Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

16.03.2018.

OP 2018/55.5

Par atļauju savākt, pārstrādāt un likvidēt mežacūku līķus un to blakusproduktus, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības

15.03.2018.

OP 2018/54.3

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

15.03.2018.

OP 2018/54.4

Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"

15.03.2018.

OP 2018/54.5

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 72 "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums"

15.03.2018.

OP 2018/54.6

Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem

15.03.2018.

OP 2018/54.7

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

15.03.2018.

OP 2018/54.8

Par Ministru kabineta 2009. gada 30. aprīļa rīkojuma Nr. 264 "Par Pagaidu nolīgumu, pirms noslēdz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses" atzīšanu par spēku zaudējušu

15.03.2018.

OP 2018/54.9

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 5. februāra rīkojumā Nr. 63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju"

15.03.2018.

OP 2018/54.10

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 18. februāra rīkojumā Nr. 65 "Par Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.–2017. gadam"

15.03.2018.

OP 2018/54.11

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 3. februāra rīkojumā Nr. 115 "Par Rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanai 2016.–2017. gadā"

15.03.2018.

OP 2018/54.12

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 30. oktobra rīkojumā Nr. 618 "Par koncepciju "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā""

15.03.2018.

OP 2018/54.13

Par valsts meža zemes nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā

14.03.2018.

OP 2018/53.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas noteikumi"

14.03.2018.

OP 2018/53.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"

14.03.2018.

OP 2018/53.6

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

14.03.2018.

OP 2018/53.7

Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju

13.03.2018.

OP 2018/52.1

Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" sagatavošanas grafiku

13.03.2018.

OP 2018/52.2

Par Elektronisko sakaru nozares politikas plānu 2018.–2020. gadam

12.03.2018.

OP 2018/51.3

Ministru kabineta sēdes protokols

08.03.2018.

OP 2018/49.1

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"

08.03.2018.

OP 2018/49.2

Vadības koledžas nolikums

08.03.2018.

OP 2018/49.3

Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2018. gadā

08.03.2018.

OP 2018/49.4

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"

08.03.2018.

OP 2018/49.5

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

08.03.2018.

OP 2018/49.6

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"

08.03.2018.

OP 2018/49.7

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"

08.03.2018.

OP 2018/49.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

08.03.2018.

OP 2018/49.9

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"

08.03.2018.

OP 2018/49.10

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi"

08.03.2018.

OP 2018/49.11

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"

08.03.2018.

OP 2018/49.12

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"

08.03.2018.

OP 2018/49.13

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumos Nr. 769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"

08.03.2018.

OP 2018/49.14

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 218 "Augu karantīnas noteikumi"

08.03.2018.

OP 2018/49.15

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

08.03.2018.

OP 2018/49.16

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"

08.03.2018.

OP 2018/49.17

Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma J. Tiņanova ielā 86, Rēzeknē, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā

08.03.2018.

OP 2018/49.18

Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

08.03.2018.

OP 2018/49.19

Par Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

08.03.2018.

OP 2018/49.20

Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju

08.03.2018.

OP 2018/49.21

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. decembra rīkojumā Nr. 632 "Par valsts nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam un izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"

08.03.2018.

OP 2018/49.22

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

08.03.2018.

OP 2018/49.23

Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, atsavināšanu

08.03.2018.

OP 2018/49.24

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – "Dārzkopības institūts" nolikuma apstiprināšanu

06.03.2018.

OP 2018/47.2

Specialitātes (profesijas), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var uzaicināt ārzemniekus

05.03.2018.

OP 2018/46.1

Ministru kabineta sēdes protokols

02.03.2018.

OP 2018/45.3

Grozījumi Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam

02.03.2018.

OP 2018/45.4

Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2018.–2020. gadam

01.03.2018.

OP 2018/43.3

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"

01.03.2018.

OP 2018/43.4

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"

01.03.2018.

OP 2018/43.5

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!