īpašumam - "Lauktehnika 16" - 38, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, kadastra nr.4068 900 0353.

Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā ar kopējo platību 35,5 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 355/22315 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas.

Īpašuma novērtējums - Ls 3000.

Izsoles sākumcena - Ls 3000.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs - AS Aizkraukles banka, Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 300 apmērā tiesu izpildītāja Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā - VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 21.jūnijā pulksten 15.30 tiek rīkota pirmā izsole Anželikai Lipiņai piederošajam nekustamajam īpašumam - Lāčplēša iela 39-25, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kadastra nr.3201 900 0239.

Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā ar kopējo platību 46,5 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 465/20466 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un 1501,00 kv.m zemesgabala.

Īpašuma novērtējums - Ls 4600.

Izsoles sākumcena - Ls 4600.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs - AS Aizkraukles banka, Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 460 apmērā tiesu izpildītāja Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā - VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 21.jūnijā pulksten 16.30 tiek rīkota pirmā izsole Dmitrijam Rodcevičam piederošajam nekustamajam īpašumam - Raiņa iela 3-48, Jelgava, kadastra nr.0900 902 2094.

Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots renovēta lietuviešu projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 44,7 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 447/40617 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas.

Īpašuma novērtējums - Ls 7700.

Izsoles sākumcena - Ls 7700.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs - AS Aizkraukles banka, Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 770 apmērā tiesu izpildītāja Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā - VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 21.jūnijā, pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole Valentīnai Hatuļevai piederošajam nekustamajam īpašumam - Liepu iela 6-24, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kadastra nr.5456 900 0023.

Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 30,5 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 305/9338 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes.

Īpašuma novērtējums - Ls 2300.

Izsoles sākumcena - Ls 2300.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs - AS Aizkraukles banka, Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 230 apmērā tiesu izpildītāja Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā - VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

2011.gada 28. jūnijā plkst. 13 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvoklis nr. 5, Vecpils ielā 3, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., sākumcena izsolē LVL 3928.

Izsoles dalībnieki uz izsoli var reģistrēties līdz 2011.gada 22. jūnijam plkst.16.30 Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 38, 26. kabinetā (darbdienās no plkst. 8 līdz plkst. 16.30), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 65476739, 65476827, 26357842.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 21.jūnijā pulksten 13.30 tiek rīkota pirmā izsole Santai Bērzkalnei-Liepkalnei piederošajam nekustamajam īpašumam - Spartaka iela 3-13, Tukums, Tukuma novads, kadastra nr.9001 900 1661.

Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā ar kopējo platību 40,3 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 403/34418 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Īpašuma novērtējums - Ls 4300.

Izsoles sākumcena - Ls 4300.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs - AS Aizkraukles banka, Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 430 apmērā tiesu izpildītāja Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā - VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērināta tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 28.jūnijā pulksten 10.30 tiek rīkota pirmā izsole Helēnai Smukumai piederošajam nekustamajam īpašumam - Atmodas iela 86-7, Jelgava, kadastra nr.0900 902 8396.

Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots renovētas 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 31 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 310/32650 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes.

Īpašuma novērtējums - Ls 4800.

Izsoles sākumcena - Ls 4800.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs - AS Aizkraukles banka, Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 480 apmērā tiesu izpildītāja Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 21.jūnijā pulksten 16 tiek rīkota pirmā izsole Lailai Kiščukai piederošajam nekustamajam īpašumam - Tērvetes iela 88-42, Jelgava, kadastra nr.0900 902 8371.

Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots renovētas 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā ar kopējo platību 53,6 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 536/30251 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes.

Īpašuma novērtējums - Ls 7900.

Izsoles sākumcena - Ls 7900.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs - AS Aizkraukles banka, Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 790 apmērā tiesu izpildītāja Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītāja Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 21.jūnijā pulksten 14.30 tiek rīkota pirmā izsole Irinai Zaripovai piederošajam nekustamajam īpašumam - Draudzības iela 7-35, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, kadastra nr.5411 900 0236.

Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā ar kopējo platību 41 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 411/17304 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes.

Īpašuma novērtējums - Ls 2700.

Izsoles sākumcena - Ls 2700.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinējs - AS Aizkraukles banka, Elizabetes iela 23, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 270 apmērā tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Grobiņas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, adrese: "Mednieki", dz. 3, Bārtas pagasts, Grobiņas novads (kadastra nr. 6444 900 0026), atsavināšanu ar izsoles metodi. Objekts sastāv no divistabu dzīvokļa (44,6 m2) ar kopīpašuma 446/1680 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas. Objekta nosacītā cena LVL 477. Nodrošinājuma apmērs - LVL 47,70, dalības maksa - LVL 50.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un reģistrēties izsolei var Grobiņas novada domē 2.stāvā (Lielā ielā 76, Grobiņā), piesakoties pa tālr. 63491223 vai 26789041.

