• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

Šodien

OP 2017/42.1

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

23.02.2017.

OP 2017/41.4

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"

23.02.2017.

OP 2017/41.5

Jūrnieku repatriācija un tās finansēšanas kārtība

23.02.2017.

OP 2017/41.6

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"

23.02.2017.

OP 2017/41.7

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"

23.02.2017.

OP 2017/41.8

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 "Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi"

23.02.2017.

OP 2017/41.9

Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu

23.02.2017.

OP 2017/41.10

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"

23.02.2017.

OP 2017/41.11

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"

23.02.2017.

OP 2017/41.12

Par Latvijas Republikas un Apvienoto Arābu Emirātu saprašanās memorandu par abu valstu vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu

23.02.2017.

OP 2017/41.13

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

23.02.2017.

OP 2017/41.14

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 27. decembra rīkojumā Nr. 675 "Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"

23.02.2017.

OP 2017/41.15

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""

23.02.2017.

OP 2017/41.16

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

23.02.2017.

OP 2017/41.17

Par Ministru kabineta 2009. gada 12. marta rīkojuma Nr. 194 "Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar autotransportu" atzīšanu par spēku zaudējušu

23.02.2017.

OP 2017/41.18

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

23.02.2017.

OP 2017/41.19

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

23.02.2017.

OP 2017/41.20

Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

23.02.2017.

OP 2017/41.21

Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

22.02.2017.

OP 2017/40.3

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

22.02.2017.

OP 2017/40.4

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols

21.02.2017.

OP 2017/39.2

Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē

20.02.2017.

OP 2017/38.1

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība

20.02.2017.

OP 2017/38.2

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"

20.02.2017.

OP 2017/38.3

Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju

20.02.2017.

OP 2017/38.4

Par papildu pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai

20.02.2017.

OP 2017/38.5

Ministru kabineta sēdes protokols

17.02.2017.

OP 2017/37.4

Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Stila un modes profesionālajai vidusskolai

17.02.2017.

OP 2017/37.5

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā

17.02.2017.

OP 2017/37.6

Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 23. septembra rīkojumā Nr. 698 "Par sliežu ceļa posma Skulte–Aloja–rajona robeža slēgšanu"

17.02.2017.

OP 2017/37.7

Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 23. septembra rīkojumā Nr. 699 "Par sliežu ceļa posma Aloja-Ipiķi-valsts robeža slēgšanu"

17.02.2017.

OP 2017/37.8

Par Ministru kabineta 2012. gada 25. aprīļa rīkojuma Nr. 193 "Par civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu

17.02.2017.

OP 2017/37.9

Par Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

17.02.2017.

OP 2017/37.10

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā

17.02.2017.

OP 2017/37.11

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

17.02.2017.

OP 2017/37.12

Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga pārbūves projekta īstenošanai

17.02.2017.

OP 2017/37.13

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

17.02.2017.

OP 2017/37.14

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

17.02.2017.

OP 2017/37.15

Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku

17.02.2017.

OP 2017/37.16

Par Inesi Šteinu

17.02.2017.

OP 2017/37.17

Par konceptuālo ziņojumu "Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās"

16.02.2017.

OP 2017/36.10

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001 "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi"

16.02.2017.

OP 2017/36.11

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība"

16.02.2017.

OP 2017/36.12

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

16.02.2017.

OP 2017/36.13

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 277 "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru"

16.02.2017.

OP 2017/36.14

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

16.02.2017.

OP 2017/36.15

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums"

16.02.2017.

OP 2017/36.16

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

16.02.2017.

OP 2017/36.17

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"

16.02.2017.

OP 2017/36.18

Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā un nekustamo īpašumu pārdošanu

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!