Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.10.1998., Nr. 317/320 (1378/1381) https://vestnesis.lv/ta/id/50457

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

28.10.1998., Nr. 317/320 (1378/1381)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

PAS "Brasa" akcionāru uzmanībai

Saskaņā ar likuma "Par akciju sabiedrībām" 88.panta 5.punktu - "zvērinātiem revidentiem jāziņo akcionāru pilnsapulcei par valdes un tai pakļauto struktūrvienību darbā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem". Ņemot vērā, ka mums nav ziņu par 1997.gada pārskata apstiprināšanu pilnsapulcē, mēs nolēmām publicēt atzinumu par publiskās akciju sabiedrības "Brasa" 1997.gada pārskatu.

Rīgā 1998.gada 26.oktobrī

 

Zvērināta revidenta ziņojums PAS "Brasa", reģ.Nr.40003059712

Mēs esam pārbaudījuši PAS "Brasa" bilanci uz 1997.gada 31.decembri, kā arī pārskatu par peļņu un zaudējumiem un izmaiņas uzņēmuma finansiālajā stāvoklī šajā gadā.

Par šiem finansu pārskatiem atbildīga ir uzņēmuma vadība.

Pārbaudi veicām izlases veidā saskaņā ar vispārpieņemtiem audita standartiem un saskaņā ar likumu "Par uzņēmuma gada pārskatiem, tādējādi tā iekļāva grāmatvedības dokumentu pārbaudes un citas revīzijas darbības, kuras esam atzinuši par nepieciešamām.

Nav salīdzināti debitoru un kreditoru parādu atlikumi.

Inventarizācijas gaitā ir konstatēti krāpšanās gadījumi, kuri nav novērsti un atstāj būtisku ietekmi uz finansu pārskatiem.

Nav pārbaudīti 1997.gada decembra mēneša dokumenti, kā arī kļūdu labojumi par iepriekšējiem mēnešiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī uzņēmuma maksātspēju, uzņēmuma finansu pārskati par 1997.gadu neatbilst pirmējiem dokumentiem, nesniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma PAS "Brasa" finansiālo stāvokli uz 1997.gada 31.decembri un nav sastādīti pēc vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem.

Rīgā 1998.gada 26.jūnijā Zvērināta revidente N.Millere

Izsole

Likvidējamā valsts uzņēmuma "REAĢENTS" likvidācijas komisija paziņo, ka tiek izsludināta likvidējamā valsts uzņēmuma "REAĢENTS" (juridiskā adrese - Rīgā, Krustpils ielā 12, reģ. Nr.000304221) kustamās mantas izsole ar augšupejošu soli, kas notiks 1998.gada 5.decembrī pulksten 13 Rīgā, Brīvības ielā 96.

Tiks izsolītas šādas atsevišķi pārdodamās kustamās mantu grupas:

2.mantas grupa - gatavā produkcija, palīgmateriāli un izejvielas pārdošanai

- izsoles sākumcena - Ls 369 282;

3.mantas grupa - mazvērtīgais inventārs pārdošanai

- izsoles sākumcena - Ls 647.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz izsoli var pieteikties Rīgā, Brīvības ielā 96, 2.stāvā, 27.kabinetā darbdienās no pulksten 9 līdz 15, tālrunis uzziņām 2272733; 7221107.

Ventspils apvienotā Baltijas banka

Nodokļu maksātāja Nr.40003125878;

adrese - Ventspilī, Kuldīgas ielā 25a, LV-3600.

1998.gada 30.septembra bilances pārskats (tūkst.latu)

Aktīvi
Kase un korespondējošais konts LB 4 971
Prasības pret kredītiestādēm 5 468
Kredīti - tīrā vērtība 16 687
Latvijas Valsts parādzīmes 4 643
Obligācijas un citi vērtspapīri 3 822
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 433
Pārējie aktīvi 268
Kopā aktīvi 36 292
Aktīvi pārvaldīšanā 4 682
Kopā aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā 40 974
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 1 500
Noguldījumi, 29 360
tajā skaitā privātpersonu 705
Pārējās saistības 1 420
Kapitāls un rezerves 4 012
Kopā pasīvi 36 292
Pasīvi pārvaldīšanā 4 682
Kopā pasīvi un pasīvi pārvaldīšanā 40 974

Atskaites gada nesadalītā peļņa 232 tūkst.latu.

