Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.08.1997., Nr. 210 (925) https://vestnesis.lv/ta/id/44750

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmēju ziņas

Vēl šajā numurā

22.08.1997., Nr. 210 (925)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

Uzņēmumu darbības pārskati

Limbažu rajona patērētāju biedrība

reģ. Nr.000306010 Limbažos, Rīgas ielā 7, LV-4001

1996. gada 31. decembra bilance

Pie- Summa
zīmes Ls
Aktīvs
Nemateriālie
ieguldījumi 11 1 444
Pamatlīdzekļi 12 570 158
Ilgtermiņa finansu
ieguldījumi 13 3 833
Krājumi 14 464 293
Debitori 15 93 684
Naudas līdzekļi 16 33 579
Kopā aktīvs 1 166 991
Pasīvs
Pašu kapitāls 17 842 299
Uzkrājumi 18 3 334
Kreditori:
Ilgtermiņa parādi 19 14 205
Īstermiņa parādi 20 307 153
Kopā pasīvs 1 166 991

Peļņas un zaudējumu aprēķins par 1996. gadu

Piezīmes Summa Ls
Neto apgrozījums 1 3 501 048
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 2 709 923
Bruto peļņa 791 125
Pārdošanas izmaksas 3 430 951
Administrācijas izmaksas 4 131 590
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 10 117
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6 42
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 8 255
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem 230 488
Ārkārtas ieņēmumi 8 3 551
Ārkārtas izmaksas 9 75 919
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi (72 368)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu 29 718
Pārējie nodokļi 10 14 712
Pārskata gada peļņa 113 690

Valdes priekšsēdētājs J.Uzkliņģis

Galvenā grāmatvede V.Krišjāne

Revidenta atzinums

par Limbažu rajona patērētāju biedrības Tirdzniecības un ražošanas uzņēmuma

reģ. Nr.000306010 Limbažos, Rīgas ielā 7,

1996. gada pārskatu

Rīgā, 1997. gada 3. aprīlī

Esam veikuši Limbažu rajona patērētāju biedrības Tirdzniecības un ražošanas uzņēmuma (Limbažu RPB TRU) 1996. gada pārskata revīziju. Par gada pārskata patiesumu atbildīga ir uzņēmuma vadība, mēs atbildam par atzinumu, ko, balstoties uz veikto revīziju, izsakām par šiem finansu pārskatiem.

Mēs esam veikuši revīziju saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Par uzņemumu gada pārskatiem" prasībām. Revīzija tika plānota un veikta ar mērķi iegūt visu pēc mūsu ieskatiem nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus, kā arī pārliecināties, vai finansu pārskatos uzrādītā informācija būtiski neatšķiras no patiesajiem faktiem.

Pamatlīdzekļu un krājumu inventarizācija tika veikta bez mūsu līdzdalības, par inventarizācijas aktos uzrādīto atbildīga ir uzņēmuma vadība. Debitoru un kreditoru parādi pilnībā nav salīdzināti.

Tā kā 1996. gads bija pirmais gads, kad veicām revīziju šajā uzņēmumā, mēs neesam revidējuši 1995. gada pārskatu. Iespējamie labojumi varētu būtiski ietekmēt 1996. gada peļņas un zaudējumu aprēķinu. Līdz ar to mēs nevaram izteikt un neizsakām viedokli par 1996. gada peļņas un zaudējumu aprēķinu.

Pēc mūsu domām, izņemot iepriekšējā rindkopā minēto, kopumā gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Limbažu RPB TRU līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās.

Zvērināta revidente, licence Nr.91 A.Kalniņa

Auditors, licence Nr.170 V.Polozkova

Paju sabiedrība "Auda"

Audupes ielā 15/17, Rīga, LV-1030, Latvija.

Reģ.Nr.000306560, PVN LV40003065600

Bilance uz 1996.gada 31.decembri

Summa Ls

Aktīvs
Nemateriālie ieguldījumi 40,492
Pamatlīdzekļi 2313595
Ilgtermiņa finansu
ieguldījumi 240090
Apgrozības līdzekļi 1433336
Kopā aktīvs 4027513
Pasīvs
Pašu kapitāls 2618549
Uzkrājumi 219382
Īstermiņa parādi 1189582
Kopā pasīvs 4027513

Peļņas un zaudējumu aprēķins

/klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu modeļa/

uz 1997.gada 1.janvāri

Nr. Rādītāja Rindas Pārskata 1995.
p.k. nosaukums kods periodā gadā
1. Neto apgrozījums 10 3866618 3156440
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 20 3636702 2856114
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 30 229916 300326
4. Pārdošanas izmaksas 40 19975 39778
5. Administrācijas izmaksas 50 247122 190753
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās
darbības ieņēmumi 60 13327 605
7. Ieņēmumi no līdzdalības meitas un
saistīto uzņēmumu kapitālos 70 2500 -
8. Ieņēmumi no vērtspapīriem un
aizdevumiem, kas veidojuši
ilgtermiņa aizdevumus 80 - -
9. Pārējie procentu ieņēmumi
un tamlīdzīgi ieņēmumi 90 4706 24538
10. Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un
īstermiņa vērtspapīru vērtības
norakstīšana 100 10002 -
11. Procentu maksājumi un
tamlīdzīgas izmaksas 110 168605 16538
12. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas
posteņiem un nodokļiem 120 195255 78580
13. Ārkārtas ieņēmumi 130 8698 653181
14. Ārkārtas izmaksas 140 238509 363239
15. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi
pirms nodokļiem 150 229811 289942
16. Uzņēmuma ienākuma nodoklis 160 42346
17. Pārējie nodokļi 170 30900 29482
18. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi
pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi) 180 -455966 +296694

