Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

Šodien

OP 2017/249.4

Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām

Šodien

OP 2017/249.5

Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi

Šodien

OP 2017/249.6

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

Šodien

OP 2017/249.7

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"

Šodien

OP 2017/249.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība"

Šodien

OP 2017/249.9

Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām

Šodien

OP 2017/249.10

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai"

Šodien

OP 2017/249.11

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. februāra noteikumos Nr. 142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums"

Šodien

OP 2017/249.12

Jaunās pārtikas atbilstības klasifikācijas un kvalitātes prasību novērtēšanas kārtība

Šodien

OP 2017/249.13

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

Šodien

OP 2017/249.14

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

Šodien

OP 2017/249.15

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Šodien

OP 2017/249.16

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"

Šodien

OP 2017/249.17

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 54 "Kārtība, kādā izmanto 2017. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

Šodien

OP 2017/249.18

Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājuma dzīvnieku pārraudzību

Šodien

OP 2017/249.19

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

Šodien

OP 2017/249.20

Par valsts nekustamā īpašuma "Sūtnieki" Vīdalē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdošanu

Šodien

OP 2017/249.21

Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

Šodien

OP 2017/249.22

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

Šodien

OP 2017/249.23

Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021. gadā

Šodien

OP 2017/249.24

Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs

Šodien

OP 2017/249.25

Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018. gada budžeta apstiprināšanu

Šodien

OP 2017/249.26

Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre pārbūves projekta īstenošanai

Šodien

OP 2017/249.27

Grozījumi Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam un to īstenošanas plānā

Šodien

OP 2017/249.28

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 29. marta rīkojumā Nr. 232 "Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu Latvijas teritorijā"

Šodien

OP 2017/249.29

Par novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2017. gadu

Šodien

OP 2017/249.30

Par Aigaru Pētersonu

Šodien

OP 2017/249.31

Par Rīcības plānu sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts")

Šodien

OP 2017/249.32

Par Rīcības plānu civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna")

14.12.2017.

OP 2017/248.2

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai"

14.12.2017.

OP 2017/248.3

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 720 "Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību"

14.12.2017.

OP 2017/248.4

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 801 "Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas"

14.12.2017.

OP 2017/248.5

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām"

14.12.2017.

OP 2017/248.6

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"

14.12.2017.

OP 2017/248.7

Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība

14.12.2017.

OP 2017/248.8

Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība

14.12.2017.

OP 2017/248.9

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta noteikumi

14.12.2017.

OP 2017/248.10

Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu

14.12.2017.

OP 2017/248.11

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

14.12.2017.

OP 2017/248.12

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām"

14.12.2017.

OP 2017/248.13

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"

14.12.2017.

OP 2017/248.14

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumos Nr. 188 "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām"

14.12.2017.

OP 2017/248.15

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju"

14.12.2017.

OP 2017/248.16

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"

14.12.2017.

OP 2017/248.17

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"

14.12.2017.

OP 2017/248.18

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību"

14.12.2017.

OP 2017/248.19

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu"

14.12.2017.

OP 2017/248.20

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumos Nr. 248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību"

14.12.2017.

OP 2017/248.21

Grozījums Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"

14.12.2017.

OP 2017/248.22

Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Linezera ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!