Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas VIENOŠANĀS par Skrundas radiolokācijas stacijas tiesisko statusu tās pagaidu funkcionēšanas un demontāžas laikā. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.12.1994., Nr. 144 (275) https://vestnesis.lv/ta/id/58918

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, Protokols

Vēl šajā numurā

10.12.1994., Nr. 144 (275)

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 30.04.1994.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas vienošanās par Skrundas radiolokācijas stacijas tiesisko statusu tās pagaidu funkcionēšanas un demontāžas laikā

Latvijas Republika un Krievijas Federācija (tālāk tekstā "Puses") vienojās par sekojošo:

1. pants

Šī vienošanās ir 1994. gada 30. aprīļa "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgas izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas nosacījumiem, terminiem un kārtību un to tiesisko stāvokli izvešanas laikā" neatņemama sastāvdaļa.

2. pants

1. Skrundas radiolokācijas stacija (tālāk tekstā — "objekts") ir Krievijas militāra iestāde, kas atrodas civilā kontrolē. Nekas šīs vienošanās ietvaros nepiešķir objektam karabāzes statusu.

2. Objektā ietilpst būves, iekārtas un atsevišķi komponenti, kas uzskaitīti šīs vienošanās 1. pielikumā.

3. Savas pagaidu funkcionēšanas periodā objekts veic kosmiskās telpas novērošanu ar radiolokācijas palīdzību.

4. Nav pieļaujama iekārtu un komponentu papildu uzstādīšana un nomaina vai celtniecības darbi, kā rezultātā objekts tiek modernizēts vai mainās tā funkcijas vai tehniskie parametri.

5. Objekta pagaidu funkcionēšanas perioda Latvijas Puse saglabā objektam radiosakaru frekvences, kā arī sakaru kanālus, kurus tas izmanto šīs vienošanas parakstīšanas brīdī. Puses apņemas nepieļaut traucējumu rašanos objekta un sakaru tīkla, Latvijas Republikas radiopārraižu un televīzijas darbā. Ja rodas traucējumi, Puses nekavējoties veic pasākumus to novēršanai.

3. pants

1. Latvijas Puse nodod Krievijas Pusei pagaidu lietošana topogrāfiskajā plānā, kas ir šīs vienošanās neatņemama sastāvdaļa (2. pielikums), atzīmēto zemes gabalu 164,5 ha platībā, uz kura izvietots objekts.

2. Krievijas Puse par pagaidu lietošanā nodoto zemi maksā nomas maksu 5milj. ASV dolārus gadā.

3. Šī panta 2. punktā minētā summa tiek pārskaitīta divos maksājumos katru pusgadu: līdz 30. jūnijam — 50 procenti no gada summas, līdz 31. decembrim — gada summas atlikusī daļa. Maksājumu nokavējuma gadījumā Krievijas Puse maksā nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā par katru kavēto dienu.

4. Jebkuri celtniecības darbi objekta teritorijā pieļaujami tikai tā funkcionēšanas periodā pēc Latvijas Puses atļaujas saņemšanas saskaņā ar šīs vienošanās nosacījumiem. Šādus darbus var veikt objektu apkalpojošais personāls vai pieaicinātās Latvijas Republikas celtniecības organizācijas.

4. pants

1. Objekta ārpusē neviena Puse neizmantos valsts simboliku.

2. Visiem uzrakstiem objekta ārpusē jābūt latviešu valodā.

3. Visiem uzrakstiem objekta teritorijā jābūt latviešu, krievu un angļu valodā.

5. pants

1. Krievijas Puse ieceļ savu pilnvaroto pārstāvi (tālāk tekstā — "objekta vadītājs"), kā arī personas, kas pilda vadītāja pienākumus, ja kāda iemesla dēļ viņš tos nevar pildīt pats.

2. Objekta vadītājs vada objektu un kontrolē tā darbību, ir atbildīgs par objekta drošību, regulāri, ne retāk kā vienu reizi mēnesī, ziņo šīs vienošanās 14. pantā paredzētajai Apvienotajai komisija par darbiem objektā un šīs vienošanās izpildi.

3. Latvijas Puse ieceļ savu pilnvaroto pārstāvi (tālāk tekstā — "Latvijas pārstāvis"), kā arī personas, kas pilda viņa pienākumus, ja kāda iemesla dēļ viņš tos nevar pildīt pats. Latvijas pārstāvis nodrošina objekta ārējo apsardzi, seko šīs vienošanās izpildei, objektā veicamajiem darbiem, kā arī regulāri, ne retāk kā vienu reizi mēnesī sniedz ziņojumu Apvienotajai komisijai.

