Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

Šodien

OP 2017/127.1

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Šodien

OP 2017/127.2

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"

Šodien

OP 2017/127.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija""

Šodien

OP 2017/127.4

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Šodien

OP 2017/127.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumā Nr. 476 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

Šodien

OP 2017/127.6

Par konceptuālo ziņojumu "Ministra noteikumu institūta ieviešanas izvērtējums"

27.06.2017.

OP 2017/126.15

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

27.06.2017.

OP 2017/126.16

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai"

27.06.2017.

OP 2017/126.17

Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu

27.06.2017.

OP 2017/126.18

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

27.06.2017.

OP 2017/126.19

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai"

26.06.2017.

OP 2017/125.1

Par Skaidrīti Ābramu

26.06.2017.

OP 2017/125.2

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

26.06.2017.

OP 2017/125.3

Par apropriācijas pārdali

26.06.2017.

OP 2017/125.4

Par naudas balvu piešķiršanu

22.06.2017.

OP 2017/124.11

Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni

22.06.2017.

OP 2017/124.12

Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību

22.06.2017.

OP 2017/124.13

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"

22.06.2017.

OP 2017/124.14

Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis

22.06.2017.

OP 2017/124.15

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"

22.06.2017.

OP 2017/124.16

Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis

22.06.2017.

OP 2017/124.17

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība"

22.06.2017.

OP 2017/124.18

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"

22.06.2017.

OP 2017/124.19

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"

22.06.2017.

OP 2017/124.20

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

22.06.2017.

OP 2017/124.21

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 23. maija rīkojumā Nr. 303 "Par konceptuālo ziņojumu "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu""

22.06.2017.

OP 2017/124.22

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

22.06.2017.

OP 2017/124.23

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V118" Alojas novadā nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā

22.06.2017.

OP 2017/124.24

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

22.06.2017.

OP 2017/124.25

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

22.06.2017.

OP 2017/124.26

Ministru kabineta sēdes protokols

19.06.2017.

OP 2017/121.1

Ministru kabineta sēdes protokols

16.06.2017.

OP 2017/120.4

Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību

16.06.2017.

OP 2017/120.5

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem"

16.06.2017.

OP 2017/120.6

Par finansējuma pārdali Tieslietu ministrijai no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 07.00.00 "Tiesu spriedumu izpilde"

16.06.2017.

OP 2017/120.7

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.06.2017.

OP 2017/120.8

Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē

15.06.2017.

OP 2017/119.2

Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā

15.06.2017.

OP 2017/119.3

Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

15.06.2017.

OP 2017/119.4

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

15.06.2017.

OP 2017/119.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"

15.06.2017.

OP 2017/119.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"

15.06.2017.

OP 2017/119.7

Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu

15.06.2017.

OP 2017/119.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"

15.06.2017.

OP 2017/119.9

Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju

15.06.2017.

OP 2017/119.10

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

15.06.2017.

OP 2017/119.11

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

15.06.2017.

OP 2017/119.12

Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

15.06.2017.

OP 2017/119.13

Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem

15.06.2017.

OP 2017/119.14

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!