Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

Šodien

OP 2017/208.3

Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtība, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi

Šodien

OP 2017/208.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 151 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi"

Šodien

OP 2017/208.5

Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam

Šodien

OP 2017/208.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Šodien

OP 2017/208.7

Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

Šodien

OP 2017/208.8

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

Šodien

OP 2017/208.9

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. marta rīkojumā Nr. 105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"

Šodien

OP 2017/208.10

Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu

Šodien

OP 2017/208.11

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 23.0. versija)

Šodien

OP 2017/208.12

Par dāvinājuma pieņemšanu

Šodien

OP 2017/208.13

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

18.10.2017.

OP 2017/207.2

Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

18.10.2017.

OP 2017/207.3

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

18.10.2017.

OP 2017/207.4

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu

18.10.2017.

OP 2017/207.5

Par apropriācijas pārdali starp Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammām un pasākumiem

18.10.2017.

OP 2017/207.6

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

18.10.2017.

OP 2017/207.7

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

18.10.2017.

OP 2017/207.8

Par apropriācijas pārdali

18.10.2017.

OP 2017/207.9

Par apropriācijas pārdali

18.10.2017.

OP 2017/207.10

Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

18.10.2017.

OP 2017/207.11

Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

18.10.2017.

OP 2017/207.12

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

18.10.2017.

OP 2017/207.13

Par apropriācijas pārdali

18.10.2017.

OP 2017/207.14

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu

18.10.2017.

OP 2017/207.15

Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu

17.10.2017.

OP 2017/206.1

Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru amatiem, kuros var pārcelt ierēdni, par profesionālā dienesta karavīra amata pienākumu izpildes kārtību, atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību un amatpersonu, kura ir tiesīga piemērot ierēdnim disciplinārsodu

17.10.2017.

OP 2017/206.2

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"

17.10.2017.

OP 2017/206.3

Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2017. gadā un ilgtermiņa saistību precizēšanu

16.10.2017.

OP 2017/205.1

Ministru kabineta sēdes protokols

13.10.2017.

OP 2017/204.5

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

13.10.2017.

OP 2017/204.6

Par Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversmes apstiprināšanu

13.10.2017.

OP 2017/204.7

Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā

13.10.2017.

OP 2017/204.8

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

13.10.2017.

OP 2017/204.9

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

13.10.2017.

OP 2017/204.10

Par SIA "Vika Wood" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu

13.10.2017.

OP 2017/204.11

Par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu

12.10.2017.

OP 2017/203.7

Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, institūcijā iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību un iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu

12.10.2017.

OP 2017/203.8

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"

12.10.2017.

OP 2017/203.9

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

12.10.2017.

OP 2017/203.10

Murjāņu sporta ģimnāzijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis

12.10.2017.

OP 2017/203.11

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"

12.10.2017.

OP 2017/203.12

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"

12.10.2017.

OP 2017/203.13

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi"

12.10.2017.

OP 2017/203.14

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi"

12.10.2017.

OP 2017/203.15

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumos Nr. 85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu"

12.10.2017.

OP 2017/203.16

Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ekonomisko un tehnisko sadarbību

12.10.2017.

OP 2017/203.17

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem"

12.10.2017.

OP 2017/203.18

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 25.0. versija)

12.10.2017.

OP 2017/203.19

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 28.0. versija)

12.10.2017.

OP 2017/203.20

Par apropriācijas pārdali

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!