4. Objekta vadītājs un Latvijas pārstāvis sadarbojas ar šīs vienošanās izpildi saistīto jautājumu risināšanā.

5. Pēc objekta vadītāja vai Latvijas pārstāvja pieprasījuma jebkurš jautājums var tikt nodots izskatīšanai Apvienotās komisijas kārtējā sēdē. Ja viena no Pusēm uzskata, ka jautājums steidzami risināms Apvienotās komisijas līmenī, tā var pieprasīt Šis komisijas ārkārtas sēdes sasaukšanu. Šādā gadījumā sēde notiek trīs dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

6. Latvijas pārstāvis apmeklē objektu jebkurā laikā, iepriekš informējot par to objekta vadītāju.

6. pants

Objekta funkcionēšanas nodrošināšanā tieši nodarbinātā personāla skaits nepārsniegs 599 militāros speciālistus un 199 civilos kalpotājus. Turklāt Krievijas Puse objekta pagaidu funkcionēšanas un demontāžas laikā centīsies samazināt militāro speciālistu skaitu, aizstājot viņus ar civilajiem kalpotājiem. Par civilajiem kalpotājiem var pieņemt atbilstoši kvalificētu personālu no Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kas pastāvīgi dzīvo tās teritorijā.

Minētajā skaitā nav iekļauta objekta apsardze, kā arī personāla ģimenes locekli, Latvijas Republikas iedzīvotāji un pilsoņi, kurus objekta vadītājs uz darba līguma pamata nolīgst darbam sociālajā sfērā (tirdzniecība, komunālā saimniecība, pakalpojumi medicīnas, .sociālajā un kultūras jomā, pirmsskolas un skolu iestādes).

7. pants

1. Latvijas Puse pēc Krievijas Puses pieprasījuma izsniedz pagaidu uzturēšanās atļaujas un citus nepieciešamos dokumentus, kas tiek pieprasīti sakarā ar objektu apkalpojošo Krievijas Federācijas pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu, izceļošanu, muitas formalitātēm un uzturēšanos Latvijas Republikā. Uz Krievijas personālu, kas tiek nosūtīts darbam objektā, attiecināmi Latvijas Republikas vīzu režīma vispārējie nosacījumi, kas ir spēkā šīs vienošanās parakstīšanas brīdī. Personas, kurām ir dienesta pases, saņem bezmaksas vīzas.

2. Šī panta 1. punkta minētie jautājumi jārisina pa diplomātiskajiem kanāliem. Attiecīgie dokumenti jāpieprasa savlaicīgi — parasti 20 dienas iepriekš.

8. pants

1. Objektu apkalpojošais personāls ir pakļauts Latvijas Republikas jurisdikcijai, izņemot šī panta 2. un 4. punktā minētos gadījumus.

2. Objektā nodarbināto Krievijas Federācijas pilsoņu darba attiecības, arī darba strīdu izskatīšanu regulē Krievijas Federācijas likumdošanas akti.

3. Latvijas Republikas teritorijā krimināllietas un civillietas, kā arī lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas ierosinātas prot objekta personālā iekļautām personām un viņu ģimenes locekļiem, ievērojot šī panta 2. un 4. punkta nosacījumus, ir Latvijas Republikas jurisdikcijā.

Personām, kas iekļautas objekta personālā un ir Krievijas Federācijas pilsoņi, kā arī šo personu ģimenes locekļiem, kuri ir Krievijas Federācijas pilsoņi, Latvijas Republikas iestādēs ir tādas pašas procesuālās tiesības un pienākumi kā Latvijas Republikas pilsoņiem.

4. Krievijas Federācija realizē jurisdikciju attiecībā uz personām, kas iekļautas objekta personālā un ir Krievijas Federācijas pilsoņi, kā arī šo personu ģimenes locekļiem, kuri ir Krievijas Federācijas pilsoņi, saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanas aktiem, ja:

a) viņi izdarījuši noziegumus un administratīvus pārkāpumus pret Krievijas Federāciju, kā arī pret personām, kas iekļautas objekta personālā un ir Krievijas Federācijas pilsoņi, kā arī šo personu ģimenes locekļiem, kas ir Krievijas Federācijas pilsoņi;

b) personas, kas iekļautas objekta personālā un ir Krievijas Federācijas pilsoņi, izdarījušas noziegumus un administratīvus pārkāpumus, pildot dienesta pienākumus.

Kompetentas Latvijas Republikas institūcijas un kompetentas Krievijas Federācijas institūcijas var griezties viena pie otras ar lūgumu nodot vai pieņemt jurisdikciju attiecībā uz atsevišķam šajā pantā minētām lietām (personām).

5. Ja personas, kas nav objekta personālā un nav Krievijas Federācijas pilsoņi, kā arī nav objekta personālā iekļauto personu ģimenes locekļi — Krievijas Federācijas pilsoņi, izdarījušas noziegumus vai administratīvus pārkāpumus pret objektu, kā arī pret objekta personālā iekļautajām personām un viņu ģimenes locekļiem, vainīgie ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

9. pants

Personu, kas iekļautas objekta apkalpojošā personāla sastāvā, un viņu ģimenes locekļu valdījumā, lietojumā un rīkojumā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem ir likumīgi viņu īpašumā esošā kustamā un nekustamā manta. Viņi var:

— pārdot vai citādā veidā nodot īpašuma tiesības uz viņiem piederošo nekustamo īpašumu Latvijas Republikā dzīvojošiem radiniekiem, pilsoņiem vai iedzīvotājiem;

— izvest, pārdot vai citādā veida rīkoties ar viņiem piederošo kustamo īpašumu;

— izvest vai pārskaitīt savus naudas līdzekļus no Latvijas Republikas uz Krievijas Federāciju.