Izsoles datums - pēc 6 nedēļām pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Izsoles vieta: Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ.nr.LV 06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko Arnim Bērziņam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums trīsistabu dzīvoklis, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā ar kadastra nr. 9084 900 0005.

Nekustamais īpašums atrodas: Pavāri-1, Tumes pagasts, Tukuma novads.

Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 7100.

Nekustamā īpašuma sākumcena Ls 7100.

Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

Parādnieks - Arnis Bērziņš.

Piedzinējs - MSIA AB Domina, Tiesu administrācija.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. nr.LV06117511080, depozīta kontā nr. LV31LHZB3100076469002, VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", kods LHZBLV22.

Izsole notiks 2011.gada 20.jūnijā pulksten 11 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, 2.stāvā.

Informācijas par izsoli pa tālruni 31-23573, mob.26445485.

 

 

Izsole

Maksātnespējas procesu administrators Ilze Veģe, prakses vieta K.Barona iela 88, Rīga, paziņo par maksātnespējīgajai fiziskai personai Aleksandram Andrejevam piederošā nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu.

Nekustamais īpašums sastāv domājamās daļas 36/3000 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 033 0104, lietošanā dzīvoklis nr.30. Nekustamais īpašums atrodas Rīgā, Avotu ielā 53/55, LV - 1009. Nekustamo īpašumu veido 2204 m2 zemesgabals, uz kura atrodas viena četrstāvu ēka. Nekustamam īpašumam reģistrēts apgrūtinājums par labu AS "Swedbank". Izsoles sākumcena ir LVL 16 600. Līdz izsoles dienai pretendentam jāiemaksā maksātnespējas procesa administratores Ilzes Veģes, pers.kods 0804XX-XXXXX, norēķinu kontā AS "Swedbank", konta nr. LV07HABA0551030349057, nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Ar nekustamā īpašuma dokumentiem var iepazīties pie administratora, tālrunis uzziņām 67310879; 26556051. Izsole notiks 2011.gada 21.jūnijā plkst.12 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV - 1050.

 

 

Izsole

Maksātnespējas procesu administrators Ilze Veģe, prakses vieta K. Barona iela 88, Rīga, paziņo par maksātnespējīgās SIA "ZAKSS", reģ. nr. 40003119477, juridiskā adrese: Torņu iela 7/9-211, Rīgā, piederošā nekustamā īpašuma trešās izsoles rīkošanu.

1. Nekustamais īpašums sastāv no zemesabala ar kopējo platību 60 000 m2, uz kura atrodas saliekamā angāra jaunbūve. Nekustamais īpašums atrodas Alūksnes novadā, Alūksnē, Pleskavas ielā 2A, kadastra numurs 3601 038 1501.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājums AS "GE Money Bank" hipotēkas līgums. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir LVL 19 620 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit lati un 00 santīmu). Līdz izsoles dienai pretendentam jāiemaksā MSIA "ZAKSS" norēķinu kontā, AS "Swedbank", konta nr. LV40HABA0551024926842 nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Ar nekustamā īpašuma dokumentiem var iepazīties pie administratora, tālr. uzziņām 67310879; 26556051.

3. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Izsole notiks 2011.gada 21.jūnijā pulksten 11 Rīgā, Elizabetes ielā 63 - 6, LV - 1050.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adreses Platība m2 Sākumcena LVL Solis LVL Nodrošinājums LVL Izsole
Brīvības gatve 375-4 25,00 2700,00 100,00 270,00 30.06.2011. plkst.10.00
Purva iela 14-4 18,50 2300,00 100,00 230,00 30.06.2011. plkst.11.00

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamo īpašumu - 1620/12320 domājamās daļas no dzīvokļa:

Adrese Platība m2 Sākumcena LVL Solis LVL Nodrošinājums LVL Izsole
Mārupes iela 39-6 (1290/6350 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma), pirmpirkuma tiesības Fēliksam Bauzem un Valentīnai Kuļikai 12,90 1900,00 100,00 190,00 30.06.2011. plkst.12.00

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adreses Platība m2 Sākumcena LVL Solis LVL Nodrošinājums LVL Izsole
Bramberģes iela 17-4 38,00 220,00 20,00 22,00 04.07.2011. plkst.10.00
Ropažu iela 122-13-13 20,10 1200,00 100,00 120,00 04.07.2011. plkst.11.00

Izsoles notiek Rīgā, Pērses ielā 10/12, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā 1.stāvā konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja ir ieskaitīts izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā latos jāizdara divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 3.kabinetā, un mājas lapā: www.rdzmpk.lv. Informācija pa tālruni 67037218.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, sešu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis" (pēdējā pieteikšanās dienā līdz plkst.14.00).

