Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

Šodien

OP 2017/101.2

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols

23.05.2017.

OP 2017/100.2

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

23.05.2017.

OP 2017/100.3

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 7.0. versija)

23.05.2017.

OP 2017/100.4

Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu"

19.05.2017.

OP 2017/98.1

Aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi

19.05.2017.

OP 2017/98.2

Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību

19.05.2017.

OP 2017/98.3

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu"

19.05.2017.

OP 2017/98.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību"

19.05.2017.

OP 2017/98.5

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 17. marta noteikumos Nr. 176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm"

19.05.2017.

OP 2017/98.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

19.05.2017.

OP 2017/98.7

Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem

19.05.2017.

OP 2017/98.8

Par valsts nekustamā īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā

19.05.2017.

OP 2017/98.9

Par Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja iecelšanu Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību izpildes nodrošināšanai

19.05.2017.

OP 2017/98.10

Par zemes vienības Baltāsbaznīcas ielā 29, Rīgā, valstij piederošo 4/21 domājamo daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

19.05.2017.

OP 2017/98.11

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

19.05.2017.

OP 2017/98.12

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

19.05.2017.

OP 2017/98.13

Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Ilonai Spurei

19.05.2017.

OP 2017/98.14

Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola"

19.05.2017.

OP 2017/98.15

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols

19.05.2017.

OP 2017/98.16

Ministru kabineta sēdes protokols

18.05.2017.

OP 2017/97.6

Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu

18.05.2017.

OP 2017/97.7

Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi

18.05.2017.

OP 2017/97.8

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

18.05.2017.

OP 2017/97.9

Par konceptuālo ziņojumu "Par nepieciešamību pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm"

18.05.2017.

OP 2017/97.10

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu. Precizējot iepriekš publicēto

15.05.2017.

OP 2017/94.1

Koncesijas procedūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība

13.05.2017.

OP 2017/93.2

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 110 "Noteikumi par depozīta maksājumu"

13.05.2017.

OP 2017/93.3

Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu. Deklasificēts

13.05.2017.

OP 2017/93.4

Ministru kabineta sēdes protokols

12.05.2017.

OP 2017/92.4

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

12.05.2017.

OP 2017/92.5

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"

12.05.2017.

OP 2017/92.6

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai

12.05.2017.

OP 2017/92.7

Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam

12.05.2017.

OP 2017/92.8

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā

11.05.2017.

OP 2017/91.1

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"

11.05.2017.

OP 2017/91.2

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

11.05.2017.

OP 2017/91.3

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi"

11.05.2017.

OP 2017/91.4

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"

11.05.2017.

OP 2017/91.5

Par Vienošanos par 2010. gada 20. decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem

11.05.2017.

OP 2017/91.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi"

11.05.2017.

OP 2017/91.7

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums"

11.05.2017.

OP 2017/91.8

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi"

11.05.2017.

OP 2017/91.9

Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3A, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā

11.05.2017.

OP 2017/91.10

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

11.05.2017.

OP 2017/91.11

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. oktobra rīkojumā Nr. 462 "Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju"

11.05.2017.

OP 2017/91.12

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rugāji", Brunavas pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā

11.05.2017.

OP 2017/91.13

Ministru kabineta sēdes protokols

10.05.2017.

OP 2017/90.11

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

10.05.2017.

OP 2017/90.12

Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Nikosijā, Kiprā, 2017. gada 9.-11. maijā

09.05.2017.

OP 2017/89.2

Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!