2. Personas, kas iekļautas objektu apkalpojošā personāla sastāvā, un viņu ģimenes locekļi uz vispārējiem noteikumiem izmanto Latvijas Republikas veselības aizsardzības, pasta un banku iestāžu pakalpojumus.

3. Objekta teritorijā var funkcionēt vidusskola objektu apkalpojošā personāla sastāvā esošo personu bērnu apmācīšanai.

10. pants

1. Krievijas Pusei ir tiesības, ievērojot šīs vienošanās 2. panta 4. punkta prasības, ievest Latvijas Republikas teritorijā iekārtas un materiālus, kas nepieciešami darbu veikšanai objektā.

2. Par šī panta L punktā minētajām kravām nav jāmaksā muitas nodokļi un nodevas, izņemot samaksu par konkrētiem pakalpojumiem. Kravas ir pakļautas muitas kontrolei. Kravas pārvadātājam vai personai, kas pavada kravu, ir tiesības pieprasīt, lai muitas kontrolē piedalītos objekta vadītājs vai viņa pārstāvis. Kravas, kurām nepiederošas personas nedrīkst piekļūt slepenības režīma saglabāšanas nolūkā, nav pakļautas muitas kontrolei, ja pavaddokumentos norādīts, ka krava ir slepena. Izņēmuma gadījumos, ja ir pietiekams pamats, pēc Latvijas muitas iestāžu motivēta pieprasījuma šādas kravas var tikt apskatītas objekta pārstāvja klātbūtnē.

3. Šī panta 1. un 2. punktā paredzētie noteikumi piemērojami tikai tādā gadījumā, ja objekta vadītājs vismaz trīs dienas pirms kravas ievešanas Latvijas Republikas teritorijā rakstiski informējis par to Latvijas pārstāvi, sniedzot ziņas par kravu, tās pielietojumu objektā, kā arī par robežas šķērsošanas vietu.

4. Apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi, kas ir Krievijas Federācijas pilsoņi, pēc šīs vienošanās 7. pantā minēto dokumentu saņemšanas drīkst ievest Latvijas Republikā vai izvest no tās teritorijas bez muitas nodokļiem un nodevām, izņemot samaksu par konkrētiem pakalpojumiem, personiskās lietošanas un mājas iedzīves priekšmetus. Attiecībā uz citu priekšmetu ievešanu un izvešanu tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtība.

5. Par kravām, ko izved no objekta teritorijas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, nav jāmaksā muitas nodokli un nodevas, izņemot maksu par konkrētiem pakalpojumiem. Kravas ir pakļautas muitas kontrolei saskaņā ar šī panta 2. punktu.

6. Objekta vadītājs organizē feldjēgeru pasta sakarus, dienesta dokumentu un pasta sūtījumu transportēšanu kārtībā, kas saskaņota ar kompetentām Latvijas Republikas institūcijām.

7. Objekta transportlīdzekli reģistrējami Latvijas Republikā. Speciālo transportlīdzekļu ievešana pieļaujama tikai ar Latvijas Puses atļauju.

11. pants

1. Objekta pagaidu funkcionēšanas un demontāžas periodā Krievijas Puse un objekta vadītājs nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu apkārtējās vides aizsardzības jomā.

2. Pēc šīs vienošanās paredzēto demontāžas darbu pabeigšanas tiek veikta objekta teritorijas un apkārtnes ekoloģiskā ekspertīze, piesaistot starptautiskus speciālistus pēc vienas vai otras Puses iniciatīvas. Visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus sedz Puse, kas ir ekspertīzes veikšanas iniciatore.

3. Ja objekta pagaidu funkcionēšanas un demontāžas laikā tā teritorijā notiek cilvēku, dzīvnieku vai augu inficēšanās ar bīstamām slimībām, kas var izplatīties ārpus objekta teritorijas, objekta vadītājs nekavējoties informē par to Latvijas pārstāvi un veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu slimības izplatīšanos.

4. Pēc vienas vai otras Puses iniciatīvas, pieaicinot starptautiskus speciālistus, var veikt ekspertīzi, lai noskaidrotu, kā objekta darbība iespaido apkārtējo vidi. Visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus sedz Puse, kas ir ekspertīzes veikšanas iniciatore.

5. Ja noskaidrosies, ka objekta darbība nodara kaitējumu apkārtējai videi vai iedzīvotājiem, vai ekoloģiskā ekspertīze atzīs, ka šāds kaitējums ir nodarīts, Krievijas Puse apņemas atlīdzināt šo kaitējumu, kā arī veikt pasākumus, lai novērstu kaitējuma rašanās iemeslus.

6. Krievijas Puse veic pasākumus, lai samazinātu līdz minimumam neērtības, ko vietējiem iedzīvotājiem rada objekta darbība.

12. pants

1. Objekta ārējo apsardzi veic Latvijas Puses norīkots personāls, kas ir pakļauts Latvijas pārstāvim. Ārējās apsardzes veikšana netraucēs kravu ievešanu objekta teritorijā, kravu izvešanu no objekta teritorijas, personāla un personāla ģimenes locekļu kustību.