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā.

Padomes priekšsēdētājs A.Sormulis

Valdes priekšsēdētājs R.Kalniņš

Tiek pārdots

Likvidējamā sabiedrība "Intelekts" pārdod objektu Nr.14 - nepabeigtās gāzes attīrīšanas kompleksa ķieģeļu celtni 2x18m, četri stāvi , kas atrodas Rēzeknē, Strādnieku šķērsielā 5, cena pēc vienošanās. Papildinformācija pa tālruni 7213620 Rīgā, 32081 Rēzeknē.

Neapdzīvojamo telpu privatizācija

Tiek piedāvāta privatizēt atklātā izsolē:

neapdzīvojamā telpa - 48,8 kv.m. - 1958. gadā uzceltā mājā,

Svētes ielā 24, Jelgavā.

Objekta sākotnējā izsoles cena - Ls 5 500,00,

50% no pirkuma maksas ir jāmaksā latos un 50% sertifikātos.

Par privatizācijas objekta lietošanu nav noslēgts neapdzīvojamās telpas nomas līgums.

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir pašvaldība .

Objekts tiek piedāvāts privatizēt šādām personām:

Jebkura veida privatizācijas sertifikātu īpašniekiem.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Jelgavas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: Lielā ielā 11-117, Jelgavā, LV-3001, kur saņemama informācija par privatizācijas objektu un privatizācijas pieteikuma veidlapa (tālr. izziņām 30 05517, 30 05537).

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1998.gada 28. novembrī pl. 10.00, Lielā ielā 11-117, Jelgavā.

Dzīvokļa privatizācija

Tiek piedāvāts privatizēt atklātā izsolē:

brīvs dzīvoklis - 38,3 kv.m. - 1968. gadā uzceltā mājā,

Meiju ceļā 42-71, Jelgavā.

Sākotnējā izsoles cena - Ls 1 790,00,

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir fiziska persona.

Objekts tiek piedāvāts privatizēt likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21. pantā noteiktajām personām.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Jelgavas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: Lielā ielā 11-117, Jelgavā, LV-3001, kur saņemama informācija par privatizācijas objektu un privatizācijas pieteikuma veidlapa (tālr. izziņām 30 05517, 30 05537).

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1998.gada 28. novembrī pl. 10.00, Lielā ielā 11-117, Jelgavā.

Dzīvokļa privatizācija

Tiek piedāvāts privatizēt atklātā izsolē:

brīvs dzīvoklis - 50,70 kv.m. - 1972. gadā uzceltā mājā,

Merķeļa ielā 19-2, Alūksnē.

Sākotnējā izsoles cena - Ls 2 531,10,

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir pašvaldība.

Objekts tiek piedāvāts privatizēt likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 15. pantā noteiktajām personām.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Alūksnes dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, kur saņemama informācija par privatizācijas objektu un privatizācijas pieteikuma veidlapa (tālr. izziņām 43 21330).

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1998.gada 5. decembrī pl. 10.00, Dārza ielā 11, Alūksnē.

Dzīvokļa privatizācija

Tiek piedāvāts privatizēt atklātā izsolē:

brīvs dzīvoklis - 41,9 kv.m. - 1972. gadā uzceltā mājā,

Gaujas ielā 25, korp. 3, Ādažu pagastā, Rīgas rajonā.

Sākotnējā izsoles cena - Ls 1 000,

(apgrūtinājuma nauda Ls 700)

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir pašvaldība.

Objekts tiek piedāvāts privatizēt likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 15. pantā noteiktajām personām.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Ādažu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: Gaujas ielā 16, Ādažos, Rīgas rajonā, LV-2164, kur saņemama informācija par privatizācijas objektu un privatizācijas pieteikuma veidlapa (tālr. izziņām 997350).

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1998.gada 27. novembrī pl. 10.00, Ādažu pagasta padomes ēkā.

Dzīvokļa privatizācija

Tiek piedāvāts privatizēt atklātā izsolē:

brīvs dzīvoklis - 47,00 kv.m. - 1973. gadā uzceltā mājā,

Rūpniecības ielā 40-187, Valmierā.

