Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

18.10.2018.

OP 2018/206.3

Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

18.10.2018.

OP 2018/206.4

Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi

18.10.2018.

OP 2018/206.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 468 "Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība"

18.10.2018.

OP 2018/206.6

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"

18.10.2018.

OP 2018/206.7

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"

18.10.2018.

OP 2018/206.8

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"

18.10.2018.

OP 2018/206.9

Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi

18.10.2018.

OP 2018/206.10

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām"

18.10.2018.

OP 2018/206.11

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

18.10.2018.

OP 2018/206.12

Fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.)

18.10.2018.

OP 2018/206.13

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

18.10.2018.

OP 2018/206.14

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku novērošanas torni zemes nodalījuma joslai

18.10.2018.

OP 2018/206.15

Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Skaru mežs A" Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā

18.10.2018.

OP 2018/206.16

Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) 54,600.–72,780. km pārbūves projekta īstenošanai

18.10.2018.

OP 2018/206.17

Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai

18.10.2018.

OP 2018/206.18

Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma "Mazrūķīši" Tomes pagastā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā

18.10.2018.

OP 2018/206.19

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 40.0 versija)

18.10.2018.

OP 2018/206.20

Grozījums Finanšu sektora attīstības plānā 2017.–2019. gadam

17.10.2018.

OP 2018/205.1

Par iemaksām EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā budžetā, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos budžetā, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas budžetā, UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas budžetā, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja budžetā, ANO Humānās palīdzības aģentūras budžetā, ANO Palestīniešu bēgļu aģentūras budžetā, OECD Ukrainas rīcības plāna budžetā un Eiropas Demokrātijas fondā

17.10.2018.

OP 2018/205.2

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

17.10.2018.

OP 2018/205.3

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

17.10.2018.

OP 2018/205.4

Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

17.10.2018.

OP 2018/205.5

Par finansējumu ēku Slokas ielā 52A un Slokas ielā 52B, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai, lai pielāgotu ēkas profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" vajadzībām

17.10.2018.

OP 2018/205.6

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

17.10.2018.

OP 2018/205.7

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"

17.10.2018.

OP 2018/205.8

Par apropriācijas pārdali

17.10.2018.

OP 2018/205.9

Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai

17.10.2018.

OP 2018/205.10

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 265 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

17.10.2018.

OP 2018/205.11

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols

15.10.2018.

OP 2018/203.2

Materiālās palīdzības piešķiršanas un atmaksāšanas kārtība

15.10.2018.

OP 2018/203.3

Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim

12.10.2018.

OP 2018/202.5

Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona pārbūves projekta īstenošanai

12.10.2018.

OP 2018/202.6

Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava–Preiļi–Madona pārbūves projekta īstenošanai

12.10.2018.

OP 2018/202.7

Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene pārbūves projekta īstenošanai

12.10.2018.

OP 2018/202.8

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 748 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018. gada budžeta apstiprināšanu"

12.10.2018.

OP 2018/202.9

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

12.10.2018.

OP 2018/202.10

Par apropriācijas palielināšanu

12.10.2018.

OP 2018/202.11

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

12.10.2018.

OP 2018/202.12

Par Ingu Reini

12.10.2018.

OP 2018/202.13

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

12.10.2018.

OP 2018/202.14

Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu

12.10.2018.

OP 2018/202.15

Par apropriācijas pārdali

12.10.2018.

OP 2018/202.16

Par apropriācijas pārdali

12.10.2018.

OP 2018/202.17

Ministru kabineta sēdes protokols

11.10.2018.

OP 2018/201.6

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

11.10.2018.

OP 2018/201.7

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

11.10.2018.

OP 2018/201.8

Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumos Nr. 436 "Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi"

11.10.2018.

OP 2018/201.9

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"

11.10.2018.

OP 2018/201.10

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

11.10.2018.

OP 2018/201.11

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!