Paju sabiedrības "Auda" priekšsēdētājs K.Kleins

Revidentu ziņojums paju sabiedrības "Auda" dalībniekiem

Mēs esam revidējuši p/s "Auda" 1996.gada 31.decembra bilanci, pelņas un zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu par 1996.gadu un tiem pievienotās piezīmes. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga p/s "Auda" vadība. Mūsu pienākums ir izteikt par šiem finansu ziņojumiem viedokli, kuru pamato veiktā revīzija.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu noteiktu pārliecību par to, vai finansu ziņojumos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver ar testiem pamatotu pārbaudi, pārliecināšanos par summām un to pietiekamu izklāstu finansu ziņojumos. Revīzija ietver arī uzņēmumā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības veikto novērtējumu vērtējumu, kā arī vispārēju finansu ziņojumu satura izvērtējumu. Mēs ticam, ka mūsu veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu viedoklim.

Mūsuprāt, bilance dod skaidru un patiesu priekšstatu par p/s "Auda" finansu stāvokli 1996.gada 31.decembrī.

Mēs neesam revidējuši p/s "Auda" 1995.gada 31.decembra bilanci un tāpēc neizsakām viedokli par salīdzinošajiem skaitļiem un peļņas un zaudējumu aprēķinu par 1996.gadu un naudas plūsmu 1996.gadā.

Rīga, 1997.gada 17.aprīlī

Ernst & Young AB

Egons Liepiņš,

zvērināts revidents

P/s "Auda" priekšsēdētājs K.Kleins

Galvenā grāmatvede A.Berga

Izsole

Rīgas Dome pārdod mutiskā izsolē pašvaldības kustamo īpašumu asfaltbetona rūpnīcu AMMANN EURO MEA 240 U (saliekamais tehnisko iekārtu komplekts), kas atrodas Rīgā, Bukultu ielā 3.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: Rīgas Domē K.Valdemāra ielā 3, 3.stāvā, 334.kabinetā, tālr.7026209.

Izsoles mantu var apskatīt: 25., 26., 27., 28., 29.augustā no pulksten 10 līdz 14 Rīgā, Bukultu ielā 3.

Izsoles vieta: Rīgas Dome K.Valdemāra ielā 3, 3.stāvā, 308.kabinetā.

Izsoles laiks: 1997.gada 6.septembris pulksten 10.

Izsolāmās mantas nosacītā cena: Ls 1 156 000 (viens miljons simts piecdesmit seši tūkstoši latu).

Izsoles solis: Ls 2000 (divi tūkstoši latu).

Nodrošinājuma apmēri: 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas.

Reģistrācijas dokumenti iesniedzami: izsoles darba grupai K.Valdemāra ielā 3, 3.stāvā, 333.kabinetā.

Pēdējā reģistrācijas diena: 1997.gada 2.septembris līdz pulksten 17.

Izsole

Valkas rajona tiesu izpildītāju kantoris izsludina pirmo izsoli nekustamam īpašumam Valkas rajona Smiltenes pagasta "IGNĀŠI". Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas un saimniecības ēkām , kas reģistrēts Valsts zemes dienesta nekustāmā īpašuma vērtēšanas birojā uz VIESTURA MIĶELSONA vārda. Parāda piedzinēji ir PVAS "Latvijas Krājbanka Valkas filiāle un a/s "Latvijas Unibanka" Smiltenes filiāle. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākuma cena ir Ls 2754.

Izsole notiks 1997.gada 22.oktobrī pulksten 9 Valkas tiesu izpildītāju kantorī Valkā, Rīgas ielā 2.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības vai pretenzijas, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības līdz izsoles dienai Valkas tiesu izpildītāju kantorī.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā Valkas tiesu izpildītāju kantora depozīta rēķinā 000144801 a/s "Latvijas Unibanka" Valkas filiālē 10% nodrošinājuma nauda no izsoles sākumcenas. Informācija pa tālruni Valkā 23252.

Izsole

Rīgas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija 1997.gada 26.septembrī pulksten 13 Rīgā, K.Valdemāra ielā 3, organizē tirdzniecības un saimniecības telpu atklātu izsoli .