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Grobiņas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, adrese: "Mednieki", dz. 4, Bārtas pagasts, Grobiņas novads (kadastra nr. 6444 900 0027), atsavināšanu ar izsoles metodi. Objekts sastāv no divistabu dzīvokļa (40,2 m2) ar kopīpašuma 402/1680 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas. Objekta nosacītā cena LVL 537. Nodrošinājuma apmērs - LVL 53,70, dalības maksa - LVL 50.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un reģistrēties izsolei var Grobiņas novada domē 2.stāvā (Lielā ielā 76, Grobiņā), piesakoties pa tālr. 63491223 vai 26789041.

Izsoles datums - pēc 6 nedēļām pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Izsoles vieta: Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Brocēnu novada pašvaldība 2011.gada 15.jūnijā pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošus nekustamos īpašumus:

· Dzīvokli Lielcieceres ielā 25 - 10, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra nr.8405 004 0116, kopējā dzīvokļa platība 37,6 m2. Sākumcena - 1600 LVL. Izsole notiks plkst.9.00.

· Dzīvokli Lielcieceres ielā 27 - 2, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra nr.8405 004 0086, kopējā dzīvokļa platība 59,7 m2. Sākumcena - 1350 LVL. Izsole notiks plkst.9.30.

· Dzīvokli Skolas ielā 27 - 54, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra nr.8405 004 0089, kopējā dzīvokļa platība 38,4 m2. Sākumcena - 1200 LVL. Izsole notiks plkst.10.00.

· Nekustamo īpašumu ,,Renči", Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, nekustamā īpašuma kadastra nr.8425 001 0104, objekts sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību 157.5 m2, šķūņa un kūts. Sākumcena - 1200 LVL.

Izsole notiks plkst.10.30.

Nekustamos īpašumus iespējams nopirkt arī uz nomaksu, izpirkuma termiņš - 5 (pieci) gadi, maksa par atlikto maksājumu (likumiskie procenti) - 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas. Līgumsods - 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu.

Personām, kuras veic tūlītēju apmaksu pilnā apmērā, tiek noteikta priekšroka attiecībā pret personām, kuras vēlas iegādāties dzīvokli uz nomaksu.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa LVL 10.00 par izsolāmo objektu.

Pieteikumi uz izsoli iesniedzami mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis", Brocēnu novada pašvaldības Privatizācijas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novads, LV-3851, kur saņemami izsoles noteikumi par izsoles objektu un izsoles pieteikuma veidlapa. Tālrunis uzziņām 63807306.

 

 

Nekustamā īpašuma pārdošana otrajā izsolē

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4, 1.kabinetā, rīko otro izsoli parādnieka - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "M8", reģ. nr. 40003786933, jur. adrese: Rīga, Mazā Nometņu iela 26-22, piederošajam nekustamajam īpašumam.

Piedzinējs: SIA "Mārtiņa nams 8", nodokļu maksātāja kods 40103349253, jur. adrese: Balasta dambis 58-k2-4, Rīga.

Nekustamais īpašums - 27572/35000 domājamā daļa no nekustamā īpašuma, kas atrodas Mārtiņa ielā 8, Rīgā, kadastra nr.0100 060 0045. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kas aptver 1376 (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit seši) kv.m kopplatībā, uz kura atrodas sešstāvu dzīvojamā ēka (1it. nr.2, a, b, c) un trīsstāvu dzīvojamā ēka ar jumta izbūvi (1it. nr.l, a, b, c, d).

Nostiprināts ceļa servitūts. Kalpojošs nekustams īpašums Slokas iela 31, Rīga (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr.1970). Pamats: 2006.gada 22.februāra servitūta līgums.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 331 000 (trīs simti trīsdesmit viens tūkstotis latu).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz piedzinēja iesniegumu.

Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 616. panta pirmo daļu ir Ls 248 250 (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit lati).

Izsole notiks 2011.gada 14. jūnijā plkst.12 Rīgā, Antonijas ielā 4, 1. kabinetā.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas, LV 22105210600, depozīta kontā a/s "Norvik banka" konta nr.LV25LATB0002020043960, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. Ls 33 100.

Tālrunis informācijai 67331863, 29544487.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!