2. Objekta iekšējo apsardzi veic Krievijas Puse atbilstoši Krievijas Federācijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Objekta iekšējā apsardzē nodarbināto militāro speciālistu skaits nedrīkst pārsniegt 89 cilvēkus. Savu funkciju veikšanai objekta teritorijā iekšējai apsardzei ir tiesības nēsāt vieglos strēlnieku ieročus. Ziņas par šādu ieroču skaitu un numuriem tiek iesniegtas Latvijas pārstāvim.

3. Iekļūšanai objekta teritorijā tiek noteikts caurlaižu režīms. Caurlaides paraugs un caurlaižu režīms tiek noteikts pēc saskaņošanas starp objekta vadītāju un Latvijas pārstāvi.

13. pants

1. Latvijas Puse nodrošina objekta apgādi ar elektroenerģiju (pievadot to no Krievijas Federācijas) un ūdeni. Krievijas Puse apņemas savlaicīgi kārtot samaksu par elektroenerģijas tranzītu pa Latvijas Republikas tīkliem tādā kārtībā un saskaņā ar tādiem tarifiem, kas noteikti, vienojoties ar Latvijas Pusi. Krievijas Puse apņemas savlaicīgi kārtot samaksu par šajā pantā minētajām ūdens piegādēm objektam tādā kārtībā un saskaņā ar tādiem tarifiem, kas noteikti Latvijas Republikā. Elektroenerģijas piegādes vai ūdens piegādes pārtraukumi, kas radušies no Latvijas Republikas un tās dienestiem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majeure), netiks uzskatīti par Latvijas Puses saistību pārkāpumiem.

2. Citi pakalpojumi un piegādes tiek nodrošināti, objekta vadītājam noslēdzot attiecīgus līgumus ar Latvijas Republikas fiziskām un juridiskām personām. Ar šādu līgumu izpildi saistītie strīdi risināmi Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

14. pants

1. Šīs vienošanās izpildes uzraudzībai un koordinācijai tiek izveidota Apvienotā komisija, kuru veido vienāds abu Pušu pārstāvju skaits un tādas starptautiskas organizācijas pārstāvis vai pārstāvji, kuras dalībvalstis ir abas Puses. Puses apņemas vienoties par uzaicināmo organizāciju un uzaicināt tās pārstāvi vai pārstāvjus līdz šis vienošanās spēkā stāšanās brīdim. Ja neizdosies panākt vienošanos līdz 1994. gada 31. augustam, šādu pārstāvi vai pārstāvjus var iecelt Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs vai Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes priekšsēdētājs.

Apvienotā komisija pēc Pušu vai minētās starptautiskās organizācijas pārstāvja iniciatīvas, objekta vadītāja vai Latvijas pārstāvja iniciatīvas, kā arī pēc pašas iniciatīvas izskata un konsensuāli izlemj jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Šīs vienošanās izpildi. Apvienotās komisijas lēmumi ir obligāti objekta vadītājam un Latvijas pārstāvim. Ja Apvienotā komisija mēneša laikā nespēj atrast risinājumu, kas apmierinātu Puses, vai arī secina, ka jautājums risināms valdību līmenī, jautājums tiek nodots izskatīšanai abu Pušu valdībām. Ja nepieciešams, valdības var vienoties par strīda nodošanu izskatīšanai Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskajā tiesā.

2. Latvijas Puse nodrošina Apvienotās komisijas locekļus ar dokumentiem, kas nepieciešami, lai ieceļotu un uzturētos Latvijas Republikā. Apvienotās komisijas locekļiem ir tādas pašas tiesības apmeklēt objektu, kādas ir Latvijas pārstāvim.

3. Apvienotās komisijas sēdes notiek tad, kad tas ir nepieciešams. Apvienotās komisijas sēžu protokoli tiek iesniegti abu Pušu valdībām. Ja Apvienotās komisijas ārkārtas sēde tiek sasaukta pēc objekta vadītāja vai Latvijas pārstāvja pieprasījuma, Apvienotās komisijas sēde notiek trīs dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

15. pants

1. Šīs vienošanās izpildes kontrolei periodiski tiks uzaicinātas Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes inspekcijas. Šo inspekciju grafiks kārtējam gadam tiek noteikts Apvienotās komisijas pirmajā attiecīgā gada sēdē.

2. Ārkārtas inspekcijas tiek uzaicinātas pēc Latvijas Puses iniciatīvas. Visus ar šādām inspekcijām saistītos izdevumus sedz Puse — uzaicinājuma iniciatore.

Objekta telpas, kurām ir noteikts slepenības režīms (3. pielikums), inspicēšanai netiek pakļautas. Iepriekš minētais tiek ievērots arī piemērojot šīs vienošanās 5. panta 6. punktu.

3. Katru gadu notiks ne vairāk kā divas periodiskās un divas ārkārtas inspekcijas.

4. Ja tiek uzaicināta ārkārtas inspekcija, Latvijas Puse 48 stundas pirms tās ierašanās paziņo par to Apvienotajai komisijai un objekta vadītājam un iesniedz inspektoru sarakstu.