Sākotnējā izsoles cena - Ls 1 500,00,

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir fiziska persona.

Objekts tiek piedāvāts privatizēt likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21. pantā noteiktajām personām.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Valmieras dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, kur saņemama informācija par privatizācijas objektu un privatizācijas pieteikuma veidlapa (tālr. izziņām 22756, 22910).

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1998.gada 20. novembrī pl. 16.00, Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

Dzīvokļa privatizācija

Tiek piedāvāts privatizēt atklātā izsolē:

brīvs dzīvoklis - 50,25 kv.m. - 1970. gadā uzceltā mājā,

Linarda Laicēna ielā 15-7, Valmierā.

Sākotnējā izsoles cena - Ls 1 850,00,

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir fiziska persona.

Objekts tiek piedāvāts privatizēt likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21. pantā noteiktajām personām.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Valmieras dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, kur saņemama informācija par privatizācijas objektu un privatizācijas pieteikuma veidlapa (tālr. izziņām 22756, 22910).

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1998.gada 20. novembrī pl. 16.00, Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

Izsole

Maksātnespējīgās a/s "Latvijas Kapitālbanka" (reģ. Nr.000306809) administrators paziņo, ka tiek izsludināta atkārtota maksātnespējīgās a/s "Latvijas Kapitālbanka" nodaļas - norēķinu grupas "DE ROME" kustamās mantas izsole.

Izsole tiks uzsākta 1998.gada 5.novembrī pulksten 12 Rīgā, Jēkaba ielā 20/22, 3.stāvā, juridiskā biroja "Lex studio" telpās.

Pārdodamās mantas sākumcena Ls 150 000.

Prioritāte kustamās mantas pirkšanā ir kredītiestādēm un juridiskām personām, kuru pamatdarbības virzieni ir tūrisma pakalpojumu sniegšana.

Ar izsoles noteikumiem un pārdodamās mantas sastāvu var iepazīties darbdienās no pulksten 14 līdz pulksten 16 Rīgā, Jēkaba ielā 20/22, 3.stāvā, juridiskā biroja "Lex studio" telpās.

Izsoles dalībniekiem saskaņā ar izsoles noteikumiem līdz 1998.gada 3.novembrim jāiemaksā maksātnespējīgās a/s "Latvijas kapitālbanka" norēķinu kontā Nr.700161203, Latvijas Bankas norēķinu centrs, kods 310101703, drošības nauda Ls 15 000 un dalības maksa Ls 200 un jāreģistrējas pie izsoles vadītāja Rīgā, Jēkaba ielā 20/22, 3.stāvā, juridiskā birojā "Lex studio". Tālrunis uzziņām 7326645, mob. 9461155.

Akcionāru ārkārtas pilnsapulce

Akciju sabiedrības "Poligrāfists" akcionāru zināšanai

Akciju sabiedrības "Poligrāfists" valde paziņo, ka atkārtota akciju sabiedrības "Poligrāfists" akcionāru ārkārtas pilnsapulce notiks 1998.gada 7.novembrī pulksten 10 Rīgā, K.Valdemāra ielā Nr.6, LV-1010, konferenču zālē.

Darba kārtībā:

1. Par pamatkapitāla palielināšanu.

2. Statūtu izmaiņu apstiprināšana.

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 1998.gada 7.novembrī no pulksten 9 līdz 10 pilnsapulces norises vietā.

Akciju sabiedrības "Poligrāfists" valde

Akcionāru ārkārtas pilnsapulce

Akciju sabiedrības "Krēmeri" akcionāru ārkārtas pilnsapulce notiks 1998.gada 27.novembrī pulksten 16 Rīgā, Zilā ielā 3.

Darba kārtībā:

1. Padomes vēlēšanas.

2. Valdes vēlēšanas.

3. Citi jautājumi.

Akcionāru reģistrācija - 1998.gada 27.novembrī pulksten 15 pilnsapulces norises vietā.

Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments (ar fotoattēlu).

Ja akcionāru pārstāv viņa pilnvarota persona, tai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, kā arī pase vai cits personu apliecinošs dokuments (ar fotoattēlu).

