• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

23.03.2017.

OP 2017/61.10

Par Finanšu sektora attīstības plānu 2017.-2019. gadam

23.03.2017.

OP 2017/61.11

Par atļauju Finanšu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un īstenot Eiropas Komisijas programmas Hercule III projektu "AFCOS tīklā iesaistīto iestāžu kapacitātes stiprināšana, lai izveidotu un identificētu stratēģiskus kontroles mehānismus cīņai ar krāpšanu un korupciju"

23.03.2017.

OP 2017/61.12

Par nekustamā īpašuma "Mežmalas" Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā

23.03.2017.

OP 2017/61.13

Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2017. gada 21.–23. aprīlī

23.03.2017.

OP 2017/61.14

Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursā "EuroSkills 2016"

23.03.2017.

OP 2017/61.15

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

23.03.2017.

OP 2017/61.16

Par finansējuma pārdali Iekšlietu ministrijai no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 07.00.00 "Tiesu spriedumu izpilde"

23.03.2017.

OP 2017/61.17

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 14.0 versija)

23.03.2017.

OP 2017/61.18

Par atbalsta sniegšanu

17.03.2017.

OP 2017/57.3

Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu

16.03.2017.

OP 2017/56.11

Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2017. gadam

16.03.2017.

OP 2017/56.12

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas teritorijā

16.03.2017.

OP 2017/56.13

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas teritorijā

16.03.2017.

OP 2017/56.14

Grozījumi Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam

16.03.2017.

OP 2017/56.15

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumā Nr. 563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

16.03.2017.

OP 2017/56.16

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 17. septembra rīkojumā Nr. 438 "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas izdevumu segšanai"

16.03.2017.

OP 2017/56.17

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.03.2017.

OP 2017/56.18

Par apropriācijas pārdali no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" uz apakšprogrammu 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana"

16.03.2017.

OP 2017/56.19

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu

16.03.2017.

OP 2017/56.20

Par Ministru kabineta 2014. gada 26. februāra rīkojuma Nr. 88 "Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai" atzīšanu par spēku zaudējušu

16.03.2017.

OP 2017/56.21

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Broceni Pellets" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu

15.03.2017.

OP 2017/55.3

Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

10.03.2017.

OP 2017/52.5

Par darba grupu

09.03.2017.

OP 2017/51.14

Par Padomes Lēmumā 2007/845/TI (2007. gada 6. decembris) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā paredzētā līdzekļu atguves dienesta noteikšanu

09.03.2017.

OP 2017/51.15

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. aprīļa rīkojumā Nr. 248 "Par Valsts policijas attīstības koncepciju"

09.03.2017.

OP 2017/51.16

Grozījumi koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu"

09.03.2017.

OP 2017/51.17

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. oktobra rīkojumā Nr. 619 "Par koncepciju "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu""

09.03.2017.

OP 2017/51.18

Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Mežaparka Lielās estrādes teritorijai

09.03.2017.

OP 2017/51.19

Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu

09.03.2017.

OP 2017/51.20

Par Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pievienošanu profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola"

09.03.2017.

OP 2017/51.21

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra rīkojumā Nr. 461 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai"

03.03.2017.

OP 2017/47.4

Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu"

03.03.2017.

OP 2017/47.5

Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu

02.03.2017.

OP 2017/46.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. decembra rīkojumā Nr. 768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu"

02.03.2017.

OP 2017/46.7

Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Ķīnas Apvienotajā komitejā

02.03.2017.

OP 2017/46.8

Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas"

28.02.2017.

OP 2017/44.5

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 9.0 versija)

28.02.2017.

OP 2017/44.6

Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Drošības investīciju programmā

27.02.2017.

OP 2017/43.1

Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu

23.02.2017.

OP 2017/41.13

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

23.02.2017.

OP 2017/41.14

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 27. decembra rīkojumā Nr. 675 "Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"

23.02.2017.

OP 2017/41.15

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""

23.02.2017.

OP 2017/41.16

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

23.02.2017.

OP 2017/41.17

Par Ministru kabineta 2009. gada 12. marta rīkojuma Nr. 194 "Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar autotransportu" atzīšanu par spēku zaudējušu

23.02.2017.

OP 2017/41.18

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

23.02.2017.

OP 2017/41.19

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

23.02.2017.

OP 2017/41.20

Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

23.02.2017.

OP 2017/41.21

Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

21.02.2017.

OP 2017/39.2

Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē

20.02.2017.

OP 2017/38.3

Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!