5. Inspektoriem — to skaits nedrīkst būt lielāks par trim — ir tādas pašas tiesības apmeklēt objektu, kādas ir Latvijas pārstāvim. Inspektoru uzturēšanās laikā objekta teritorijā viņus pavada Latvijas pārstāvis un objekta vadītājs. Viena inspekcija nedrīkst ilgt vairāk kā trīs dienas. Ar inspekcijas slēdzienu tiek iepazīstināta Apvienotā komisija, objekta vadītājs un Latvijas pārstāvis.

6. Papildus Apvienotās komisijas sastādītajā grafikā ietvertajām inspekcijām, periodiskas inspekcijas notiks arī trīs dienas pēc objekta pagaidu funkcionēšanas beigām, kā arī dienā, kad izbeidzas šīs vienošanās spēkā esamības termiņš.

16. pants

1. Objekta pagaidu funkcionēšanas periods beidzas 1998. gada 31. augustā.

2. Funkcionējošās radiolokācijas stacijas demontāža sākas 1998. gada 1. septembrī un tiek pabeigta ne vēlāk kā 2000. gada 29. februārī.

Gadījumā, ja līdz objekta pagaidu funkcionēšanas perioda beigām ārpus Latvijas Republikas ekspluatācijā tiek nodota objektu aizvietojoša stacija, Krievijas Puse nekavējoties ziņo par to Latvijas Pusei. Šajā gadījumā 30 dienu laikā pēc aizvietotājiekārtas nodošanas ekspluatācijā tiek sākta objekta demontāža.

Demontāžas laikā tiek nojauktas objekta teritorijā esošās būves, kas minētas 4. pielikumā, un, ja nepieciešams, tiek veikta augsnes rekultivācija.

Demontāžas laikā iekārtas tiek izvestas vai realizētas uz vietas.

Funkcionējošās radiolokācijas stacijas demontāžas darbi, kas paredzēti šīs vienošanās tekstā, tiek veikti par Krievijas Puses līdzekļiem. Demontāžu var veikt gan staciju apkalpojošais personāls, gan personas, kuras Krievijas Puse algo speciāli šo uzdevumu veikšanai. Komplektējot personālu demontāžas darbu veikšanai, priekšroka tiek dota Latvijas Republikas iedzīvotājiem.

3. Nepieciešamības gadījumā demontāžas darbā iesaistītā personāla — Krievijas Federācijas pilsoņu skaitliskais sastāvs var tikt palielināts, Pusēm savstarpēji vienojoties.

4. Krievijas Puse veiks pasākumus, lai nodrošinātu veicamo demontāžas darbu pienācīgu finansējumu.

5. Latvijas Puse par saviem līdzekļiem apņemas veikt nepabeigtās stacijas demontāžu vai tās pārveidošanu par civilu objektu. Pēc šīs vienošanās parakstīšanas stacijas ēkai piederīgais zemes gabals tiek nodots Latvijas Pusei. Nepabeigtās stacijas būvju saraksts un nododamā nepabeigtās stacijas ēkai piederīgā zemes gabala robežas ir noteiktas šīs vienošanās 5. pielikumā. Latvijas Puse neliks šķēršļus Krievijas Puses veiktajai iekārtu un komponentu demontāžai un izvešanai no nepabeigtās stacijas un tai piederīgās zemes gabala.

Nepabeigtās stacijas demontāža vai tās pārveidošana par civilu objektu nedrīkst traucēt funkcionējošās stacijas darbību. Latvijas Puse ir atbildīga, arī materiāli, ja minēto darbu veikšanas rezultātā tiks nodarīts kaitējums objektu apkalpojošā personāla vai tā ģimenes locekļu dzīvībai vai mantai, vai funkcionējošajai stacijai, kā arī ar to saistītajiem objektiem.

6. Pēc šīs vienošanās parakstīšanas tehnikas iekraušanas dzelzceļa bāze un tai piederīgais zemes gabals Skrundas ciematā tiek nodots Latvijas Pusei. Latvijas Puse neliks šķēršļus Krievijas Pusei nepieciešamības gadījumā bez atlīdzības izmantot tehnikas iekraušanas dzelzceļa bāzi un sliežu pievadceļus Krievijas Puses mantas un iekārtu pārvadāšanai pagaidu funkcionēšanas un demontāžas periodā.

17. pants

Norēķini par nomas maksu, kā arī ar objekta pagaidu funkcionēšanu un demontāžas darbu finansēšanu saistītie maksājumi veicami Latvijas Republikas valūta, izmantojot Krievijas Federācijas Centrālās Bankas iestādes subkorespondētājkontu, kurš atvērts kādā no Latvijas komercbankām pēc Krievijas Puses izvēles.

Krievijas Federācijas Centrālās Bankas iestādes subkorespondētājkonta līdzekļus veido ārvalstu valūta, ko objekta uzturēšanai pārskaita Krievijas Puse, un citi maksājumi.

Ārvalstu valūta, ko Krievijas Puse iemaksājusi Latvijas komercbankā, tiek konvertēta Latvijas latos un ieskaitīta Krievijas Federācijas Centrālās Bankas iestādes kontā šajā bankā pēc līgumkursa, kas orientēts uz Latvijas valūtas tirgu.