A/s "Krēmeri" valde

Maksātnespējas atzīšana

Ar Latgales apgabaltiesas 1998.gada 22.septembra spriedumu (civillietā Nr.2-462/05) SIA "TRAIS" Daugavpilī, Rīgas ielā 54a, reģ.Nr.150301369, atzīta par maksātnespējīgu.

Kreditoru pretenzijas pieņem tiesas ieceltais administratora pilnvarotais pārstāvis - VID Daugavpils teritoriālās iestādes Budžeta ieņēmumu un piedziņas daļas galv. jurists V.Gargazevičs (tālr. 06-226).

Ar Latgales apgabaltiesas 1998.gada 29.septembra spriedumu (civillietā Nr.2-535/05) SIA "ASTRO" Daugavpilī, Rīgas ielā 50, reģ. Nr.010306422, atzīta par maksātnespējīgu.

Kreditoru pretenzijas pieņem tiesas ieceltais administratora pilnvarotais pārstāvis - VID Daugavpils teritoriālās iestādes Budžeta ieņēmumu un piedziņas daļas galv. nodokļu inspektors A.Brālis (tālr. 06-227).

Ar Latgales apgabaltiesas 1998.gada 29.septembra spriedumu (civillietā Nr.2-543/05) SIA "JŪS - D" Daugavpils raj., Pilskalnes pag., Centra ielā 12/5, reģ. Nr.000320865, atzīta par maksātnespējīgu.

Kreditoru pretenzijas pieņem tiesas ieceltā administratora pilnvarotā pārstāve-VID Daugavpils teritoriālās iestādes Juridiskās daļas galv.juriste K.Komļeva (tālr.06-206).

Pretenzijas pieņem Daugavpilī, Rīgas ielā 4/6, trīs mēnešu laikā no sludinājumu publicēšanas.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 1998.gada 14.oktobra spriedumu civillietā Nr.C-2119/11, likvidējamā apdrošināšanas akciju sabiedrība "DZĪVES LĪNIJA" (reģistrācijas Nr.000311539), tika atzīta par maksātnespējīgu. Par maksātnespējīgās apdrošināšanas akciju sabiedrības "Dzīves līnija" administratori tika iecelta licencēta juriste Zinta Zālīte-Rukmane.

Kreditoru pretenzijas kopā ar pamatojošiem dokumentiem iesniedzamas trīs mēnešu laikā kopš paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" maksātnespējīgās apdrošināšanas akciju sabiedrības "Dzīves līnija" telpās (vai pa pastu ierakstītā vēstulē) Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten10 līdz 15, tālrunis uzziņām 2-274677.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Vidzemes apgabaltiesas 1998.gada 21.septembra spriedumu SIA "CĒSU PIENSAIMNIEKS" , reģ.Nr.950300126, juridiskā adrese Cēsīs, Bērzaines ielā 5, no 1998.gada 10.augusta atzīta par maksātnespējīgu.

Kreditoru prasījumi piesakāmi administratora-CERA i/u "SOLVITA" pilnvarotajam pārstāvim - licencētam juristam Raimondam Ceram Cēsīs, Vaives ielā 4-7, LV-4101, trīs mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Tālr.uzziņām Cēsīs 41-27040.

 

Maksātnespējas atzīšana

Ar Vidzemes apgabaltiesas 1998.gada 6.augusta spriedumu atzīta par maksātnespējīgu SIA "LLP AMATA", reģ.Nr.410300916, juridiskā adrese - Cēsu rajons, Amatas pagasts,"APARNIEKI".

Kreditoru pretenzijas rakstiski iesniedzamas VID Cēsu rajona nodaļā, administratoram Salimovam Seikstulim, Cēsīs, K.Valdemāra ielā 2, LV-4101, tālrunis 4123687, mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas.

Pabeigta bankrota procedūra

Ar Zemgales apgabaltiesas 1998.gada 12.oktobra lēmumiem pabeigta SIA "IEVAS" , reģ. Nr.170300376, SIA "PROTEKTORS" , reģ. Nr.2/16, SIA firmas "SKAI" , reģ. Nr.000306280, z/s "BODNIEKI" , reģ. Nr.000100361, SIA "VENTA" , reģ. Nr.170300659, SIA "MATEX" , reģ. Nr.000315092, bankrota procedūra un izbeigts maksātnespējas process.

 

 

a

 

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!