Izsoles mantas grupā ietilpst:

Neapdzīvojamās telpas Rīgā, Brīvības ielā 90 - 1938.gadā uzceltā mājā

1. Saimniecības telpa - platība 8,29 m2 - sākumcena Ls 2100;

2. Saimniecības telpas - platība 16,58 m2 - sākumcena Ls 4100;

3. Saimniecības telpas - platība 16,2 m2 - sākumcena Ls 4000;

4. Saimniecības telpas - platība 79,0 m2 - sākumcena Ls 9900.

Neapdzīvojamās telpas Rīgā, Ausekļa ielā 3 - 1928.gadā uzceltā mājā

5. Tirdzniecības telpas - platība 144,9 m2 - sākumcena Ls 25 000;

6. Tirdzniecības telpas - platība 118,1 m2 - sākumcena Ls 21 000;

7. Saimniecības telpas - platība 34,0 m2 - sākumcena Ls 6000;

8. Saimniecības telpas - platība 145,7 m2 - sākumcena Ls 19 500;

9. Saimniecības telpas - platība 166,4 m2 - sākumcena Ls 27 000.

Objekta Nr.1 maksāšanas līdzekļi - 50% lati un 50% jebkura veida privatizācijas sertifikāti.

Objektu Nr.2-9 maksāšanas līdzekļi - 50% lati un 50% kompensācijas sertifikāti.

Par piedāvāto privatizācijas objektu lietošanu ir noslēgti neapdzīvojamo telpu nomas līgumi.

Privatizācijas objekti atrodas uz pašvaldības zemes.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 1997.gada 22.septembrim pulksten 17 Rīgā, Vāgnera ielā 5.

Pieteikumus pieņem: otrdienās no pulksten 14 līdz 17,

piektdienās no pulksten 9 līdz 13,

1997.gada 22.septembrī no pulksten 9 līdz 17.

Uzziņas pa tālruni 378785; 7213712.

Izsole

Rīgas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija 1997.gada 26.septembrī pulksten 13 Rīgā, K.Valdemāra ielā 3, organizē dzīvokļu atklātu izsoli .

Izsoles mantas grupā ietilpst:

1. Brīvs divistabu dzīvoklis - 50 kv.m. - 1989.gadā uzceltā mājā, Rīgā, Valdeķu ielā 50, korp.1, dzīvoklis 3.

Objekta sākumcena Ls 2 700.

2. Brīvs vienistabas dzīvoklis - 40,1 kv.m - 1990 gadā uzceltā mājā Rīgā, Ozolciema ielā 36, dzīvoklis 38.

Objekta sākumcena Ls 2 400.

Māksāšanas līdzekļi - kompensācijas sertifikāti.

Privatizācijas objekti atrodas uz pašvaldības zemes.

Objektus tiek piedāvāts privatizēt likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 15.pantā noteiktajām personām. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 1997.gada 22.septembrim pulksten 17 Rīgā, Vāgnera ielā 5.

Pieteikumus pieņem: otrdienās no pulksten 14 līdz 17,

piektdienās no pulksten 9 līdz 13,

1997.gada 22.septembrī no pulksten 9 līdz 17.

Uzziņas pa tālruni 378785 vai 7213712.

Izsole

Maksātnespējīgā Krāslavas MCVU mantas, kas sastāv no mehāniskajām darbnīcām Indras ielā 15, Krāslavā, birstošo būvmateriālu noliktavas pie Skaistas stacijas, būvmateriālu noliktavas "Kazinči", nepabeigtās celtniecības objekta pie Izvaldas stacijas, izsole tiek rīkota 1997. gada 27. septembrī Rīgā, K.Valdemāra ielā 33, SIA "Audit" telpās, tālrunis 7334249.

Pretendenti var iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei Rīgā, K.Valdemāra ielā 33, SIA "Audit" telpās, līdz 1997. gada 26. augusta pulksten 16.

Kreditoru sapulce

Likvidējamās a/s "Visbija" likvidators zvērināts advokāts Igors Dreija paziņo, ka likvidējamās a/s "VISBIJA" kreditoru kopsapulce notiks šā gada 10. septembrī Rīgā, Kandavas ielā 27, klubā "Zero Zone" pulksten 12.

Dienas kārtībā:

1. Likvidējamās a/s "Visbija" īpašuma izpārdošana.

2. Likvidējamās a/s "Visbija" kreditoru algu izsniegšana.

Kreditoru sapulce

Maksātnespējīgās Madonas rajona Barkavas pagasta zemnieku samniecības "MĀLNIEKI", reģistrācijas Nr.710101074, pirmā kreditoru sapulce notiks 1997.gada 10.septembrī pulksten 11 Brāļu Skrindu ielā 11, 31.kabinetā, Rēzeknē, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Rēzeknes reģionālās nodaļas telpās, tālrunis 22095.

Darba kārtībā:

1. Kreditoru prasījumu apstiprināšana.

2. Administratora darbības pārskata apstiprināšana.

3. Maksātnespējas stāvokļa risinājums.

4. Citi jautājumi.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Latgales apgabaltiesas 1997. gada 21. jūlija spriedumu atzīta par maksātnespējīgu SIA "VEIKSME" (reģ. Nr.010307654).

Kreditoru pretenzijas jāpiesaka administratoram - VID Ludzas rajona nodaļai Ludzā, Raiņa - 16, LV-5701, tālr.22483.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!