18. pants

1. Nekas šīs vienošanās ietvaros nevar tikt izmantots, lai veiktu darbības, kas vērstas pret Latvijas Republikas suverenitāti vai drošības interesēm.

2. Krievijas Puse apņemas attiecībā uz objektu neslēgt nekādus līgumus ar trešajām valstīm bez Latvijas Puses piekrišanas. Tas neattiecas uz Krievijas Puses tiesībām rīkoties ar objekta iegūto informāciju.

3. Krievijas Puse apņemas līdz Šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdim iesniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei dokumentu, kas apstiprina Krievijas Federācijas garantijas, ka šī vienošanās netiks izmantota darbībām, kas vērstas pret Latvijas Republikas suverenitāti un drošības interesēm.

4. Jebkurš mēģinājums risināt ar šo vienošanos saistītos strīdus un domstarpības, draudot ar spēka pielietošanu vai lietojot spēku, tiks uzskatīts par miera un starptautiskās drošības apdraudējumu, kas izskatāms Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomē saskaņā ar tās statūtu 39. pantu.

19. pants

Puses neizdarīs nekādas izmaiņas vai papildinājumus šīs vienošanās tekstā, nepagarinās vienošanās termiņu un neatjaunos tās darbību.

20. pants

Šī vienošanās stājas spēkā ar 1994. gada 1. septembri ar nosacījumu, ka ir stājies spēkā "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgas izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas nosacījumiem, termiņiem un kārtību un to tiesisko stāvokli izvešanas laikā" un ir pabeigta Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīga izvešana no Latvijas Republikas teritorijas. Vienošanās paliek spēkā līdz visu tās nosacījumu izpildes pabeigšanai.

21. pants

Šī vienošanās reģistrējama Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātā saskaņā ar ANO statūtu 102. pantu.

Parakstīta Maskavā 1994. gada 30. aprīlī divos eksemplāros latviešu un krievu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds spēks.

Latvijas Republikas vārdā

Krievijas Federācijas vārdā

1.pielikums

Objekta nr. 1511 būves, iekārtas un komponenti

(1. un 2. tehnoloģiskā pozīcija)

(1. un 2. shēma)

1. Galvenā tehnoloģiskā ēka TP N I

2. Antenu paviljons

3. Antenu paviljons

4. Piebūve antenu paviljonam

5. Piebūve antenu paviljonam

6. Tehnoloģiskā ēka

7. Atgriezes ūdensapgādes sūkņu stacija

8. Ūdens rezervuāri (divi gab., tilpums - 250 kub. metri)

9. Starprezervuārs

10. Ventilatoru ūdens dzesētājs (divi gab.)

11. Baseini ar ūdens rezervi (90 kub. metri)

12. Apvaļņoti ūdens rezerves rezervuāri (5 gab. pa 100 kub. metri)

13. 1. un 2. artēziskās akas sūkņu stacija

14. Ugunsdzēsības sūkņu stacija

15. Septiskās attīrīšanas iekārta

16. Dīzeļdegvielas rezervuāri (2 gab.)

17. Eļļas glabātava

18. Patvertne stacijas personālam

19. Tehniskā inventāra noliktava

20. Tehnikas remontam paredzētā ēka

21. Mācību laukums un būvmateriālu glabāšanas vieta

22. Laukums tehnikas glabāšanai

23. Nojume

24. Kontroles un caurlaižu punkta (KCP) un sardzes ēka

25. Dzeloņstiepļu žogs

26. Galvenā tehnoloģiskā ēka

27. Antenu paviljons

28. Antenu paviljons

29. Piebūves antenu paviljoniem

30. Patvertne stacijas personālam

31. 1. - 3. artēziskās akas sūkņu stacijas

32. Ventilatoru ūdens dzesētājs (2 gab.)

33. Ūdens rezervuāri (2 gab. 250 kub. metru tilpumā un viens gab. 30 kub. metru tilpumā)

34. Sūkņu stacija

35. Eļļas un šķidruma noliktava

36. Ugunsdzēsēju depo divām mašīnām

37.Transformatoru apakšstacija

38. Ugunsdzēsības sūkņu stacija

39. Ūdens rezervuārs (2 gab.)

40. Kontroles un caurlaižu punkta un sardzes ēka

41. Dzeloņstiepļu žogs

42. Palīgsaimniecība

Administratīvi saimnieciskā teritorija un dzīvojamā pilsētiņa

(3. shēma)

