Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

Šodien

OP 2019/79.2

Noteikumi par šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanas kārtību un valsts nodevu

Šodien

OP 2019/79.3

Noteikumi par tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru

Šodien

OP 2019/79.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"

Šodien

OP 2019/79.5

Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu

Šodien

OP 2019/79.6

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"

Šodien

OP 2019/79.7

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr. 433 "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība"

Šodien

OP 2019/79.8

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība"

Šodien

OP 2019/79.9

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"

Šodien

OP 2019/79.10

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""

Šodien

OP 2019/79.11

Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība

Šodien

OP 2019/79.12

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2018. gada sausuma radītiem zaudējumiem

Šodien

OP 2019/79.13

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Šodien

OP 2019/79.14

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"

Šodien

OP 2019/79.15

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"

Šodien

OP 2019/79.16

Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā

Šodien

OP 2019/79.17

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā

Šodien

OP 2019/79.18

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

Šodien

OP 2019/79.19

Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā

Šodien

OP 2019/79.20

Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju

Šodien

OP 2019/79.21

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma Bēnes pagastā, Auces novadā, nodošanu Auces novada pašvaldības īpašumā

Šodien

OP 2019/79.22

Par valsts nekustamā īpašuma "Līvi" Auru pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā

Šodien

OP 2019/79.23

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju"

Šodien

OP 2019/79.24

Ministru kabineta sēdes protokols

17.04.2019.

OP 2019/78.6

Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība

17.04.2019.

OP 2019/78.7

Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi

17.04.2019.

OP 2019/78.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"

17.04.2019.

OP 2019/78.9

Par Latvijas–Krievijas starpvaldību komisiju

17.04.2019.

OP 2019/78.10

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols

15.04.2019.

OP 2019/76.1

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumā Nr. 563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

11.04.2019.

OP 2019/73.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi"

11.04.2019.

OP 2019/73.4

Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2019. gadā

11.04.2019.

OP 2019/73.5

Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Padomes Paplašinātajam daļējam nolīgumam par Eiropas Kultūras ceļiem

11.04.2019.

OP 2019/73.6

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"

11.04.2019.

OP 2019/73.7

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"

11.04.2019.

OP 2019/73.8

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi"

11.04.2019.

OP 2019/73.9

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība"

11.04.2019.

OP 2019/73.10

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumos Nr. 664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu"

11.04.2019.

OP 2019/73.11

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""

11.04.2019.

OP 2019/73.12

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""

11.04.2019.

OP 2019/73.13

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

11.04.2019.

OP 2019/73.14

Par valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu

11.04.2019.

OP 2019/73.15

Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju

11.04.2019.

OP 2019/73.16

Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

11.04.2019.

OP 2019/73.17

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

11.04.2019.

OP 2019/73.18

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. februāra rīkojumā Nr. 52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

11.04.2019.

OP 2019/73.19

Par valsts nekustamā īpašuma Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā

11.04.2019.

OP 2019/73.20

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai

11.04.2019.

OP 2019/73.21

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai

11.04.2019.

OP 2019/73.22

Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi

11.04.2019.

OP 2019/73.23

Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 108. sesijā Ženēvā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!