1. Dzīvojamais nams nr.1 ar 55 dzīvokļiem

2. Dzīvojamais nams nr.2 ar 45 dzīvokļiem un sadzīves pakalpojumu kombinātu

3. Dzīvojamais nams nr.3 ar 36 dzīvokļiem

4. Dzīvojamais nams nr.4 ar 55 dzīvokļiem

5. Dzīvojamais nams nr.5 ar 45 dzīvokļiem

6. Dzīvojamais nams nr.6 ar 45 dzīvokļiem

7. Dzīvojamais nams nr.7 ar 45 dzīvokļiem

8. Dzīvojamais nams nr.8 ar 45 dzīvokļiem

9. Dzīvojamais nams nr.9 ar 85 dzīvokļiem

10. Dzīvojamais nams nr.10 ar 85 dzīvokļiem

11. Hospitālis, poliklīnika

12. Viesnīca ar 50 vietām

13. Bērnudārzs ar 140 vietām

14. Sporta zāle

15. Klubs ar 400 vietām

16. Klubs ar 300 vietām

17. Pārtikas veikals

18. Skola 320 vietām

19. Dzīvojamā ēka ar 208 vietām

20. Dzīvojamā ēka ar 300 vietām

21. Dzīvojamā ēka ar 300 vietām

22. Ēdnīca ar 50 vietām

23. Ēdnīca ar 350 vietām

24. Pārvaldes ēka ar mācību klasēm

25. Pārvaldes ēka

26. Pārvaldes administratīvā ēka

27. Veļas mazgātavas un pirts kombināts

28. Siltumnīca

29. Kontroles un caurlaides punkts

30. Kontroles un caurlaides punkts

31. Caurlaižu birojs

32. Dārzeņu glabātava ar 200 tonnām paredzētu aukstuma kameru

33. Noliktavas telpa

34. Noliktavas telpa

35. Noliktavas telpa

36. Noliktavas telpa

37. Noliktavas telpa

38. Noliktavas telpa

39. Noliktavas telpa

40. Noliktavas telpa

41. Sardzes telpa

42. Sporta zāle

43. Kosmisko sakaru stacija "Kristāls"

44. Transformatoru apakšstacijas

45. Jaunā katlumāja

46. Vecā katlumāja ar 4 katliem

47. Autoparka darbnīcas

48. Autoparka klases

48.a. Apkurināma garāža

49. Apkurināmā garāža 24 mašīnām

49.a. Autotehnikas inventāra noliktava

50. Artēziskā aka (4 gab.)

51. Ūdens rezervuārs ar 100 kub. metru tilpumu

52. Sūkņu stacija

53. Ūdenstornis

55. Stadions

56. Kanalizācijas sūkņu stacija

57. Automašīnu uzpildes stacija ar 2 uzpildes vietām

57.a. Degvielas un smērvielu noliktava

58. Parka dežuranta telpa

59. Garāžu kooperatīvs "Orbīta"

60. Attīrīšanas iekārtas

61. Patvertne personālam un pilsētiņas iedzīvotājiem ar 150 vietām

62. Patvertne personālam un pilsētiņas iedzīvotājiem ar 20 vietām

63. Pilsētiņas, administratīvi saimnieciskās teritorijas un autoparka žogs

2.pielikums

Objekta "Skrunda" teritoriju iecirkņu koordinātu saraksts

Punkta numurs

Koordinātes

x y
1. 10749 11484
2. 10761 11484
3. 10792 11476
4. 10837 11509
5. 10855 11513
6. 10870 11486
7. 10904 11399
8. 10916 11374
9. 10926 11354
10. 10956 11358
11. 10969 11326
12. 11005 11321
13. 10987 11276
14. 10886 11258
15. 10860 11245
16. 10837 11228
17. 10798 11211
18. 10666 11209
19. 10657 11133
20. 10680 11120
21. 10594 11106
22. 10538 11102
23. 10447 11275
24. 10337 11162
25. 10315 11147
26. 10271 11199
27. 10214 11168
28. 10101 11205
29. 10034 11537
30. 10089 11163
30.a 10218 11732
31. 10273 111769
32. 10344 11741
33. 10413 11690
34. 10443 11539
35. 10034 11537
36. 10089 11603
37. 10218 11732
38. 10273 11769
39. 10344 11741
40. 10413 11690
41. 10643 11539
     
201. 9605 9919
202. 9604 9787
203. 9600 9669
204. 9464 9566
205. 9322 9458
206. 9209 9368
207. 9120 9304
208. 9060 9265
209. 8995 9285
210. 8894 9299
211. 8883 9391
212. 8867 9450
213. 8865 9559
214. 8900 9592
215. 9006 9682
216. 9151 9798
217. 9129 9896
218. 9377 10034
219. 9462 9985
     
301. 8550 8791
302. 8577 8681
303. 8619 8506
304. 8645 8395
305. 8659 8325
306. 8554 8243
307. 8434 8156
308. 8282 8218
309. 8157 8270
310. 8015 8370
311. 8016 8411
312. 8069 8541
313. 8108 8635
314. 8159 8757
315. 8224 8781
316. 8370 8770
     
501. 10688 11739
502. 10745 11817
503. 10642 11885
504. 10618 11824
505. 10625 11818
506. 10622 11780
     
601. 10981 11721
602. 11082 11689
603. 11089 11825
604. 11090 11761
605. 11039 11760

 

3.pielikums

Objekta telpas ar slepenības režīmu

1. Administratīvi - saimnieciskā teritorija un dzīvojamā pilsētiņa ēka nr.26, 4 telpa Feldjēgera pasta sakaru stacija
2. Administratīvi - saimnieciskā teritorija un dzīvojamā pilsētiņa ēka nr.25, 201. telpa šifrēto sakaru orgāns
3. Administratīvi - saimnieciskā teritorija un dzīvojamā pilsētiņa ēka nr.25, 301. telpa slepenā daļa
4. Administratīvi - saimnieciskā teritorija un dzīvojamā pilsētiņa ēka nr.25, 111. telpa mašīnrakstīšanas birojs
5. Administratīvi - saimnieciskā teritorija un dzīvojamā pilsētiņa ēka nr.25, 303 telpa slepeno dokumentu izstrādāšanas un sagatavošanas telpa
6. Administratīvi - saimnieciskā teritorija un dzīvojamā pilsētiņa ēka nr.25, 207. telpa slepeno sakaru šifrēšanas aparatūras telpa
7. Objekts nr.1511 ēka nr.1, 202. telpa (1. shēma) vadības punkts
8. Objekts nr.1511 ēka nr.1, 202. telpa (1. shēma) vadības punkts
9. Objekts nr.1511 ēka nr.1, 237. telpa (1. shēma) slepenā režīma nodaļa
10. Objekts nr.1511 ēka nr.1, 216. telpa (1. shēma) slepenā daļa
11. Objekts nr.1511 ēka nr.1, 212. telpa (1. shēma) slepeno sakaru šifrēšanas aparatūras telpa
12. Objekts nr.1511 ēka nr.6, 309. telpa (1. shēma) slepeno sakaru šifrēšanas aparatūras telpa
13. Objekts nr.1511 ēka nr.6, 312. telpa (1. shēma) ekspedīcija
14. Objekts nr.1511 ēka nr.6, 313. telpa (1. shēma) vadības punkts
15. Objekts nr.1511 ēka nr.6, 314. telpa (1.shēma) šifrēto sakaru komutators
16. Objekts nr.1511 ēka nr.6, 315. telpa (1.shēma) slepeno sakaru šifrēšanas aparatūras telpa
17. Objekts nr.1511 ēka nr.26, 202. telpa (2. shēma) vadības punkts
18. Objekts nr.1511 ēka nr.26, 137. telpa (2. shēma) slepenā daļa

 

4.pielikums

Objekta nr.1511 būvju saraksts, kuras nojaucamas demontāžas laikā

(1. tehnoloģiskā pozīcija)

(1. shēma)

1. Galvenā tehnoloģiskā ēka nr.1

2.-3. Antenu paviljons

4.-5. Antenu paviljons

6. Tehnoloģiskā ēka (sakari, laboratorijas)

7. Aprites ūdens apgādes sūkņu stacija

10. Ventilatoru ūdens dzesētājs (2 gab.)

13. 1. un 2. artēziskās akas sūkņu stacija

15. Septiskās attīrīšanas iekārta

17. Eļļas glabātava

18. Patvertne objekta personālam

19. Tehnikas noliktava

20. Tehnikas remonta ēka

24. Kontroles un caurlaižu punkta un sardzes ēka

(2. tehnoloģiskā pozīcija)

(2. shēma)

26. Galvenā tehnoloģiskā ēka

27.-28. Antenu paviljons

29. Antenu paviljonu piebūves

30. Patvertne objekta personālam

31. Artēzisko aku sūkņu stacijas (3 gab.)

32. Ventilatoru ūdens dzesētava (2 gab.)

34. Sūkņu stacijas

35. Eļļu un speciālo šķidrumu noliktava

36. Ugunsdzēsēju depo (2 mašīnas)

37. Transformatoru apakšstacija

40. Kontroles un caurlaižu punkta sardzes ēka

5.pielikums

Latvijas Pusei nododamie objekta nr.2370 būves un komponenti

(Jaunais objekts)

(5. shēma)

1. Raidītājcentra ēka

2. Uztveršanas ēka

3. Energobloks

4. Energobloks

5. Ūdens rezervuāri V=1000 kub. metri (18 gab.)

6. Ūdens rezervuāri V-500 kub. metri (2 gab.)

9. Telpa objekta apsardzei

10. Noliktavu telpa

11. Noliktavu telpa

12. Artēziskās akas (10 gab.)

13. Ūdens filtrēšanas stacijas ēka

14. Kanalizācijas sūkņu stacijas ēka

15. Palīgbūves

16. Ūdens atdzelžošanas stacijas ēka

17. Ūdenstornis

18. Tehnoloģiskie laukumi (2 gab)

19. Transformatoru apakšstacijas

20. Ceļi

21. Ugunsdzēsēju depo ēka

22. Neitralizatora būve

23. Stiepļu nožogojums

Objekts nr. 1511

1. tehnoloģiskā pozīcija

(1. shēma)

Objekts nr. 1511

2. tehnoloģiskā pozīcija

(2. shēma)

Administratīvi saimnieciskā zona un dzīvojamā pilsētiņa

(3. shēma)

Objekta topogrāfiskais plāns

(2. pielikums, 4. shēma)

Objekta nr. 2370 ģenerālplāns (jaunais objekts)

(5. pielikums, 5. shēma)

Latvijas pusei nododamā nepabeigtajai ēkai piederīgā zemes gabala robežas

(5. pielikums)

Punkta numurs

Koordinātes

x y
101. 9934 10477
102. 10252 10152
103. 10470 10361
104. 10746 10634
105. 10927 10813
106. 10850 10888
107. 10630 11064
108. 10500 11040

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!